Презентация на тему: Тема 3. Фінансова політика і фінансове право

Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право Тема 3. Фінансова політика і фінансове право
1/14
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 31)
Скачать (66 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Тема 3. Фінансова політика і фінансове право

План 1.Сутність і види фінансової політики. 2. Фінансова політика держави. 3.Фінансова політика суб’єктів господарювання. 4. Фінансова політика домогосподарств. 5.Фінансова політика у сфері міжнародних фінансів. 6.Поняття та система фінансового права.

2

Слайд 2

Література: Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб./ за ред. В.І. Оспіщева.- К.: Знання, 2008.-567с. ( О.36 ) Фінанси: Підручник / За ред. СІ. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008.— 611с. (О.37) Венгер В.В. Фінанси: навч пос./ для студ вищ. Навч. закл./ В.В. Венгер.-К.: Центр учбової літератури, 2009.-432с. (О.3) Теорія фінансів: Підручник / За ред.. проф.. В.М. Федосова, С.І. Юрія.- К.: Центр учбової літератури, 2010.-576с. (О.35)

3

Слайд 3

Фінансова політика - цілеспрямована діяльність c уб’єктів розподільних відносин сфері формування, розподілу і використання фінансових ресурсів задля досягнення поставленої мети. Залежно від рівня економічної системи та суб’єктів, які її реалізовують, виділяють фінансову політику : міжнародних організацій і фінансових інституцій держави суб'єктів господарювання — юридичних і фізичних осіб домогосподарств

4

Слайд 4

Основні засади та напрями фінансової політики на практиці відображаються у : фінансовому законодавстві; системі форм і методів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів; структурі доходів і видатків бюджетів. перерозподілі фінансових ресурсів між окремими верствами населення, галузями, регіонами;

5

Слайд 5

Фінансова стратегія спрямована на довгострокову перспективу Фінансова тактика спрямована на вирішення завдань окремого короткострокового етапу

6

Слайд 6

Складові фінансової політики держави Бюджетна політика Податкова політика Грошово-кредитна політика Митна політика Боргова політика Інвестиційна політика Політика в сфері фінансового ринку Політика в галузі страхування Політика у соціальній сфері

7

Слайд 7

Основні завдання фінансової політики суб'єктів господарювання: забезпечення фінансової стійкості підприємства; оптимізація грошового обігу і підтримка постійної платоспроможності; максимізація чистого прибутку; мінімізація фінансових ризиків; зростання ринкової вартості суб'єкта господарювання та максимізація добробуту власників його капіталу.

8

Слайд 8

Складові фінансової політики суб'єкта господарювання: політика формування капіталу (політика формування власного і позикового капіталу); інвестиційна політика; політика формування активів; політика у сфері управління ризиками.

9

Слайд 9

Фінансова політика домогосподарств — діяльність громадянина чи його сім'ї, яка ґрунтується на створенні і використанні фондів фінансових ресурсів з метою задоволення особистих потреб.

10

Слайд 10

Фінансова політика у сфері міжнародних фінансів пов'язана із налагодженням фінансових відносин держави з міжнародними організаціями та фінансовими інституціями шляхом участі держави як у формуванні доходів (фінансових ресурсів) міжнародних організацій, так і в отримані державою коштів від цих суб'єктів на фінансування проектів і програм у формі кредитів.

11

Слайд 11

Призначення фінансового права - за допомогою норм фінансового права формується правове поле для здійснення фінансової діяльності та реалізації фінансової політики в усіх ланках фінансової системи. Ознаки предмета фінансового права: організаційний характер владний характер грошовий характер

12

Слайд 12

Методи фінансового права: метод владних приписів метод субординації метод погодження метод рекомендації Суб'єктами фінансового права держава, адміністративно-територіальні утворення, юридичні особи (колективні суб'єкти) громадяни (індивідуальні суб'єкти).

13

Слайд 13

До Загальної частини фінансового права входять фінансово-правові норми, що закріплюють: загальні принципи, правові форми та методи фінансової діяльності держави і місцевих утворень (адміністративно-територіальних одиниць); систему державних органів, що здійснюють фінансову діяльність; їх ієрархію, компетенцію, правовий статус, завдання і функції, форми і методи роботи; основні риси фінансово-правового становища інших суб'єктів, з якими ці органи вступають у фінансово-правові відносини; зміст, форми і методи фінансового контролю. Особлива частина фінансового права, складається з розділів (підгалузей) і фінансово-правових інститутів. Розділи об'єднують фінансово-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері державного і місцевих бюджетів, позабюджетних цільових фондів, фінансів державних підприємств, загально­державних і місцевих податків та інших обов'язкових платежів, державних видатків, державного та місцевого кредиту; обов'язкового державного страхування, грошового обігу; валютного регулювання та контролю.

14

Последний слайд презентации: Тема 3. Фінансова політика і фінансове право

Фінансове законодавство - система усіх упорядкованих відповідним чином нормативно-правових актів, що регулюють фінансові відносини в державі: законодавчі акти, що безпосередньо регулюють фінансові відносини, закони з інших сфер діяльності, в яких виділено фінансові засади їх функціонування. Фінансові закони можуть мати характер прямої дії або доповнюватися інструкціями.

Похожие презентации

Ничего не найдено