Презентация на тему: ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція

ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
Мішель де Монтень
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
Прояви глобалізації
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
Співробітництво – це певний стан міжнародних відносин, який ґрунтується на довірі та політичному вирішенні проблем на основі цивілізованого узгодження
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
Поняття європеїзації
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
Світова організація торгівлі
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
Митний союз Євразійського економічного співтовариства
Південно-американський спільний ринок
Угода про північно-американську зону вільної торгівлі
Центрально-американський спільний ринок
Андський пакт
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво
АСЕАН + Китай
Австралійсько-Новозеландська зона поглибленого економічного співробітництва
Східно-Африканське співтовариство
Південноафриканський митний союз
Економічний і валютний союз Центральної Африки
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
Співпраця в режимі вільної торгівлі
Європа
Середземномор'я
Інші країни
Співпраця в режимі вільної торгівлі. Види УВТ
Митний союз з ЄС
Митний союз з ЄС
Європейський економічний простір
Європейський економічний простір
Європейський економічний простір
Європейський економічний простір
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція
1/48
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 23)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3383 Кб)
1

Первый слайд презентации

ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція як провідні тенденції сучасних міжнародних відносин 2. Форми інтеграції третіх країн з ЄС П ошедін Олег Іванович Доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України 067-591-13-51 poshedino@yandex.ru

Изображение слайда
2

Слайд 2

ЛІТЕРАТУРА 1. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : Підручник за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я.Мудрого, О. Рудіка, Л.Прокопенка, В. Стрельцова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 620 с. – (Серія «Бібліотека державного службовця у галузі європейської інтеграції»). 2. Дзяд О.В., Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : Навчальний посібник за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я.Мудрого, О. Рудіка, Л.Прокопенка та В. Стрельцова. – К.: Міленіум, 2009. – 668 с.

Изображение слайда
3

Слайд 3

ІНТЕРНЕТ Сайт Європейського Союзу. - http:// europa.eu Сайт Міністерства оборони України. – www.mil.gov.ua Сайт Міністерства закордонних справ України. - http://www.mfa.gov.ua Урядовий портал. – www.kmu.gov.ua

Изображение слайда
4

Слайд 4: Мішель де Монтень

« Нічому люди не вірять так твердо, як тому, про що вони найменше знають » (28 лютого 1533 – 13 вересня 1592)

Изображение слайда
5

Слайд 5

Провідні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – об’єктивний процес, змістом якого є зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність національних економік, національних політичних і соціальних систем, національних культур та навколишнього середовища. Глобалізація - це процес посилення взаємозалежності держав і суспільств. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ – формування регіональних міжнародних економічних, соціальних, політичних і безпекових об'єднань країн на основі спільності або спорідненості регіональних цінностей та інтересів.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Римська імперія глобалізація?

Изображение слайда
7

Слайд 7

Епоха великих географічних відкриттів - глобалізація?

Изображение слайда
8

Слайд 8: Прояви глобалізації

Збільшення масштабів і темпів переміщення капіталів Зростання міжнародної торгівлі Створення мереж міжнародних виробництв з розміщенням потужностей з випуску стандартизованої продукції Становлення фінансової сфери як самодостатньої сили Миттєве поширення інформації Міграція Зближення культур

Изображение слайда
9

Слайд 9

ІНТЕГРАЦІЯ (від лат. іntegratio  відновлення, об’єднання у ціле) означає стан пов’язаності окремих диференційованих частин і функцій системи, організму в ціле, а також процес, який веде до такого стану. Головний зміст інтеграції - виникнення нової спільності, цілісного утворення із впорядкованими, органічними відносинами між елементами.

Изображение слайда
10

Слайд 10

НАУКОВІ ШКОЛИ, ЯКІ ТЕОРЕТИЧНО ОБҐРУНТОВУЮТЬ СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: Федералізм – об’єднання Європи на основі федеративного принципу, який передбачав підпорядкування національних та регіональних органів управління спільним наднаціональним структурам ( У. Черчіль). Функціоналізм – інтеграція спочатку в питаннях соціально-економічного і науково-технічного характеру, вирішення яких є актуальним для всіх держав і тому може виступати в якості об’єднувального елементу. Політичній інтеграції відводиться другорядна роль (Д. Мітрані ).

Изображение слайда
11

Слайд 11

НАУКОВІ ШКОЛИ, ЯКІ ТЕОРЕТИЧНО ОБҐРУНТОВУЮТЬ СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: Неофункціоналізм – політична інтеграція через економічну ( Е. Хаас ). Ідея перетікання – економічна інтеграція потребує створення наднаціонального керуючого органу. Спроба розкрити суть інтеграційних процесів і зробити їх керованими. Вивчення передумов інтеграції: загальні економічні інтереси, деякий ступень взаємозалежності економік.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Міжурядовий підхід Пояснює інтеграційний процес через рішення і дії, які здійснюють уряди незалежних держав держав. Реалізація національних інтересів і « balance of power » (політична рівновага між державами ) мають пріоритет перед формуванням європейської ідентичності. Центральним цільовим уявленням є спільне знайдення рішення на базі кооперування та асоціацій без передачі частини державного суверенітету.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Співробітництво – це певний стан міжнародних відносин, який ґрунтується на довірі та політичному вирішенні проблем на основі цивілізованого узгодження державами своїх інтересів

Елементи співробітництва: - спільні цілі держав-партнерів; - очікування користі (зиску) від взаємодії; - взаємний характер такої користі.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Класифікація інтеграційних процесів: – за предметом інтеграції: політична, економічна, соціальна, культурна, військова; – за географічним принципом : глобальна, регіональна, міжрегіональна; – за умовами участі: відкриті організації та закриті.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Поняття європеїзації

Внутрішня Європеїзація - процес, що має певні політичні, eкoномічні, правові і культурні наслідки в державах-членах ЄС. Зовнішня Європеїзація – трансфер політичних ідей і практик ЕС за його межі. Поняття європеїзації

Изображение слайда
16

Слайд 16

Сучасні глобальні трансформації супроводжуються посиленням інтеграційних процесів. Глобалізація та інтеграція є двома паралельними процесами, які доповнюють один одного.

Изображение слайда
17

Слайд 17

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ - об'єктивний процес економічної взаємодії певних країн, зближення і взаємодоповнення їх національних економік, проведення узгодженої економічної політики, що призводить до поєднання господарських механізмів.

Изображение слайда
18

Слайд 18

ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: 1. Зона преференційної торгівлі – зниження митних тарифів на певні категорії товарів 2. Зона вільної торгівлі – відміна митних бар’єрів у взаємній торгівлі; 3. Митний союз – встановлення єдиних митних тарифів у торгівлі із іншими країнами; 4. Спільний ринок – вільне переміщення товарів, послуг, робочої сили і капіталів; 5. Економічний і валютний союз – спільний ринок, запровадження спільної валюти, єдина грошово-кредитна політика. 6. Повна економічна інтеграція – все вищеперелічене плюс узгоджена податково-бюджетна та інші види економічної політики.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Світова організація торгівлі

16 1 член 96 % обсягів світової торгівлі

Изображение слайда
20

Слайд 20

Центрально-європейська угода вільної торгівлі Рік заснування Країни-учасниці 1992 Македонія - 2006 Албанія - 2007 Боснія і Герцеговина - 2007 Молдова - 2007 Чорногорія - 2007 Сербія - 2007 Косово - 2007

Изображение слайда
21

Слайд 21

Співдружність незалежних держав Ступінь інтеграції Країни-учасниці Зона вільної торгівлі 2011 р. Таджикистан - не ратифікував Узбекистан – п риєднання в особливому порядку   (окремий протокол до договору) Білорусь, Росія, Україна, Вірменія, Казахстан, Молдова, Киргизія - ратифікували Азербайджан, Туркменістан – не підписали

Изображение слайда
22

Слайд 22: Митний союз Євразійського економічного співтовариства

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 2010 Митний союз Білорусь Казахстан Росія Вірменія Киргизстан - заявка на вступ - подана 29 травня 2013 (1 травня 2015 р.) Таджикистан - оголошено про намір вступу - 26 вересня 2012

Изображение слайда
23

Слайд 23: Південно-американський спільний ринок

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 1991 МЕРКОСУР Митний союз Аргентина Бразилія Венесуела Парагвай Уругвай

Изображение слайда
24

Слайд 24: Угода про північно-американську зону вільної торгівлі

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 1994 НАФТА Зона вільної торгівлі Канада Мексика США

Изображение слайда
25

Слайд 25: Центрально-американський спільний ринок

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 1960 (1969-скасований 1991-відновлений) Митний союз Гватемала Гондурас Коста-Ріка Нікарагуа Сальвадор

Изображение слайда
26

Слайд 26: Андський пакт

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 1969 Митний союз Болівія Еквадор Колумбія Перу

Изображение слайда
27

Слайд 27: Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво

Изображение слайда
28

Слайд 28: АСЕАН + Китай

Назва Ступінь інтеграції Країни-Учасниці АСЕАН + Китай Зона вільної торгівлі Бруней В'єтнам Індонезія Камбоджа Лаос Малайзія М'янма Сінгапур Таїланд Філіппіни Китай

Изображение слайда
29

Слайд 29: Австралійсько-Новозеландська зона поглибленого економічного співробітництва

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 1983 Зона вільної торгівлі Австралія Нова Зеландія

Изображение слайда
30

Слайд 30: Східно-Африканське співтовариство

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 2004 Митний союз Кенія Танзанія Уганда

Изображение слайда
31

Слайд 31: Південноафриканський митний союз

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 1970 Митний союз Ботсвана Лесото Намібія Південна Африка

Изображение слайда
32

Слайд 32: Економічний і валютний союз Центральної Африки

Рік заснування Ступінь інтеграції Країни-учасниці 1994 Економічний і валютний союз, у 1994-1999рр. – митний союз Габон Екваторіальна Гвінея Камерун Конго Центральноафриканська Республіка Чад

Изображение слайда
33

Слайд 33

понад 190 регіональних інтеграційних угод з них більше 130 реально діючі За даними СОТ на початку ХХІ ст. було: Торгівельні угоди у світі працюють в усіх регіонах

Изображение слайда
34

Слайд 34

Європейський Союз Співпраця в режимі вільної торгівлі. Митний союз з ЄС. Європейський економічний простір

Изображение слайда
35

Слайд 35: Співпраця в режимі вільної торгівлі

Найбільш поширена Є видом преференційної торгівлі – взаємно чи односторонньо знижені митні тарифи на певні категорії товарів. Угоди про ВТ передбачають створення двосторонніх рад чи комітетів → прийняття спільних рішень. Склад, порядок створення визначаються угодами. З ВТ часто є складовою ширших угод.

Изображение слайда
36

Слайд 36: Європа

Колишня Югославська Республіка Македонія – Угода про стабілізацію та асоціацію, 1 травня 2004 Албанія – Угоди про стабілізацію та асоціацію, 1 квітня 2009 Чорногорія – Угода про стабілізацію та асоціацію, 1 травня 2010 Боснія і Герцеговина – Тимчасова угода про торгівлю і пов'язані з торгівлею питання, 1 липня 2008 Сербія – Тимчасова угода про торгівлю і пов'язані з торгівлею питання, 1 лютого 2010

Изображение слайда
37

Слайд 37: Середземномор'я

Палестинська автономія – Угода про асоціацію, 1 липня 1997 Сирія – Угода про співробітництво, 1 липня 1977 Туніс – Угода про асоціацію, 1 березня 1998 Марокко – Угода про асоціацію, 1 березня 2000 Ізраїль – Угода про асоціацію, 1 червня 2000 Йорданія – Угода про асоціацію, 1 травня 2002 Єгипет – Угода про асоціацію, 1 червня 2004 Алжир – Угоду про асоціацію, 1 вересня 2005

Изображение слайда
38

Слайд 38: Інші країни

Мексика – Угода про співробітництво, економічне партнерство та політичну координацію, 1 липня 2000 Південна Африка – Угода про співробітництво, торгівлю та розвиток, 1 січня 2000 Чилі – Угода про асоціацію, 1 березня 2005 Республіка Корея – Угода про вільну торгівлю, 6 жовтня 2010

Изображение слайда
39

Слайд 39: Співпраця в режимі вільної торгівлі. Види УВТ

Симетричні Обидві сторони усувають обмеження одночасно чи за подібним часовим графіком. Приклад: УВТ з Ізраїлем. Асиметричні Одна із сторін усуває обмеження суттєво раніше або меншою мірою. Більшість УВТ → ринок ЄС відкривається раніше. Приклади: угоди з балтійськими країнами, країнами Магрибу (Мавританія, Західна Сахара, Марокко, Алжир, Туніс, Лівія), Латинської Америки, Мексика.

Изображение слайда
40

Слайд 40: Митний союз з ЄС

Менш поширений. Укладається із сусідніми країнами. Існує лише із: Туреччиною, Андоррою, Сан-Марино. Виключно на симетричній основі.

Изображение слайда
41

Слайд 41: Митний союз з ЄС

Туреччина Андорра Сан-Марино - Підписана у 1960-х роках – чинна з 1995 р. - Промислові товари. - Вимоги до Туреччини: щодо охорони інтелектуальної власності та конкурентної політики, державних закупівель і непрямого оподаткування, адаптація Митного кодексу ЄС, торгівельного законодавства, постанов ЄС щодо експорту, імпорту, квотування, ліцензування, антидемпінгових заходів тощо. - Підписана у 1990 році – чинна з 1991 року. - Вимоги ті ж, що й до Туреччини. - Переговори з 1991 року – чинна з 2002 року. - Промислові товари і с/г продукція – охоплює весь спектр товарної номенклатури ЄС. - Вимоги ті ж, що й до Туреччини, а також: правових норм ЄС щодо регулювання торгівлі с/г продукцією, ветеринарні стандарти ЄС та стандарти щодо здоров’я рослин.

Изображение слайда
42

Слайд 42: Європейський економічний простір

Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн Положення угоди: Забезпечення вільного переміщення товарів, осіб, капіталу і послуг. Створення єдиних правил конкуренції.

Изображение слайда
43

Слайд 43: Європейський економічний простір

Изображение слайда
44

Слайд 44: Європейський економічний простір

товари послуги капітал особи Скасування буд-яких тарифних і нетарифних обмежень переміщення товарів, виготовлених на території сторін. Визначено перелік продукції, якої стосується ЄЕП. С/г продукція – поступова лібералізація. Трактуються за нормами ЄС. Трактуються за нормами ЄС. Трактуються за нормами ЄС. Вільний рух працівників - найм, винагорода, умови праці й зайнятості та ін.

Изображение слайда
45

Слайд 45: Європейський економічний простір

Співпраця у додаткових сферах: Угода не стосується: дослідження, технологічний розвиток, інформаційні послуги, навколишнє середовище, освіта, стажування, молодь, соціальна політика, захист прав споживачів, малий і середній бізнес, туризм, аудіовізуальний сектор, цивільний захист. спільна с/г політика ЄС. політика рибальства. спільна зовнішня та безпекова політики. юстиція і внутрішні справи. є диний митний союз.

Изображение слайда
46

Слайд 46

Изображение слайда
47

Слайд 47

Імпорт в ЄС (2013 р.) 16,6% 11,7% 12,3% Експорт із ЄС (2013 р.) 16,6% 9,8% 8,5%

Изображение слайда
48

Последний слайд презентации: ТЕМА 1. Сутність та зміст інтеграційних процесів. 1. Глобалізація та інтеграція

12,5% 428,392млн. 14,2% 484,361 млн. 9,5% 325,926 млн. 7,7% 263,871 млн. Загальний обсяг торгівлі ЄС – 3,420,553 млн. (2013 р.)

Изображение слайда