Презентация на тему: Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
План
Питання 1.
Універсальні принципи побудови відносин між державою та громадянами :
Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Публічні послуги
Питання 2.
Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
До адміністративних послуг належить:
Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Ознаки  адміністративної послуги:
Питання 3.
2. За критерієм платності:
3. За змістом публічно-службової діяльності щодо надання адміністративних послуг :
4. За предметом (характером) питань, щодо вирішення яких звертаються приватні особи:
За загальним правилом, адміністративні послуги повинні бути платними, тому що :
Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Вади вітчизняної організації надання адміністративних послуг:
Необхідність вдосконалення на законодавчому рівні:
Суб'єктивний характер недоліків
Найпоширеніші порушення законодавства при наданні адміністративних послуг:
Перспективні напрями удосконалення правового регулювання адміністративних послуг в Україні:
За даними Антимонопольного комітету у державних органах пропонують:
Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Дякую за увагу!
1/27
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 34)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1063 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

1. Публічні послуги: поняття, основоположні засади та класифікація. 2. Адміністративні послуги: визначення, ознаки та принципи правового регулювання 3. Види адміністративних послуг. Платні послуги в системі адміністративних послуг 4. Зарубіжний досвід та проблеми удосконалення правового регулювання адміністративних послуг в Україні

Изображение слайда
3

Слайд 3: Питання 1

Постачальник послуг Споживач послуг

Изображение слайда
4

Слайд 4: Універсальні принципи побудови відносин між державою та громадянами :

- верховенство права; - законність як підґрунтя публічної адміністрації; - відкритість; - процедурна справедливість; - пропорційність; - підконтрольність; - відповідальність.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Публічні послуги – послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні

Изображение слайда
6

Слайд 6

Публічними послугами можна назвати послуги, що надаються публічним сектором, а також приватним сектором під відповідальність публічної влади та за рахунок публічних коштів

Изображение слайда
7

Слайд 7: Публічні послуги

Відповідно до інтересу, на задоволення якого спрямовані послуги Залежно від сфери надання публічних послуг Залежно від суб'єкта, що надає публічні послуги Мають соціальне призначення Поєднують публічний і приватний інтерес Спрямовані на задоволення приватного інтересу державні муніципальні адміністративні

Изображение слайда
8

Слайд 8: Питання 2

Адміністративна послуга – це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо)

Изображение слайда
9

Слайд 9

Адміністративний акт – це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Стандарт адміністративної послуги – це акт, який видається суб'єктом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема умови та відповідальних осіб.

Изображение слайда
11

Слайд 11: До адміністративних послуг належить:

видача ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного характеру, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, посвідчень; реєстрація (фактів, суб'єктів, прав, об'єктів, у тому числі легалізація суб'єктів і актів (документів), нострифікація та верифікація); інші види діяльності незалежно від назви, у результаті провадження яких заінтересованим фізичним та юридичним особам, а також об'єктам, що перебувають у власності, володінні чи користуванні таких осіб, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13: Ознаки  адміністративної послуги:

надання за заявою особи; надання заради забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи; надання адміністративними органами й обов’язково шляхом реалізації владних повноважень; право на отримання особою конкретної адміністративної послуги та відповідні повноваження адміністративного органу мають бути безпосередньо передбачені законом; результатом адміністративної послуги в процедурному значенні є адміністративний акт.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Питання 3

Класифікація адміністративних послуг 1. За рівнем встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та видом правового регулювання процедури їх надання: адміністративні послуги з централізованим регулюванням (закони, акти Кабінету Міністрів); адміністративні послуги з локальним регулюванням (акти органів місцевого самоврядування); адміністративні послуги зі "змішаним" регулюванням (коли має місце одночасно і централізоване, і локальне регулювання). Питання 3.

Изображение слайда
15

Слайд 15: 2. За критерієм платності:

— платні послуги; — безоплатні послуги.

Изображение слайда
16

Слайд 16: 3. За змістом публічно-службової діяльності щодо надання адміністративних послуг :

— реєстрація ; — надання дозволу ( ліцензії ); — сертифікація ; — атестація ; — верифікація ; — нострифікація ; — легалізація ; — встановлення статусу тощо

Изображение слайда
17

Слайд 17: 4. За предметом (характером) питань, щодо вирішення яких звертаються приватні особи:

— підприємницькі ( господарські ) послуги ; — соціальні послуги ; — земельні послуги ; — будівельно-комунальні послуги тощо

Изображение слайда
18

Слайд 18: За загальним правилом, адміністративні послуги повинні бути платними, тому що :

це справедливо, адже одні особи не звертаються за певними послугами жодного разу в житті, тоді як інші звертаються регулярно; це може запобігати корупції, адже " безкоштовна невизначеність " змушує шукати шляхи для позазаконної визначеності ; плата за послуги може бути дієвим інструментом для стимулювання службовців надавати послуги якісно в разі, якщо від цих коштів залежатиме фінансування відповідно адміністративного органу та преміювання службовців.

Изображение слайда
19

Слайд 19

За перше півріччя 2011 року 805,9 млн грн. припадає на послуги центральних органів, 9,8 млрд грн. — місцевих

Изображение слайда
20

Слайд 20: Вади вітчизняної організації надання адміністративних послуг:

мають об'єктивний характер; мають суб'єктивний характер. Питання 3.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Необхідність вдосконалення на законодавчому рівні:

територіальне розташування адміністративних органів ; час прийому громадян ; інформація про порядок отримання послуг ; тривалість строків для надання послуг ; суперечливе правове регулювання, особливо локального рівня, та неналежне правове регулювання процедурних питань ; поширене фактичне примушування приватних осіб до отримання супутніх платних послуг.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Суб'єктивний характер недоліків

Изображение слайда
23

Слайд 23: Найпоширеніші порушення законодавства при наданні адміністративних послуг:

1) вимагання документів, не передбачених законодавством, або у формі, не передбаченій законодавством (наприклад нотаріально посвідчених копій документів); 2 ) порушення строків надання окремих видів послуг

Изображение слайда
24

Слайд 24: Перспективні напрями удосконалення правового регулювання адміністративних послуг в Україні:

впровадження публічно-приватного партнерства у сфері надання публічних послуг; створення «універсамів послуг»; розвиток електронних форм подачі заяв; перелік послуг – на законодавчому рівні; розмежування в системі органів виконавчої влади органи, які займаються виробленням політики, і органи, які займаються поточним адмініструванням; мінімізація переліку (номенклатури) адміністративних послуг

Изображение слайда
25

Слайд 25: За даними Антимонопольного комітету у державних органах пропонують:

Изображение слайда
26

Слайд 26

3 000 адміністративних послуг 123 адміністративні послуги

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Тема № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: Дякую за увагу!

Изображение слайда