Презентация на тему: ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та

ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
Методи нарахування амортизації:
Прямолінійний метод нарахування амортизації
Зменшення залишкової вартості
Прискореного зменшення залишкової вартості
Кумулятивний (суми років експлуатації)
Виробничий
Особливост і нарахування амортизації
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та
1/65
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 5)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (525 Кб)
1

Первый слайд презентации

ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та амортизація основних засобів. Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства, їх характеристика. Сутнісна характеристика оборотних коштів.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів. Капітал підприємства: є основним фактором виробництва; характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід; є головним джерелом формування добробуту його власників; є головним виміром його ринкової вартості; динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня ефективності його господарської діяльності. 1. Характеристика капіталу

Изображение слайда
3

Слайд 3

1. За належністю підприємству Власний капітал Позиковий капітал 2. За цілями використання Виробничий капітал Позиковий капітал Спекулятивний капітал 3. За формами інвестування Капітал у фінансовій формі Капітал у матеріальній формі Капітал у нематеріальній формі 4. За об’єктом інвестування Основний капітал Оборотний капітал 5. За формами знаходження у процесі кругообігу Капітал у грошовій формі Капітал у виробничій формі Капітал у товарній формі 6. За формами власності Приватний капітал Державний капітал 7. За організаційно-правовими формами діяльності Акціонерний капітал Пайовий капітал Індивідуальний капітал 8. За характером використання в господарському процесі Працюючий капітал Непрацюючий (мертвий) капітал 9. За характером використання власниками Споживчий капітал Накопичуваний капітал 10. За джерелами залучення Національний (вітчизняний) капітал Іноземний капітал 11. Відповідно до правових норм функціонування Легальний капітал “Тіньовий” капітал

Изображение слайда
4

Слайд 4

Кругообіг капіталу підприємства

Изображение слайда
5

Слайд 5

Матеріальні активи - основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами. 2.Класифікація та амортизація основних засобів

Изображение слайда
6

Слайд 6

Основні засоби матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр, що призначаються для використання у господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). Податковий кодекс України

Изображение слайда
7

Слайд 7

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). П(С)БО 7

Изображение слайда
8

Слайд 8

Изображение слайда
9

Слайд 9

Балансова вартість основних засобів – сума залишкової вартості таких засобів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації. Вартість основних засобів, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Вартість основних засобів підприємства на кінець року обчислюється за формулою: S к.р= S п.р + S введ + Вкр + Врек - S вивед - Ар Середньорічна вартість основних засобів підприємства обчислюється за формулою: S сер= S п.р+ S введ * n 1 /12 - S вивед * n 2 /12

Изображение слайда
12

Слайд 12

Класифікація основних засобів згідно Податкового кодексу України Групи Мінімальний строк використання, років група 1 - земельні ділянки - група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15 група 3 - будівлі 20 споруди 15 передавальні пристрої 10 група 4 - машини та обладнання 5 з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації 2 група 5 - транспортні засоби 5 група 6 - інструменти, прилади, інвентар 4 група 7 - тварини 6 група 8 - багаторічні насадження 10

Изображение слайда
13

Слайд 13

група 9 - інші основні засоби 12 група 10 - бібліотечні фонди - група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи - група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди 5 група 13 - природні ресурси - група 14 - інвентарна тара 6 група 15 - предмети прокату 5 група 16 - довгострокові біологічні активи 7

Изображение слайда
14

Слайд 14

Видова класифікація основних засобів, що застосовується в бухгалтерському обліку (згідно з П(С)БО 7): земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні фонди.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Основні засоби поділяються на 2 частини: активну та пасивну. Видова (технологічна) структура основних засобів – співвідношення окремих видів (груп) основних засобів, виражене у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємств. Вона змінюється під впливом факторів: виробничо-технологічні особливості підприємства; науково-технічний прогрес і зумовлений ним технічний рівень виробництва; ступінь розвитку різних форм організації виробництва; відтворювальна структура капітальних вкладень у створення нових основних засобів; вартість будівництва виробничих об'єктів і рівень цін на технологічне устаткування; територіальне розміщення підприємства.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

Изображение слайда
18

Слайд 18

Амортизація основних засобів – це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування; систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Изображение слайда
19

Слайд 19: Методи нарахування амортизації:

прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Прямолінійний метод нарахування амортизації

річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів А = ВА / Т де А – сума амортизаційних відрахувань, грн.; ВА – вартість об’єкту, грн.; Т - очіку ваний строк використання об’єкту.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Зменшення залишкової вартості

річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість: А = ЗВ * НА / 100% ЗВ – залишкова вартість об’єкту основних засобів, грн.; НА – річна норма амортизації, %. Н – строк корисного використання об’єкту основних засобів, років; ЛВ – ліквідаційна вартість об’єкту основних засобів, що визначається підприємством самостійно, грн.; ПВ – первісна вартість об’єкту основних засобів, грн.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Прискореного зменшення залишкової вартості

річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється НА = 2 * (А / АВ) = 2 * ( АВ / Т) / АВ = 2 / Т А – сума амортизаційних відрахувань, грн.; АВ – вартість об’єкту, грн.; Т - очіку ваний строк використання об’єкту.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Кумулятивний (суми років експлуатації)

річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання. Н t – норма амортизаційних відрахувань для t - го року експлуатації; N – число років корисного використання об'єкта; t – порядковий номер року, для якого визначається норма амортизації.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Виробничий

місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Особливост і нарахування амортизації

На 1 та 13 групу не нараховується амортизація. Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується до 4 та 5 групи. До 9, 12, 14, 15 груп застосовується прямолінійний або виробничий метод нарахування амортизації.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Изображение слайда
27

Слайд 27

Ф ондовіддача основних засобів (Ф в ) : де Q – обсяг виготовленої продукції підприємства за рік, грн.; S сер – середньорічна вартість основних засобів підприємства, грн. Ф ондомісткість продукції (Ф М ) :

Изображение слайда
28

Слайд 28

Коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування (Кекст); де Ф д, Ф н – дійсний і номінальний фонд часу роботи обладнання за певний період.

Изображение слайда
29

Слайд 29

Коефіцієнт інтенсивного завантаження (Кінт) де t факт – фактично витрачений час на виготовлення одиниці продукції, н-год.; t норм – технічно обгрунтована норма часу на одиницю продукції, н-год.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Коефіцієнт інтегрального використання основних засобів (Кітегр) К інтегр = К екст * К інт Коефіцієнт змінності К зм де В зм – кількість відпрацьованих верстато-змін; В д – кількість відпрацьованих верстато-днів; Ф д – дійсний фонд часу роботи всього обладнання, год; Ф д1 – дійсний фонд часу роботи всього обладнання при однозмінній роботі, год.

Изображение слайда
31

Слайд 31

К оефіцієнт вибуття основних засобів : де S Л – вартість ліквідованих основних засобів за певний період (рік), грн.; S П – вартість основних засобів на початок періоду, грн.; К оефіцієнт оновлення основних засобів : де S В – вартість введених основних засобів за певний період, грн.; S К – вартість основних засобів на кінець періоду, грн.

Изображение слайда
32

Слайд 32

3. Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства, їх характеристика. Усвідомлення значення і ролі НМА відбулося на Заході ще на початку 1960-х рр. та знайшло відображення у роботах Г. Беккера, Д. Белл, Л. Едвінссона, М. Мелоуна та ін. Українські вчені почали працювати над цим питанням дещо пізніше. Значний внесок у розробку методологічних засад і практичних рекомендацій щодо урахування НМА в діяльності вітчизняних підприємств зробили Д. Богиня, М. Дороніна, А. Колот, В. Куценко, Н. Лук’янченко, Л. Михайлова та ін. У ракурсі проблеми недосконалої методологічної розробленості стратегічної діагностики активів підприємства необхідно акцентувати увагу на основних положеннях ресурсної теорії, яка отримала поширення у стратегічному менеджменті завдяки роботам Б. Вернерфельта, Р. Румельта, Дж. Барні та ін.  Вагомий внесок у становлення теоретичних та прикладних засад стратегічного управління підприємством, зокрема розроблення аналітичного інструментарію проведення стратегічних досліджень активів на мікрорівні, зробили Д. Аакер, А. Томпсон, А. Стрікленд, Р. Каплан, Д. Нортон, А. Дженстер, Д. Хассі а також вітчизняні «стратегісти» —  З. Шершньова, А. Наливайко, В. Нємцов,  Л. Довгань та ін. Окремий, але органічний, аспект формування методології діагностики активів підприємства являють проблеми фінансової оцінки активів, які висвітлені в дослідженнях Е. Брукінга, О. Бутнік-Сіверського, О. Мендрула, Н. Симонової, Р. Рейлі, Р. Швайса, С. Едвінсона та ін.

Изображение слайда
33

Слайд 33

За даними фахівців Укрпатенту найпоширенішими формами державної підтримки є: пряме фінансування, яке досягає 50% витрат на створення нової продукції і технологій (Франція, США); надання позик, у тому числі без виплати відсотків (Швеція); дотації (практично всі країни); створення фондів упровадження інновацій з урахуванням можливого ризику (Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди); безповоротні позики на впровадження нововведень, які досягають 50% витрат (Німеччина); відстрочка сплати мита чи звільнення від неї, якщо винахід стосується економії енергії (Австрія); безкоштовні патентні послуги (Нідерланди, в деяких випадках Німеччина).

Изображение слайда
34

Слайд 34

Нематеріальні ресурси — немонетарні ресурси, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам; складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання.

Изображение слайда
35

Слайд 35

Інтелектуальна власність – це юридична категорія, яка застосовується для: визначення результатів творчої праці людини (творів науки, техніки, мистецтва та інших видів діяльності); позначення належності таких результатів творчої праці відповідним суб'єктам творчої діяльності; закріплення за цими суб'єктами особистих немайнових і майнових прав, пов'язаних із розробкою та використанням створених ними інтелектуальних продуктів.

Изображение слайда
36

Слайд 36

Изображение слайда
37

Слайд 37

Винахід – це результат творчо ї діяльності людини в будь-якій галузі технології, об'єктами якого можуть бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин) і спосіб (процес послідовного і впорядкованого виконання дій над матеріальним об'єктом за допомогою інших матеріальних об'єктів). Корисна модель – це результат творчої діяльності людини, об'єктом якої може бути конструктивне вирішення пристрою або його складових частин. Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, об'єктом якої можуть бути форма, малюнок, кольори або їхнє поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Изображение слайда
38

Слайд 38

Товарні знаки (знаки для товарів і послуг) – оригінальні позначення, які відрізняють товари (поспуги) одних товаровиробників від інших, допомагаючи ідентифікувати товар (послугу) та його товаровиробника на ринку. Зазначення походження товару – це будь-яке словесне чи графічне позначення, яке прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару (країна, регіон тощо). Фірмова назва – це стале позначення підприємства або фізичної особи, від імені яких здійснюється виробнича, науково-дослідна, комерційна та інші види діяльності. Способи захисту від недобросовісної конкуренції – це заходи, які запобігають будь-яким проявам брутальних дій в конкурентній боротьбі при здійсненні фізичними та юридичними особами своєї підприємницької діяльності.

Изображение слайда
39

Слайд 39

Літературні, художні, наукові, мистецькі твори – це об'єкти інтелектуальної власності, що охороняться авторськими правами і можуть існувати у письмовій (рукопис, машинопис, нотний запис тощо), усній (лекції, промови, проповіді тощо), образотворчій (ілюстрації, картини, схеми, кіно-, відео-, аудіо-, фотоматеріали тощо), об'ємно-просторовій (скульптури, архітектурні форми тощо) та інших формах. Авторські права не розповсюджуються на: офіційні документи (закони, укази, постанови, інструкції, роз'яснення тощо); державні символи та знаки (герб, прапор, ордени, грошові знаки тощо); об'єкти народної творчості; прес-інформацію; ідеї, процедури, процеси, концепції, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, раціоналізаторські пропозиції; твори, термін дії авторського права на які закінчився.

Изображение слайда
40

Слайд 40

Комп'ютерна програма – це об'єктивна форма подання сукупності даних та команд (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, символів чи в будь-якій іншій.формі, яку сприймає машина), призначених для забезпечення функціонування електронних.обчислювальних машин для досягнення певної мети або результату. База даних – це сукупність даних, матеріалів або творів, систематизованих і поданих у такій формі, яку сприймає електронно-обчислювальна машина (ЕОМ). Топологія інтегральної мікросхеми – це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними.

Изображение слайда
41

Слайд 41

Раціоналізаторська пропозиція – це нове, корисне для підприємства, технічне вирішення проблеми, призначене для вдосконалення використовуваної техніки, виготовлюваної продукції, існуючих способів контролю, спостереження і дослідження, чинної техніки безпеки, а також для підвищення ефективності виробництва. Ноу-хау – це не захищені охоронними документами та не повністю оприлюднені знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, при виготовленні та реалізації товарів (послуг), забезпечуючи тим самим певні переваги їх власнику. Комерційна таємниця — це перелік виробничо-господарської, фінансово-економічної та науково-технічної інформації про діяльність підприємства, яка не є державною таємницею і розголошення якої може завдати шкоди інтересам тільки одного конкретного підприємства.

Изображение слайда
42

Слайд 42

Нематеріальні активи — це категорія, яка виникає внаслідок володіння правами на об'єкти інтелектуальної власності або на обмежені ресурси та їхнього використання в господарській діяльності з отриманням доходу: права, що з'являються внаслідок володіння підприємством патентами, свідоцтвами; права, що виникають унаслідок володіння підприємством об'єктами авторського права та суміжних прав; права на використання створених на підприємстві нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності; права на користування земельними ділянками та природними ресурсами; монопольні права та привілеї на використання рідкісних ресурсів, ліцензії на здійснення певних видів діяльності; організаційні витрати на створення підприємства; права, що з'являються внаслідок укладених підприємством з іншими організаціями ліцензійних угод на використання об'єктів інтелектуальної власності.

Изображение слайда
43

Слайд 43

Групи нематеріальних активів Строк дії права користування група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище); відповідно до правовстановлюючого документа група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); відповідно до правовстановлюючого документа група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії ) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно- обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 років група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) відповідно до правовстановлюючого документа

Изображение слайда
44

Слайд 44

Патент - виданий державним органом охоронний документ, який підтверджує право його власника на відповідний об'єкт промислової власності. Патент забезпечує його власнику: виключне право використовувати винахід на свій розсуд; право забороняти третім особам використовувати винахід без дозволу власника; можливість передавати на підставі договору право власності на винахід будь-якій особі, яка стає право наступницею власника патенту; право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору; право подати до патентного відомства для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу.

Изображение слайда
45

Слайд 45

Ліцензі я - дозвіл використовувати технічне досягнення або інший нематеріальний ресурс протягом певного строку за обумовлену винагороду. Ліцензійна угода — це договір, згідно з яким власник винаходу (ліцензіар) передає іншій стороні (ліцензіату) ліцензію на використання в певних межах своїх прав на патенти, «ноу-хау», товарні знаки тощо.

Изображение слайда
46

Слайд 46

Изображение слайда
47

Слайд 47

За використання об'єкта ліцензійної угоди ліцензіат сплачує ліцензіару певну винагороду: періодичні відрахування (роялті), які встановлюються у вигляді фінансових ставок до обсягу чистого продажу, до собівартості виробництва або в розрахунку на одиницю ліцензійної продукції протягом дії ліцензійної угоди; пашуальна виплата, яка є, по суті, фактичною ціною ліцензії, вона здійснюється одноразово та не залежить від майбутніх обсягів виробництва або збуту ліцензійної продукції.

Изображение слайда
48

Слайд 48

Изображение слайда
49

Слайд 49

Изображение слайда
50

Слайд 50

Оборотні кошти — це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу для забезпечення їх безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції. Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу (згідно з П(С)БО 2). 4. Сутнісна характеристика оборотних коштів

Изображение слайда
51

Слайд 51

Оборотними фондами охоплюються всі три стадії кругообігу: грошова; виробнича; товарна. Оборотні фонди являють собою вартісну категорію. У буквальному розумінні вони не є матеріальними ресурсами і з них не можна виготовляти продукцію. Оборотні фонди являють собою предмети праці у грошовій формі. Тільки у процесі кругообігу вони набувають форми виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і на відміну від товарно-матеріальних цінностей оборотні фонди не споживаються, а авансуються. Після закінчення першого кругообігу вони повертаються, щоб вступити в новий наступний кругообіг.

Изображение слайда
52

Слайд 52

Класифікація оборотних активів: за функціональним призначенням ( оборотні виробничі фонди та фонди обігу ); за принципами організації ( нормовані і ненормовані ); за джерелом формування ( власні, позикові і залучені ); за ступенем ліквідності та ризику вкладення ( високоліквідні, середньоліквідні, низьколіквідні)

Изображение слайда
53

Слайд 53

Изображение слайда
54

Слайд 54

Изображение слайда
55

Слайд 55

Норматив оборотних кошт ів у виробничих запасах (Н вз ) : Н вз = Д * З дн, де Д - денн а потреб а у певному виді матеріальних ресурсів ; З дн - норм запасу в днях. де М заг – загальна річна потреба в даному виді ресурсів.

Изображение слайда
56

Слайд 56

Норматив оборотних кошт ів у незавершеному вироб ни цтві ( Ннзв ) де С Р – собівартість річного випуску продукції, грн.; Т Ц – тривалість циклу виготовлення продукції, днів; К НЗ – коефіцієнт наростання затрат. К нз = (С перв + 0,5 С реш) / С вир де С пц - первісні витрати на початку виробничого циклу; С рц — решта витрат на виготовлення виробу; С в — виробнича собівартість виробу.

Изображение слайда
57

Слайд 57

Норматив оборотних коштів в запасах готової продукції (Нгп): Нгп = Вд * Здн, де Вд - одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю, грн.; Здн - норма запасу готової продукції в днях.

Изображение слайда
58

Слайд 58

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів (Нм.п.): Нм.п. = Впоч + Впл – Впогаш, де Впоч - залишки коштів на початок періоду; Впл - сума витрат, які слід буде зробити в плановому році; Впогаш - сума майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції.

Изображение слайда
59

Слайд 59

Изображение слайда
60

Слайд 60

Коефіцієнт оборотності (К об ) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних засобів (S НОЗ ): Коефіцієнт завантаження (К зав ) – показник, обернен ий коефіцієнту оборотності:

Изображение слайда
61

Слайд 61

Тривалість обороту (Т об ) або швидкість обороту показує тривалість одного обороту оборотних засобів в днях:

Изображение слайда
62

Слайд 62

Рентабельність оборотних коштів ( R ок) - характеризує економічну ефективність їх використання і визначається відношенням прибутку підприємства (П) до суми його оборотних коштів ( S ок): R ок = П / S ок

Изображение слайда
63

Слайд 63

Сум а вивільнен ня (залучення) оборотних коштів в результаті прискорення (сповільнення) оборотності оборотних кошт ів (  S ноз ) : де РП ЗВ – обсяг реалізації у звітному році, грн. ; Т об.баз, Т об.зв – середня тривалість одного обороту оборотних засобів відповідно у базовому і звітному роках, днів.

Изображение слайда
64

Слайд 64

Заходи підвищення ефективності використання оборотних коштів: 1.     оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва; 2.     скорочення тривалості виробничого циклу; 3.     поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення; 4.     прискорення реалізації товарної продукції.

Изображение слайда
65

Последний слайд презентации: ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика капіталу. Класифікація та

Задача Витрати на валову продукцію у IV кварталі планового року - 64 110 грн., у тому числі: сировина і основні матеріали - 28 120 грн. допоміжні матеріали - 216520 грн. покупні напівфабрикати - 5 440 грн. Витрати на товарну продукцію у IV кварталі планового року - 56 050 грн. Норма запасу в днях: сировина і основні матеріали - 26 допоміжні матеріали - 15 покупні напівфабрикати - 11 готова продукція - 3 Тривалість виробничого циклу - 13 дн. Коефіцієнт наростання витрат - 0,8 Норматив власних оборотних засобів за іншими статтями на плановий рік – 15 0 00 грн. Визначити норматив сировини і основних матеріалів, допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, незавершеного виробництва, готової продукції і загальний норматив власних оборотних засобів.

Изображение слайда