Презентация на тему: Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації

Реклама. Продолжение ниже
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації
Дякую за увагу!
1/19
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 96)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (136 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

План: 1.Будівельна організація як суб’єкт господарювання 2. Основи планування виробничо - господарської діяльності будівельної організації 3. Виробнича програма будівельної організації 4. Оптимальний обсяг виробництва і реалізації будівельної продукції

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Будівельна галузь є   однією з найважливіших галузей національної економіки, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в Україні. Будівництво як економічний процес представляє собою безперервну інвестиційну діяльність власників капіталу протягом життєвих циклів будівель і споруд, у зведення яких цей капітал був вкладений. Економіка походить від грецьких слів oikos – дім, помешкання, місце перебування та nomos – правило, закон, в сукупності - правила ведення господарства; 1) господарство, сукупність засобів, об’єктів, процесів, що використовуються людьми для забезпечення життя, задоволення потреб шляхом створення необхідних для людини благ, умов і засобів існування із застосуванням праці; 2) наука про господарство, способах його ведення людьми, відносини між людьми в процесі виробництва та обміну товарів, закономірності протікання господарських процесів. 1.Будівельна організація як суб’єкт господарювання

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

1.Будівельна організація як суб’єкт господарювання Економіка будівництва – це галузь економічної науки, яка вивчає закономірності та тенденції розвитку будівництва, а також фактори, які сприяють підвищенню його ефективності. Будівельна організація (підприємство) – самостійний суб’єкт матеріального виробництва та ринку, що має права юридичної особи. Будівельна організація - це відособлена виробничо-господарська одиниця, основою якої є професійно організований трудовий колектив, здатний за допомогою наявних у її розпорядженні засобів виробництва виготовляти будівельну продукцію у вигляді будівель, споруд, будівельних робіт і послуг відповідного призначення, профілю та типу. За своєю сутністю будівельна організація відповідає поняттю «будівельне підприємство».

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

1.Будівельна організація як суб’єкт господарювання Основні риси сучасної будівельної організації як підприємства: організаційна єдність; наявність засобів виробництва; майнова відповідальність; самостійність як юридичної особи; оперативно – господарська та економічна самостійність. Завдання будівельної організації: отримання доходів; забезпечення споживачів (замовників) будівельною продукцією; забезпечення персоналу будівельної організації заробітною платою, нормальними умовами праці та можливістю кар’єрного росту; створення робочих місць для населення; охорона навколишнього середовища.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Основні функції будівельної організації: будівництво будинків і споруд виробничого і невиробничого призначення, а також для особистого користування; матеріально – технічне забезпечення будівельного виробництва; продаж і своєчасна здача в експлуатацію об’єктів будівництва; управління та організація праці персоналу будівельної організації; розвиток і зростання обсягів виробництва будівельної організації; підприємництво; сплата податків, зборів, платежів у бюджет та інші фінансові органи; дотримання діючих норм, стандартів, нормативів, законів. Будівельні організації за формами власності можуть бути: державні; колективні; спільні; орендні; приватні; сімейні. 1.Будівельна організація як суб’єкт господарювання

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Класифікація будівельних організацій (підприємств) за інституціональними (організаційно-правовими) відмінностями: Господарські товариства: Повне товариство; Товариство на вірі; Акціонерне товариство (відкрите або закрите); Товариство з обмеженою відповідальністю; Товариства з додатковою відповідальністю. Виробничий кооператив. Державні і муніципальні унітарні будівельні організації: Засновані на праві оперативного управління; Засновані на праві господарчого ведення. Некомерційні будівельні організації: Споживчі кооперативи; Громадські та релігійні організації (об’єднання); Фонди; Об’єднання юридичних осіб (асоціації та союзи). 1.Будівельна організація як суб’єкт господарювання

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Акція – цінний папір, що свідчить про внесення певної частки у капітал акціонерного товариства і дає право на отримання певної частки прибутку (дивіденду) і на управління акціонерним товариством. Основні типи будівельних організацій: первинні будівельні організації; а) будівельно – монтажні управління; б) пересувні механізовані колони; в) управління механізації будівельних робіт; будівельно – монтажні трести; підприємства індустріального будівництва; будівельні організації акціонерного типу; холдингові компанії (чистий холдинг та змішаний холдинг). 1.Будівельна організація як суб’єкт господарювання

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

1.Будівельна організація як суб’єкт господарювання В інвестиційному процесі будівельна організація може виступати як: 1. Генеральний підрядник – будівельна організація (фірма), яка здійснює за договором підряду чи контракту будівництво об’єкта. 2. Субпідрядні організації – будівельні, монтажні спеціалізовані організації, які генеральний підрядник за погодженням із замовником може залучати на умовах субпідряду до виконання окремих видів робіт чи для будівництва окремих об’єктів чи споруд.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

2.Основи планування виробничо – господарської діяльності будівельної організації Планування – це одна із складових частин управління, яка полягає в розробці та практичному здійсненні планів, які визначають майбутній стан економічної системи, шляхів, способів і засобів його досягнення. В економіці ринкового типу найбільш поширеним є планування на рівні підприємств, компаній, фірм, яке частіше за все має індикативний, орієнтовний характер. Планування включає прийняття планових рішень особами, що мають на те повноваження. Система планування у будівельній організації включає такі плани: довгострокові (від двох до п’яти років); поточні річні; оперативно – календарні. Їх відмінність полягає у строках отримання кінцевого результату, а об’єкт планування, як правило, не змінюється.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

2.Основи планування виробничо – господарської діяльності будівельної організації Річний план будівельної організації включає такі розділи: виробнича програма; показники підвищення ефективності виробництва; розвиток і використання виробничої потужності; технічний розвиток; механізація і автоматизація виробництва; план власних капітальних вкладень; праця і заробітна плата планування матеріально – технічного забезпечення і комплектації; план підсобних виробництв; собівартість і прибуток; фінансовий план; соціальний розвиток колективу.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

2.Основи планування виробничо – господарської діяльності будівельної організації Бізнес – планування – це поширений в ринковій економіці інструмент менеджменту, який виконує такі функції: може бути використаний для розробки концепції бізнесу; є інструментом, за допомогою якого підприємство може визначити і оцінити фактичні результати своєї діяльності за певний період; є засобом залучення коштів. Бізнес – план дає змогу розв’язати такі основні завдання : обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку будівельної організації; розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності; визначення джерел фінансування обраної стратегії; підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

2.Основи планування виробничо – господарської діяльності будівельної організації Бізнес – план розробляється на основі узагальнення і обробки зібраної вихідної інформації та подається у формі записки за такою структурою: 1. Резюме 1) Загальні висновки, положення, підсумки. 2. Характеристика об’єкта 1) Призначення, місцезнаходження, потужність, технічні параметри, умови експлуатації. 3. Оцінка ринкової кон’юнктури 1) Попит. 2) Пропозиції. 3) Конкуренти. 4. Стратегія маркетингу 1) Обсяг реалізації. 2) Формування цін. 3) Реклама. 5. Організація робіт і фінансування будівництва 1) Джерела. 2) Умови.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

2.Основи планування виробничо – господарської діяльності будівельної організації 6. Визначення витрат 1) Одноразові. 2) Поточні. 3) Зведені. 7. Визначення доходів 1) Собівартість. 2) Валовий доход. 3) Податки. 4) Прибуток. 8. План реалізації проекту (роботи підприємства) 1) Організаційний план. 2) Фінансовий план. 9. Оцінка економічної та комерційної ефективності інвестицій 1) Строк окупності інвестицій. 2) Рівень рентабельності. 10. Страхування комерційного ризику та юридичний захист 1) Типи ризиків. 2) Умови страхування. 3) Юридичний захист.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

3.Виробнича програма будівельної організації Головним розділом річного плану будівельної організації є виробнича програма - це обсяг будівельно – монтажних робіт, що виконує будівельна організація за рік. Вона визначає кінцеві результати щодо випуску будівельної продукції, служить базою для розрахунку необхідних матеріально – технічних ресурсів, трудових і фінансових ресурсів, а також для розрахунку всіх інших планових показників. Виробнича програма будівельної організації розробляється за такими розділами: план введення в дію виробничих потужностей і об’єктів; пооб’єктний план будівельно – монтажних робіт в розрізі замовників і структурних підрозділів; план будівельно – монтажних робіт із розбивкою по кварталах; відомість фізичних обсягів будівельно – монтажних робіт.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

3.Виробнича програма будівельної організації Виробнича програма формується на основі : договорів підряду із замовниками, що заключаються в результаті підрядних торгів (тендерів); нормативу тривалості будівництва; з урахуванням рівномірного завантаження виробничих потужностей. На величину виробничої програми впливають такі фактори : попит на ринку будівельної продукції; наявність конкурентів на ринку; виробнича потужність будівельної організації та ступінь її використання.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

3.Виробнича програма будівельної організації Виробнича потужність – це максимально можливий обсяг будівельно – монтажних робіт, які може виконати будівельна організація власними силами за умови максимального використання всіх видів ресурсів, що є в розпорядженні будівельної організації. Виробнича потужність, яка необхідна для виконання власними силами будівельної організації запланованого на відповідний рік обсягу БМР, розраховується як відношення цього обсягу до планового коефіцієнту використання виробничої потужності організації в поточному році (його величина може бути в межах 0,8 – 0,9). При формуванні виробничої програми будівельної організації необхідно виходити із оптимальних меж збільшення її потужності. Оптимальна потужність будівельної організації визначається багатьма факторами, зокрема, видом і рівнем спеціалізації, ступенем розкиданості об’єктів будівництва, умовами забезпечення будівельними конструкціями, деталями і матеріалами, транспортною сіткою в районі будівництва, природно-кліматичними умовами тощо.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

4.Оптимальний обсяг виробництва та реалізації будівельної продукції Оптимальний обсяг виробництва і реалізації будівельної продукції – це такий обсяг, при якому досягаються найкращі результати діяльності будівельної організації (прибуток, рентабельність). Методи визначення оптимального обсягу виробництва: метод зіставлення валових показників. Припускає розрахунок прибутку будівельної організації при різних обсягах виробництва та реалізації робіт. Послідовність розрахунку така: а) визначається розмір обсягу виробництва робіт, при якому досягається нульовий прибуток; б) визначається обсяг виробництва робіт із максимальним прибутком; метод зіставлення граничних показників. Базується на використанні понять «граничні витрати» і «граничний прибуток». Граничні витрати - це додаткові витрати на кожну наступну одиницю продукції. Під граничним прибутком розуміється додатковий прибуток на кожну наступну одиницю продукції.

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: Тема 1: Формування виробничої програми будівельної організації: Дякую за увагу!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже