Презентация на тему: ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ

ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ
Питання лекції
Мета заняття:
1 питання
У чому сутність капіталу?
Капітал поділяють на:
Постійний капітал
Змінний капітал V
ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ
Висновок по 1 питанню
Норма і маса додаткової вартості та способи її збільшення
ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ
Робочий час
Додаткова вартість m від німецького - mehrwert
ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ
Абсолютна додаткова вартість
– отримується шляхом збільшення додаткового робочого часу за рахунок скорочення необхідного робочого часу, але в межах даного робочого дня в наслідок зростання
Надлишкова додаткова вартість -
Висновки по 2 питанню
3 питання
ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ
Проста кооперація
Мануфактура - складна кооперація праці
Фабрика (велике машинне виробництво)
Висновки по 3 питанню
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1/26
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1416 Кб)
1

Первый слайд презентации: ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ

Лекція 2 Способи виробництва капіталу Розробив: к.е.н., доцент Макуха С.М.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Питання лекції

1. Сутність капіталу, постійний та змінний капітал. 2. Норма і маса додаткової вартості та способи її збільшення. 3. Стадії підвищення продуктивності праці в умовах капіталізму. 14.10.2015 21:16 2

Изображение слайда
3

Слайд 3: Мета заняття:

розкрити сутність постійного і змінного капіталу; з'ясувати зміст абсолютної та відносної додаткової вартості, її норми і маси; розглянути стадії підвищення продуктивності праці та вплив НТР на підвищення продуктивності праці в умовах капіталізму. 14.10.2015 21:16 3

Изображение слайда
4

Слайд 4: 1 питання

Суть капіталу, постійний та змінний капітал 14.10.2015 21:16 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: У чому сутність капіталу?

виникає лише там, де власник засобів виробництва знаходить на ринку вільного робітника в ролі продавця своєї робочої сили. це не річ, а певні суспільні відносини між капіталістами і найманими робітниками пов'язані з виробництвом і привласненням додаткової вартості, які належать певній історичній формації суспільства і які представлені в речі та надають цій речі специфічний суспільний характер. 14.10.2015 21:16 5 Капітал – вартість, що приносить додаткову вартість (самозростаюча вартість).

Изображение слайда
6

Слайд 6: Капітал поділяють на:

ПОСТІЙНИЙ КАПІТАЛ С constant - постійний 14.10.2015 21:16 6 ЗМІННИЙ КАПІТАЛ V variable - змінний Уперше поділив капітал на постійний та змінний Карл Маркс (5.05.1818 – 14.03.1883) німецький філософ, соціолог, економіст, письменник

Изображение слайда
7

Слайд 7: Постійний капітал

вартість капіталу, що витрачається на речові елементи виробництва. Конкретною працею робітника переноситься у вартість готового продукту. 14.10.2015 21:16 7 Вартість цієї частини капіталу не змінюється!

Изображение слайда
8

Слайд 8: Змінний капітал V

витрачається на купівлю робочої сили (здібностей людини до праці) виступає як величина, що змінюється 14.10.2015 21:16 8 Відтворює еквівалент вартості робочої сили у складі вартості готової продукції та створює додаткову вартість

Изображение слайда
9

Слайд 9

14.10.2015 21:16 9 Вартість виробленого товару W – вартість товару c – вартість спожитих засобів виробництва v – еквівалент вартості робочої сили m – додаткова вартість (v+m) – знов створена або нова вартість

Изображение слайда
10

Слайд 10: Висновок по 1 питанню

Розмежування капіталу на постійний та змінний базується на подвійній природі праці найманих робітників, які своєю конкретною працею створюють споживну вартість товару й переносять вартість спожитого постійного капіталу на товар, що виробляється, а своєю абстрактною працею створюють нову вартість, включаючи додаткову вартість. 14.10.2015 21:16 10

Изображение слайда
11

Слайд 11: Норма і маса додаткової вартості та способи її збільшення

14.10.2015 21:16 11 2 питання

Изображение слайда
12

Слайд 12

РОБОЧИЙ ДЕНЬ Необхідний робочий час Додатковий робочий час Необхідний продукт Додатковий продукт Вартість необхідного продукту, еквівалент вартості робочої сили ( v ) Додаткова вартість ( m ) Чистий продукт Нова вартість 14.10.2015 21:16 12

Изображение слайда
13

Слайд 13: Робочий час

14.10.2015 21:16 13 Робочий час Необхідний робочий час Додатковий робочий час 3 години 5 годин

Изображение слайда
14

Слайд 14: Додаткова вартість m від німецького - mehrwert

є складовою знову створеної вартості. не реагує на зміни, що відбуваються в межах старої вартості. 14.10.2015 21:16 14 вартість, створена працею найманого робітника понад вартості робочої сили

Изображение слайда
15

Слайд 15

14.10.2015 21:16 15 Норма і маса додаткової вартості m' - норма додаткової вартості M - маса додаткової вартості V - змінний капітал

Изображение слайда
16

Слайд 16: Абсолютна додаткова вартість

14.10.2015 21:16 16 10 4 m 4 v 2 m 8 Виробництво функціонує на старому технічному базисі, ручної праці і ремісничої техніки отримується внаслідок зростання маси додаткової праці, що досягається двома шляхами: ‒ збільшенням тривалості робочого дня; ‒ ростом інтенсивності праці.

Изображение слайда
17

Слайд 17: отримується шляхом збільшення додаткового робочого часу за рахунок скорочення необхідного робочого часу, але в межах даного робочого дня в наслідок зростання продуктивності суспільної праці в галузях, що виробляють предмети споживання для найманих робітників або засоби виробництва для цих галузей

14.10.2015 21:16 17 4 4 8 6 2 Відносна додаткова вартість

Изображение слайда
18

Слайд 18: Надлишкова додаткова вартість -

додаткова вартість, створена шляхом зниження індивідуальної вартості товару на окремому підприємстві відносно рівня його суспільної вартості. 14.10.2015 21:16 18 Різниця між суспільною та індивідуальною вартістю товару Зникає і з впровадженням такої самої техніки і технології на інших підприємствах галузі

Изображение слайда
19

Слайд 19: Висновки по 2 питанню

зростання робочого часу має наслідком виробництво абсолютної додаткової вартості; матеріальною основою виробництва відносної додаткової вартості є науково-технічний прогрес; надлишкова додаткова вартість має тимчасовий характер і існує лише доти, поки всі підприємці галузі не впровадять на своїх підприємствах технічні нововведення. 14.10.2015 21:16 19

Изображение слайда
20

Слайд 20: 3 питання

14.10.2015 21:16 20 Стадії підвищення продуктивності праці в умовах капіталізму

Изображение слайда
21

Слайд 21

Мануфактура Проста кооперація Фабрика (велике машинне виробництв о) Стадії підвищення продуктивності праці в умовах капіталізму 14.10.2015 21:16 21

Изображение слайда
22

Слайд 22: Проста кооперація

- форма організації виробництва, при якій безліч людей спільно виконують пов'язані між собою трудові операції 14.10.2015 21:16 22 При простій кооперації - панує ручна праця - використовуються примітивні знаряддя праці - відсутній розподіл праці між учасниками виробництва.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Мануфактура - складна кооперація праці

Головною відмінністю мануфактури від простої кооперації був розподіл праці у середині майстерні 14.10.2015 21:16 23 Мануфактура значно підвищує продуктивність праці

Изображение слайда
24

Слайд 24: Фабрика (велике машинне виробництво)

процес праці виходить не від людини, з його обмеженими можливостями, а від машинного знаряддя праці застосування науки у якості продуктивної сили 14.10.2015 21:16 24

Изображение слайда
25

Слайд 25: Висновки по 3 питанню

1. Проста кооперація, мануфактура і фабрика – три стадії становлення і розвитку капіталізму в промисловості, притаманні й іншим галузям. 2. Кожна з цих стадій характеризувалася суттєвим зростанням продуктивності праці і означала особливий ступінь економічного прогресу. 14.10.2015 21:16 25

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

. 14.10.2015 21:16 26

Изображение слайда