Презентация на тему: ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПЛАН
Питання для самостійного опрацювання
Рекомендована література:
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ОДИНИЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО
ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1/40
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 71)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (4827 Кб)
1

Первый слайд презентации

ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Изображение слайда
2

Слайд 2: ПЛАН

Поняття і складові елементи виробничого процесу, принципи та типи організації виробництва. Методи організації виробництва: потокове та непотокове. Суспільні форми організації виробництва.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Питання для самостійного опрацювання

1. Шляхи збільшення серійності виробництва на промислових підприємствах. 2. Сутність форми концентрації і розукрупнення виробництва.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Рекомендована література:

Основна Господарський кодекс України - прийнятий 16.01.2003 р. К. : Парламентське видавництво, 2003 – 192 с. – (Бібліотека офіційних видань). Боднар Н.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н.М Боднар. – 2-ге вид., доп. – К. : А.С.К., 2005. – 400 с.: іл. – (Унів. б-ка). Гетьман О.О., Економіка підприємства : навч. посібник. / О.О. Гетьман, В.М Шаповал. – К. : 2006. – 488 с. Економіка підприємства : підручник; / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 с., іл. Економіка підприємства : навч. метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К. : КНЕУ, 2005 – 323 с. Економіка підприємств : навчальний посібник / Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. – К. : Львів, І.М. Бойчук, П.С Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча – 2001. – 298 с. Економіка підприємства : підручник (затверджен. Міносвіти); за заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів : Новий світ, 2007. – 580 с. Куліков В.В. Економіка підприємства (теорія і практика): навч. посіб. / В.В. Куликов. – Львів, 2006. – 208 с. Харів П.С. Економіка підприємства : збірник задач і тестів : навч. посіб. / П.С. Харів. – К. : Знання-Прес, 2001. – 301 с. – (Вища освіта ХХІ століття). Шваб Л.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / Л.І. Шваб. – К. : 2006. – 584 с.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Додаткова Сергеєв В. Стратегія бізнес-плану розвитку виробництва / В. Сергеєв // Економіка України. – 2001. - №3 – С.21. Багрова І.В. Нормування праці : навчальний посібник. / І.В. Багрова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 212 с. Менеджмент виробництва та операцій : підручник. / П.І. Белінський. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с. Васильков В.Г. Організація виробництва : навч. посібник. / В.Г. Васильков. – К. : КНЕУ, 2005. – 524 с. Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник. / В.М. Гринькова, М.М. Салун. - К. : Знання, 2009. – 582 с. Курочкин А.С. Організація виробництва : учеб.пособие. / А.С. Курочки. - К. : МАУП, 2001. – 216 с. Організація виробництва : навч.посіб. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К. : Лібра, 2003. – 336 с. Никифорак В.А. Організація виробництва : навч.посіб. / В.А. Никифорак, Л.В. Вербівська, З.І Кобеля. – Чернівці : Рута, 2010. – 407 с. Петрович Й.М. Організація виробництва : підручник. / Й.М Петрович, Г.М. Захарчин. - Львів : Магнолія плюс, 2005. – 400 с. Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г.Т Завіновська. - К. : КНЕУ, 2003 – 200 с. Каліна А.В. Економіка праці : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Каліна. – К. : МАУП, 2004. – 272 с. Орлов О.О. Плагування діяльності підприємства : підручник. / О.О. Орлов. - К. : Скарби, 2002. – 336 с. Фатхудинов Р. А. Организация производства : у чебник, / Р.А. Фатхудинов. — М. : ИНФРА-М, 2000. - 672 с.

Изображение слайда
6

Слайд 6

«Зібратись разом – це початок, залишитись разом – це прогрес, працювати разом – це успіх» Генрі Форд

Изображение слайда
7

Слайд 7

Виробничий процес – це сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції Виробничий процес – це сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів виробництва та природи, потрібних для виготовлення продукції

Изображение слайда
8

Слайд 8

Схема виробничого процесу

Изображение слайда
9

Слайд 9

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ Підбір технічного устаткування відповідно до вимог технології виготовлення виробу Визначення раціонального числа окремих спеціалізованих підрозділів Встановлення оптимального зв’язку між основними виробничими підрозділами Забезпечення адекватного взаємозв’язку між підрозділами інфраструктури основного виробництва

Изображение слайда
10

Слайд 10

1-ша операція 2-га операція 3-тя операція Готовий виріб ПРОСТИЙ ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС Готовий виріб 1 операція 1 операція 1 операція 2 операція 2 операція 2 операція 3 операція 3 операція Готовий вузол Готовий вузол Готовий вузол СКЛАДНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

Изображение слайда
11

Слайд 11

ОПЕРАЦІЯ – це закінчена частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці, над тим самим предметом праці без переналагоджування устаткування.

Изображение слайда
12

Слайд 12

ПРИНЦИПИ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Изображение слайда
13

Слайд 13

ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ – це інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Изображение слайда
15

Слайд 15

Структура виробничого циклу

Изображение слайда
16

Слайд 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

Рис. А. Графік послідовного руху предметів праці t 1n t 2n t 3n t 4n t 5n № опера-ції

Изображение слайда
18

Слайд 18

Рис. Б. Графік паралельного руху предметів праці t 1 t 2 t 3 t 3 (n-1) t 4 t 5 1 2 3 4 5

Изображение слайда
19

Слайд 19

t 1 t 2 t 3 t 4 1 2 3 4 5 Т п.п Рис. В. Графік паралельно-послідовного руху предметів праці

Изображение слайда
20

Слайд 20

ТИП ВИРОБНИЦТВА – це класифікаційна категорія виробництва, яка враховує такі його властивості, як широта номенклатури, регулярність, стабільність і обсяг випуску продукції. ТИПИ ВИРОБНИЦТВА СЕРІЙНЕ ОДИНИЧНЕ ДОСЛІДНЕ МАСОВЕ

Изображение слайда
21

Слайд 21: ОДИНИЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Изображение слайда
22

Слайд 22: СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

Изображение слайда
23

Слайд 23: МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Изображение слайда
24

Слайд 24: ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО

Изображение слайда
25

Слайд 25

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА Ознаки непотокового виробництва : На робочих місцях оброблюються різні за конструкцією і технологією виготовлення предмети праці; Робочі місця розташовуються однотипними групами без певного зв'язку з послідовністю виконання операцій; Предмети праці переміщуються при обробці складними маршрутами. Ознаки потокового виробництва : За групою робочих місць закріплюється обробка або складання предметів одного найменування або обмеженої кількості подібних предметів; Робочі місця розташовуються послідовно за перебігом технологічного процесу; Предмети праці передаються з операції на операцію поштучно або невеликими партіями згідно з ритмом роботи. Метод організації виробництва – це спосіб сполучення організації виробничого процесу в часі і просторі як сукупності засобів і прийомів його реалізації.

Изображение слайда
26

Слайд 26

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР МЕТОДУ ВИРОБНИЦТВА Характер технології виробництва Розміри і маса виробу Трудомісткість продукції та періодичність випуску виробів Номенклатура продукції та кількість виробів, що підлягає випуску за певний період

Изображение слайда
27

Слайд 27

НЕПОТОКОВИЙ МЕТОД ВИРОБНИЦТВА поділяється на: ОДИНИЧНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРТІОННО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРЕДМЕТНО-ГРУПОВИЙ

Изображение слайда
28

Слайд 28

ПОТОКОВА ЛІНІЯ - це технологічно та організаційно виокремлена група робочих місць, яка виготовляє один або кілька подібних типорозмірів виробів

Изображение слайда
29

Слайд 29

КОЕФІЦІЄНТ ЗАКРІПЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ – характеризує середню кількість операцій, що припадає на одне робоче місце: К з.о. — коефіцієнт закріплення операцій; п — кількість найменувань деталей, що обробляються на робочому місці, дільниці, у цеху за місяць; mj — кількість операцій, що проходить i -та деталь у процесі обробки на робочому місці, дільниці, у цеху; М — кількість робочих місць, для яких обчислюється даний коефіцієнт. ПАРАМЕТРИ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ:

Изображение слайда
30

Слайд 30

ТАКТ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ – це інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що пересуваються один за одним: r - такт потокової лінії, хв.; Тр – плановий фонд часу роботи лінії за розрахунковий період, хв.; N – обсяг виробництва продукції за той самий період у натуральному вимірі.

Изображение слайда
31

Слайд 31

КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ Мрі –розрахункова кількість робочих місць для і -ї операції; Т і – норма часу на обробку і -го предмета, год. r - такт потокової лінії, хв.; М рі = T i r

Изображение слайда
32

Слайд 32

РИТМ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ – це інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що передаються з одного робочого місця на інше транспортними партіями, а не поштучно: R - ритм потокової лінії, хв.; r – такт потокової лінії, хв.; nm– кількість транспортних партій.

Изображение слайда
33

Слайд 33

ДОВЖИНА ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ L – довжина потокової лінії, м; I – відстань між двома сусідніми робочими місцями, м; Mp– кількість робочих місць для і -ї операції. L = I х М р

Изображение слайда
34

Слайд 34

ШВИДКІСТЬ РУХУ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ V – швидкість руху потокової лінії, м / хв; D – відстань між двома сусідніми виробами на конвеєрі, м; r – такт потокової лінії, хв. V = D r

Изображение слайда
35

Слайд 35

Суспільні форми організації виробництва СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕНТРАЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КОМБІНУВАННЯ КООПЕРУВАННЯ КОНВЕРСІЯ

Изображение слайда
36

Слайд 36

Изображение слайда
37

Слайд 37

Изображение слайда
38

Слайд 38

Изображение слайда
39

Слайд 39

Изображение слайда
40

Последний слайд презентации: ТЕМА 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Изображение слайда