Презентация на тему: ТЕМА 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ТЕМА 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
5. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами
Облік розрахунків з покупцями та замовниками
Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками
Облік розрахунків в порядку планових платежів
Облік розрахунків з підзвітними особами
Звітність підзвітних осіб та облік розрахунків з підзвітними особами
Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з підзвітними особами
Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків
Облік розрахунків з кредиторами
Облік розрахунків за виконані роботи та надані послуги
Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків за виконані роботи
Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами
Облік внутрішніх розрахунків
Облік простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості
1/15
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 1)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (258 Кб)
1

Первый слайд презентации: ТЕМА 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Питання для обговорення: 1. Облік касових операцій 2.Облік операцій на рахунках в органах Державної казначейської служби 3.Облік операцій на рахунках в банках. Облік інших коштів 4.Облік фінансових інвестицій бюджетних установ 5. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Изображение слайда
2

Слайд 2: 5. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Дебіторська заборгованість Поточна Довгострокова 26.09.2016 2 Облік в бюджетних установах Наказом Мінфіну «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 02.04.2014 р. № 372. http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14 Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували установі певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів П рострочена Безнадійна С трок позовної давності якої минув Д ебіторська заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув Д ебіторська заборгованість, що обліковується після закінчення терміну позовної давності Дебіторська заборгованість виникає за такими видами розрахунків: розрахунки з покупцями та замовниками; розрахунки у порядку планових платежів; розрахунки з підзвітними особами; розрахунки з відшкодування завданих збитків; розрахунки з іншими дебіторами; розрахунки з державними цільовими фондами.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Облік розрахунків з покупцями та замовниками

Покупець — фізична або юридична особа, яка здійснює оплату грошима і є набувачем товару або послуги. Замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, продукції, надання послуг, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи. Вітчизняні іноземні Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками Договір - це основний документ, що визначає права та обов'язки сторін з поставок усіх видів товарів, робіт та послуг. 26.09.2016 3 Облік в бюджетних установах Виникнення дебіторської заборгованості (надання послуг, реалізація товарів) Погашення заборгованості (сплата коштів за надані послуги, виконанні роботи та реалізовану продукцію) 1 2 Накладні, товарні накладні Виписки з рахунків органів ДКСУ Товарно-транспортні накладні Банківська виписка Рахунки — фактури, Рахунки Прибуткові касові ордера Акти прийнятих робіт, послуг Векселі Податкові накладні

Изображение слайда
4

Слайд 4: Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками

35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» субрахунок 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи » Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з покупцями та замовниками 26.09.2016 4 Облік в бюджетних установах

Изображение слайда
5

Слайд 5: Облік розрахунків в порядку планових платежів

26.09.2016 5 Облік в бюджетних установах

Изображение слайда
6

Слайд 6: Облік розрахунків з підзвітними особами

Підзвітними називаються операції з видачі грошових коштів фізичній особі на відрядження або для виконання цивільно-правових дій (придбання товарно-матеріальних цінностей, оплату послуг) з подальшим звітом. Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). Постанова Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 № 98. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-% D0%BF Наказ Міністерства фінансів України «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.98 № 59. http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98 ПОРЯДОК ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ Н аказ (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджений працівник строку й мети відрядження. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника Строк відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60 календарних днів, крім окремих випадків передбачених законодавчими актами Аванс може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток С ума добових витрат на відрядження в межах України - 30 грн. та гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу - 250 грн. 26.09.2016 6 Облік в бюджетних установах

Изображение слайда
7

Слайд 7: Звітність підзвітних осіб та облік розрахунків з підзвітними особами

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ чек РРО ; товарний чек, який дає змогу ідентифікувати продавця товару (надавача послуг); рахунки з готелів; проїзні документи. ! Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження, є добові витрати. Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту. !!! За відсутності наказу добові витрати не виплачуються. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ АВАНСОВОГО ЗВІТУ Надання коштів під звіт з використанням банківських платіжних карток Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами БАЛАНС 26.09.2016 7 Облік в бюджетних установах Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт П одається до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження Корпоративна банківська картка Особиста банківська картка працівника П ід звіт потрапляють з часу їх зняття або проведення розрахунку за допомогою банківської картки З моменту зарахування цих коштів на картковий рахунок 362 «Розрахунки з підзвітними особами» ДТ - суми, видані під звіт; суми перевитрат, що їх відшкодовує підзвітна особа. S дт - наявність в обліку авансових сум, за якими ще не подано звіти КТ - витрати суми авансу й повернені залишки підзвітних сум. S кт - розмір перевитрат за авансовими звітами порівняно із сумами, отриманими під звіт п оказується у складі оборотних активів у складі зобов’язань установи

Изображение слайда
8

Слайд 8: Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з підзвітними особами

26.09.2016 8 Облік в бюджетних установах Меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», ф. № 386 (бюджет ) Журнал-головна

Изображение слайда
9

Слайд 9: Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків

Збиток, збитки — суми втрачених активів, наприклад, через шкоду втрати, крадіжки або зобов'язання, які виникли, наприклад, у результаті правопорушення. !!! Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. Акт оцінки збитків Постанова «Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22 січня 1996 р. № 116. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/116-96-% D0%BF Синтетичний облік розрахунків з відшкодування завданих збитків 26.09.2016 9 Облік в бюджетних установах Субрахунок 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» ДТ - в кореспонденції з кредитом відповідних субрахунків з обліку грошових коштів, необоротних активів, запасів на підставі оформлених належним чином документів записується сума завданих збитків КТ – погашення заборгованості

Изображение слайда
10

Слайд 10: Облік розрахунків з кредиторами

26.09.2016 10 Облік в бюджетних установах Кредитор — громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона ( боржник ) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію ( передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо ) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст. 509 Цивільного кодексу України ) http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2644#n 2644 Відповідно до НП(с)БО 128 «Зобов'язання » http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0093-11, останні поділяються на : довгострокові; поточні; непередбачені зобов'язання; доходи майбутніх періодів. В бухгалтерському обліку довгострокові зобов’язання поділяються на: довгострокові позики; довгострокові векселі видані; інші довгострокові фінансові зобов'язання. До поточних зобов’язань відносять: короткострокові позики; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі видані; розрахунки за виконані роботи; розрахунки із податків і зборів; розрахунки із страхування; розрахунки з оплати праці; розрахунки за іншими операціями і кредиторами; внутрішні розрахунки. Кредиторська заборгованість — це заборгованість установи іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в установи існують зобов'язання її погашення в певний строк Виконання зобов'язання може забезпечуватися (ст. 546 Цивільного кодексу України ): неустойкою; порукою ; гарантією; заставою ; притриманням ; завдатком. У мови припинення зобов’язання ( гл. 50 ЦКУ ): його виконання; передання відступного; зарахування зустрічних однорідних вимог; заміна кредитора; за домовленістю сторін; прощення боргу; поєднання боржника і кредитора в одній особі; неможливість його виконання; ліквідація юридичної особи.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Облік розрахунків за виконані роботи та надані послуги

Постачальник - це юридична або фізична особа, яка здійснює поставляння товарно- матеріальних цінностей ( сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, МШП ), надає послуги (подачу електроенергію, газу, води тощо ), виконує роботи ( поточний та капітальний ремонт тощо ). Підрядник - це спеціалізоване підприємство або фізична особа, яка виконує будівельно-монтажні роботи під час спорудження об'єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво. Договір Первинн і документи : накладні ; рахунки – фактури ; акти прийнятих робіт, послуг ; товарно- транспортні накладні. Синтетичний о блік розрахунків за виконані роботи та надані послуги 26.09.2016 11 Облік в бюджетних установах 63 «Розрахунки за виконані роботи» ДТ - зменшення зобов’язання в результаті здійсненої оплати, повернення, її списання КТ – виникнення зобов'язання установи перед постачальниками, підрядчиками і співвиконавцями Субрахунок 632 (П) КТ - заборгованість установи перед такими підприємствами, що виникає в результаті прийняття від них необоротних активів чи запасів; ДТ - погашення заборгованості (оплата) Субрахунок 633 ( АП ) ДТ - витрати, пов'язані з виробництвом такої продукції (робіт, послуг ); КТ - надходження коштів в оплату реалізованої продукції (робіт, послуг)

Изображение слайда
12

Слайд 12: Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків за виконані роботи

26.09.2016 12 Облік в бюджетних установах

Изображение слайда
13

Слайд 13: Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами

Рахунок 67 « Розрахунки за іншими операціями і кредиторами » 671 «Розрахунки з депонентами»; 672 «Розрахунки за депозитними сумами»; 673 «Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування»; 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»; 675 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 676 «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності». меморіальний ордер № 4 меморіальний ордер № 6 Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків за іншими операціями та кредиторами 26.09.2016 13 Облік в бюджетних установах

Изображение слайда
14

Слайд 14: Облік внутрішніх розрахунків

Внутрішні розрахунки — це розрахунки, що виникають у процесі виконання бюджетів і кошторисів доходів і витрат між вищестоящими розпорядниками коштів та підвідомчими їм установами Рахунок 68 «Внутрішні розрахунки» 683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом»; 684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом». КТ - зменшення ( відкликання ) асигнувань підвідомчих установ та суми видатків, проведені підвідомчими установами за рік К редитове сальдо - у складі зобов'язань, а д ебетове - у складі оборотних активів Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків за внутрішніми розрахунками 26.09.2016 14 Облік в бюджетних установах

Изображение слайда
15

Последний слайд презентации: ТЕМА 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: Облік простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості

Прострочена дебіторська заборгованість - дебіторська заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув Основні бухгалтерські проведення з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості 26.09.2016 15 Облік в бюджетних установах претензійно-позовні роботи

Изображение слайда