Презентация на тему: ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття

ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття
1/14
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 38)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (221 Кб)
1

Первый слайд презентации

ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття й значення техніко-технологічної бази виробництва. Змістова характеристика й форми технічного розвитку підприємства. Загальна характеристика, види та чинники формування виробничої потужності підприємства.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери — системна сукупність sum- total найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції, здійснюваний за допомогою машинної техніки, різноманітних транспортних, передавальних transfer devices, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Тенденції розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери: підвищення наукомісткості science linkage засобів means праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань; 2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування; 3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш високого порядку; 4) трансформація техніко-технологічних засобів у все більш універсальні системи; 5) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організаційно-управлінських компонентів виробництва; 6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумовленої його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності serial production.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Технічний розвиток охоплює різноманітні форми, які відображають відповідні стадії процесу розвитку виробничого потенціалу і забезпечують просте та розширене відтворення reproduction основних засобів підприємства.

Изображение слайда
6

Слайд 6

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА Ознаки групування показників Показники Ступінь технічної оснащеності available technology праці • Фондоозброєність праці availability / use of assets Енергоозброєність праці availability / use of power-driven tools Рівень прогресивності технології • Структура технологічних процесів за трудомісткістю • Частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції • Середній вік застосовуваних технологічних процесів • Коефіцієнт використання сировини і матеріалів Технічний рівень устаткування • Продуктивність (потужність) • Надійність, довговічність • Питома металомісткість specific quantity of metal • Середній строк експлуатації • Частка прогресивних видів обладнання в загальній кількості • Частка технічно та економічно застарілого obsolete обладнання в загальному парку Рівень механізації та автоматизації виробництва • Ступінь охоплення inclusion робітників механізованою працею • Частка обсягу продукції, що виробляється за допомогою автоматизованих засобів праці

Изображение слайда
7

Слайд 7

Изображение слайда
8

Слайд 8

Виробнича потужність підприємства – це максимально можливий річний обсяг випуску продукції заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Фактори, що впливають на величину виробничої потужності manufacturing capacity : Кількість машин (робочих місць) та їх технічний рівень. 2. Розмір виробничих площ. 3. Рівень пропорційності в пропускній спроможності ( throughput capacity) між групами машин. 4. Прогресивна технологія. 5. Механізація і автоматизація. 6. Якість матеріалів, досконалість конструкцій виробів, підвищення ступеня уніфікації і стандартизації. 7. Ступінь освоєння техніки робітниками.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Фактори, що впливають на використання виробничої потужності: 1. Народногосподарська потреба в продукції. 2. Матеріально-технічне постачання підприємств. 3. Забезпечення робітниками підприємства. 4. Комплексний введення в дію нових потужностей. 5. Забезпечення енергетичними ресурсами. 6. Структура парку обладнання. 7. Наднормативні простої устаткування в ремонті. 8. Підвищення змінності роботи устаткування. 9. Організація обслуговування виробництва. 10. Ступінь вдосконалення планування виробництва і завантаження обладнання. 11. Організація праці і його стимулювання. 12. Організація кооперування використання потужностей.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Изображение слайда
12

Слайд 12

Виробнича потужність цеху N і визначається за формулою: де a і — продуктивність устаткування у відповідних одиницях виміру і-ої продукції за годину; Т р — річний фонд часу роботи устаткування; m і — середньорічна кількість фізичних одиниць устаткування. N і = а і * Т р * m i

Изображение слайда
13

Слайд 13

Виробнича потужність підприємства на кінець року ВПк.р. : ВПк.р= ВПп.р + ВПввед - ВПвивед Середньорічна виробнича потужність підприємства ВПсер : ВПсер= ВПп.р+ ВП введ * n 1 /12 - ВПвивед * * n 2 /12

Изображение слайда
14

Последний слайд презентации: ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття

Рівень використання виробничої потужності підприємства визначається показниками: коефіцієнтом освоєння проектної потужності (співвідношення величин поточної (actual capacity) і проектної потужності); коефіцієнтом використання поточної потужності (співвідношення річного випуску продукції та середньорічної її величини).

Изображение слайда