Презентация на тему: Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
ОЛІГОПОЛІЯ
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Біржа
Біржа
Товарна біржа — це оптовий товарний ринок, для яко­го характерні такі особливості:
ФУНКЦІЇ ТОВАРНИХ БІРЖ
ВИДИ ТОВАРНИХ БІРЖ
ВИДИ КОНТРАКТІВ ТА ОПЕРАЦІЙ
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Економічна рента
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Капітал, або інвестиційні ресурси
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
ПРИНЦИПИ КРЕДИТУ
ВИДИ КРЕДИТУ
ВИДИ КРЕДИТУ
ВИДИ КРЕДИТУ
Інфраструктура ринку капіталів
Інфраструктура ринку капіталів
Інфраструктура ринку капіталів
Інфраструктура ринку капіталів
Інфраструктура ринку капіталів
Інфраструктура ринку капіталів
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Ринок цінних паперів
Види РЦП
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
Функції Служби зайнятості:
У Службі зайнятості не відбуваються процеси купівлі-продажу товару - робочої сили. Згідно з законодавством, послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості
1/67
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 4)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (150 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Об’єкти ринкових відносин і структура ринку. Суть та функції ринкової інфраструктури. Ринкова кон’юнктура. Ринок товарів і послуг, його інфраструктура. Товарна біржа та її функції. Ринок природних ресурсів. Земля як об’єкт купівлі-продажу. Ціна землі. Кредит як форма ринку капіталу. Види кредиту. Інфраструктура ринку капіталу. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів. Фондова біржа та її функції. Особливості ринку праці. Служба зайнятості і ринок праці в Україні

Изображение слайда
2

Слайд 2

Ринок – це складне полісистемне утворення. Його можна характеризувати з різних точок зору, виділяючи залежно від мети аналізу низку критеріїв. Але найчастіше говорять про ринок з огляду на те, що саме продається/купується на цих ринках, тобто за об’єктами ринкових відносин.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Об’єкти ринку – це специфічні групи товарів і послуг, що мають стійкий попит, стабільно надходять на ринок і розрізняються за характером, способом і цілями споживання. Суб’єкти ринку – це фізичні (окремі люди) та юридичні (фірми, організації, установи) особи, що вступають у ринкові взаємовідносини або як покупці, або як продавці. Серед населення як суб’єктів ринку виділяють соціальні групи, або верстви, прошарки, окремих індивідів; серед фірм – приватнопідприємницькі структури, партнерства, корпорації, державні компанії, неприбуткові організації тощо.

Изображение слайда
4

Слайд 4

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СУБ’ЄКТНО - ОБ’ЄКТНІ ВІДНОСИНИ НА РИНКАХ: Форма та масштаби власності. Чим більші масштаби власності і, відповідно, обсяги продукції, що надходять на ринок, тим більше можливостей у виробників диктувати свої умови на ринку. За кількістю продавців і покупців визначається тип ринкової структури і способи поведінки фірми на ринку. Структура товаровиробників. Залежно від того, які саме підприємства пропонують свою продукцію (державні, колективні, орендні, приватні), визначаються умови поставки, гарантії, можливості продажу в кредит тощо.

Изображение слайда
5

Слайд 5

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СУБ’ЄКТНО - ОБ’ЄКТНІ ВІДНОСИНИ НА РИНКАХ: Особливості сфери обігу, які визначають специфіку інфраструктури даного ринку, наявність певної кількості ринкових посередників. Види торгівлі, які залежать від специфіки товару, що продається, його призначення, терміну використання тощо. Відповідно, на різних ринках можуть бути і гуртові, і роздрібні продавці, які залежно від їхньої чисельності також можуть змінювати умови торгівлі, ціни, впливати на створення дефіциту тощо. Специфіка покупців, адже вони можуть розрізнятися за масштабами покупок, за місцем серед покупців, за доходами, за смаками та іншими характеристиками.

Изображение слайда
6

Слайд 6

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СУБ’ЄКТНО - ОБ’ЄКТНІ ВІДНОСИНИ НА РИНКАХ: Специфіка покупців, адже вони можуть розрізнятися за масштабами покупок, за місцем серед покупців, за доходами, за смаками та іншими характеристиками.

Изображение слайда
7

Слайд 7

СТРУКТУРА РИНКУ: 1. За економічним призначенням об’єктів ринку : споживчих товарів, послуг; житла, споруд і будівель; засобів виробництва і невиробничих видів діяльності; капіталів, цінних паперів; праці; валютний; інформації; інтелектуального продукту, науково-технічних розробок, ноу-хау та ін.

Изображение слайда
8

Слайд 8

СТРУКТУРА РИНКУ: За типом конкурентного середовища розрізняють: вільний ринок, що діє на основі вільної конкуренції незалежних товаровиробників; монопольний ринок, де умови виробництва та обігу визначає один виробник; ринок монополістичної конкуренції; олігопольний ринок.

Изображение слайда
9

Слайд 9

СТРУКТУРА РИНКУ: За типом конкурентного середовища розрізняють: вільний ринок, що діє на основі вільної конкуренції незалежних товаровиробників; монопольний ринок, де умови виробництва та обігу визначає один виробник; ринок монополістичної конкуренції; олігопольний ринок.

Изображение слайда
10

Слайд 10

СТРУКТУРА РИНКУ: Із урахуванням законності розрізняють легальні (офіційні) і нелегальні (тіньові) ринки. За ступенем насичення виділяють: рівноважний ринок, на якому попит та пропозиція приблизно співпадають; дефіцитний ринок, де попит перевищує пропозицію; надмірний ринок, коли пропозиція перевищує попит.

Изображение слайда
11

Слайд 11

СТРУКТУРА РИНКУ: За просторовими ознаками виділяють місцевий, регіональний, національний, міжнародний ринок. За суб’єктами ринкових відносин визначають ринки гуртової, роздрібної торгівлі, державних закупівель тощо. 5. Із урахуванням законності розрізняють легальні (офіційні) і нелегальні (тіньові) ринки. 6. За ступенем насичення виділяють: рівноважний ринок, на якому попит та пропозиція приблизно співпадають; дефіцитний ринок, де попит перевищує пропозицію; надмірний ринок, коли пропозиція перевищує попит.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Термін "інфраструктура" походить від латинського infra, що означає "нижче", "під", та structure —"структура", що означає сукупність галузей та видів діяльності, які обслуго­вують виробничу і невиробничу сфери економіки. Інфраструктура — це основа, підґрунтя, фундамент економічної системи та її підсистем, її внутрішня будова, що забезпечує цілісність. Завдяки інфраструктурі здійснюється рух потоків товарів і послуг від продавця до покупця. Інфраструктура ринку — комплекс інститутів, служб, підприємств, організацій, які забезпечують нор­мальний режим безперебійного функціонування ринку.

Изображение слайда
13

Слайд 13

ФУНКЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: правове та економічне консультування підприємств, захист їхніх інтересів у державних та інших структурах; страховий захист підприємницької діяльності; забезпечення фінансової підтримки і кредитування підприємств; підвищення оперативності, ефективності роботи суб’єктів ринку; створення умов для ділових контактів підприємців; сприяння матеріально-технічному забезпеченню і реалізації товарів та послуг; регулювання руху робочої сили; здійснення маркетингового, інформаційного та рекламного обслуговування.

Изображение слайда
14

Слайд 14

ЕЛЕМЕНТИ ІНФРАСТРУКТУРИ : Організаційно-технічна: товарні біржі, оптові ринки, аукціони, торгово-промислові палати, сервісні центри, ярмарки, транспортні комунікації, земельніаукціони. Фінансово-кредитна: банки, фондові, валютні біржі, небанківські інститути, страхові компанії, інвестиційні, пенсійні фонди тощо. Державно регулятивна – законодавче регулювання ринкових відносин: біржі праці, ліцензування, оподаткування, митна система тощо. Науково-дослідне та інформаційне забезпечення: науково-дослідні установи з вичення ринкових проблем, консалтингові компанії, інформаційні центри та агенства, рекламні агенства, спеціальні навчальні заклади, юридичні контрори тощо.

Изображение слайда
15

Слайд 15

РИНКОВА КОН’ЮНКТУРА - це сукупність умов, які виникають на ринку на даний час. Ринкова кон’юнктура залежить від дії таких факторів: співвідношення обсягів попиту і пропозиції, наявність товарних запасів, співвідношення цін на однорідні товари окремих фірм, ємності ринку, комерційних умов реалізації продукції, розподілу доходів у суспільстві, загального рівня економічного розвитку країни.

Изображение слайда
16

Слайд 16

На ринку товарів та послуг здійснюється купівля продаж товарів і послуг як споживчого так і виробничого призначення. Ринок товарів і послуг поділяється на два ринки: споживчий ринок, який, наприклад, охоплює ринки одягу, продовольства, побутової техніки, меблів тощо; ринок товарів виробничого призначення — ринки вантажівок, обладнання, устаткування, сировини, паливних та енергетичних ресурсів і т. ін.

Изображение слайда
17

Слайд 17: ОЛІГОПОЛІЯ

це тип ринкової структури, коли декілька великих фірм монополізують виробництво та збут основної маси продукції і ведуть між собою нецінову конкуренцію. Основні економічні ознаки: економічна взаємозалежність між фірмами; економічні дії кожної фірм на такому ринку здійснюють вплив на економічну поведінку іншого олігополіста; значна ймовірність олігопольної змови.

Изображение слайда
18

Слайд 18

На споживчому ринку покупцями є домогосподарства, а продавцями — фірми, які виробляють споживчі товари та послуги. Покупцями на ринку товарів виробничого призначення є: приватні та державні підприємства, які потребують їх для виробництва інших товарів.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Споживчий ринок та ринок засобів виробництва мають деякі відмінності. Вони розрізняються за характером попиту. Попит на продукцію споживчого ринку називають природнім, оскільки його причиною є потреба споживача. Попит на засоби виробництва є похідним від попиту на споживчі товари, наприклад попит на деревину, є похідним від попиту на меблі. Існують відмінності між двома видами товарного ринку й у способах доведення продукції до споживача.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Гуртова торгівля — це купівля товарів великими партіями з метою перепродажу або для виробничого використання. Гуртові торгівці пристосовують свої послуги до потреб споживачів, стежачи за попитом. Роздрібна торгівля здійснюється у вигляді продажу товарів дрібними партіями кінцевим споживачам для безпосереднього використання. Мережа роздрібної торгівлі охоплює торгові центри, універмаги, спеціалізовані крамниці, крамнички та ін.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Дистриб'ютори — це оптово-посередницькі фірми, які купують товари оптом, зберігають їх на складах і продають від свого імені на свій ризик. Дилери та брокери це посередники які працюють на товарних біржах. Брокери здійснюють угоди купівлі-продажу за гроші клієнта і від його імені. Дилери здійснюють ті ж операції, але за свій рахунок і на свою користь.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Елементами ринкової інфраструктури виступають на товарному ринку виступають товарні біржі, торговельні палати, ярмарки, аукціони, виставки-продажу, магазини, міські ринки, торговельні павільйони та палатки.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Біржа

Інститут біржі існує вже багато віків. Слово "біржа" латинського походження та означає буквально "шкіряний гаманець". Виникли біржі в Х V І ст. як спеціальні місця зібрання комерсантів для здійснення торгових операцій. Перша біржа була заснована в Антверпені в 1531 р., потім - в Лондоні в 1566-му. В Нью-Йорку на Уолл-Стріт в 1792-му. В Росії перша біржа була заснована Петром І а Санкт-Петербурзі в 1703 році. Наступна товарна біржа з'явилася в Одесі в 1796 році. Але тільки після відміни кріпацтва на початку XX ст. відбувся розквіт біржової торгівлі. В період НЕПу діяло більш ніж 100 бірж, а в 1930 р. усі вони припинили своє існування. В наш час почалося відродження біржової торгівлі в Україні - 35 товарних бірж.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Біржа

організаційно-правова форма оптової торгівлі масовими товарами за стандартами та зраз­ками (товарна біржа) або систематичних операцій з купівлі-продажу цінних паперів (фондова біржа), ва­люти (валютна біржа), робочої сили (біржа праці), угод із фрахтування (фрахтова біржа).

Изображение слайда
25

Слайд 25: Товарна біржа — це оптовий товарний ринок, для яко­го характерні такі особливості:

торгівля товарами за стандартами та зразками, що дає можливість реалізувати не сам товар, а контракт на його поставку; регулярність торгів на основі певних правил; формування цін на основі зіставлення попиту і про­позиції (котирування); свобода вибору контрагента за угодою; стандартизація контрактів і мінімальних партій по­ставок.

Изображение слайда
26

Слайд 26: ФУНКЦІЇ ТОВАРНИХ БІРЖ

поєднання великого обсягу сукупного попиту та сукупної пропозиції; адання місця торгівлі; рганізація біржових торгів; встановлення правил торгівлі; розробка пакетів типових контрактів по угодам купівлі-продажу; котирування цін; врегулювання або арбітраж суперечок; інформаційна діяльність; укладання конрактів по різним товарам; страхування від коливання цін.

Изображение слайда
27

Слайд 27: ВИДИ ТОВАРНИХ БІРЖ

Універсальні біржі спеціалізуються на продажі різноманітних промислових та сільськогосподарських товарів. Однією з таких бірж є Чікагська товарна біржа, де продається пшениця, кукурудза, бройлери, золото, срібло, нафта, фанера та ін. Щодо спеціалізованих товарних бірж, то на них продаються окремі товари або споріднені групи товарів ( кава, какао і цукор, вовни, нафти, вугілля).

Изображение слайда
28

Слайд 28: ВИДИ КОНТРАКТІВ ТА ОПЕРАЦІЙ

Форвардна угода — це зобов'язання продавця здійснити постачання певної кількості товару певної якості у зазначений час. З боку покупця передбачається зобов'язання виплатити за товар зазначену в угоді суму грошей у визначений час. Ф'ючерсна угода — це придбання права купити або продати у майбутньому товар за певною ціною, що визначена товарною біржею. Опціон — це право купити (продати) товар за певною ціною, яка відмінна від ціни ф'ючерсних контрактів. Це своєрідне страхування від пониження (підвищення) ціни, яким можна скористатись, а можна і не скористатись.

Изображение слайда
29

Слайд 29

Аукціон — форма організації реалізації товарів та по­слуг, що ґрунтується на проведенні публічних торгів, де право купити має той, хто пропонує найвищу ціну. Головні суб'єкти аукціону: власник цінностей (продавець); організатор аукціону; покупець. Первинна (вихідна) ціна визначається угодою між орга­нізатором аукціону і власником — продавцем. Торги на аукціоні веде аукціоніст, який має певні повноваження ого­лошувати найвищу ціну під час торгів.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Торговельно-промислові палати — комерційні орга­нізації, головним завданням яких є сприяння розвитку еко­номічних і торговельних зв'язків із партнерами зарубіж­них країн. Вони є юридичними особами і здійснюють надання цільових інформаційних послуг. Торговий дім — торговельні фірми, які закуповують товари у виробників або оптовиків і перепродують їх всере­дині своєї держави або за її межами.

Изображение слайда
31

Слайд 31

Ярмарок — періодично організована в одному й тому самому місці виставка зразків товарів широкого вжитку і (або) устаткування, транспортних засобів, засобів зв'язку, ноу-хау, де експоненти укладають угоди в національному та міжнародному масштабі. На міжнародному ярмарку не дозволяється продаж на винос.

Изображение слайда
32

Слайд 32

Природні ресурси - це частина природи, яка використовується або може бути використана суспільством з метою задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Ресурси поділяються на відтворювальні (ті які можна відновити - посадити ліс) та невідтворювальні (не можуть бути відновлені в господарському обороті, наприклад, родовище вугілля). Ринок природних ресурсів пов'язаний із купівлею-продажем землі.

Изображение слайда
33

Слайд 33

Особливістю ринку природних ресурсів є те, що наявні у природі ресурси неможливо значно розширити, навіть при значному зростанні попиту на них, тому пропозиція природних ресурсів постійна, і не може змінитися навіть при значних змінах попиту або цін на ринку.

Изображение слайда
34

Слайд 34

Попит на ресурси є похідним (залежним) від попиту на споживчі блага, які виробляються з цих ресурсів. Попит на ринку ресурсів пред'являють підприємці. На попит впливають такі фактори : попит на готову продукцію; якість природних ресурсів(родючість ґрунтів, клімат, місцерозташування); можливість взаємозаміщення ресурсів; науково-технічний прогрес, наявність штучних замінників.

Изображение слайда
35

Слайд 35

Изображение слайда
36

Слайд 36

Криві попиту і пропозиції на ринку ресурсів перетинаються в рівноважній точці Е, і визначають рівноважну ціну природних ресурсів - ренту, ціну рівноваги пропозиції землі і попиту на неї. Відносини щодо ціноутворення і розподілу доходів від використання природних ресурсів називаються рентними. Якщо ціна буде вище точки рівноваги, то попит зменшиться, оскільки не знайдуться бажаючі взяти землю в оренду, і навпаки низька рента не буде заохочувати власників здавати її в оренду.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Економічна рента

це ціна, що її сплачують за використання землі та інших природних ресурсів, пропозиція яких строго обмежена. У зв’язку з обмеженістю пропозиції землі ціна на землю повністю залежить від попиту на неї. Чим вища рента від послуг ділянки землі, тим вища ціна землі. Р = R / I, де R – річна рента, і – ринкова ставка позичкового відсотка.

Изображение слайда
38

Слайд 38

На практиці різні ділянки землі мають різні ступені продуктивності щодо варіації їх використання. Саме тому науковці виділяють таке поняття як диференціальна рента. Існує диференціальна рента І та диференціальна рента ІІ.

Изображение слайда
39

Слайд 39: Капітал, або інвестиційні ресурси

охоплює всі виробничі засоби виробництва, тобто всі види інструментів, машин, обладнання, фабрично-заводські, складські, транспорті засоби і збутову мережу, які використовуються в процесі виробництва на товарів і послуг. Процес виробництва і нагромадження цих засобів виробництва називається інвестуванням. Виходячи з цього, до ринку капіталів треба відносити усі наявні засоби виробництві, які створені людьми.

Изображение слайда
40

Слайд 40

Позичковий капітал - це грошовий капітал, який надається в позику економічним суб'єктам з метою одержання доходу у формі позичкового процента. Кредит - це угода між партнерами про надання у власність майна або грошей іншій особі з умовою повернення їх та з виплатою відсотків. Процента ставка, або норма процента - це співвідношення між сумою отриманих процентів і сумою позики, виражене у відсотках.

Изображение слайда
41

Слайд 41: ПРИНЦИПИ КРЕДИТУ

обов'язковість його повернення строковість, цільовий характер кредиту, гарантії, забезпечення, платність (тобто оплата відсотків за користування кредитом).

Изображение слайда
42

Слайд 42: ВИДИ КРЕДИТУ

Комерційний кредит — надається підприємцями один одному як відстрочка платежу за товари чи послуги. Оформляється, як правило, у вигляді комерційних векселів у вартість яких входить вартість товару та проценти за кредит. Банківський кредит — надається банками або іншими кредитними установами підприємствам або громадянам. Видається у вигляді грошової позики.

Изображение слайда
43

Слайд 43: ВИДИ КРЕДИТУ

Споживчий кредит — надається лише приватним особам у вигляді грошових позик, як правило, для купівлі товарів тривалого споживання або будівництва житла. Іпотечний кредит —позика під заставу нерухомого майна або інших цінностей (земля, будівля, твори мистецтва). Надається, як правило, на тривалий термін.

Изображение слайда
44

Слайд 44: ВИДИ КРЕДИТУ

Державний кредит — будь-який кредит де кредитором чи позичальником виступає держава. Надається державою підприємствам під цільові програми (розширення виробництва, держзамовлення по сільгосппродукції та ін.). Міжнародний кредит — будь-який кредит де кредитором чи позичальником виступають суб'єкти інших країн. Надається для проведення економічних реформ і структурної перебудови народного господарства.

Изображение слайда
45

Слайд 45: Інфраструктура ринку капіталів

Банки - це кредитно-фінансові установи, головне призначення яких акумулювати (залучати і накопичувати) тимчасово вільні грошові кошти підприємств, організацій і населення та надавати їх у кредит своїм клієнтам на умовах поверненості, гарантованості, строковості і платності.

Изображение слайда
46

Слайд 46: Інфраструктура ринку капіталів

Ломбарди — це заклади, які видають позики під заставу нерухомого майна, речей, які передаються закладу на зберігання. Оцінка речей відбувається по домовленості між сторонами. Власнику речей видається іменний ломбардний білет (розписка). У випадку не повернення грошей, майно переходить у власність ломбарду і може бути продане.

Изображение слайда
47

Слайд 47: Інфраструктура ринку капіталів

Ломбарди — це заклади, які видають позики під заставу нерухомого майна, речей, які передаються закладу на зберігання. Оцінка речей відбувається по домовленості між сторонами. Власнику речей видається іменний ломбардний білет (розписка). У випадку не повернення грошей, майно переходить у власність ломбарду і може бути продане.

Изображение слайда
48

Слайд 48: Інфраструктура ринку капіталів

Кредитні спілки - це добровільні об'єднання, які поєднують осіб із загальними інтересами, які продають своїм членам акції, приймають від них внески та надають їм позики. Довірчі товариства - або трастові компанії, це компанії, які виконують довірчі функції, тобто дії по дорученню клієнта, який довірив їй вкладати гроші, купувати та продавати цінні папери, розпоряджатися майном, сплачують власникові майна або грошей частину одержаного доходу.

Изображение слайда
49

Слайд 49: Інфраструктура ринку капіталів

Інвестиційні фонди виконують такі функції: акумулюють кошти приватних осіб або компаній, випускаючи власні цінні папери (акції); отримані кошти вкладають в акції, облігації інших підприємств, стаючи їхнім інвестором; виконують посередницьку діяльність у країнах постсоціалістичного розвитку під час приватизації майна державних підприємств: отримують приватизаційні сертифікати громадян в обмін на власні акції, використовують сертифікати, вкладаючи їх у акції роз-державлених підприємств.

Изображение слайда
50

Слайд 50: Інфраструктура ринку капіталів

Страхові компанії акумулюють кошти тих, хто купує страхові поліси або сплачує страхові внески (для оплати в майбутньому можливих лих - аварій, хвороб, стихій); зібрані від клієнтів кошти вкладають в акції та облігації або ці гроші надаються у формі кредиту під заставу нерухомості.

Изображение слайда
51

Слайд 51

Цінні папери - це письмовий документ, який може виступати як свідоцтвом позики так і свідоцтвом власності. Акції — цінні папери, випу­щені акціонерними товариствами, які засвідчують вкладення певної кількості капіталу і дають право їхньому власникові на отримання певного доходу (дивіденду) з прибутку акціонерного товариства.

Изображение слайда
52

Слайд 52

Курс акції - це ціна, яка не залежить від номінальної вартості акції. Курс акції визначається як відношення величини дивіденду і процентної ставки по вкладах (*100%). Чим більший дивіденд, тим вищий курс акцій, чим вища процентна ставка, тим він нижчий. Курс акцій може бути виший чи нижчий від номінальної ціни, дуже рідко вони рівні. На курс акції впливає дохід на акцію - дивіденд, банківський процент по вкладах, загальний стан ділової активності, очікування на зростання курсу акції.

Изображение слайда
53

Слайд 53

Виділяють такі види акцій: Прості або основні дають право власнику на управління акціонерним товариством (дають право голосу), але не гарантують отримання фіксованого дивіденду. Привілейовані не дають право власнику на управління акціонерним товариством (не дають право голосу), але гарантують отримання фіксованого дивіденду. Іменні акції, на них вказується ім'я власника. Продати їх можна тільки з дозволу правління акціонерного товариства. На пред'явника - вільно продаються та купуються на ринку.

Изображение слайда
54

Слайд 54

Облігація — документ, що засвідчує передачу грошей у борг на певний строк з пра­вом отримання щорічного фіксованого доходу та зобов'я­зання про повернення суми боргу у визначений строк. Вексель — письмове боргове зобов'язання за встановленою законом формою, яке видаєть­ся позичальником (боржником, векселедавачем) кредитору (векселеотримувачу), що надає останньому право вимагати від боржника повернення зазначеної у векселі суми в певний строк. Варрант — цінний папір, що випускається разом з об­лігацією чи привілейованою акцією і дає її власникові пра­во на додаткові пільги у визначений час.

Изображение слайда
55

Слайд 55

Ваучер — майновий купон, що видається в процесі при­ватизації державного майна для придбання акцій під­приємств, які підлягають приватизації. Сертифікат (депозитний) — фінансовий документ, випу­щений банком, який засвідчує наявність грошового депозиту і зобов'язання виплатити цю суму тримачеві сертифіката у певний строк. Це цінний папір на пред'явника. Коносамент — розписка, що видається агентом транс­портного підприємства (судна, літака тощо) відправникові вантажу, яка засвідчує прийняття вантажу для перевезення і зобов'язання видати його в пункті призначення тримачеві коносаменту.

Изображение слайда
56

Слайд 56: Ринок цінних паперів

- система економічних відносин між покупцями та продавцями цінних паперів. Учасниками ринку цінних паперів є емітенти (економічні суб'єкти які випускають та продають цінні папери - фірми, банки, держава) та інвестори (фірми, банки, держава та приватні особи які купують цінні папери).

Изображение слайда
57

Слайд 57: Види РЦП

Первинний ринок цінних паперів, це безпосередній випуск цінних паперів акціонерним товариством і продаж за номінальною ціною вперше та вторинний ринок цінних паперів, де вони продаються а курсовою вартістю. На вторинному ринку функціонує фондова біржа, яка не передбачає отримання нових грошових коштів, а лише здійснює ринковий оборот цінних паперів, здійснює терміновий їх перепродаж.

Изображение слайда
58

Слайд 58

Попит на цінні папери залежить від обсягу тимчасово вільних коштів, від дивіденду та від банківського проценту, загальної економічної ситуації в країні, скільки коштів люди будуть мати змогу заощаджувати і вкладати в цінні папери. Пропозиція цінних паперів залежить від потреби акціонерних товариств в додаткових коштах або потреби держави в інвестиціях.

Изображение слайда
59

Слайд 59

Фондова біржа — це установа, діяльність якої забезпечує купівлю-продаж цінних паперів (акцій та облігацій). Найбільшими серед них вважають Нью-Йоркську, Торонтську, Амстердамську Токійську, Брюсельську. Фондова біржа виконую такі функції: Надання місця торгівлі. Встановлення правил торгівлі Зосереджує попит і пропозицію цінних паперів. Сприяє формування біржового курсу цінних паперів. Надає інформаційні послуги.

Изображение слайда
60

Слайд 60

Ринок праці посідає важливе місце у загальній структурі ринку, тому що робоча сила – “людський капітал” - відіграє і нині більш важливу роль у процесі виробництва, ніж “фізичний капітал”. Ринок праці — це сукупність економічних відносин між найманими працівниками з одного боку, та підприємцями, державою з іншого, з приводу організації, купівлі-продажу і використання робочої сили.

Изображение слайда
61

Слайд 61

СКЛАДОВИМИ РИНКУ ПРАЦІ Є : працездатне населення (хто за віком і станом здоров’я здатні працювати у різних сферах суспільного виробництва); зайняте населення (та його частина, яка постійно виконує роботу на підприємствах, в організаціях, різних закладах за заробітну плату); частина населення, яка тимчасово не працює, але не втрачає надію на це.

Изображение слайда
62

Слайд 62

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ: Предметом купівлі-продажу на ньому є робоча сила, яка підпорядковується впливу соціально-психологічних, культурних, демографічних релігійних та інших факторів. Ціна робочої сили – заробітна плата – виступає не просто як ціна за ресурс, а виконує ряд функцій (відтворювальна, стимулююча, соціальна). Ринок праці виконує ще й соціальні функції: забезпечення раціоналізації виробництва і зайнятості; регулювання процесів розміщення трудових ресурсів; узгодження економічних інтересів. Суб’єктами виступають робітники, роботодавці, держава, посередники.

Изображение слайда
63

Слайд 63

ПОПИТ визначається як потреба роботодавця найняти працівника певної професії і кваліфікації. Факторами попиту на робочу силу є: попит на продукцію для виробництва якої буде застосовуватися робоча сила; автоматизація та механізація, тобто можливість замінити працю на капітал; рівень розвитку технологій; рівень зарплати; рівень цін на інші фактори виробництва.

Изображение слайда
64

Слайд 64

ПРОПОЗИЦІЯ робочої сили складається з осіб які потребують працевлаштування. На пропозицію впливають такі чинники: рівень заробітної плати потребами людей; рівень цін в економіці; податки; звичаї, традиції, релігія, культура; сила профспілок.

Изображение слайда
65

Слайд 65

Изображение слайда
66

Слайд 66: Функції Служби зайнятості:

Впорядкування найму підприємствами робочої сили та скорочення для громадян час пошуку місця роботи. Надають послуги особам, які бажають змінити місце роботи. Вивчають попит та пропозицію робочої сили. Збирають та розповсюджують інформацію про рівень зайнятості стосовно тих чи інших професій та регіонів. Забезпечує матеріальну підтримку працівникам у випадку безробіття.

Изображение слайда
67

Последний слайд презентации: Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХНЯ ІНФРАСТРУКТУРА: У Службі зайнятості не відбуваються процеси купівлі-продажу товару - робочої сили. Згідно з законодавством, послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою зайнятості безкоштовно, при цьому вона не розглядає питання про ціну робочої сили

Изображение слайда