Презентация на тему: Тема 1. Теорії інноваційного розвитку

Тема 1. Теорії інноваційного розвитку.
План
Л і тература
1. Вплив науково-технічних нововведень на розвиток туризму.
Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці,
Частка туризму становить 10 % світового валового національного продукту, 7 % загального обсягу інвестицій, 11 % споживчих витрат, 5 % усіх податкових
За прогнозами ВТО, в XXI ст. очікується туристичний бум: загальна кількість мандрівників у світі наблизиться в 2020 р. до 1,6 млрд. Згідно з прогнозами, Китай
Індустрія туризму – це комплекс, сполучення галузей та видів діяльності, функціонування яких спрямоване на задоволення потреб подорожуючої людини в послугах і
Складові туристичної індустрії:
Складові туристичної індустрії:
Складові туристичної індустрії:
Складові туристичної індустрії:
Новими напрямами використання ІТ для туризму є:
Згідно прогнозам ВТО, основними чинниками розвитку туризму будуть:
2. Сутність поняття «інновація».
Інноваційна діяльність (англ. innovation - введення новинок, нововведення) - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових
Новація (лат. novatio - оновлення, зміна) - продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних
Інноваційний лаг - період між появою новації та її впровадженням.
Інновації - новостворені (застосовані) й (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція чи послуги, а також організаційно-технічні рішення
Фактори, що визначають інноваційний розвиток:
Основні функції інновацій:
3. Види інновацій в туризмі за класифікаційними ознаками.
Класифікація інновацій:
Класифікація інновацій:
Класифікація інновацій:
4. Життєвий цикл інновацій.
Інноваційний цикл включає в себе період створення новації та життєвий цикл.
Період створення новації:
Життєвий цикл інновації – це період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва.
Життєвий цикл інновації:
Інноваційний цикл у туристичному бізнесі:
Дякую за увагу!
1/32
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 98)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (88 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема 1. Теорії інноваційного розвитку

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

Вплив науково-технічних нововведень на розвиток туризму. Сутність поняття «інновація». 3. Види інновацій в туризмі за класифікаційними ознаками. 4. Життєвий цикл інновацій.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Л і тература

Новиков В. С. Инновации в туризме : учеб. / В. С. Новиков. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. 2. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : п ідручн. / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД – Університетська книга, 2010. – 334 с. 3. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : н авч. посіб. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 295 с.

Изображение слайда
4

Слайд 4: 1. Вплив науково-технічних нововведень на розвиток туризму

Изображение слайда
5

Слайд 5: Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає

Изображение слайда
6

Слайд 6: Частка туризму становить 10 % світового валового національного продукту, 7 % загального обсягу інвестицій, 11 % споживчих витрат, 5 % усіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами

Изображение слайда
7

Слайд 7: За прогнозами ВТО, в XXI ст. очікується туристичний бум: загальна кількість мандрівників у світі наблизиться в 2020 р. до 1,6 млрд. Згідно з прогнозами, Китай до 2020 р. стане основним туристичним напрямком у світі, випередивши п'ятірку лідерів - Францію, США, Іспанію, Італію та Великобританію. Другим за популярністю напрямком стануть США. Найбільшими країнами-постачальниками туристів стануть Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія та Росія

Изображение слайда
8

Слайд 8: Індустрія туризму – це комплекс, сполучення галузей та видів діяльності, функціонування яких спрямоване на задоволення потреб подорожуючої людини в послугах і товарах специфічного призначення, спрямованих на здійснення мети подорожування

Изображение слайда
9

Слайд 9: Складові туристичної індустрії:

1. Підприємства, що надають послуги з розміщення туристів: готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати; орендовані квартири та будинки; туристичні бази, будинки відпочинку, притулки; ботелі, флотелі, бунгало та інші. 2. Підприємства харчування: ресторани, їдальні; кафе, бари; підприємства швидкого харчування; фабрики-кухні. 3. Підприємства, що забезпечують транспортне обслуговування туристів: автопідприємства; авіакомпанії; залізничні відомства; підприємства річкового та морського транспорту.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Складові туристичної індустрії:

4. Туристичні фірми з розробки та реалізації туристичного продукту: туристичні агентства; туристичні бюро; туроператори; екскурсійні бюро. 5. Рекламно-інформаційні туристичні заклади: рекламні агенції; рекламні бюро; інформаційні агентства. 6. Виробничі туристичні підприємства: фабрики з виробництва готельних меблів; підприємства з виробництва туристського спо­рядження; фабрики туристських сувенірів.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Складові туристичної індустрії:

7. Торгівельні підприємства: магазини з реалізації туристського спорядження; магазини з реалізації туристських сувенірів; пункти прокату. 8. Підприємства сфери дозвілля в туризмі: казино; театри, кіно-концертні зали; клуби за інтересами; парки культури та відпочинку. 9. Заклади самодіяльного напрямку: туристські клуби; клуби альпіністів, велотуризму; клуби водного самодіяльного туризму. 10. Органи управління туризмом: комітети та департаменти туризму; громадські туристичні організації та об'єднання.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Складові туристичної індустрії:

11. Учбові туристичні заклади: вищі та середньо-спеціальні учбові туристичні заклади; інститути підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; навчальні курсові комбінати. 12. Наукові та проектні заклади в туризмі: науково-дослідні туристичні інститути та лабораторії; інститути з проектування туристичних підприємств; дослідні туристичні полігони. 13. Заклади та підприємства курортного будівництва. 14. Страхові компанії.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Новими напрямами використання ІТ для туризму є:

запровадження мобільного Інтернету, електронних каталогів пропозицій, поширення on-line-бронювання; автоматизація і доступність довідкової інформації; розробка нових туристичних маршрутів; програмне забезпечення і програмні рішення.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Згідно прогнозам ВТО, основними чинниками розвитку туризму будуть:

- науково-технічний прогрес, підвищення якості життя; - збільшення тривалості вільного часу; - стан оточуючого середовища.

Изображение слайда
15

Слайд 15: 2. Сутність поняття «інновація»

Изображение слайда
16

Слайд 16: Інноваційна діяльність (англ. innovation - введення новинок, нововведення) - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг

Изображение слайда
17

Слайд 17: Новація (лат. novatio - оновлення, зміна) - продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт

Новаціями є відкриття, винаходи, нові або вдосконалені процеси, структури, методики, стандарти, результати маркетингових досліджень тощо.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Інноваційний лаг - період між появою новації та її впровадженням

Изображение слайда
19

Слайд 19: Інновації - новостворені (застосовані) й (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція чи послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери

Изображение слайда
20

Слайд 20: Фактори, що визначають інноваційний розвиток:

- ринкова кон ’ юнктура і конкуренція (на внутрішньому і зовнішніх ринках); - середовище (рівень розвитку науки і техніки, законодавча і нормативна база, політична та економічна стабільність); - кадри (вчені, фахівці, підприємці, менеджери, політичні діячі, держслужбовці); - ресурси (природні, виробничі, фінансові, науково-технічні, технологічні, інфраструктура).

Изображение слайда
21

Слайд 21: Основні функції інновацій:

- залучають у виробництво нові продуктивні сили, сприяють підвищенню продуктивності праці та ефективності виробництва, скорочують різного роду витрати; - підвищують рівень життя кожної людини і суспільства в цілому за рахунок різноманітності і якості виробленої продукції і послуг, задоволення потреб населення; - допомагають привести у відповідність структуру виробництва зі структурою змінених потреб, сприяють підтримці рівноваги між попитом і пропозицією, між виробництвом і споживанням; - є результатом застосування творчих можливостей і знань конкретної особистості, людського інтелекту, що, у свою чергу, стимулює подальше зростання творчої діяльності.

Изображение слайда
22

Слайд 22: 3. Види інновацій в туризмі за класифікаційними ознаками

Изображение слайда
23

Слайд 23: Класифікація інновацій:

1. За змістом виділяють: - продуктові інновації (орієнтуються на виробництво і використання нових (поліпшених) продуктів у сфері виробництва або споживання); - інновації процесу (нові технології виробництва продукції, організації виробництва та управлінських процесів); ринкові інновації (відкривають нові сфери застосування продукту або сприяють реалізації продукту чи послуги на нових ринках). 2. За ступенем новизни виділяють: - базові; - поліпшувальні; - псевдоінновації.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Класифікація інновацій:

3. За сферою впровадження інновації поділяються: науково-технічні, організацій-но-економічні, соціально-культурні та державно-правові. 4. За масштабами поширення розрізняють глобальні, національні, регіональні, галузеві та локальні (на підприємстві, в компанії) інновації. 5. За характером інновації можуть бути еволюційними і радикальними.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Класифікація інновацій:

6. За сферою діяльності підприємства : • інновації на вході в підприємство як систему - цільові, якісні або кількісні зміни у виборі чи використанні матеріалів, сировини, обладнання, інформації, працівників чи інших видів ресурсів; • інновації на виході з підприємства - зміни в результатах виробничої діяльності, якими можуть бути вироби, послуги, технології; • інновації структури підприємства - цільові зміни у виробничих, обслуговуючих і допоміжних процесах. 7. За змістом діяльності : технологічні; виробничі; економічні; торговельні; соціальні; управлінські.

Изображение слайда
26

Слайд 26: 4. Життєвий цикл інновацій

Изображение слайда
27

Слайд 27: Інноваційний цикл включає в себе період створення новації та життєвий цикл

Изображение слайда
28

Слайд 28: Період створення новації:

стадія зародження ідеї; стадія становлення (розробки) ідеї; стадія освоєння (експеримент).

Изображение слайда
29

Слайд 29: Життєвий цикл інновації – це період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва

Изображение слайда
30

Слайд 30: Життєвий цикл інновації:

фаза впровадження на ринок; фаза комерціалізації і дифузії; фаза перетворення на традиційний товар; фаза рутинізації (стабільної реалізації).

Изображение слайда
31

Слайд 31: Інноваційний цикл у туристичному бізнесі:

виникнення ідеї про відкриття нового напрямку (дестинації) турів, створення нового продукту або внесення змін в існуючий, впровадження нових видів технології чи комунікацій; розробляється і визначається цільова спрямованість продукту ; вивчаються можливості реалізації ідеї на практиці: здійснюються пошук і відбір постачальників і партнерів, планування основних і додаткових послуг, транспортування, медичного страхування, попередня економічна і грошова оцінка; експериментальна перевірка продукту : презентація, пробні продажі, оцінка передбачуваного попиту та конкурентоспроможності; комплекс заходів, спрямованих на просування туристичного продукту і впровадження його на ринок.

Изображение слайда
32

Последний слайд презентации: Тема 1. Теорії інноваційного розвитку: Дякую за увагу!

Изображение слайда