Презентация на тему: Тема 2 5. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ. ПРОВАДЖЕННЯ У

Тема 2 5. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ. План Провадження у зв'язку з переглядом судових рішень Верховним Судом України Особливість Підставами для перегляду рішення є: Неоднакове застосування Різними за змістом судовими рішеннями Предметом перегляду судових рішень Верховним Судом України можуть бути: Предметом перегляду судових рішень Верховним Судом України можуть бути: Предметом перегляду судових рішень Верховним Судом України можуть бути: Право на перегляд судового рішення Порядок подання заяви Заява повертається заявнику, якщо: Питання про допуск справи до провадження Строк розгляду справи Верховним Судом України Наслідки розгляду справи Перегляд рішень або ухвал суду за нововиявленими обставинами Об'єктом перегляду є: Підставами для перегляду рішення є: Підставами для перегляду рішення є: Підставами для перегляду рішення є: Підставами для перегляду рішення є: Нововиявлені обставини - Характерні риси нововиявлених обставин Характерні риси нововиявлених обставин Строк подання заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами Компетентний суд щодо перегляду рішень за нововиявленими обставинами: Розгляд заяви про перегляд судового рішення: Результати розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами:
1/29
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 69)
Скачать (82 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Тема 2 5. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

2

Слайд 2: План

1. Загальна характеристика і підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України. 2. Поняття та особливості провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

3

Слайд 3: Провадження у зв'язку з переглядом судових рішень Верховним Судом України

це сукупність процесуальних дій суду та інших учасників цивільного процесу, спрямованих на визначення наявності або відсутності передбачених законом підстав для повторного перегляду справи у випадках, встановлених цивільним процесуальним законом, та усунення встановлених у зв'язку з цим порушень законності постановлених судових рішень.

4

Слайд 4: Особливість

цього провадження полягає у тому, що процесуальна діяльність суду спрямована на визначення, чи є наявні обставини підставами для перегляду справи в силу цивільного процесуального закону.

5

Слайд 5: Підставами для перегляду рішення є:

1) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах; 2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом (ст.355 ЦПК).

6

Слайд 6: Неоднакове застосування

— це різне застосування судом (судами) однієї норми матеріального права у тотожних справах.

7

Слайд 7: Різними за змістом судовими рішеннями

слід вважати рішення, які відображають різне тлумачення та застосування норм матеріального права та призвели до різного правового результату.

8

Слайд 8: Предметом перегляду судових рішень Верховним Судом України можуть бути:

1) рішення суду першої інстанції; 2) ухвала чи рішення суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду; 3) рішення чи ухвала суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суду;

9

Слайд 9: Предметом перегляду судових рішень Верховним Судом України можуть бути:

4) ухвала суду першої інстанції, що перешкоджає подальшому розгляду справи; 5) ухвала суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду, що перешкоджає подальшому розгляду справи;

10

Слайд 10: Предметом перегляду судових рішень Верховним Судом України можуть бути:

6) ухвала суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суду, що перешкоджає подальшому розгляду справи. P.S. При цьому предметом такого перегляду можуть бути тільки ті судові рішення, що вже переглядалися у порядку касаційного провадження.

11

Слайд 11: Право на перегляд судового рішення

сторони, інші особи, які брали участь у розгляді справи ( визначається станом на час розгляду справи судом касаційної інстанції ). особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

12

Слайд 12: Порядок подання заяви

подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

13

Слайд 13: Заява повертається заявнику, якщо:

1) заявник не усунув недоліки протягом установленого строку; 2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви; 3) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи; 4) є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав

14

Слайд 14: Питання про допуск справи до провадження

вирішується колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви.

15

Слайд 15: Строк розгляду справи Верховним Судом України

не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.

16

Слайд 16: Наслідки розгляду справи

1) про повне або часткове задоволення заяви; 2) про відмову в задоволенні заяви.

17

Слайд 17: Перегляд рішень або ухвал суду за нововиявленими обставинами

є самостійною стадією цивільного процесу, в якому судом перевіряється наявність чи відсутність правових підстав для цього - юридичних фактів, які існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, хоча їх подання до суду могло потягти ухвалення іншого за змістом судового рішення.

18

Слайд 18: Об'єктом перегляду є:

судові рішення; ухвали; судовий наказ, що набрали законної сили.

19

Слайд 19: Підставами для перегляду рішення є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

20

Слайд 20: Підставами для перегляду рішення є:

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

21

Слайд 21: Підставами для перегляду рішення є:

2-1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення; 3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

22

Слайд 22: Підставами для перегляду рішення є:

4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

23

Слайд 23: Нововиявлені обставини -

це юридичні факти, які мають істотне значення для розгляду справи та існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин

24

Слайд 24: Характерні риси нововиявлених обставин

1) З об’єктивних причин ці обставини повинні бути невідомими заінтересованим особам, та виявлені тільки після набрання судовим рішенням законної сили; 2) Вони є істотними для справи, тобто такими, що можуть вплинути на кінцевий результат розгляду та вирішення справи;

25

Слайд 25: Характерні риси нововиявлених обставин

3) Вони повинні об’єктивно існувати на момент розгляду і вирішення цивільної справи та постановлення відповідного судового рішення; 4) Це мають бути тільки обставини, факти, а не докази.

26

Слайд 26: Строк подання заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

Один місяць з дня встановлення обставини, що є підставою для їх перегляду (ст. 362 ЦПК).

27

Слайд 27: Компетентний суд щодо перегляду рішень за нововиявленими обставинами:

Суд, який їх постановив. Ухвала суду апеляційної і касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу, подання на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв’язку з нововиявленими обставинами втрачає свою силу (ст.363 ЦПК України).

28

Слайд 28: Розгляд заяви про перегляд судового рішення:

- розглядається у судовому засіданні з повідомленням заявника та осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання. P.S. Неявка цих осіб при їх належному повідомленні не є перешкодою для розгляду заяви. P.P.S. Заява підлягає розгляду в одному провадженні зі справою, в якій ухвалено судове рішення.

29

Последний слайд презентации: Тема 2 5. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ. ПРОВАДЖЕННЯ У: Результати розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами:

ухвала про задоволення заяви і скасування рішення в зв’язку з нововиявленими обставинами чи ухвала про відмову у її задоволенні, якщо заява необґрунтована.

Похожие презентации

Ничего не найдено