Презентация на тему: Тема 6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Тема 6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
План лекції :
1. Сутність облікового циклу на підприємстві.
ЕТАПИ ОБЛІК ОВОГО ЦИКЛУ
Тема 6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
Відповідальність!
Облікові регістри
Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
Графік документообороту
Форма бухгалтерського обліку - система облікових регістрів, порядок і спосіб (технічні засоби) реєстрації та узагальнення інформації.
Форма бухгалтерського обліку повинна забезпечувати:
Комп’ютерний облік повинен відповідати єдиній методологічній основі бухгалтерського o бліку та забезпечувати:
3. Поняття облікової політики підприємства
Вимоги щодо дотримання облікової політики
Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема:
Відповідальність за невиконання наказу про облікову політику
кримінальна відповідальність за статтями, які найчастіше застосовуються проти бухгалтерів або директорів, кваліфікується в 2013 році так:
4. Функції та відповідальність щодо бухгалтерського обліку посадових осіб підприємства
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе керівник, який :
Стаття 8 п. 3: Відповідальність за забезпечення
Головний бухгалтер несе відповідальність за методологію бухгалтерського обліку.
Тема 6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
5. Форми організації бухгалтерського обліку.
Вибір організаційної форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється з урахуванням таких факторів:
Підприємство самостійно визначає (обирає):
1/25
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 63)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (374 Кб)
1

Первый слайд презентации

Тема 6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Изображение слайда
2

Слайд 2: План лекції :

Сутність облікового циклу. Форми бухгалтерського обліку. Поняття облікової політики підприємства. Функції та відповідальність щодо бухгалтерського обліку посадових осіб підприємства. Форми організації бухгалтерського обліку.

Изображение слайда
3

Слайд 3: 1. Сутність облікового циклу на підприємстві

Первинний облік. Поточний облік. Узагальнюючий облік. Обліковий цикл – збір та обробка облікової інформації у визначеній послідовності.

Изображение слайда
4

Слайд 4: ЕТАПИ ОБЛІК ОВОГО ЦИКЛУ

1. Відображення операцій у первинних документах 2. Аналіз операції, визнання та оцінка об'єктів обліку 4. Інвентаризації і внесення корегуючих записів до регістрів 5. Узагальнення даних облікових регістрів і заповнення Головної книги 6. Складання оборотно-сальдового балансу 7. Складання фінансової звітності 3. Запис операцій в облікових регістрах протягом періоду

Изображение слайда
5

Слайд 5

Документооборот – р ух документів з моменту їх складання або одержання від інших підприємств до їх обробки в бухгалтерії і наступної передачі до архіву.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Відповідальність!

Організує документооборот на підприємстві головний бухгалтер чи бухгалтер, який розробляє правила і технологію обробки облікової інформації. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Облікові регістри

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

Аналітичний облік Синтетичний облік Журнал реєстрації господарських операцій Баланс на початок періоду Облікові регістри за аналітичними рахунками Облікові регістри за синтетичними рахунками Баланс на кінець періоду Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку Первинні документи

Изображение слайда
9

Слайд 9: Графік документообороту

Назва доку-менту Створення та оформлення документа Перевірка документа Обробка документа Передача документа на зберігання в архів Вико-навець Термін вико-нання Вико-навець Термін вико-нання Вико-навець Термін вико-нання Викона-вець Термін вико-нання Вимога-накладна Заві-дувач складу Пн, Ср Бухгал-тер цеху День надходження доку-мента Бухгалтер матері-ального сектору бухгалтерії 3 дні з дати отри-мання Заступ-ник голов-ного бухгал-тера 10 дні після здачі річного звіту Прибут-ковий касовий ордер

Изображение слайда
10

Слайд 10: Форма бухгалтерського обліку - система облікових регістрів, порядок і спосіб (технічні засоби) реєстрації та узагальнення інформації

Форми бухгалтерського обліку: Меморіально-ордерна Журнально-ордерна СПРОЩЕНА КОМП'ЮТЕРНА 2. Форми бухгалтерського обліку

Изображение слайда
11

Слайд 11: Форма бухгалтерського обліку повинна забезпечувати:

Щоденний облік у хронологічному та системному порядку всіх здійснених господарських операцій. Раціональний розподіл комплексу облікових робіт між працівниками бухгалтерії. Оперативний контроль за рухом та наявністю майна, розрахунків, затрат, доходів і надання інформації про ефективність діяльності підприємства та його підрозділів. Форма бухгалтерського обліку повинна забезпечувати:

Изображение слайда
12

Слайд 12: Комп’ютерний облік повинен відповідати єдиній методологічній основі бухгалтерського o бліку та забезпечувати:

ведення бухгалтерського обліку на основі принципів подвійного запису; взаємозв’язок даних аналітичного та синтетичного обліку; суцільне відображення господарських операцій на основі первинних документів; скорочення трудозатрат на ведення обліку; контроль достовірності даних, що вводяться, та цілісності облікової інформації; формування довільних зведень, бухгал-терських звітів автоматизованим способом.

Изображение слайда
13

Слайд 13: 3. Поняття облікової політики підприємства

У розпорядчому документі про облікову політику наводяться  принципи, методи і процедури, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності  та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також попередні оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Вимоги щодо дотримання облікової політики

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про облікову політику підприємства – про те, що включається і як розраховуються окремі статті фінансової звітності. Для того, щоб можна було проводити фінансовий аналіз за кілька років, при застосуванні облікової політики слід дотримуватись принципу послідовності - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Вимоги щодо дотримання облікової політики

Изображение слайда
15

Слайд 15: Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема:

вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів; порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг; перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу; методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковується за первісною вартістю; перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); періодичність та об’єкти проведення інвентаризації.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Відповідальність за невиконання наказу про облікову політику

Зі змістом наказу про облікову політику потрібно ознайомити всіх працівників підприємства, які зобов’язані виконувати його положення. За невиконання зазначених норм розпорядчого документа можливе застосування відповідальності, яка встановлюється внутрішніми правилами підприємства. Крім того, недостовірне відображення подій впливає на показники у фінзвітності підприємства, а це означає внесення до неї неправдивих даних. За таке порушення статтею 164-2 КпАП передбачено відповідальність — накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Изображение слайда
17

Слайд 17: кримінальна відповідальність за статтями, які найчастіше застосовуються проти бухгалтерів або директорів, кваліфікується в 2013 році так:

212 стаття. Ухилення від сплати податків у значних розмірах - 1000 * 573,50 = 573500 грн; у великих розмірах - 3000 * 573,50 = 1720500 грн; в особливо великих розмірах - 5000 * 573,50 = 2867500 грн. 364 стаття. Зловживання владою аб o службовим становищем істотна шкода - 100 * 573,50 = 57350 грн; тяжкі наслідки - 250 * 573,50 = 143375 грн.

Изображение слайда
18

Слайд 18: 4. Функції та відповідальність щодо бухгалтерського обліку посадових осіб підприємства

Встановлені розділом ІІІ Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”

Изображение слайда
19

Слайд 19: Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе керівник, який :

зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Головний бухгалтер призначається і звільняється з посади тільки на підставі наказу керівника підприємства і йому безпосередньо підпорядковується.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Стаття 8 п. 3: Відповідальність за забезпечення

фіксування фактів здійснення всіх господар-ських операцій у первинних документах; збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше 3-х років, несе власник або посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів

Изображение слайда
21

Слайд 21: Головний бухгалтер несе відповідальність за методологію бухгалтерського обліку

Документи, що суперечать законам, головний бухгалтер має право не підписувати і не приймати до виконання. Про це він зобов'язаний письмово повідомити керівника. Якщо той письмово зажадає виконання, то головний бухгалтер зобов'язаний підкоритися. У цьому випадку за наслідки відповідає керівник. З головним бухгалтером узгоджуються всі призначення матеріально-відповідальних осіб. На малих підприємствах, що не мають в штаті касира, головний бухгалтер може виконувати ці функції за сумісництвом. Про це повинен бути випущений спеціальний наказ керівника. Копії наказу мають бути передані в обслуговуючі банки.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Керівник підприємства та головний бухгалтер (або уповноважені ними на те особи ) підписують господарські договори, а також всі документи з приймання та видачі товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і фінансових зобов'язань. Всі ці документи без підпису головного бухгалтера (або уповноваженої на те особи) вважаються недійсними.

Изображение слайда
23

Слайд 23: 5. Форми організації бухгалтерського обліку

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ Користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець без створення юридичної особи Введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником* підприємства* Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою

Изображение слайда
24

Слайд 24: Вибір організаційної форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється з урахуванням таких факторів:

форму власності та організаційно-правову структуру підприємства; обсягів діяльності, номенклатури продукції, чисельності працюючих тощо.

Изображение слайда
25

Последний слайд презентации: Тема 6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві: Підприємство самостійно визначає (обирає):

облікову політику підприємства; форму бухгалтерського обліку; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій; права працівників на підписання бухгалтерських документів; правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку інше.

Изображение слайда