Презентация на тему: Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Реклама. Продолжение ниже
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Питання 1. Функції підприємства.
Гра «Відкритий мікрофон».
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Підприємство - це економічна одиниця, у якій поєднуються фактори виробництва. Підприємництво — це самостійна ініціативна систематична й ризикована діяльність
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Види фірм
Різниця між поняттями завода та фабрики
Класифікація ознак промислового підприємства
Основна функція підприємства
Питання 2. Роль підприємця.
Якості людини, яка займається бізнесом:
Бізнес
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Наявність підприємництва надає суспільству такі вигоди:
Суперечності між приватним і суспільним інтересами в підприємницькій діяльності
типи підприємців:
Основні види підприємництва
Питання 3. Прибуток і витрати.
Економічне змагання.
Пригадайте формулу прибутку:
Робота в групах.
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Класифікація видів витрат виробництва фірми:
Складові виробничих витрат
Формули для розрахунку ТС = FC + V С; F С = T С - V С; V С = T С - F С; МС=ТС n -ТС n -1
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Класифікація витрат виробництва
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Домашнє завдання
2. Завдання.
Завдання 3. Метод «Кубування». Приклад
Запитання до колоквіуму
Творчі завдання
Картка з запитаннями до слайду 20
1/46
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (416 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Питання 1. Функції підприємства

МЕТА: сформувати в студентів знання про функції підприємства в економіці країни; з'ясувати, який зміст укладається в поняття «підприємство»; розвивати економічне мислення; розуміння національної економіки як єдиного господарського організму; виховувати культуру спілкування; стимулювати розвиток умінь студентів аргументувати свою відповідь.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Гра «Відкритий мікрофон»

Передаючи один одному уявний мікрофон, студенти визначають, що таке, на їхню думку, підприємство і які функції воно виконує.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Підприємство - це економічна одиниця, у якій поєднуються фактори виробництва. Підприємництво — це самостійна ініціативна систематична й ризикована діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг із метою отримання прибутку

По-перше, підприємство - це колектив людей, пов’язаних у певному виробничому процесі кооперацією праці та спільними економічними інтересами; по-друге, воно є комплексом капітальних благ, який технологічно пристосований до виготовлення певного продукту.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Термін «підприємець» вперше було застосовано на початку XVIII ст. французьким банкіром Р. Кантільоном. До підприємців він відносив тих, хто був зайнятий своєю справою в умовах нестабільності, а отже - був змушений ризикувати.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Розробку теорії підприємництва продовжив німецький соціолог М. Вебер, який у своїй книзі «Протестантська етика і дух капіталізму» (1905 р.) розробив модель «ідеального підприємця». Мотивами підприємницької діяльності, за Вебером, є прагнення влади і визнання, що досягається нагромадженням багатства. Він визначав підприємництво як спосіб життя, за якого людина існує задля справи, а не справа задля людини.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

В. Зомбарт, німецький економіст, соціолог, історик культури, у праці «Буржуа. Етюди з історії духовного розвитку сучасної економічної людини» розкрив умови реалізації так званого духу підприємництва. Ними, за Зомбартом, є: поєднання бажання мати гроші із вмінням організувати справу, дотримання ділової етики, яка передбачає комерційну солідність і вірність угодам.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Й. Шумпетер, відомий австро-американський економіст, бачив призначення підприємця у виконанні ним ролі економічного лідера та новатора, людини, що є рушієм науково-технічного прогресу. Підприємець Шумпетера суттєво відрізняється від звичайного хазяїна, адже сенс підприємницької діяльності полягає, як він вважав, у нововведеннях за п'ятьма напрямами: 1) виробити нові блага або поліпшити якості існуючих; 2) впровадити нові способи виробництва; 3) освоїти нові ринки збуту; 4) використати нові джерела сировини; 5) створити промислові організації нового типу.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Ринкова інфраструктура — це система підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів і послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. До таких установ належать біржі, банки, дилерські та брокерські контори, служби зайнятості, інформаційно-комерційні, оптові й постачальницько-збутові організації, пункти прокату і лізингу.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Види фірм

Горизонтальні Вертикальні Конгломерати

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
13

Слайд 13: Різниця між поняттями завода та фабрики

Фабрика — це підприємство, яке виготовляє предмети споживання. Завод — це підприємство, яке виготовляє інвестиційні блага.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Класифікація ознак промислового підприємства

За характером сировини А) добувна Б) обробна За часом роботи А) сезонні Б) цілодобові За призначенням готової продукції А) інвестиційні Б) капітальні В) предмети споживання Залежно від обсягу виробництва А) масове Б) серійне В) одиничне Г) дослідне За ступенем механізації та автоматизації виробництва А) автоматизоване Б) комплексно-механізоване В) частково механізоване Г) ручне

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Основна функція підприємства

— максимально можливий випуск продукту для задоволення потреб споживачів при найменших витратах. Конкретизацією основної функції підприємства є: а) виробничо-технологічні функції; б) економічні функції; в) соціальні функції; г) зовнішньоекономічні функції.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Питання 2. Роль підприємця

Мета сформувати в студентів знання про функції підприємця в економіці країни; з'ясувати, що таке підприємництво, які види підприємництва властиві сучасній економіці; розвивати економічне мислення, уміння орієнтуватися у сфері економічних професій; виховувати культуру спілкування; стимулювати розвиток умінь студентів аргументувати свою відповідь.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Якості людини, яка займається бізнесом:

— схильність до ризику; — лідерства і вміння об'єднати людей для досягнення мети; — наполегливості та гнучкості; — здатності до точного розрахунку; — міцного здоров'я.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Бізнес

— це вміння робити гроші з грошей, але обов'язково через продуктивну і корисну діяльність, тобто виготовлення продукту надання послуг

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Діяльність підприємця вважається успішною, якщо прибуток становить не менше ніж 20 % від рівня витрат.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Наявність підприємництва надає суспільству такі вигоди:

— підприємець особисто зацікавлений в успіху своєї справи, тоді він якнайповніше використовує свої знання; — підприємець може найповніше задовольняти потреби суспільства, бо він прагне передбачити нові потреби споживачів; — підприємець своєю діяльністю забезпечує більш ефективне ви­користання виробничих ресурсів.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Суперечності між приватним і суспільним інтересами в підприємницькій діяльності

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: типи підприємців:

підприємець-власник підприємець-орендар підприємець-менеджер

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Основні види підприємництва

виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Питання 3. Прибуток і витрати

Мета: поглибити й систематизувати знання студентів про прибуток і функції підприємця; з'ясувати, що таке постійні й змінні витрати виробництва, валовий дохід, витрати, балансовий і чистий прибуток, структура виробничих витрат, альтернативні витрати та економічний прибуток; сприяти розумінню, чому існує необхідність у розмежуванні витрат на зовнішні та внутрішні; розвивати вміння розрахувати витрати й зіставляти із доходами, розуміння, що, крім явних витрат, у кожній справі існують неявні, які слід ураховувати при здійсненні вибору виховувати економічне мислення та розвивати допитливість і самостійність.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Економічне змагання

Студенти об'єднуються в три групи (за рядами). На перші парти кожного ряду кладуться картки із завданнями. Студенти, передаючи по ряду бланк, відповідають на кожне наступне запитання. Якщо студент дав неправильну відповідь, естафета переходить до наступної команди, яка продовжує відповідати на запитання. Виграє та команда, яка першою дійшла до фінішу. На перше запитання бланку починає відповідати студент першого ряду, що сидить за першою партою. Якщо він правильно відповів, то на друге запитання відповідає його сусід по парті, якщо й він правильно відповів, то бланк передається на другу парту цього ж ряду, і на третє запитання дає відповідь один з студентів другої парти. Якщо він не знає відповіді, то естафета переходить на першу парту другого ряду. Студент, що сидить на першій парті другого ряду, відповідає на третє запитання картки (картки запитань однакові на всіх рядах). Якщо й другий ряд не відповів, то естафета передається на першу парту третього ряду. Якщо в якомусь запитанні помилилися студенти третього ряду, то естафета знову переходить на перший ряд, але вже не на першу парту, а на ту, де зупинилася картка. Переможцем уважається та команда, яка відповість на останнє запитання.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Пригадайте формулу прибутку:

Прибуток = Дохід - Витрати. Із неї випливає, що добиватися збільшення прибутку можна двома способами: зменшити витрати на виробництво або збільшити дохід від реалізації продукції.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Робота в групах

Студенти об'єднуються в п'ять груп. Групи мають підготувати презентацію своєї підприємницької діяльності. І група — виробниче підприємство, II група — комерційне підприємство, III група — посередницьке підприємство, IV група — фінансове підприємство, V група — страхове підприємство. Для виконання завдання надається 5 хв, після чого студенти демонструють результати своєї роботи.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

Ви́трати виробни́цтва — витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язані з виробництвом економічних благ.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Класифікація видів витрат виробництва фірми:

Постійні Змінні Валові (загальні) Середні Граничні Альтернативні.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Складові виробничих витрат

постійні витрати (РС) змінні витрати ( V С) загальні витрати (ТС). Формула загальних витрат: ТС = РС + V С. граничні витрати (МС).

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Формули для розрахунку ТС = FC + V С; F С = T С - V С; V С = T С - F С; МС=ТС n -ТС n -1

Види витрат Q, шт. FC V С ТС = FC + V С; МС=ТС n -ТС n -1 0 7 0 1 7 5 2 7 7 3 7 9 4 7 12 5 7 15 6 7 20 7 7 25 8 7 32

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

Види витрат Q, шт. FC V С ТС = FC + V С; МС=ТС n -ТС n -1 0 7 0 7 1 7 5 12 2 7 7 14 3 7 9 16 4 7 12 19 5 7 15 22 6 7 20 27 7 7 25 32 8 7 32 39

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

Види витрат Q, шт. FC V С ТС = FC + V С; МС=ТС n -ТС n -1 0 7 0 7 - 1 7 5 12 >5 2 7 7 14 >2 3 7 9 16 >2 4 7 12 19 >3 5 7 15 22 >3 6 7 20 27 >5 7 7 25 32 >5 8 7 32 39 >7

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Класифікація витрат виробництва

зовнішні (явні) внутрішні (альтернативні, неявні).

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39

Джордж Со́рос (Дьёрдь Шо́рош) (англ. George Soros, венг. Soros György, до 1936 года носил фамилию Schwartz; р. 1930) — американский финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма» (в этом направлении близок к социальным идеям Карла Поппера). Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Его деятельность вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества. Часто его называют финансовым спекулянтом. Считается «человеком, который сломал Банк Англии».

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
40

Слайд 40

Контрактовая площадь

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
41

Слайд 41: Домашнє завдання

1. Доповіді А) Класифікація підприємства сільського господарства за певними ознаками. Б) Внесок, який зробили дослідники протягом двох століть у визначення підприємництва. В) Основні види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Г) обрахування явних і неявних витрат Д) Схема «Співвідношення бухгалтерського та економічного прибутку»

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: 2. Завдання

1. Із практики відомо, що підприємницька діяльність пов'язана з ризиком. Поясніть, яких сторін стосується цей ризик: а) утрата грошей б) утрата репутації; в) утрата життя; г) невизначеність економічно ситуації в країні; д) недостовірність інформації. Який із цих виді ризиків має найбільше значення? Як можна подолати його негатив-наслідки? 2. Підготуйте розповіді на окремих аркушах про різні види підприємницької діяльності, які розвинені в нашій місцевості.

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Завдання 3. Метод «Кубування». Приклад

Метод передбачає використання кубика, на кожному боці якого написані запитання, що спрямовують мислення студентів від простого до складного. У стислий час студенти відповідають на запитання граней куба. Перше запитання має описовий характер, друге — порівняльний, трете - асоціативний, четверте — аналітичний, п'яте — пошуковий, шосте — позиційний. 1. Що ви знаєте про прибуток? 2. Порівняйте прибуток із витратами. 3. Про що змушує вас думати слово прибуток? 4. Яким чином підприємець отримує прибуток? 5. Яким чином ви можете отримати прибуток? 6. Як ви ставитеся до прибутку підприємця? Яким він має бути?

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: Запитання до колоквіуму

1. Що таке підприємство? Чим відрізняються поняття «фірма» та «підприємство»? 2. Які ж функції виконують підприємства? 3. Проаналізуйте різноманітність функцій підприємства? 4. Яке значення, на вашу думку, мають конгломерати для розвитку, економіки країни? 5. Які, на вашу думку, є переваги й недоліки кожного з типів під¬приємців? 6. Що таке прибуток? 7. Які розрізняють витрати? 8. Як обраховується бухгалтерський прибуток? 9. Як обраховується економічний прибуток?

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: Творчі завдання

1. Спробуйте графічно, як кожен собі це уявляє, зобразити національну економіку. Поясніть свої схеми. 2. Спираючись на здобуті знання, побудуйте гроно «Підприємства». 3. Гра «Ланцюжок». Студенти по черзі називають слова, пов’язані з підприємницькою діяльністю. Гра триватиме, доки не перерветься ланцюжок слів. 4. 3. Складіть сенкен до теми «Підприємництво».

Изображение слайда
1/1
46

Последний слайд презентации: Тема 10. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: Картка з запитаннями до слайду 20

1. Що таке підприємство? 2. Чим підприємство відрізняється від фірми? 3. Які підприємства бувають за розміром? 4. Назвіть основні риси підприємства. 5. Якою є основна мета підприємства? 6. Які функції виконує підприємство? 7. У чому полягає виробничо-технологічна функція? 8. Що лежить в основі економічної функції? 9. У чому полягає соціальна функція? 10. Що таке підприємництво? 11. Хто вперше застосував термін «підприємець» ? 12. У чому полягає суспільна користь підприємницької діяльності? 13. Які бувають підприємства за розміром? 14. Що лежить в основі приватного інтересу підприємницької діяльності? 15. Яка суперечність існує між приватними й суспільними інтересами? 16. Що таке ринкова інфраструктура? 17. Хто такий Джордж Сорос? 18. Які ви знаєте типи підприємців? 19. У чому полягає зміст виробничого підприємництва? 20. У чому полягає суть комерційного підприємництва? ' 21. У чому полягає суть посередницького підприємництва? 22. Якою є діяльність фінансового підприємництва? 23. Що таке страхове підприємництво, його необхідність у ринковій економіці. 24. Який ярмарок був започаткований у Києві в 1797 p.?

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже