Презентация на тему: Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості

Реклама. Продолжение ниже
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості
1/11
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 79)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (77 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості калькулювання за нормативним методом. Переваги та недоліки нормативного методу калькулювання. Загальна характеристика і основні принципи системи “стандарт-кост”.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Нормативний метод обліку витрат на виробництво Нормативна калькуляція Підстава для визначення фактичної собівартості Нормативи витрат Встановлюються відповідно до технічної документації на виробництві продукції

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Планова калькуляція собівартості Нормативна калькуляція собівартості Порівняльна характеристика Складається за середньорічними нормами витрат Складається за нормами, які діють в даному звітному періоді Відображає технічний рівень, якого досягнуло підприємство на певну дату, причому на різні дати величина її різна Відображає середню величину між тим, що було досягнуто підприємством на початок планового періоду, і тим, що повинно бути досягнуто ним до кінця цього періоду

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Нормативна калькуляція використовується для: визначення фактичної собівартості продукції шляхом алгебраїчного сумування нормативної собівартості та виявлених за звітний період норм та відхилень від них виявлення результатів господарської діяльності цехів та дільниць оцінки незавершеного виробництва та браку тощо

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Н ормативн а калькуляці я продукції Статті витрат За нормою, грн. Сировина й основні матеріали (за мінусом відходів) 620 Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби 5570 Всього матеріалів 6190 Транспортно заготівельні витрати 720 Основна заробітна плата виробничих робітників 860 Додаткова заробітна плата виробничих робітників 300 Відрахування на соціальне страхування 441 Витрати на освоєння виробництва нових видів продукції 215 Відшкодування зносу спеціальних інструментів та пристроїв 450 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання 1080 Загальновиробничі витрати 890 Всього виробнича собівартість 11146

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Основні формули розрахунку собівартості продукції за нормативним методом * +/- +/- = = Собівартість Нормативна Фактична кількості відвантаженої продукції поточні витрати за встановленими нормами плану діючі в звітному періоді норми витрат по кожній статті калькуляції відхилення від діючих норм витрат зміни діючих норм витрат

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Звіт н а калькуляці я собівартості продукції Статті витрат Норма-тивна собівар-тість, грн. Індекс відхи-лень Фактич-на собівар-тість, грн. Сировина й основні матеріали (за мінусом відходів) 620 0,980 608 Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби 5570 0,950 5292 Транспортно заготівельні витрати 720 1,002 721 Основна заробітна плата виробничих робітників 860 1,003 863 Додаткова заробітна плата виробничих робітників 300 0,920 276 Відрахування на соціальне страхування 441 0,981 443 Витрати на освоєння виробництва нових видів продукції 215 1,050 226 Відшкодування зносу спеціальних інструментів та пристроїв 450 1,040 468 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання 1080 1,002 1082 Загальновиробничі витрати 890 1,005 894 Всього виробнича собівартість 11146 х 10863

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Нормативний метод Переваги Недоліки можливість поточного оперативного обліку витрат шляхом обліку відхилень від норм значна частина відхилень від норм, пов’язаних з використанням сировини i матеріалів на виробництво, виявляється за допомогою інвентаризації в цілому по структурних пiдроздiлах i за весь звітний період відокремлений облік змін норм, тобто контроль за здійсненням режиму економії укрупнення об’єктів обліку, оскільки нормативні калькуляції складають по всіх видах виробів, а відхилення враховують по групах однорідної продукції, внаслідок чого зменшується число об’єктів калькулювання охоплення нормативними калькуляціями значної частини витрат можливість рідше здійснювати iнвентаризацiю незавершеного виробництва значна частина відхилень від норм, пов’язаних з використанням сировини i матеріалів на виробництво, виявляється з допомогою інвентаризації в цілому по структурних пiдроздiлах i за весь звітний період відхилення витрат на управління i обслуговування виявляють без врахування змін обсягів виробництва, а в бiльшостi випадків зовсім не виявляють, а їх фактичну величину розподiляють переважно пропорційно основній заробітній платі робiтникiв, що значно зменшує iнформацiйну функцію обліку

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Фактичні витрати за кожним центром відповідальності Нормативні витрати на фактичний обсяг виробництва за кожним центром відповідальності Порівняння фактичних і нормативних витрат та аналіз відхилень Дослідження відхилень, усунення причини їх появи Зміна нормативів з урахуванням зміни умов діяльності підприємства Схема дій калькуляційної системи «стандарт-кост»

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Спільні риси системи «стандарт-кост» і нормативного обліку витрат: в основі обох систем є стандарти (нормативи); обидві підвищують якість управління витратами шляхом виявлення відхилень з використанням сигнального документування; обидві використовуються для бюджетування; відхилення відображаються на спеціальних рахунках; передбачають можливість списання відхилень на витрати періоду та віднесення за рахунок фінансових результатів.

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: Тема 7. Система обліку калькулювання за нормативними витратами Особливості

Відмінні риси системи «стандарт-кост» і нормативного обліку витрат Ознаки порівняння Система «стандарт-кост» Нормативний облік Деталізація та способи встановлення стандартів (нормативів) Стандарти прямих витрат матеріалів, праці та виробничих накладних витрат Нормативи для кожного елемента собівартості на підставі аналізу витрат минулих періодів Собівартість на виході системи Нормативна собівартість Фактична собівартість= витрати за нормами + зміни норм + відхилення від норм Відображення на рахунках відхилень за факторами За кожною статтею витрат за факторами (норм, цін, інш.) Тільки готової продукції на матеріалів Віднесення відхилень до витрат періоду Будь-які відхилення можна віднести до витрат періоду або розподілити між незавершеним виробництвом, собівартістю готової та реалізованої продукції Тільки готової продукції

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже