Презентация на тему: ТЕМА 2

Реклама. Продолжение ниже
ТЕМА 2.
ПЛАН
2.1. Сутність стратегії соціально-економічної політики.
Методологія державного регулювання економіки –
Основні принципи державного регулювання економіки:
- комплексність, тобто необхідність використання державою всього арсеналу засобів і інструментів, що є в її розпорядженні; - адаптованість, тобто державне
Методи ДРЕ класифікують за двома ознаками: за формами впливу та за засобами впливу (табл. 1.1.).
2.2. Соціально-економічне прогнозування.
Прогноз - науково обґрунтоване міркування про можливий стан об’єкта у майбутньому. Прогнозування – процес розробки прогнозу.
Економічне прогнозування –
ТЕМА 2.
Способи прогнозування:
Пошуковий прогноз базується на умовному перенесенні на майбутнє тенденції розвитку об’єкта, що склалися в минулому і діють нині, абстрагується від факторів,
Нормативний прогноз розробляється на основі заданих цілей і передбачає визначення способів і терміну їх досягнення. Макроекономічне прогнозування – виявлення і
Основні принципи прогнозування:
ТЕМА 2.
ТЕМА 2.
ТЕМА 2.
Макроекономічні прогнози розробляють із застосуванням певних методів і методик, вивченням яких займається наука, що називається економічною прогностикою.
Методи прогнозування – це сукупність операцій і прийомів, які на основі ретроспективних даних екзогенних і ендогенних зв’язків об’єктів прогнозування, а також
Методи експертної оцінки (інтуїтивні). Індивідуальні інтуїтивні методи. Анкетний метод. Аналітичний метод. Метод написання сценарію. Метод колективної
Визначимо основні моделі економічного прогнозування:
1/22
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 8)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (94 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ТЕМА 2

СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ПЛАН

2.1. Сутність стратегії соціально-економічної політики. 2.2. Соціально-економічне прогнозування.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 2.1. Сутність стратегії соціально-економічної політики

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Методологія державного регулювання економіки –

це підходи, принципи й логіка управління соціально-економічним розвитком країни.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Основні принципи державного регулювання економіки:

- наукова обґрунтованість, тобто врахування вимог об’єктивних економічних законів, реалій економічного, політичного і соціального життя суспільства, національних особливостей; - погодження інтересів – державне регулювання економіки має бути механізмом погодження інтересів різних суб’єктів економіки; - системність, що обумовлена функціонуванням національної економіки як великої складної системи, що включає різні рівні й елементи; - цілеспрямованість, тобто державне регулювання має спрямовуватися на досягнення конкретних цілей; - пріоритетність, тобто виділення основних соціально-економічних проблем розвитку країни, на вирішенні яких державі належить зосередити свої зусилля;

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: комплексність, тобто необхідність використання державою всього арсеналу засобів і інструментів, що є в її розпорядженні; - адаптованість, тобто державне регулювання має ґрунтуватися на безперервному аналізі результатів оперативної оцінки й коригуванні впливу держави на соціально-економічні процеси залежно від внутрішніх або зовнішніх умов розвитку країни; - мінімальна достатність: а) держава повинна виконувати тільки ті функції, які не може забезпечити ринок; б) функції державного управління мають певним чином розподілятися; - ефективність : а) організаційно-правове забезпечення ДРЕ; б) економіко-організаційне забезпечення ДРЕ; в) порівнянність витрат і результатів державного втручання в економіку

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Методи ДРЕ класифікують за двома ознаками: за формами впливу та за засобами впливу (табл. 1.1.)

Методи ДРЕ за формами впливу за засобами впливу прямі непрямі (опосередковані) правові адміністративні економічні пропагандистські

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: 2.2. Соціально-економічне прогнозування

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Прогноз - науково обґрунтоване міркування про можливий стан об’єкта у майбутньому. Прогнозування – процес розробки прогнозу

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Економічне прогнозування –

виявлення стану і можливих напрямків розвитку економічних явищ і процесів на різних рівнях економічної системи (макро -, мезо -, макрорівні).

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Способи прогнозування:

експертний ( лат. - досвідчений ) – шляхом опитування спеціалістів стосовно об’єкта прогнозування; екстраполяція ( лат. – поза і згладжувати ) – збирання інформації про розвиток об’єкта в минулому і перенесення закономірностей цього розвитку на майбутнє; моделювання (франц. – ліпити, формувати) – дослідження, що базуються на побудові моделей об’єкта відповідно до очікування змін в його стані.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Пошуковий прогноз базується на умовному перенесенні на майбутнє тенденції розвитку об’єкта, що склалися в минулому і діють нині, абстрагується від факторів, здатних змінити ці тенденції. Мета пошукового прогнозу – з’ясувати як розвиваються події при збереженні існуючих тенденцій

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Нормативний прогноз розробляється на основі заданих цілей і передбачає визначення способів і терміну їх досягнення. Макроекономічне прогнозування – виявлення і аналіз закономірностей і тенденцій розвитку національної економіки, передбачення змін у ньому і створення наукової бази для економічної політики й державного регулювання економіки

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Основні принципи прогнозування:

Принцип наукової обґрунтованості передбачає, що прогнозування базується на системних знаннях про закономірності розвитку економіки; враховує реалії економічного, політичного і соціального життя країни, вітчизняний і світовий досвід, а також використовує систему наукових методик і методів. Принцип системності розглядає національну економіку, з одного боку, як єдиний об’єкт, а з іншого – як сукупність самостійних напрямків прогнозування. Принцип адекватності означає, що прогноз як теоретична модель має достатньо повно і точно відображати реальні процеси національної економіки.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Принцип багатоваріантності (альтернативності) передбачає розробку не одного, а кількох варіантів майбутнього розвитку національної економіки, оскільки хоч її розвиток і детермінований конкретними умовами чи певними закономірностями, але відбувається за різними траєкторіями. Принцип цілеспрямованості – прогнозування розвитку конкретного об’єкта і визначення тенденцій та закономірностей його розвитку для вирішення конкретних народногосподарських завдань. Принцип рентабельності (ефективності) – визначення вартості аналітичної підготовки прогнозу та його результативності, врівноваження економії з ефективністю, якості зі своєчасністю.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Науковий аналіз соціально-економічних та науково-технічних процесів і тенденцій розвитку національної економіки передбачає з’ясування вихідного рівня і найсуттєвіших проблем та факторів, виявлення тенденцій і закономірностей, що визначатимуть подальший її розвиток. Оцінка об’єкта прогнозування на основі вибраних альтернатив – реалізація принципу багатоваріантності: розробка кількох варіантів майбутнього розвитку, їхній аналіз і порівняння за певними критеріями.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських рішень – формування макроекономічного прогнозу передбачає розробку відповідних рекомендацій і пропозицій щодо набору і характеру конкретних заходів державного впливу. Оцінка можливих наслідків прийняття рішень – запропоновані рекомендації мають супроводжуватися передбаченнями результатів майбутнього державного втручання в економічне життя суспільства.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Макроекономічні прогнози розробляють із застосуванням певних методів і методик, вивченням яких займається наука, що називається економічною прогностикою

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Методи прогнозування – це сукупність операцій і прийомів, які на основі ретроспективних даних екзогенних і ендогенних зв’язків об’єктів прогнозування, а також їхніх змін дають можливість передбачити майбутній його розвиток

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Методи експертної оцінки (інтуїтивні). Індивідуальні інтуїтивні методи. Анкетний метод. Аналітичний метод. Метод написання сценарію. Метод колективної експертної оцінки. Метод “комісій” – обговорення актуальної проблеми групою спеціалістів і складання прогнозу за результатами обговорення. Матричний метод передбачає опитування експертів, спеціальну обробку отриманої інформації і складання експертної матриці. “Мозкова атака” – активний, творчий процес обговорення конкретної актуальної проблеми групою висококваліфікованих спеціалістів і оперативне вироблення продуктивних рішень. Метод “Дельфі” – систематичний збір інформації про об’єкт прогнозування шляхом опитування експертів і узагальнення даних

Изображение слайда
1/1
22

Последний слайд презентации: ТЕМА 2: Визначимо основні моделі економічного прогнозування:

Економіко-математична модель – система формалізованих співвідношень, які описують основні взаємозв’язки елементів, що утворюють економічну систему. Факторні моделі – описують залежність рівня і динаміки певного економічного показника від рівня і динаміки показників-аргументів, тобто факторів, що впливають на нього. Структурні моделі – описують зв’язки між окремими елементами, які утворюють єдине ціле або агрегат. Комбіновані моделі – досліджують характеристики як структурних, так і факторних моделей. Сітьові моделі – мають основним завданням оптимізацію прогнозних рішень за допомогою методів математичного прогнозування. Імітаційні моделі – відображають розвиток економіки як складної економічної системи.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже