Презентация: Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії План: Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Питання 1. Ключові елементи розуміння економіки «Суб'єкти та об'єкти економіки» «Значення економіки» Принципи економіки: Поняття предмету економіка Сутність поняття економіка Функції економічної теорії Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Рівні дослідження економічної науки Рівні економіки Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Питання 4. Економічні категорії і закони Економічні закони Економічні категорії Питання 4. Групи економічних законів Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Основні етапи розвитку економічної теорії Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Кольбер, Жан-Батист 29 августа 1619 — 6 сентября 1683 Манн, Томас 1875—1955 Антуа́н де Монкретье́н 1576—1621 Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Франсуа́ Кенэ́ 4 июня 1694— 16 декабря 1774 Анн Робер Жак Тюрго 10 мая 1727 — 18 марта 1781 Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Вильям Петти 1623—1687 Ада́м Сміт 5 червня 1723 - 17 липня 1790 Дави́д Рика́рдо 18 апреля 1772 — 11 сентября 1823, Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Карл Ге́нрих Маркс 5 мая 1818 — 14 марта 1883 Фри́дрих Э́нгельс 28 ноября 1820 — 5 августа 1895 Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Уильям Стэнли Джевонс 1 сентября 1835 — 13 августа 1882 Карл Менгер 23 февраля 1840 — 27 февраля 1921 Мари Эспри Леон Вальрас 16 декабря 1834 — 5 января 1910 Ойген фон Бём-Ба́верк 12 февраля 1851 — 27 августа 1914 Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Альфред Маршалл 1842—1924 Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Торстейн Бунде Веблен 30 июля 1857 — 3 августа 1929 Джон Роджерс Коммонс 13 октября 1862 — 1945) Джон Ке́ннет Ге́лбрейт 15 октября 1908 — 29 апреля 2006 Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Джон Мейнард Кейнс 5 июня 1883 — 21 апреля 1946 Тема 1. Предмет і метод економічної теорії Ми́лтон Фри́дман 31 июля 1912 — 16 ноября 2006 Пол Э́нтони Самуэ́льсон 15 мая 1915 — 13 декабря 2009 Балудянський Михайло Андрійович (Балуг’янський) 26 вересня 1769 – 3 квітня 1847 Туган-Барановський Михайло 20 січня (8 січня ст.с.) 1865 — 21 січня 1919 Кара́зін (Каразин) Васи́ль Наза́рович 30 січня (10 лютого) 1773—4 (16) листопада 1842 Відмінності від неокласицизму і кейнсіанством Внесок українських учених у розвиток основ економічної науки Висновки теми Основні терміни та поняття Домашнє завдання Побудова грона. Методичні рекомендації Стратегія «гронування» спонукає студентів вільно і відкрито розмірковувати на певну тему. Вона допомагає встановлювати
1/61
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 94)
Скачать (2076 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

2

Слайд 2: План:

1. Багатозначність поняття «економіка». 2. Система економічних знань. 3. Предмет, основні функції економічної теорії, методи дослідження економічних явищ. 4. Економічні категорії і закони. Систематизація економічних законів. 5. Зародження економічної теорії як науки. Основні напрями і школи світової економічної думки.

3

Слайд 3

Ідеї економістів... — і коли вони праві, і коли вони помиляються — мають набагато більше значення, ніж прийнято думати насправді. Саме вони і правлять світом. Дж.М.Кейнс

4

Слайд 4: Питання 1. Ключові елементи розуміння економіки

а) опанування головних економічних категорій, понять, концепцій; б) уміння чітко уявляти, як ці категорії й економічні процеси співвідносяться одне з одним; в) розуміння структури економіки й знання взаємодії і взаємо­впливу різних секторів економіки та різноманітних ринків; г) володіння методами прийняття зважених економічних рішень.

5

Слайд 5: «Суб'єкти та об'єкти економіки»

6

Слайд 6: «Значення економіки»

7

Слайд 7: Принципи економіки:

люди завжди вибирають люди поводяться раціонально люди передбачувано реагують на стимули добровільний обмін вигідний і для покупців, і для продавців вибір зумовлює наслідки, що матимуть місце в майбутньому економічні системи впливають на індивідуальний вибір і стимули

8

Слайд 8: Поняття предмету економіка

Предмет економічної теорії — пошук ефективного використання рідкісних ресурсів у виробництві товарів та послуг для задоволення матеріальних потреб. Економіка — це наука про обмеженість і вибір, тобто вона описує й аналізує вибір суспільства шляхом задоволення своїх потреб за обмежених ресурсів. Економіка — це вивчення поведінки людей у процесі виробництва, розподілу і споживання економічних благ за умови обмежених ресурсів. Економіка вивчає проблеми ефективного використання обмежених ресурсів або управління ними задля досягнення максимального задоволення потреб суспільства.

9

Слайд 9: Сутність поняття економіка

Економічна наука складається з цілого ряду самостійних наукових дисциплін — макроекономіки, мікроекономіки, політичної економіки, маркетингу, менеджменту, страхової справи, теорії фінансів та грошей тощо. Методологічним підґрунтям усіх економічних наук є економічна теорія. Економічна теорія — наука про використання людиною обмежених виробничих ресурсів для виготовлення різноманітних товарів та послуг і подальшого їх розподілу між людьми та різними групами суспільства з метою споживання. Предмет економічної науки — вивчення засобів, за допомогою яких можливе досягнення конкретних економічних цілей як окремої людини, так і суспільства в цілому.

10

Слайд 10: Функції економічної теорії

- Методологічна: діалектика абстракція і синтез математичний аналіз історичний метод логічний метод

11

Слайд 11

12

Слайд 12: Рівні дослідження економічної науки

13

Слайд 13: Рівні економіки

14

Слайд 14

15

Слайд 15: Питання 4. Економічні категорії і закони

Економічні категорії – це узагальнені поняття, що відбивають істотні боки економічних явищ і процесів. Економічний закон – це внутрішній, істотний, необхідний і стійкий, постійно повторюваний зв'язок між економічними явищами і процесами, в яких приймають участь люди.

16

Слайд 16: Економічні закони

17

Слайд 17: Економічні категорії

18

Слайд 18: Питання 4. Групи економічних законів

специфічні економічні закони загальні економічні закони особливі економічні закони

19

Слайд 19

20

Слайд 20: Основні етапи розвитку економічної теорії

21

Слайд 21

22

Слайд 22

23

Слайд 23

Меркантелісти

24

Слайд 24: Кольбер, Жан-Батист 29 августа 1619 — 6 сентября 1683

25

Слайд 25: Манн, Томас 1875—1955

26

Слайд 26: Антуа́н де Монкретье́н 1576—1621

27

Слайд 27

Фізіократи

28

Слайд 28: Франсуа́ Кенэ́ 4 июня 1694— 16 декабря 1774

29

Слайд 29: Анн Робер Жак Тюрго 10 мая 1727 — 18 марта 1781

30

Слайд 30

Класична політекономія

31

Слайд 31: Вильям Петти 1623—1687

32

Слайд 32: Ада́м Сміт 5 червня 1723 - 17 липня 1790

33

Слайд 33: Дави́д Рика́рдо 18 апреля 1772 — 11 сентября 1823,

34

Слайд 34

Марксистська політекономія

35

Слайд 35: Карл Ге́нрих Маркс 5 мая 1818 — 14 марта 1883

36

Слайд 36: Фри́дрих Э́нгельс 28 ноября 1820 — 5 августа 1895

37

Слайд 37

Маржиналізм

38

Слайд 38: Уильям Стэнли Джевонс 1 сентября 1835 — 13 августа 1882

39

Слайд 39: Карл Менгер 23 февраля 1840 — 27 февраля 1921

40

Слайд 40: Мари Эспри Леон Вальрас 16 декабря 1834 — 5 января 1910

41

Слайд 41: Ойген фон Бём-Ба́верк 12 февраля 1851 — 27 августа 1914

42

Слайд 42

Неоклаики

43

Слайд 43: Альфред Маршалл 1842—1924

44

Слайд 44

Інституціоналізм

45

Слайд 45: Торстейн Бунде Веблен 30 июля 1857 — 3 августа 1929

46

Слайд 46: Джон Роджерс Коммонс 13 октября 1862 — 1945)

47

Слайд 47: Джон Ке́ннет Ге́лбрейт 15 октября 1908 — 29 апреля 2006

48

Слайд 48

Кейнсіанство

49

Слайд 49: Джон Мейнард Кейнс 5 июня 1883 — 21 апреля 1946

50

Слайд 50

Монетаризм

51

Слайд 51: Ми́лтон Фри́дман 31 июля 1912 — 16 ноября 2006

52

Слайд 52: Пол Э́нтони Самуэ́льсон 15 мая 1915 — 13 декабря 2009

53

Слайд 53: Балудянський Михайло Андрійович (Балуг’янський) 26 вересня 1769 – 3 квітня 1847

54

Слайд 54: Туган-Барановський Михайло 20 січня (8 січня ст.с.) 1865 — 21 січня 1919

55

Слайд 55: Кара́зін (Каразин) Васи́ль Наза́рович 30 січня (10 лютого) 1773—4 (16) листопада 1842

56

Слайд 56: Відмінності від неокласицизму і кейнсіанством

57

Слайд 57: Внесок українських учених у розвиток основ економічної науки

М. А. Балудянський — послідовник А. Сміта, автор праці «Економічна система», в якій обґрунтував принципи побудови національної економіки на основі вільних ринкових відносин. М. І. Туган-Барановський — дослідник теорії ринку та економічних криз, розробив концепцію економічної кон'юнктури. Є. Є. Слуцький — першим запропонував використовувати матема­тичні методи в економічній науці.

58

Слайд 58: Висновки теми

1. Економічна теорія вивчає діяльність людей, пов'язану зі створенням і розподілом життєвих благ, тобто діяльність людей, пов'язану з досягненням ефективного використання обмежених ресурсів для найкращого задоволення потреб у життєвих благах. 2. Економічні явища можна вивчати на різних рівнях: макроекономіка — вивчення економіки в цілому, мікроекономіка — вивчення діяльності окремих економічних суб'єктів. 3. Цілями економічної науки є визначення економічних законів і передача отриманих результатів членам суспільства для використання в повсякденному житті. Економічний закон (принцип, узагальнення) — це стійкий, повторюваний, типовий зв'язок між економічними явищами. Знання економічних законів потрібні насамперед для того, щоб розуміти, початок яких економічних подій слід очікувати в тих або інших умовах, щоб ухвалювати ефективні економічні рішення. 4. Основні методи пізнання економічних явищ — індукція й дедукція. Індукція — рух від окремих, часток фактів до загальних висновків, узагальнень. Дедукція — висування гіпотези й наступна її перевірка на фактах. Економічні закони "діють" тільки " за інших рівних умов". Зв'язок, що виражається економічним законом, носить імовірнісний характер. 5. Історичний процес розвитку економічної науки можна представити наступними основними школами: меркантилізм, фізіократія, класична політична економія, неокласицизм, марксизм, кейнсіанство. Основні питання сучасних економічних дискусій — співвідношення ринкового й державного регулювання економіки.

59

Слайд 59: Основні терміни та поняття

Економічна теорія Виробництво Обмін Розподіл Споживання Метод Діалектика Абстракція Математичний аналіз Історичний метод Логічний підхід Економічні категорії Економічні закони Макроекономіка • Мікроекономіка • Економічний закон (принцип, узагальнення) • Дедукція • Індукція • Меркантилізм • Фізіократія • Класична політична економія • Неокласицизм • Марксизм • Кейнсіанство

60

Слайд 60: Домашнє завдання

Розв ’ язати кросворд Дискусійні запитання. 1. Із якими «пастками» стикається дослідник-економіст? 2. Чому в суспільних науках важко виявити причинно-наслідкові зв'язки? 3. Поясніть і наведіть приклади помилковості твердження: після цього — значить унаслідок цього. 4. Доберіть з економічної літератури висловлювання відомих еко­номістів щодо необхідності вивчення економіки. Письмово поясніть їх. Підготувати доповіді по о сновним напрямкам і школам світової економічної думки Підготуватися до гри «Ланцюжок».Студенти по черзі називають слова, які пов'язані з економікою і починаються з літери «р». Побудова грона на поняття “Економіка як наука” Обрати тему “індивідуального науково-дослідного завдання студентів” Усна відповідь теми № 1 відбудеться 18.01.10 о 10:00 у кабінеті 79.

61

Последний слайд презентации: Побудова грона. Методичні рекомендації Стратегія «гронування» спонукає студентів вільно і відкрито розмірковувати на певну тему. Вона допомагає встановлювати зв'язки між окремими поняттями, своїм життєвим досвідом і вже набутими знаннями. Студенти виконують роботу індивідуально. Починати гронування слід із написання центрального слова (поняття) посередині аркуша паперу (дошки). Навколо нього записувати слова й фрази, які спадають на думку з обраної теми. Коли запас ідей вичерпано, потрібно встановити зв'язки між поняттями. Таким чином, утворюється гроно. Зразок

Похожие презентации

Ничего не найдено