Презентация на тему: ТЕМА 8

Реклама. Продолжение ниже
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА
1. Завдання, джерела інформації, і послідовність проведення ревізії
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
2. Методика ревізії нарахування та виплати заробітної плати
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
3. Перевірка розрахунків за страхуванням
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
ТЕМА 8
1/50
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 88)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (854 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ТЕМА 8

РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

1. Завдання, джерела інформації, і послідовність проведення ревізії 2. Методика ревізії нарахування та виплати заробітної плати 3. Перевірка розрахунків за страхуванням

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: ЛІТЕРАТУРА

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. І до. – К., Знання-Прес, 200 8.- 2 6 3 с. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. –К.:ТОВ “НІОС”, 1998. Кодекс законів про працю України затверджений Законом УРСР №322а-08 від 10.12.1971 р.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс України № 2755- V І від 02.12.2010р. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” № 2464- VI від 08.07.2010р. Закон України «Про оплату праці » № 108/95-ВР від 24.03.1995р. ЛІТЕРАТУРА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: 1. Завдання, джерела інформації, і послідовність проведення ревізії

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6

Держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України На сьогодні форму і систему оплати праці вибирає керівник підприємства Він же встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Завдання ревізії розрахунків з оплати праці перевірка дотримання нормативно- правових актів при нарахуванні заробітної плати та утримань з неї перевірка дотримання встановлених розцінок, ставок і окладів перевірка своєчасності і правильності нарахування і виплати заробітної плати згідно з діючою системою оплати праці; перевірка правильності здійснення розрахунків з органами соціального страхування тощо

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Основні джерела ревізії основні форми первинної облікової документації для визначення кількості складу працівників (наказ про прийняття на роботу, переведення, припинення трудового договору, особиста картка, наказ про надання відпустки, табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати, особові рахунки та ін. документи, які затверджені у встановленому порядку, що характеризують к-ть працівників та їх дохід у грошовій, натуральній формі )

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

штатні розклади, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, нормативи виробітку; генеральні та галузеві угоди, трудові угоди, колективні договори, облікові листи, довідки і розрахунки для нарахування заробітної плати; реєстри синтетичного і аналітичного обліку (журнал-ордер №9, відомість №9, Головна книга з рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці») фінансова, оперативна і статистична звітність тощо.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Послідовність проведення ревізії розрахунків з оплати праці перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці перевірка обґрунтованості ставок заробітної плати

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

перевірка правильності розрахунків з персоналом, своєчасності виплат перевірка стану обліку заробітної плати перевірка правильності нарахування заробітної плати та її документальне обґрунтування

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Під час ревізії важливо обґрунтувати операції щодо оплати праці відповідними законодавчими актами та діючими нормативами Під час ревізії особливе значення має використання фактографічної інформації Конкретизується облікова, позаоблікова інформація, що підлягає перевірці під час ревізії, розкривається її зміст та визначається використання в контрольно-ревізійному процесі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Фактографічна інформація є джерелом для контролю операцій щодо оплати праці нормативно-законодавча інформація використовується ревізором для того, щоб обґрунтувати законність операцій, пов’язаних з нарахуванням, документальним забезпеченням і обліком цих операцій

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

В останні роки на підприємствах активно використовується оплата праці за трудовими угодами і контрактами Трудова угода укладається між підприємством і працівником, який залучається зі сторони для виконання конкретної роботи, яку неможливо виконати силами підприємства або на договірних умовах з іншими підприємствами і організаціями

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Основні складові елементи контракту строк його дії права, обов’язки та відповідальність сторін умови оплати та організації праці

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

підстави припинення та розірвання контракту соціально-побутові та інші умови, що необхідні для виконання сторонами своїх обов’язків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17: 2. Методика ревізії нарахування та виплати заробітної плати

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
18

Слайд 18

У зв’язку з цим перевіряють рух особового складу, що оформляється первинними документами Незалежно від діючих на підприємстві форм і систем оплати праці, ревізору необхідно розпочати ревізію з перевірки обліку особового складу, що ведеться в відділі кадрів підприємства наказом або розпорядженням по підприємству про прийом на роботу, переведенням, звільненням, наданням відпустки

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

Під час контролю перевіряються особові картки, які ведуться на кожного працівника, де зазначають необхідні анкетні дані і фіксуються всі зміни, що відбуваються в його роботі Поряд з цим перевіряють правильність присвоєння кожному працівникові табельного номера, причому кожному виробничому підрозділу відводиться своя серія номерів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

або в цілому по підприємству, або по кожному виробничому підрозділу в спеціальному табелі обліку використання робочого часу Далі перевіряють правильність ведення оперативного обліку використання робочого часу який може вестись

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

На підставі цього табеля в розрізі кожного місяця і кожного працівника перевіряють підрахунки і правильність відображення загального календарного фонду робочого часу, кількість неявок на роботу з різних причин, фактично відпрацьований час та розрахунки із заробітної плати

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Методика контролю нарахування заробітної плати залежить від діючих форм і систем оплати праці на підприємстві Розрахунок оплати праці робітників відрядників і визначення об’єму виконання робіт перевіряють на підставі первинних документів обліку виробітку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

Для перевірки операцій, пов’язаних з виробітком продукції, заробітною платою, використовуються затверджені у встановленому порядку форми облікової документації що залежать від характеру виробництва системи організації праці системи оплати праці інших особливостей підприємства

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

При здійсненні контролю на підприємстві з дрібносерійним і індивідуальним виробництвом, при проведенні разових ремонтних робіт використовують н агромаджувальні наряди разові наряди

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

Якщо виробничий процес носить серійний характер, то контроль операцій, пов’язаних із виробітком доцільно здійснювати на підставі маршрутних карт, які виписуються на партію деталей і супроводжують її по всьому технологічному процесу їх обробки

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26

При акордній системі оплати праці контроль здійснюють на підставі документів і обліку виконаних робіт та даних нарахування заробітної плати на підставі нарядів, які виписуються на окремі виробничі процеси і видаються бригаді або робітникові на початку роботи

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27

У комплексних бригадах правильність нарахування заробітної плати перевіряють шляхом множення комплексної відрядної розцінки на об’єм робіт, виконаних бригадою

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

На державних підприємствах, де розподіл заробітної плати між членами бригади здійснюється за фактичними ставками фактично відпрацьованого часу необхідно перевірити коефіцієнт трудової участі кожного працівника та визначити реальний вклад кожного члена бригади в результаті колективної праці залежно від її індивідуальної продуктивності та якості

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29

При ревізії розрахунків заробітної плати спеціалістів при повному робочому місяці перевіряють правильність присвоєння посадових розрядів згідно з наказом по підприємству відповідно до зайнятої посади

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
30

Слайд 30

Перевірка розрахунку заробітної плати при неповному робочому місяці здійснюється шляхом ділення посадового окладу на кількість робочих днів цього місяця і множенням денної заробітної плати на кількість відпрацьованих робочих днів (за табелем)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31

за роботу в святкові і вихідні дні, де оплата здійснюється у подвійному розмірі Перевірка нарахування інших видів виплат за роботу в нічний час, що оплачується у підвищеному розмірі, встановленому тарифною угодою і колективним договором, але не нижче 20 % за часи простоїв не з вини працівника, що оплачується не нижче 2/3 окладу

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

Перевірку розрахунків з оплати праці необхідно починати з встановлення відповідності даних аналітичного обліку з показникам синтетичного обліку за головною книгою і балансом на одну дату зокрема на 1-ше число відповідного місяця (сальдо з рахунку 66 Розрахунки з оплати праці в головній книзі і балансі звіряють з підсумковими сумами до видачі розрахунково-платіжних відомостей)

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

Якщо будуть виявлені розбіжності між даними синтетичного і аналітичного обліку, необхідно провести арифметичну перевірку у такому порядку розрахунково-платіжна (платіжна) відомість видатковий касовий ордер

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

журнал обліку касових ордерів касова книга (звіт касира) табелі обліку робочого часу, довідки і розрахунки для нарахування заробітної плати, наряди на оплату праці

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Ревізор перевіряє правильність нарахування заробітної плати таким чином з'ясовує правильність застосування розцінок способом зіставлення з документом, де вони передбачені, а також визначає стаж працівника, його розряд, тип підприємства, сезон, асортимент продукції тощо

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

встановлює, чи правильно підрахований обсяг виконаної роботи і кількість відпрацьованого часу шляхом їх зіставлення з обліковими листками, нарядами, картками, подорожніми листками, табелем виконаних робіт та іншими документами, доданими до ЖО для нарахування з/п арифметично перевіряє правильність нарахування суми шляхом множення розцінки на кількість днів роботи, на суму товарообороту, на кількість виробленої продукції тощо.

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

Типові порушення щодо оплати праці виникають у зв'язку з неправильним визначенням обсягів виконаних робіт (виявляють зіставленням обсягів робіт, вказаних у первинних документах, з обліком праці, з аналогічними показниками технологічних карт, документів щодо оприбуткування готової продукції або контрольним обміром фактично виконаних робіт)

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

неправильним таксуванням окремих документів з обліку праці (виявляють їх контрольним таксуванням) неправильним застосуванням норм виробітку, тарифних ставок посадових окладів і розцінок (визначають зіставленням із збірниками виробітку і тарифікаційними довідниками)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
39

Слайд 39

включенням у документи з обліку праці посадових осіб, не передбачених штатним розкладом (встановлюють зіставленням цих документів зі штатним розкладом) включенням у документи з обліку праці прізвищ осіб, які не беруть участь у виконанні даних робіт (виявляють зіставленням прізвищ працівників зі списковим складом підприємства, а також опитуванням окремих осіб, звірянням підписів)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
40

Слайд 40: 3. Перевірка розрахунків за страхуванням

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
41

Слайд 41

страхові внески на державне соціальне страхування нараховуються на фонд оплати праці та інші виплати Ревізія розрахунків підприємств та організацій з органами соціального страхування є важливим напрямом ревізійної роботи

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
42

Слайд 42

контроль за правильністю, повнотою та своєчасністю здійснених відрахувань на соціальне страхування за всіма видами оплати праці за відповідний звітний період Мета ревізії розрахунків за страхуванням перевірка своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43

Перед проведенням ревізії передусім необхідно перевірити чи зареєстроване підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження уповноваженими особами Пенсійного фонду Фонду соціального страхування

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
44

Слайд 44

тарифи обов’язкових внесків на державне страхування для підприємств, організацій та установ встановлені Законом України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування " у відсотках до фонду оплати праці як штатних працівників, так і тих, що не перебувають у штаті підприємства. В процесі проведення ревізії розрахунків за страхуванням ревізору необхідно знати, що

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
45

Слайд 45

Страховий внесок сплачують до дня виплати заробітної плати Не внесені страхувальником у встановлені строки платежі вважаються недоїмкою і стягуються у беззаперечному порядку Беззаперечне стягнення сум обов'язкових платежів, штрафів та інших фінансових санкцій здійснюється відповідно до чинного законодавства

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
46

Слайд 46

Під час документальної ревізії ревізор перевіряє правильність кореспонденції рахунків на яких відображаються розрахунки по відрахуваннях на соціальне страхування

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
47

Слайд 47

Облік розрахунків за страхуванням ведеться на рахунку 65  "Розрахунки за страхуванням" По кредиту рахунку  відображають суми нарахованих страхових внесків з дебету рахунків 66 Розрахунки з оплати праці , 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків , 30 Каса , 31 Рахунки в банках та ін. По дебету рахунку відображаються суми сплачених страхових внесків   з кредиту рахунків 31

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48

Ревізор здійснює контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків та інших платежів, а також правильність витрачання коштів при цьому такий контроль здійснюється шляхом перевірки бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату та інші виплати, на які нараховуються страхові внески

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
49

Слайд 49

які виявлені порушення щодо нарахування страхового внеску У акті ревізії повинно зазначається обчислення і виплати допомоги записується сума додатково нарахованого внеску вказуються суми витрат, які не можуть бути прийнятими до заліку у рахунок страхового внеску

Изображение слайда
1/1
50

Последний слайд презентации: ТЕМА 8

© R.W. BOYKO

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3