Презентация на тему: Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Реклама. Продолжение ниже
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
1.1. Сутність, необхідність та види соціального страхування.
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Принципи соціального страхування громадян України:
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
1/19
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 60)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (186 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1. Сутність, необхідність та види соціального страхування. 1.2. Принципи та функції соціального страхування.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: 1.1. Сутність, необхідність та види соціального страхування

Поняття соціального страхового ризику — одне з ключових у теорії соціального страхування. Під ризиком розуміють обставини, внаслідок яких громадяни та члени їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують, таким чином, матеріальної підтримки або соціальних послуг за загально-обов'язковим державним соціальним страхуванням. Соціальне страхування — це сукупність усіх форм і видів страхування, які мають на меті забезпечення широких мас населення на випадок різних соціальних ризиків. соціальним страхуванням "охоплюється ризик втрати заробітку", що є першою ознакою соціального страхування.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Соціальні ризики у широкому трактуванні виступають як підстава для соціального захисту. Ризик, який є об'єктом соціального страхування, можна назвати соціально-економічним, бо він: 1) охоплює тільки економічно активне населення; 2) пов'язаний із втратою заробітку чи іншого трудового доходу внаслідок неможливості участі в економічному процесі з наступних причин: • біологічної (хвороба, інвалідність, старість); • виробничої (трудове каліцтво чи професійне захворювання); • економічної (безробіття); • соціального характеру (народження і виховання дітей). Класично виділяють три механізми управління соціальним ризиком : Поглинання ризику – пряма фінансова компенсація наслідків соціальних ризиків залежно від розмірів соціальних гарантій; Розподіл ризику – страхування, яке забезпечує компенсацію ризику пропорційно участі особи у формуванні засобів соціального захисту; Попередження ризику – зниження або уникнення дії ризику за рахунок збереження і підтримання досягнутого трудового доходу. Соціальний захист — це: по-перше, державна підтримка верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з метою забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення; по-друге, комплекс законодавчо закріплених гарантій, що протидіють дестабілізуючим життєвим факторам (інфляція, спад виробництва, економічна криза, безробіття тощо). .

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Основні елементи системи соціального захисту : 1) встановлення допустимих параметрів життя (розміру прожиткового фізіологічного і соціального мінімуму, мінімальної пенсії, соціальної допомоги); 2) захист населення від зростання цін і товарного дефіциту для гарантованого забезпечення прожиткового мінімуму громадянам; 3) вирішення проблеми безробіття і забезпечення ефективної зайнятості, перепідготовка кадрів; 4) пенсійне забезпечення (людей похилого піку, інвалідів, сімей, що втратили годувальника); 5) утримання дитячих будинків, інтернатів, будинків для людей похилого віку тощо; 6) соціальні трансферти (допомога з безробіття, одноразові чи щомісячні виплати на дітей, з материнства, з хвороби та інших причин, житлові субсидії тощо); 7) соціальне обслуговування (надання соціальних послуг окремим категоріям громадян та ін.); 8) надання необхідної медичної допомоги тощо.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Соціальне страхування — це система заходів щодо матеріального забезпечення населення в старості, на випадок захворювання чи втрати працездатності в працездатному віці, на випадок безробіття, підтримки материнства й дитинства, охорони здоров'я громадян, при виході на пенсію тощо. В узагальненому розумінні система соціального страхування розв'язує два важливих соціально-економічних завданні : 1) збереження та повне відновлення працездатності активної частини населення країни; 2) гарантоване матеріальне забезпечення громадян, які втратили працездатність у зв'язку з виходом на пенсію чи не мали її в працездатному віці з тих чи інших причин.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Ознаки соціального страхування, які одночасно характеризують його відмінність від соціального забезпечення і окреслюють перспективи його подальшого розвитку: виконання функції не тільки компенсації соціального ризику, а й запобігання несприятливим наслідкам ризикової ситуації; передбачення соціально-економічного ризику (наприклад ймовірності настання для працівника матеріальної незабезпеченості внаслідок втрати заробітку); кінцева тривалість ризикової ситуації (період між її виникненням і переходом до нормальних умов життєдіяльності) тощо.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

У соціально-політичному аспекті соціальне страхування є способом реалізації конституційного права громадян на матеріальне забезпечення в старості, у випадках хвороби, повної або часткової втрати працездатності або недостачі такої від народження, при втраті годувальника, при безробітті. Необхідність соціального страхування обумовлена наступними причинами: — наявністю осіб, які з огляду на певні обставини не беруть участі в суспільно корисній праці, тобто не можуть за рахунок заробітної плати виживати або підтримувати мінімальний життєвий рівень; — наявністю громадян, що є працездатними, але не мають можливості реалізувати цю працездатність. Система соціального страхування має дві складові: - відновлення і збереження працездатності робітників; - гарантування матеріального забезпечення громадян, що (тратили працездатність або її не мали, шляхом надання соціальних послуг.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціаль­ного захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а та­кож у старості та в інших випадках, передбачених законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законодавством. Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального страхування є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їхніх сімей та інші особи, страхувальники і страховики. Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. С трахувальниками за загальнообов'язковим державним соціаль­ним страхуванням є роботодавці та застраховані особи. С траховиками виступають цільові страхові фонди з окремих пиши соціального страхування. Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є страховий випадок.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Види загальнообов'язкового державного соціального страхування : - пенсійне страхування; - страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; - медичне страхування; - страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності; - страхування на випадок безробіття; - інші види страхування.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Види соціальних послуг та матеріального забезпечення : 1) пенсійне страхування, яке включає: • виплати пенсії за віком, за інвалідністю внаслідок загального захво­рювання (у т.ч. каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства), пенсії у зв'язку з втратою годувальника; • медичні профілактично-реабілітаційні заходи; • допомогу на поховання пенсіонерів. 2) медичне страхування: • діагностика та амбулаторне лікування; • стаціонарне лікування; • надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення; • профілактичні та освітні заходи; • забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання. Обсяг послуг, що надаються за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування, визначається базовою та територіальними програмами обов'язкового медичного страхування, які затверджуються в порядку, встановленому законодавством. 3) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: • допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною). • допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві); • забезпечення оздоровчих заходів.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: • превентивні заходи щодо попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; • відновлення здоров'я та працездатності потерпілого; • допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок не­щасного випадку на виробництві або професійного захворювання; • відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх тру­дових зобов'язань; • пенсії з інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; • пенсія у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; • допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. 5) страхування від безробіття включає: • допомогу по безробіттю; • відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією; • матеріальну допомогу безробітному та членам його сім'ї; • дотацію роботодавцю для створення робочих місць; • допомогу на поховання безробітного.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Основними категоріями соціального страхування є страховий ризик, страховий випадок, страховий стаж. Страховий ризик - обставини, внаслідок яких громадяни та/або члени їх сімей можуть втратити тимчасово чи назавжди засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення чи соціальних послуг, передбачених законами України з окремих видів страхування. Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуван­ню та нею чи роботодавцем сплачуються внески на страхування.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Враховуючи всезагальний і державно регульований характер фондів соціального страхування, особливостями процесу їх організації і умовами формування є: - тристоронні відносини по їх формуванню між найманими працівниками, роботодавцями і державою. Такий стан справ дозволяє в рамках загального механізму соціального страхування виокремити специфічний механізм соціального партнерства у певній сфері, де особливе місце посідає держава; - принцип «обмеженої еквівалентності» між внесками і виплатами відповідно до суспільно встановлених гарантій і матеріального стану застрахованих осіб; - визначення ступеня покриття соціальних ризиків шляхом державного регулювання рівня компенсації збитку через соціальні стандарти виплат; - обов'язкова підзвітність і підконтрольність фондів органам державної влади.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Як елемент фінансової системи соціальне страхування є системою фінансових установ, які здійснюють акумулювання і розподіл коштів, що накопичуються державою в обов'язковому порядку на компенсацію збитку від дії соціальних ризиків. Фонди соціального страхування можна розглядати в трьох аспектах: 1) у широкому розумінні - всі кошти соціального страхування; 2) у вузькому розумінні - конкретні фінансові установи; 3) з точки зору їх відносин з бюджетом - відокремлені державні цільові фонди соціального призначення.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

1.2. Принципи та функції соціального страхування.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Принципи соціального страхування громадян України:

законодавче визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування; обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодав­ством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності; обов'язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами з окремих видів соціального страхування; солідарність та субсидування ; державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування; паритетність представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Функції соціального страхування: формування грошових фондів, з яких покриваються витрати, пов'язані з життєдіяльністю непрацездатних і осіб, що з огляду на обставини не беруть участі в трудовому процесі; забезпечення потрібної структури трудових ресурсів; зменшення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих і непрацюючих (безробітні, інваліди) громадян; сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового процесу; підтримка сформованого матеріального рівня застрахованого, якщо звичайне джерело доходу стає для нього недоступним ( захисна функція ); відшкодування збитку з втрати працездатності і збитку здоров'я за допомогою матеріального відшкодування втрати заробітку, а також оплати послуг у зв'язку з лікуванням і реабілітацією ( компенсаційна функція ); забезпечення застрахованим (і членам їхніх родин) покриття усіх витрат, достатніх для нормального протікання відтворювального циклу, що охоплює практично весь життєвий цикл, у випадку хвороби, старості, інвалідності, безробіття, вагітності ( відтворювальна функція ); вплив на суспільний розподіл і перерозподіл: соціальні виплати збільшують частку вартості, що направляється на споживання застрахованим; це полягає в поділі матеріальної відповідальності за соціальні ризики між усіма застрахованими, роботодавцями і державою ( перерозподільча функція ); узгодження інтересів соціальних суб'єктів з ряду принципових для життєдіяльності найманих робітників питань ( стабілізуюча функція ).

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Організація системи соціального страхування на основі зазначених принципів дозволяє виконувати їй такі функції: Захисна - підтримка матеріального стану застрахованого, якщо звичайне джерело доходу стає для нього недосяжним, а також, коли в нього виникають додаткові витрати, не передбачені в його бюджеті. Компенсуюча - відшкодування збитку внаслідок втрати працездатності за рахунок матеріального відшкодування заробітку, а також оплати послуг у зв'язку з лікуванням та реабілітацією. Відтворювальна - соціальне страхування має забезпечити застрахованим і членам їх сімей покриття усіх витрат внаслідок настання страхових випадків. Перерозподільча - розподіл матеріальної відповідальності за соціальні ризики здійснюється між усіма застрахованими, роботодавцями і державою. Стабілізуюча - узгодження інтересів соціальних суб'єктів з питань соціального захисту найманих працівників, розподілу фінансового навантаження між соціальними суб'єктами, а також участі в управлінні соціальним страхуванням. Завдяки цим функціям соціальне страхування є не лише ефективним механізмом соціального захисту, але й важливим фактором забезпечення економічної безпеки і соціальної стабільності в суспільстві. Соціальне страхування є найважливішим для соціального розвитку інститутом, що слугує для реалізації ідей солідарності й доступності соціального захисту.

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: Тема 1.1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже