Презентация на тему: Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Зміст
КОДЕКС цивільного захисту України
КОДЕКС ЦЗ України Стаття 5.
Захист у надзвичайних ситуаціях
Заходи щодо підготовки до дій для захисту населення
Види захисту у НС
Захист у НС
І нженерний захист населення
Захисні споруди цивільної оборони
Сховища ЦЗ
Об’ємно -планувальне рішення сховищ
Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Евакуаційні заходи
Евакуаційні заходи цивільного захисту проводяться:
Радіаційний і хімічний захист
Медичний захист населення:
Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Біологічний захист населення
Засоби індивідуального захисту
Засоби захисту органів дихання
Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
1/24
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 41)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3225 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

2016 р 1

Изображение слайда
2

Слайд 2: Зміст

1. Законодавство у сфері захисту 2. Види захисту у НС 2

Изображение слайда
3

Слайд 3: КОДЕКС цивільного захисту України

Стаття 5. Основні завдання та заходи у сфері цивільного захисту Основними завданнями та заходи у сфері цивільного захисту є: запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; захист населення і територій від надзвичайних ситуацій; ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків; попередження та гасіння пожеж; збір, обробка, обмін та надання інформації з питань цивільного захисту; аналіз і прогнозування техногенної, природної небезпеки та можливих надзвичайних ситуацій, оцінка їх соціально-економічних наслідків; облік та ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об‘єктів в Україні; 3

Изображение слайда
4

Слайд 4: КОДЕКС ЦЗ України Стаття 5

створення та підтримання у постійній готовності системи оповіщення; оперативне оповіщення органів управління єдиною державною системою цивільного захисту, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій та населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка складається, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків; планування заходів цивільного захисту на мирний час та особливий період; здійснення постійного спостереження і лабораторного контролю за станом навколишнього природного середовища та на підприємствах, в установах і організаціях; 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: Захист у надзвичайних ситуаціях

Захисту у надзвичайних ситуаціях підлягає все населення з урахуванням чисельності і особливостей, що складають його основні категорії і групи людей на конкретних територіях: демографічних (вік, стать), за станом здоров’я (рівень загального опору організму дії екстремальних факторів ураження і несприятливих умов життя і побуту, фізична і психічна здатність до колективних і самостійних захисних дій та використанню засобів індивідуального захисту) і т. д. Ці особливості підлягають обліку при виборі ефективних, соціально обґрунтованих і економічно реальних варіантів захисту, відповідно спе-цифіки контингентів, які необхідно захищати, при розробці планів захисту населення в надзвичайних ситуа-ціях на відповідних територіях, а також при організації і проведенню усесторонньої підготовки до виконання наміченого комплексу захисних заходів. 5

Изображение слайда
6

Слайд 6: Заходи щодо підготовки до дій для захисту населення

в надзвичайних ситуаціях необхідно планувати і виконувати диференційовано за видами і ступенями можливої небезпеки на конкретних територіях і з урахуванням насиченості цих територій об’єктами промислового призначення, гідроспорудами, об’єктами і системами виробничої і соціальної інфраструктури; наявності, номенклатури, потужності і розміщення потенційно небезпечних об’єктів; характеристик, в тому числі за вартістю і захисним властивостями в умовах надзвичайних ситуацій, наявності будинків і споруд та їх будівельних конструкцій; особливостей розселення жителів; кліматичних та інших місцевих факторів. 6

Изображение слайда
7

Слайд 7: Види захисту у НС

7

Изображение слайда
8

Слайд 8: Захист у НС

Сигнали оповіщення ЦЗ 8

Изображение слайда
9

Слайд 9: І нженерний захист населення

Будівництво захисних споруд Підтримання захисних споруд в готовності Комплексне освоєння підземного простору міст і населених пунктів Обстеження і облік підземних і наземних споруд для захисту населення 9

Изображение слайда
10

Слайд 10: Захисні споруди цивільної оборони

Захисні споруди цивільної оборони - це споруди, які призначені для захисту людей від дії факторів ураження НС техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру. Захисні споруди за своїми захисними властивостями діляться на сховища, протирадіаційні укриття і підвальні та інші заглибені приміщення 10

Изображение слайда
11

Слайд 11: Сховища ЦЗ

– це споруди, які забезпечують комплексний захист укритих людей від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій. Сховища, які знаходяться в зонах можливого виникнення масових пожеж і в зонах можливого осередку СДОР, забезпечують також захист укритих людей від високих температур, отруєння продуктами горіння і ураження СДОР. Сховища повинні забезпечувати можливість безперервного перебування в них лю-дей на протязі двох діб. За ступенем захисту від дії хвилі удару ядерного або іншого вибуху сховища розділяються на класи. 11

Изображение слайда
12

Слайд 12: Об’ємно -планувальне рішення сховищ

Приміщення сховища розділяються на основні (приміщення для укривання людей, тамбури-шлюзи, тамбури) і допоміжні (приміщення для розміщення обладнання систем фільтровентиляції, електрозабезпечення, водо-забезпечення і каналізації). В сховищах передбачаються захисні входи і виходи. 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

13

Изображение слайда
14

Слайд 14

14

Изображение слайда
15

Слайд 15: Евакуаційні заходи

Евакуацією називається організоване вивезення (виведення) робітників та службовців підприємств, організацій і установ, які припиняють чи переносять свою діяльність у заміську зону, а також непрацездатного і незайнятого у виробництві населення із зон можливих руйнувань категорійованих міст і об'єктів, розташованих поза цими містами. 15

Изображение слайда
16

Слайд 16: Евакуаційні заходи цивільного захисту проводяться:

на випадок загальної аварії на АЕС; на випадок всіх аварій з викидом СДОР; на випадок катастрофічного затоплення місцевості; на випадок масових лісних і торф’яних пожеж; у разі виникнення стихійного лиха. 16

Изображение слайда
17

Слайд 17: Радіаційний і хімічний захист

завчасне накопичення і утримання в готовності засобів індивідуального захисту населення; завчасне накопичення і утримання в готовності приладів радіаційної, хімічної розвідки і контролю; впровадження у практику застосування засобів, способів і методів виявлення, оцінки масштабів і наслідків НС; розроблення типових режимів радіаційного захисту населення і функціонування ОГ в умовах зараження; завчасне пристосування об’єктів комунально-побутового обслуговування для проведення санітарного оброблення людей; завчасне пристосування об’єктів і транспортних підприємств для спеціальної обробки одягу, майна і транспорту. 17

Изображение слайда
18

Слайд 18: Медичний захист населення:

планування використання всіх наявних сил і засобів охорони здоров’я; розгортання у надзвичайних умовах необхідної кількості лікувальних закладів; своєчасне застосування профілактичних препаратів; контроль продуктів харчування і води; завчасне створення та підготовка сил екстренної допомоги і медичного захисту; накопичення медичних засобів захисту, спеціального майна і техніки; підготовка медперсоналу та загальне медико-санітарне навчання населення. 18

Изображение слайда
19

Слайд 19

19

Изображение слайда
20

Слайд 20: Біологічний захист населення

своєчасне виявлення загрози або факту біологічного зараження; своєчасне прогнозування виду і масштабу біологічного зараження; проведення комплексу адміністративно-господарських заходів; проведення комплексу режимно -обмежувальних і спеціальних заходів. 20

Изображение слайда
21

Слайд 21: Засоби індивідуального захисту

поділяються на засоби захисту: органів дихання, шкіри і медичні засоби індивідуального захисту Для захисту органів дихання людини від впливу отруйних речовин (ОР), сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), радіоактивних речовин (РР) використовуються засоби індивідуального захисту, які за своєю захисною дією поділяються на фільтруючі та ізолюючі. 21

Изображение слайда
22

Слайд 22: Засоби захисту органів дихання

Фільтруючі засоби захисту — це такі засоби, робота яких заснована на очищенні зараженого повітря через спеціальні фільтруючі матеріали. Захисні властивості фільтруючих засобів захисту характеризуються: часом захисної дії, коефіцієнтом підсмоктування. Ізолюючі протигази за­безпечують захист органів дихання, очей і шкіри від будь-яких СДОР, незалежно від властивостей і концен­трації. Вони дають змогу працювати навіть там, де зовсім немає кисню у повітрі. У протигазі ІП-46М або ІП-5 можна виконувати неважку роботу під водою на глибині до 7 м. Принцип роботи ізолюючих протигазів ґрунтується на виділенні кисню з хімічних речовин при поглинанні вуглекислого газу і вологи, які видихають­ся людиною 22

Изображение слайда
23

Слайд 23

23

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Тема №5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

24

Изображение слайда