Презентация на тему: Тема 6 Вибіркове спостереження

Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Основні етапи вибіркового спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Види і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Визначення середньої і граничної помилок вибірки
Тема 6 Вибіркове спостереження
Умовні позначення :
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Приклад
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
Тема 6 Вибіркове спостереження
1/36
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 25)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1409 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема 6 Вибіркове спостереження

Изображение слайда
2

Слайд 2

Навчальна мета Дослідити суть вибіркового спостереження, з ’ ясувати причини та основні умови його застосування. Визначити переваги вибіркового методу порівняно з іншими методами статистичного спостереження.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Науково-дослідна мета Довести, що встановлення статистичних закономірностей щодо масових випадкових явищ грунтується на вивченні статистичних даних – відомостей про те, які значення прийняла окрема ознака унаслідок проведення досліду.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Актуальність При вивченні певного кола соціально-економічних явищ вибіркове спостереження єдино можливе. Це стосується, передусім, перевірки якості продукції ( жирності молока, чистоти та вологості зерна, міцності пряжі тощо ). Часом вибіркове спостереження поєднується із суцільним. При перепису населення кожна четверта одиниця спостереження дає докладнішу інформацію. Крім того, вибірковий метод використовують для прискореної обробки матеріалів суцільного спостереження та перевірки правильності даних переписів і одноразових обстежень.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Науковці Вагомий внесок в розробку математичного методу вибіркового спостереження внесли Бернулі (1743р.), Пуасон (1837р.). Вітчизняні вчені П.Л. Чебишев, О.О. Марков, О.М. Ляпунов, О.М. Колмогоров, О.Я. Хінчин та ін.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Поняття вибіркового спостереження, причини та особливості його застосування 1 2 3 4 Види і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність Визначення середньої і граничної помилок вибірки Визначення необхідної чисельності вибірки План

Изображение слайда
7

Слайд 7

Список літератури Статистика: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять: навчальний посібник [текст] / Р.В. Фещур, Ю.М. Князик, О.Б.Свірська, К.С. Шабан, В.Р.Заяць / За наук. ред. Й.Я.Хром'яка. – Львів : НВКП ЗРЦП « Інтелект-Захід », 2008. – 152 с. 2. Коновалова Т.В. Прикладные аспекты статистики и ее роль в функционировании экономики Украины [текст] / Т.В. Коновалова, О.В. Дементенко, А.В. Охременко // Розвиток фін. методів держ. управління нац. економікою : зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – т. XI. – 350 с. – ( серія " Економіка "; вип. 165).

Изображение слайда
8

Слайд 8

Вибіркове спостереження — такий вид несуцільного спостереження, при якому обстежуються не всі елементи сукупності, що вивчається, а лише певним чином відібрана їх частина. Сукупність, з якої вибирають елементи для обстеження, називається генеральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують, — вибірковою. Статистичні характеристики вибіркової сукупності розглядаються як оцінки відповідних характеристик генеральної сукупності. Поняття вибіркового спостереження, причини та особливості його застосування

Изображение слайда
9

Слайд 9

Використання вибіркового методу замість суцільного спостереження дає можливість зберігати трудові та матеріальні ресурси і кошти, провести спостереження в стислі строки та отримати кінцеві результати в більш коротші терміни часу. Вибірковий метод дозволяє через вивчення частини спеціально відібраних одиниць охарактеризувати масове явище в цілому. Теорія і практика вибіркового спостереження показує, що воно за правильної організації дає достовірні відомості, придатні для практичного використання. Поняття вибіркового спостереження, причини та особливості його застосування

Изображение слайда
10

Слайд 10

Мета вибіркового обстеження полягає в тому, щоб відібравши з генеральної сукупності певну кількість одиниць, обстежити їх і на цій основі оцінити невідомі генеральні характеристики. О сновне завдання вибіркового обстеження – на основі характеристик вибіркової сукупності і w одержати достовірні дані про показники середньої або частки p у генеральній сукупності.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Основні етапи вибіркового спостереження

Етапи вибіркового спостереження складання програми спостереження і розробка відповідних даних здійснення відбору узагальнення даних спостереження та визначення вибіркових характеристик поширення кількісних характеристик вибіркового спостереження на всю сукупність обґрунтування мети вибіркового спостереження визначення частки і способу відбору одиниць у вибіркову сукупність

Изображение слайда
12

Слайд 12

Висновки до питання 1 Визначено, що об’єктивною гарантією того, що вибірка репрезентує ( представляє ) всю сукупність, є додержання наукових принципів організації та проведення спостереження, насамперед неупередженого, об’єктивного підходу до вибору елементів для обстеження. Принцип випадковості вибору забезпечує всім елементам генеральної сукупності рівні можливості потрапити у вибірку.

Изображение слайда
13

Слайд 13

2. Види і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність

Изображение слайда
14

Слайд 14: Види і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність

Види вібірки проста випадкова вибірка ступ енчата типічна серійна ( гнездова ) комбінована механічна

Изображение слайда
15

Слайд 15

полягає в тому, що вибіркова сукупність утворюється в результаті випадкового неупередженого відбору окремих одиниць із генеральної сукупності Простий випадковий відбір організовується таким чином, що спочатку генеральна сукупність обсягом N одиниць, розташованих у певному порядку (за зростанням або убуванням, за алфавітом, географічним положенням тощо), розділяється на п рівних частин і з кожної частини обстежується одна одиниця Механічний відбір генеральна сукупність спочатку розбивається на однорідні типові групи. Потім з кожної типової групи простим випадковим чи механічним відбором здійснюють і ндивідуальний добір одиниць у вибіркову сукупність Типовий ( районований) відбір

Изображение слайда
16

Слайд 16

обрана одиниця в ісходну сукупність не повертається ймовірність відбору різних одиниць не обмежена Повторний Вибірковий відбір Безповторний

Изображение слайда
17

Слайд 17

Висновок до питання 2 Зазначено, щоб за даними вибірки мати можливість судити про генеральну сукупність, вона повинна бути взята випадково. Це у певній мірі дозволяє знизити можливість помилок репрезентативності. Випадковість елементів у вибірці досягається шляхом слідування принципу рівної можливості всіх елементів генеральної сукупності бути відібраними у вибірку.

Изображение слайда
18

Слайд 18

3. Визначення середньої і граничної помилок вибірки

Изображение слайда
19

Слайд 19: Визначення середньої і граничної помилок вибірки

Усяке вибіркове спостереження неминуче стикається з помилками, які називаються помилками вибірки. Вони складаються із помилок реєстрації та помилок репрезентативності. Помилками реєстрації називають такі, які виникають внаслідок отримання неточних або невірних відомостей, із-за недосконалості вимірювальних приладів, недостатньої кваліфікації спостерігача, недостатньої точності розрахунку.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Репрезентативності виникають перш за все через те, що вибіркова сукупність через її малий обсяг не завжди точно відтворює характеристики генеральної сукупності. репрезентативності виникають внаслідок особливостей прийнятої системи та обробки Даних спостереження або з умов недотримання правил відбору у вибіркову сукупність Систематичні помилки Випадкові помилки Помилки репрезентативності

Изображение слайда
21

Слайд 21: Умовні позначення :

п – об ’ єм вибіркової сукупности w - доля одиниц в выборочной совокупности; - генеральная дисперсия; δ 2 - в и біркова дисперсія - середня в генеральній сукупності ; Умовні позначення : N – об ’ є м генеральної сукупності ;

Изображение слайда
22

Слайд 22

Основні показники, вживані у вибірковому методі, їх позначення і формули наступні :

Изображение слайда
23

Слайд 23

Изображение слайда
24

Слайд 24

Для обчислення середньої помилки слід використовувати наступні формули :

Изображение слайда
25

Слайд 25

Межі, в яких будуть ув'язнені генеральна середня і генеральна доля, встановлюються з певною вірогідністю по формулах:

Изображение слайда
26

Слайд 26: Приклад

При контрольній перевірці якості хлібобулочних виробів проведено 5 % -ве вибіркове обстеження партії батонів з борошна вищого ґатунку. При цьому із 100 відібраних у вибірку батонів 90 шт. відповідали вимогам стандарту. Середня вага одного батона у вибірці складала 500,5 г при середньому квадратичному відхиленні 15,4 г. Потрібно установити можливі значення частки стандартних виробів і середньої ваги одного виробу у всій партії. Розв’язання Спочатку розрахуємо середню похибку: а) для частки: де 100 відібраних батонів - 5% Х (N) батонів - 100%, тобто N =2000

Изображение слайда
27

Слайд 27

б) для середньої ваги : . Одне з можливих значень, у межах яких можуть знаходитися частка і середня: або або Це для імовірності 0,683, тобто у 683 випадках з 1000 генеральна частка р і генеральна середня будуть знаходитися у встановлених межах. Ймовірність суджень можна підвищити, якщо розширити межі відхилень, прийнявши як міру середню помилку вибірки, збільшену в t раз При t = 2 ймовірність досягає 0,954. У цьому випадку можливі межі наступні:

Изображение слайда
28

Слайд 28

Якщо метою вибіркового обстеження є визначення обсягових показників генеральної сукупності — обсягів значень ознаки, то вибіркова середня поширюється на генеральну сукупність прямим перерахунком. Наприклад. Загальна посівна площа під круп’яними культурами в районі становить 2000 га. За даними вибіркового обстеження середня врожайність круп’яних культур — 22,5 ц/га, похибка середньої — 0,5 ц/га. Отже, можливий обсяг валового збору зерна з цієї площі буде не менший за 44 тис. ц. [(2000 (22,5 – 0,5)]. Максимальний валовий збір — 46 тис. ц. [(2000 (22,5 + 0,5)].

Изображение слайда
29

Слайд 29

Коли вибіркове спостереження проводиться з метою уточнення результатів суцільного спостереження, застосовується метод коефіцієнтів. Наприклад. Після щорічного перепису худоби, що належить населенню, проводиться 10%- ий вибірковий контроль, мета якого — визначити частку недообліку худоби. За даними перепису в районі налічується 10000 корів. У домогосподарствах, які потрапили до контрольної вибірки, за переписом 200 корів, а за даними перевірки — 205. Отже, частка недообліку корів становить: 205 : 200 = 1,025. Це і є той коефіцієнт, на який слід скоригувати результати перепису : 10000 • 1,025 = 10250 корів.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Висновки до питання 3 Згідно з генеральною граничною теоремою за умови достатньо великого обсягу вибірки розподіл вибіркових середніх (і часток ), незалежно від розподілу генеральної сукупності, асимптотично наближається до нормального. Більшість значень вибіркових середніх зосереджується навколо генеральної середньої, а отже, найбільшу ймовірність мають відхилення, близькі до нуля. Чим більше відхилення, тим менша його ймовірність.

Изображение слайда
31

Слайд 31

4. Визначення необхідної чисельності вибірки

Изображение слайда
32

Слайд 32

Визначення необхідної чисельності вибірки n робиться на основі перетворення алгебри формул граничних помилок вибірки: Для визначення об'єму вибірки n використовують оцінки дисперсії δ 2 аналогічних пробних обстежень. Якщо такі обстеження відсутні, можна скористатися співвідношенням : а для долі узяти максимальне значення дисперсії  2 = 0,25.

Изображение слайда
33

Слайд 33

Висновки до питання 4 Зясовано, що практика вибіркових спостережень досить різноманітна. Це обстеження домогосподарств, маркетингові дослідження, аудиторські перевірки великих фірм, вивчення громадської думки тощо. При обстеженні невеликої частини генеральної сукупності зменшуються помилки реєстрації, можна розширити й деталізувати програму обстеження. З іншого боку, вибіркове спостереження забезпечує економію матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і часу.

Изображение слайда
34

Слайд 34

Висновки Проведене дослідження доводить, що сукупність, з якої вибирають елементи для обстеження, називається генеральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують, — вибірковою. Статистичні характеристики вибіркової сукупності розглядаються як оцінки відповідних характеристик генеральної сукупності.

Изображение слайда
35

Слайд 35

Навчальну на науково-дослідну мету лекційного заняття за темою 6 «Вибіркове спостереження» досягнуто.

Изображение слайда
36

Последний слайд презентации: Тема 6 Вибіркове спостереження

www.themegallery.com Дякую за увагу!

Изображение слайда