Презентация: Тема №2. Організація і навколишнє середовище

Тема №2. Організація і навколишнє середовище 1. Різні підходи до визначення компонентів системи. Уніфікований підхід Підхід операційного менеджменту 2.Характерні особливості структури організації. 3. Динамічна рівновага в організаціях. Явища синергії і емерджентності. 4. Парадигми сучасного менеджменту. Фактори зовнішнього впливу Рис. Зовнішнє середовище організації Ключові фактори успіху організації знаходяться у: 5. Складність, рухливість та невизначеність зовнішнього середовища. 6. Внутрішні змінні в організації - це Рис. Внутрішнє середовище організації Всі внутрішні змінні Запитання ? Самостійна робота !
1/15
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 41)
Скачать (105 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Тема №2. Організація і навколишнє середовище

1.Різні підходи до визначення компонентів системи. 2.Характерні особливості структури організації. 3. Динамічна рівновага в організаціях. Явища синергії і емерджентності. 4. Парадигми сучасного менеджменту. Взаємозв'язок внутрішніх елементів системи та факторів зовнішнього середовища. Ключові фактори успіху організації. 5. Складність, рухливість та невизначеність зовнішнього середовища. 6. Внутрішні змінні в організації. 7. Фактори прямого та непрямого впливу на організацію (самостійно).

2

Слайд 2: 1. Різні підходи до визначення компонентів системи.

Уніфікований (спрощений )підхід Підхід операційного менеджменту Системний підхід

3

Слайд 3: Уніфікований підхід

ОУ (керована підсистема): – сукупність первинних підрозділів; сукупність виробничих ресурсів СУ (керуюча підсистема) Прямий інформ. зв. Зворотній інф.зв.

4

Слайд 4: Підхід операційного менеджменту

СУ ОУ (процес трансформації) вхід вихід

5

Слайд 5: 2.Характерні особливості структури організації.

Комплексність - існування схожих за функціями підрозділів чи людей; Формалізація - розроблені та встановлені правила і процедури; Співвідношення централізації і децентралізації - рівні, на яких приймаються управлінські рішення (+/-)

6

Слайд 6: 3. Динамічна рівновага в організаціях. Явища синергії і емерджентності.

Динамічна рівновага настає під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Командний стиль роботи Синергія Емерджентність – компенсація нездібностей.

7

Слайд 7: 4. Парадигми сучасного менеджменту.

Системи відкриті і закриті. Співвідношення факторів: 70 : 30 Ступінь розмежування може змінюватись. Організація повинна віддзеркалювати зовніш-нє середовище. Адаптивність організацій. Можна бути успішним в старих умовах, але програти, якщо не змінитись в нових Виживає не самий сильний, або самий розумний, а самий сприйнятливий до змін. Ч.Дарвін

8

Слайд 8: Фактори зовнішнього впливу

Зовнішнє середовище – сукупність змінних, які перебувають за межами організації і які не є сферою безпосереднього впливу з боку його менеджменту. Зовнішнє середовище та його динаміка визначає стратегію розвитку організації.

9

Слайд 9: Рис. Зовнішнє середовище організації

організація Політичні (нормативно-правове поле діяльності) Соціальні (населення, демографія, норми, погляди, етика…) Економічні (рівень життя, стан конкуренції, ціни, податки, кредити, постачальники, споживачі ) Технологічні (розвиток науки, технології, нововведення…) Ресурсні (робоча сила, природні ресурси, інфраструктура, територіальне розташування…) Рис. Зовнішнє середовище організації

10

Слайд 10: Ключові фактори успіху організації знаходяться у:

Зовнішній сфері (із якої вона одержує всі види ресурсів, та в яку направляє виготовлену продукцію, роботи, послуги). У цій сфері формують-ся можливості і загрози для органі-зації Внутрішній сфері (сильні і слабкі сторони якої створюють передумови для процесу виробництва)

11

Слайд 11: 5. Складність, рухливість та невизначеність зовнішнього середовища.

Складність – кількість і варіантність факторів, на які організація зобов'язана реагувати. Залежить від розміру організації. Рухливість – швидкість, із якою відбуваються зміни. Не однакова для різних галузей та підрозділів організації. Невизначеність – обсяг і вірогідність інформації про зовнішнє середовище. Впливає на прийняття управлінських рішень.

12

Слайд 12: 6. Внутрішні змінні в організації - це

сукупність змінних, під впливом яких відбувається процес виробництва продукції (робіт, послуг); ситуаційні фактори всередині організації, які знаходяться у сфері безпосереднього впливу та полі зору управлінських працівників

13

Слайд 13: Рис. Внутрішнє середовище організації

Внутрішнє середовище організації Мета (цілі) Персонал (людський фактор) Технологія як засіб перетворення сировини на продукт Організаційна структура Завдання (алгоритм досягнення цілей)

14

Слайд 14: Всі внутрішні змінні

Діють у взаємозв'язку, що дозволяє досягати цілей організації. Оскільки внутрішні змінні містять соціальний і технічний компоненти, їх називають соціотехнічними підсисте-мами. Віддача можлива лише при їх взаємодії. Холізм – від грец. цілий – цілісність системи

15

Последний слайд презентации: Запитання ? Самостійна робота !

Похожие презентации

Ничего не найдено