Презентация: ТЕМА 5. Інфляційний механізм

ТЕМА 5. Інфляційний механізм Самостійна робота: ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм Етапи розвитку інфляційного циклу: ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм 2012 р. ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм ТЕМА 5. Інфляційний механізм
1/25
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 36)
Скачать (785 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: ТЕМА 5. Інфляційний механізм

1. Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції. 2. Види інфляції та її наслідки 3. Показники вимірювання інфляції.

2

Слайд 2: Самостійна робота:

Наслідки інфляції Антиінфляційна політика Етапи розвитку інфляційних процесів в економіці України.

3

Слайд 3

1. Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції

4

Слайд 4

Інфляція ( з лат. inflatio - “вздуття” англ. - inflation ) – це знецінення грошей в наслідок надмірного зростання їх маси в обороті, що виявляє себе через зростання цін.

5

Слайд 5: Етапи розвитку інфляційного циклу:

І - темпи росту цін відстають від темпів збільшення грошової маси в обігу. ІІ - темпи зростання цін значно випереджають темпи зростання грошової маси в обігу. ІІІ - зростання цін набирає нерівномірного стрибкоподібному характеру, темпи зростання цін випереджають темпи зростання грошової маси, та відстають від них.

6

Слайд 6

Основні причини виникнення інфляції Зовнішні причини Внутрішні причини Не грошові причини Грошові причини - порушення диспропорцій господарства; - циклічний розвиток господарства; - монополізація виробництва; - незбалансованість інвестицій; - державно-монополістичне ціноутворення; - кредитна експансія; - нестабільність соціально-економічної ситуації в державі - дефіцит бюджету; - зростання державного боргу; - надмірна емісія грошей; - збільшення кредитних знарядь обігу внаслідок розширення кредитної системи; - збільшення швидкості обігу грошей - світові структурні кризи (сировина, енергетична, валюта); - нелегальний експорт золота, валюти; - скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі; - від’ємне сальдо зовнішньо-торгівельного й платіжного балансів

7

Слайд 7

2. Види інфляції та її наслідки

8

Слайд 8

Види інфляції Залежно від типу економічної системи Залежно від можливості передбачити зростання цін Очікувана інфляції Неочікувана інфляція Прихована інфляція Відкрита інфляція За темпами знецінення грошей Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіпер - інфляція - основні ознаки за якими класифікується види інфляції - види інфляції За чинниками, що спричиняють інфляційний процес Інфляція попиту Інфляція витрат

9

Слайд 9

Окремі сторони інфляційних процесів пов'язані із такими явищами як:

10

Слайд 10

Дефля́ція (лат. deflare — здуваю)  — зменшення різними заходами фінансового і економічного характеру кількості наявних в обігу паперових грошей і нерозмінних банкнот, з метою підвищеня їх купівельної вартості, зменшення рівня товарних цін, боротьби з бюджетним дефіцитом і т. д. Як наслідок — зниження загального рівня цін протягом певного періоду часу. Дефляція представляє собою процес зниження рівня цін. За своїм змістом і наслідками — протилежність інфляції інфляції. На перших порах дефляція може викликати негативні наслідки ( скорочення ділової активності (виробництва),зниження темпів економічного росту, зростання безробіття та ін. В результаті вся економіка може потрапити в глибоку депресію

11

Слайд 11

Дезінфляція ( Disinflation ) – сповільнення темпів інфляції, або їх повна відсутність Стагфляція - явище шо характеризує падіння та застій виробництва ( стагнацію ) із одночасним значним ростом інфляції

12

Слайд 12

3. Показники вимірювання інфляції.

13

Слайд 13

Види індексів цін: 1. індекс Леспейреса (індекс споживчих цін (Consumer Price Index, CPI) ) ; 2. індекс Пааше (дефлятор ВВП Gross Domestic Product, GDP ).

14

Слайд 14

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) - показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які придбаває населення для невиробничого споживання. (Consumer Price Index, CPI)

15

Слайд 15

де р 1 і р о - ціни одиниці товарів (послуг) звітного і базового періодів відповідно; q o - кількість товарів у “споживчому кошику” базового періоду.

16

Слайд 16

17

Слайд 17

18

Слайд 18: 2012 р.

19

Слайд 19

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00118&toolbox=types#

20

Слайд 20

21

Слайд 21

22

Слайд 22

де q 1 - обсяг виробництва в розрахунковому році.

23

Слайд 23

24

Слайд 24

25

Последний слайд презентации

де Іінф.0 – рівень індексу інфляції у базисному році; Іінф.1 - рівень індексу інфляції у звітному році.

Похожие презентации

Ничего не найдено