Презентация на тему: Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”

Реклама. Продолжение ниже
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
План
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Процесний підхід
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Міжнародні стандарти ISO серії 9000
Процесний підхід як основа МЯ
Вісім принципів менеджменту якості
Загальний принцип менеджменту якості на базі циклу Демінга
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Організаційна культура
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Властивості організаційної культури
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Класифікація типологій організаційної культури:
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Візуальне зображення результатів дослідження організаційної культури за методикою Камерона - Куїнна
Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”
Корпоративна соціальна відповідальність -
Сфери реалізації КСВ
Економічні переваги КСВ:
Зацікавлені особи
1/31
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (254 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План

1. Поняття і значення процесного підходу у стратегічному менеджменті. 2. Менеджмент якості. 3. Роль організаційної культури у стратегічному менеджменті підприємства. 3. КСВ та її зв’язок із стратегічним менеджментом.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

1. Поняття і значення процесного підходу у стратегічному менеджменті.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Процесний підхід

Передбачає, що ефективність досягнення поставлених цілей залежить від способу виконання функцій та робіт. Підхід до управління і його складових як до взаємопов'язаних процесів, дає можливість досягти кращих результатів

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Процесний підхід відіграє важливу роль у стратегічному управлінні, так як створює передумови для підвищення якості виконання стратегічних планів, зосереджує увагу на ціннісній складовій менеджменту. Поєднання цільового та процесного підходу у стратегічному менеджменті дає можливість досягнути одночасно високих показників ефективності і продуктивності, створити умови для сталого розвитку підприємства

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

У стратегічному менеджменті широко використовуються такі теоретичні концепції, засновані на процесному підході: Менеджмент якості Організаційна культура Соціальна відповідальність бізнесу

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

2. Менеджмент якості.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Міжнародні стандарти ISO серії 9000

- ISO 9000:2000. Системи менеджменту якості. Основні принципи та словник; - ISO 9001:2000. Системи менеджменту якості. Вимоги; - ISO 9004:2000. Системи менеджменту якості. Настанова з вдосконалення функціонування; - ISO 1 90 11: 2002. Система менеджменту якості. Рекомендації з аудиту систем менеджменту якості і/або навколишнього середовища.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Процесний підхід як основа МЯ

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Вісім принципів менеджменту якості

1) Орієнтація на замовника Організації залежать від своїх замовників і тому повинні розуміти поточні та майбутні потреби замовників, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань; 2) Лідерство Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації, їм слід створювати та підтримувати таке внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань, що стоять перед організацією; 3) Залучення працівників Працівники на всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє повне залучення дає змогу використовувати їхні здібності на користь організації. 4) Процесний підхід Бажаного результату досягають ефективніше, якщо діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як процесом; 5) Системний підхід до управління Ідентифікування, розуміння та управління взаємопов’язаними процесами як системою сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні її цілей; 6) Постійне поліпшення Постійне поліпшення діяльності організації в цілому слід вважати незмінною метою організації; 7) Прийняття рішень на підставі фактів Ефективні рішення приймають на підставі аналізування даних та інформації; 8) Взаємовигідні стосунки з постачальниками Організація та її постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні стосунки підвищують спроможність обох сторін створювати цінності.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Загальний принцип менеджменту якості на базі циклу Демінга

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

3. Роль організаційної культури у стратегічному менеджменті підприємства.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Організаційна культура

– це базовий елемент внутрішнього середовища організації, який забезпечує оптимальну внутрішню інтеграцію та зовнішню адаптацію і виступає інтегральною характеристикою рівня її розвитку; формується в результаті міжособистісної взаємодії членів організації в процесі її еволюційного розвитку та цілеспрямованого впливу керівництва; включає імпліцитну (переконання, цінності, принципи, соціально-психологічний клімат) та експліцитну (документально-нормативне забезпечення управління, символи, традиції, імідж, бренд) складові.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Організаційна культура підприємства як система

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Функції організаційної культури адаптаційна ціннісна Зовнішні Внутрішні інтеграційна інноваційна мотиваційна пізнавально-інформаційна контрольно-регулятивна іміджева економічна маркетингова Слайд 7. Функції організаційної культури

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Властивості організаційної культури

системність, економічний характер, соціальність, багатогранність, об’єктивність, динамічність, унікальність, неоднорідність, адаптивність, об’єднувальна властивість

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Особливості діяльності з формування організаційної культури в залежності від стадії життєвого циклу підприємства Стадія життєвого циклу підприємства Особливості діяльності з формування організаційної культури Зародження Створення передумов формування організаційної культури. Визначення системи цінностей, принципів, цілей, місії та філософії діяльності Розвиток Формування організаційної культури відповідно до умов зовнішнього та внутрішнього середовища Розквіт Підтримка бажаних якісно-кількісних характеристик організаційної культури. Подальше формування організаційної культури, направлене на її розвиток і вдосконалення Спад / Занепад Трансформація організаційної культури шляхом внесення суттєвих змін у її якісно-кількісні характеристики; перенесення елементів організаційної культури в умови інших підприємств за допомогою персоналу

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Етапи формування організаційної культури Основний блок: формування системи заходів, направлених на зміну, вдосконалення існуючих характеристик організаційної культури 2) оцінка існуючої організаційної культури Попередній блок: оцінка поточного стану організаційної культури 1) визначення проблеми і мети втручання в організаційну культуру, побудова дерева цілей 3) опис бажаної організаційної культури 6) розробка і виконання поточного плану формування організаційної культури 5) розробка стратегічної програми формування організаційної культури 4) співставлення параметрів існуючої і бажаної організаційної культури 7) контроль якісних і кількісних параметрів зміни організаційної культури Завершальний блок: контроль та оцінка ефективності заходів

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Кодекс організаційної культури місія підприємства; основні цілі; принципи діяльності; історія підприємства; опис очікувань підприємства щодо найманих працівників Правила і зобов’язання щодо внутрішнього середовища організації Нормативна частина Ідеологічна частина вимоги до поведінки і зовнішнього вигляду працівників; оплата праці, гарантії та компенсації; правила внутрішніх комунікацій; ритуали і традиції підприємства; правила безпеки; відповідальність Правила і зобов’язання щодо зовнішнього середовища організації зобов’язання підприємства перед споживачами; зобов’язання підприємства перед навколишнім середовищем; зобов’язання підприємства перед суспільством

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Класифікація типологій організаційної культури:

1) типології за особливостями національно-етнічного менталітету (Хофстете Г., Тромпенаарес Ф. та ін.); 2) типології на основі економічних параметрів зовнішнього середовища та його взаємозв’язку із підприємством (Рютингер Р, Діл. Т., Кеннеді А., Камерон К., Куїнн Р. та ін.); 3) типології на основі особливостей організації внутрішнього середовища компанії, розподілу влади, етапу життєвого циклу організації, а також відмінностей у ціннісних орієнтаціях працівників та керівників підприємства (Хенді Ч., Красовський Ю., Хаєт Г., Оучі І. та ін.) ; 4) типології, які ґрунтуються на особливостях соціально-психологічного клімату у колективі (Парсон Т., Вріє М., Міллер Д. та ін.).

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Характеристика методики ОСАІ К. Камерона та Р. Куїнна Можливості Переваги Недоліки 1) дає можливість визначити домінуючий тип організаційної культури, силу його прояву; 2) дає можливість визначити однорідність культури, її узгодженість із субкультурами (між працівниками і підрозділами); 3) дає можливість визначити найбільш розповсюджений тип культури для галузі, а, отже, встановити, наскільки тип культури даного підприємства відповідає умовам зовнішнього середовища; 4) дає можливість визначити еволюційну фазу розвитку підприємства на основі висновку авторів методики про те, що для підприємств є характерною така еволюційна послідовність: адхократична – кланова – ієрархічна – ринкова культура 1) методика має високий ступінь формалізації (використовується стандартна анкета і алгоритм її обробки), передбачає анкетування значної кількості персоналу, а тому результати оцінки позбавлені суб’єктивізму; 2) простота використання (оцінку цілком можна здійснити силами власних фахівців підприємства); 3) відносно невеликі витрати часу на заповнення і обробку анкет; 4) наочність результатів; 5) не потребує значних витрат фінансових ресурсів в процесі оцінки не використовується фінансово-економічні показники; оцінюється обмежено коло характеристик організаційної культури; у респондентів часто виникають труднощі із виставленням оцінок в анкетах (по кожному параметру потрібно розділити 100 балів між чотирма варіантами відповідей в залежності від ступеня прояву тих чи інших характеристик), а тому такі відповіді не завжди є точними методика не дає відповіді на питання про взаємозв’язок організаційної культури та економічної ефективності не дає можливості дати загальну оцінку рівня організаційної культури

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Методика ОСАІ Камерона – Куїнна передбачає вимір ступеня відповідності організаційної культури підприємства кожному із чотирьох типів ОК: кланова – адхократична – ринкова - ієрархічна А – кланова культура Характеризується як місце роботи, яке нагадує велику сім ’ ю. Лідери організації сприймають як вихователі або як батьки. Важливими характеристиками такої організації є відданість, традиції, відповідальність по відношенню до персоналу та турбота про споживачів. Велике значення надається згуртованості колективу та моральному клімату. Винагороджується бригадна робота та взаєморозуміння. “На роботу - як на свято” Методика ОСАІ Камерона - Куїнна

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

В – Адхократична культура Динамічне підприємницьке та творче місце роботи. Важливими характеристиками організації є новаторство, готовність іти на ризик. В довгостроковій перспективі організація робить акцент на зростанні та одержанні нових ресурсів. Організація досягає успіху на основі виробництва унікальних або нових продуктів, лідерства на ринку. Організація винагороджує особисту ініціативу і свободу. “Експериментуй, ризикуй, перемагай!” Методика ОСАІ Камерона - Куїнна

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

С – ринкова культура Організація орієнтована на результат, головна турбота – досягнення поставленої мети. Важливими характеристиками організації є цілеспрямованість працівників, суперництво. Лідери – жорсткі керівники та суворі конкуренти. Успіх визначається як проникнення на ринки та зростання ринкової частки. Важливими є конкурентоспроможне ціноутворення, лідерство на ринку та хороша репутація. “Перемога за будь-яку ціну” Методика ОСАІ Камерона - Куїнна

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

D – ієрархічна культура Формалізоване та структуроване місце роботи. Важливим є підтримання плавного ходу роботи організації, забезпечення рентабельності, дотримання правил і процедур. Організацію об'єднують в єдине ціле формальні правила та політика. Успіх визначається як надійність поставок, наявність плавних календарних графіків та низьких затрат. Управління персоналом ґрунтується на гарантії зайнятості та забезпеченням передбачуваності. “Порядок - перш за все!” Методика ОСАІ Камерона - Куїнна

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Візуальне зображення результатів дослідження організаційної культури за методикою Камерона - Куїнна

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

4. КСВ та її зв’язок із стратегічним менеджментом.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Корпоративна соціальна відповідальність -

відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, яка: – реалізується у етичній поведінці компанії, – відповідає принципам сталого розвитку; – зважає на очікування зацікавлених сторін ; – не суперечить національним та міжнародним правовим нормам. ISO 260000, 4.1 Корпоративна соціальна відповідальність -

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Сфери реалізації КСВ

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Економічні переваги КСВ:

управління ризиками ; збільшення обсягів продажу та частки ринку ; мотивація співробітників компанії; покращення інвестиційного клімату; гармонізація відносин з третім сектором, урядовими та бізнес-структурами; поліпшення репутації компанії; підвищення ефективності стратегічного управління та забезпечення сталого розвитку.

Изображение слайда
1/1
31

Последний слайд презентации: Тема 4: “Процесний підхід у стратегічному менеджменті ”: Зацікавлені особи

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже