Презентация на тему: ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ
Література Основна : 1. Кулініч І.О. Психологія управління : Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 292 с. 2. Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування
Феномен «команди»
1. Зміст та особливості конкурентноздатної команди Необхідно детальніше проаналізувати сутність феномена « конкурентоздатна команда», тобто з'ясувати, що саме
Ознаки команди, які відрізняють її від інших груп:
C пільна мета (або комплекс цілей) повинна не лише усвідомлюватися членами команди, а й прийматися ними на емоційному рівні; спільна мета діяльності команди
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ
Три важливі аспекти наявності команди :
Однією з важливих умов ефективної діяльності команди є досягнення нею конкурентоздатності. З метою аналізу специфіки конкурентоздатності команди доцільним є
Конкуренція - (від лат. змагання ) – суперництво між окремими особами, зацікавленими в досягненні певної мети, кожний для себе.
Конкуренція має дві сторони однієї медалі:
Позитивне сприйняття самого змісту «конкуренції» допоможе формуванню потреби залишатися або ставати конкурентоздатною особистістю і сприяти тому, щоб
Конкурентоздатність та конкурентоспроможність
Конкурентоздатна особистість — це особистість, яка:
Конкурентоздатна команда має ознаки:
2. Технологія формування конкурентноздатної команди передбачає Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності конкурентоздатної команди
Опитувальник Р. Блейка - Дж. Мутона дає можливість вивчити орієнтацію діяльності менеджерів та персоналу організацій на різні стилі:
Методика для діагностики функціонально-рольових позицій в команді допомагає вивчити орієнтацію менеджерів та персоналу організації на найбільш прийнятні і
Тест для визначення здібностей до підприємницької діяльності дає змогу вивчити ступінь розвитку у менеджерів та персоналу організації харак­теристик,
Висновки
Дякую за увагу!
1/21
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 56)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1500 Кб)
1

Первый слайд презентации: ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ

Зміст та особливості конкурентноздатної команди Технологія формування конкурентноздатної команди

Изображение слайда
2

Слайд 2: Література Основна : 1. Кулініч І.О. Психологія управління : Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 292 с. 2. Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування конкурентноздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій ): Монографія. – К.: Фірма « Інкос », 2007. – 268 с. 3. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 248 с. Додаткова : 4. Японский менеджмент: Конспект лекций по теории управления. — М., 1991. — 203 с

Изображение слайда
3

Слайд 3: Феномен «команди»

Важливість командного підходу в управлінні сучасними організаціями ; Основні характеристики команди та її відмінність від робочої групи; Особливості конкурентоздатної команди ; Ступінь орієнтації керівників і персоналу сучасних українських організацій на роботу в команді.

Изображение слайда
4

Слайд 4: 1. Зміст та особливості конкурентноздатної команди Необхідно детальніше проаналізувати сутність феномена « конкурентоздатна команда», тобто з'ясувати, що саме потрібно формувати, коли у керівника виникає ідея створити таку команду, а організаційному психологу надходить запит сприяти « втіленню в життя » цієї ідеї

Изображение слайда
5

Слайд 5: Ознаки команди, які відрізняють її від інших груп:

1. Визначення цілей діяльності команди. 2. Обґрунтування принципів взаємодії членів команди у процесі досягнення цілей. 3. Встановлення рольової структури команди, позиції та функцій лідера.

Изображение слайда
6

Слайд 6: C пільна мета (або комплекс цілей) повинна не лише усвідомлюватися членами команди, а й прийматися ними на емоційному рівні; спільна мета діяльності команди має тісно узгоджуватися із власними потребами, інтересами членів команди, тобто прийматися на мотиваційному рівні

Изображение слайда
7

Слайд 7

Команда колективна діяльність членів команди для досягнення спільної мети; результативність виконання завдань та діловитість спілкування; активність та особиста відповідальність кожного за результат діяльності команди; взаємовідповідальність та взаємозвітність членів команди; партнерство, взаємопідтримка та взаємозбагачення один одного; створення умов для особистісного і професійного розвитку членів команди, індивідуальної самореалізації (за зручною для кожного індивідуальною програмою); принцип довіри членів команди один до одного; принцип гуманізму і толерантності. Робоча група наявність не загальної, спільної мети, а сукупності індивідуальних цілей; формальне затвердження цілей, відсутність їх прийняття па емоційному рівні; «роз'єднаність», «розірваність» спільної мети групи та власних інтересів членів команди.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Три важливі аспекти наявності команди :

По-перше, в команді принципи взаємодії спільно визначаються членами коман­ди, натомість як у робочих групах вони здебільшого задаються «зовні» (наприклад, керівниками вищого рівня управління). По-друге, дотримання принципів взаємодії в команді внутрішньо мотивоване, в той час, як у робочих групах дотримання принципів здебільшого ре­гулюється «зовні» спеціальними санкціями. По-третє, в команді важливу роль мають принципи, пов'язані з партнерською взаємодією членів команди та забезпеченням, разом із цілями команди умов для задоволення особистих інтересів її членів, їх самореалізації, то в робочих групах акцент робиться в основному на необхідності дотри­мання формально-функціональних основ взаємодії.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Однією з важливих умов ефективної діяльності команди є досягнення нею конкурентоздатності. З метою аналізу специфіки конкурентоздатності команди доцільним є розгляд і вивчення питань стосовно: конкуренції; конкурентоздатності; конкурентоздатної особистості; конкурентоздатної команди

Изображение слайда
10

Слайд 10: Конкуренція - (від лат. змагання ) – суперництво між окремими особами, зацікавленими в досягненні певної мети, кожний для себе

змагання між людьми (індивідуальне або командне) за до­сягнення кращих результатів в будь-якій діяльності з метою отримання вина­городи (додаткової вигоди, переваг, привілеїв); рушійна сила розвитку суб'єктів та об'єктів управління, суспільства в цілому; двигун прогресу та гарант існування бізнесу.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Конкуренція має дві сторони однієї медалі:

з одного боку – це намагання перемогти, а з іншого — можливість для людей та організацій змі­нюватися, тобто це так званий стимул, що стає можливим тоді, коли треба відмовитися від першої позиції. Відповідно, конкурентів необхідно зробити соратника ми, вони потрібні суспільству, тому що вони є співробітниками.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Позитивне сприйняття самого змісту «конкуренції» допоможе формуванню потреби залишатися або ставати конкурентоздатною особистістю і сприяти тому, щоб організація, в якій ця особистість навчається, працює чи працюватиме, була конкурентоздатною, тобто кращою серед кращих

Изображение слайда
13

Слайд 13: Конкурентоздатність та конкурентоспроможність

Застосування поняття «конкурентоздатність» стосується живого суб'єкта прийнятне саме через те, що складова «здатність» є більш психологічним терміном, а «спроможність» сприймається як економічний, тому в подальшому застосовуватимемо лише «конкурентоздатність».

Изображение слайда
14

Слайд 14: Конкурентоздатна особистість — це особистість, яка:

прагне постійно розвиватися; має власне професійне обличчя; легко адаптується; вміє себе презентувати; є енергійною; є толерантною; є творчою. високий рівень наполегливості; порядність; конструктивний склад розуму.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Конкурентоздатна команда має ознаки:

Кожен член команди — це конкурентоздатна особистість (їй при­таманні всі перелічені риси ); Кожен член команди сприймає конкуренцію як імпульс для свого самовдосконалення (конкурувати потрібно з самим собою, зі своїм попереднім рівнем розвитку, а не шукати суперника для змагання за право бути кращим); Швидка адаптація до змін в навколишньому світі; Небайдужість усіх членів команди — однодумців до своєї справи; Ставка на постійне професійне вдосконалення (навіть якщо хвилину тому тобі здавалося, що ти найкращий, пам'ятай про те, що в цю хвилину хтось у світі або відкрив щось нове, або щось вдосконалив); Підтримка високого творчого потенціалу (постійне генерування нових, оригі­нальних ідей); Здатність ідентифікувати та реалізувати нові напрямки в соціальному та про­фесійному розвитку, залучати і вести за собою людей та ін.

Изображение слайда
16

Слайд 16: 2. Технологія формування конкурентноздатної команди передбачає Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності конкурентоздатної команди (діагностичний компонент технології ) - Опитувальник Р. Блейка - Дж. Мутона. - Методика для діагностики функціонально-рольових позицій в команді. - Тест для визначення здібностей до підприємницької діяльності

Изображение слайда
17

Слайд 17: Опитувальник Р. Блейка - Дж. Мутона дає можливість вивчити орієнтацію діяльності менеджерів та персоналу організацій на різні стилі:

«Страх перед бідністю»; «Авторитет-підкорення»; «Будинок відпочинку»; «Організація»; «Команда». Міра орієнтації менеджерів і персоналу організацій на стиль «команда» дає можливість: а ) виявити ступінь підготовки керівників та працівників до реалізації команд­ного підходу; б ) визначити на наступних етапах роботи необхідні заходи для актуалізації потреби в опитуваних щодо впровадження принципу роботи в команді.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Методика для діагностики функціонально-рольових позицій в команді допомагає вивчити орієнтацію менеджерів та персоналу організації на найбільш прийнятні і підходящі для них ролі з тих, які традиційно виділяються для забез­печення ефективної роботи команди :

«Голова»; «Формувальник»; «Генератор ідей»; «Оцінювач ідей»; «Організатор роботи»; «Організатор групи»; «Дослідник ресурсів»; «Завершувач». Отримані дані можуть бути використані для таких завдань: а) виявлення ролей, на які найбільше і найменше орієнтуються працівники організації (виявлення «реально працюючих» ролей); б) виявлення «проблемних» ролей, тобто тих, що відсутні і які необхідно вво­дити в діяльність команди для забезпечення її цілісності; в) відбір людей в команду відповідно до виявлених орієнтацій та найбільш прийнятних для конкретних людей ролей.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Тест для визначення здібностей до підприємницької діяльності дає змогу вивчити ступінь розвитку у менеджерів та персоналу організації харак­теристик, необхідних для роботи в конкурентоздатній команді, а саме :

Потребу у досягненнях (подальшому розвитку); Потребу У незалежності / автономії; Схильність до творчості (творчі здібності / нахили); Уміння йти на розумний (зважений) ризик; Цілеспрямованість та рішучість. За допомогою даних, отриманих у процесі використання цієї методики, психологи можуть вирішити такі завдання: а) виявити рівень розвитку якостей, необхідних для роботи в конкуренто­здатній команді; б) визначити подальші етапи процесу що сприяє конкурентоздатності (наприклад, тренінг креативності, тренінг толерантності тощо).

Изображение слайда
20

Слайд 20: Висновки

Команда — це група людей, або робоча група, яка має такі суттєві ознаки: визначення цілей діяльності команди; обґрунтування принципів взаємодії членів команди у процесі досягнення цілей; встановлення рольової структури команди, позиції та функцій лідера. Конкурентоздатну команду варто розуміти як вищий рівень її розвитку. Її чле­нами є конкурентоздатні особистості. Необхідність становлення саме таких команд зумовлена досить вираженою конкуренцією, яка через деякі соціально-економічні та соціально-психологічні причини спостерігається сьогодні в усіх типах організацій. Технологія форму­вання конкурентоздатної команди включає комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності конкурентоздатної команди та тренінг формування конкурентоздатної команди.

Изображение слайда
21

Последний слайд презентации: ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ: Дякую за увагу!

Изображение слайда