Презентация на тему: Техніко-тактична підготовка та підготовленість спортсмена

Реклама. Продолжение ниже
Техніко-тактична підготовка та підготовленість спортсмена
Література
Техніко-тактична підготовка та підготовленість спортсмена
Спортивна техніка - це сукупність прийомів і дій, що забезпечують найбільш ефективне вирішення рухових завдань, зумовлених специфікою конкретного виду спорту,
Базові рухи - основа технічної оснащеності конкретного виду спорту або дисципліни. Додаткові ( другорядні ) рухи і дії - формують індивідуальний стиль
Еволюція техніки деяких видів спорту
Техніко-тактична підготовка та підготовленість спортсмена
Рівні технічної підготовленості : 1 ) наявність рухових уявлень щодо прийомів та рухів 2) утворення рухового вміння 3) формування рухової навички
Результативність техніки включає : - ефективність ; - стабільність ; - варіативність ; - економічність ; - мінімальну тактичну інформативність.
5 стадій формування техніки :
Основи методики вдосконалення техніки спортсменів високого класу
Техніко-тактична підготовка та підготовленість спортсмена
Зі збільшенням кількості прийомів і дій, якими володіє спортсмен, зростає рівень його технічної майстерності, що позитивно позначається на вирішенні складних
Задачі технічної підготовки :
Засоби технічної підготовки :
Види інформації
Методи технічної підготовки :
Момент дослідження техніки метання списа
Момент виконання тесту для оцінки спеціальної підготовленості боксера
Форми представлення інформації з використанням системи « Дартфіш »
Дякую за увагу !
1/21
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 18)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (6639 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Техніко-тактична підготовка та підготовленість спортсмена

Прохання виключити Ваші мобільні телефони. Дякую !

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Література

Келлер В.С., Платонов В.М. Техническая подготовка \\ Теория спорта. – К.: Вища школа, 1987. – С. 174-186. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 478 с. Штарк Г. Изучение и совершенствование спортивной техники \\ Учение о тренировке. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – С. 216-233. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Под ред. В.Н. Платонова. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. Медведев В.В. Психологические основы тактической подготовки спортсмена. – М.: ГЦОЛИФК, 1987. – 25 с.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Види підготовки Фізична підготовка Функціональна підготовка Технічна подготовка Теоретична підготовка Психологічна підготовка Інтегральна підготовка Тактична підготовка

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Спортивна техніка - це сукупність прийомів і дій, що забезпечують найбільш ефективне вирішення рухових завдань, зумовлених специфікою конкретного виду спорту, його дисципліни, виду змагань

Технічна підготовленість ( оснащеність ) - це ступінь освоєння спортсменом системи рухів, відповідної особливостям даного виду спорту і спрямованої на досягнення високих спортивних результатів. У структурі спортивної техніки виділяють: - Базові рухи і дії (основа техніки); - Додаткові рухи і дії (деталі техніки).

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Базові рухи - основа технічної оснащеності конкретного виду спорту або дисципліни. Додаткові ( другорядні ) рухи і дії - формують індивідуальний стиль спортсмена, обумовлений індивідуальними морфо-функціональними особливостями спортсмена

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Еволюція техніки деяких видів спорту

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Рівні технічної підготовленості : 1 ) наявність рухових уявлень щодо прийомів та рухів 2) утворення рухового вміння 3) формування рухової навички

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Результативність техніки включає : - ефективність ; - стабільність ; - варіативність ; - економічність ; - мінімальну тактичну інформативність

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: 5 стадій формування техніки :

- Створення уявлень щодо раціональної техніки рухів; - формування рухового уміння; - вдосконалення виконання вправи; - стабілізація рухової навички; - формування варіативної навики. активізація; іррадіація; концентрація. Фізіологічні стадії формування техніки :

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Основи методики вдосконалення техніки спортсменів високого класу

Ускладнення і розширення варіантів вихідних, проміжних і кінцевих положень, підготовчих дій; Обмеження або розширення просторових меж виконання прийомів і дій; Обмеження часових відрізків дій; Ускладнення умов орієнтування в просторі та часі; Виконання прийомів і дій в незвичних умовах; Різні варіанти опору умовного суперника; Неадекватні реагування партнерів.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Однією з найважливіших методичних умов удосконалення раціональної техніки є взаємозв'язок і взаємозалежність структури рухів і рівня розвитку фізичних якостей спортсменів

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Зі збільшенням кількості прийомів і дій, якими володіє спортсмен, зростає рівень його технічної майстерності, що позитивно позначається на вирішенні складних тактичних завдань, що виникають у процесі спортивної боротьби, на ефективності протидії атакуючим діям суперника і нав'язування йому своєї моделі ведення змагальної боротьби, провокуючи до прийняття неадекватних ситуаційних рішень

Технічна підготовленість - важлива складова цілого, в якому технічні рішення тісно взаємопов'язані з фізичними, психічними, тактичними можливостями спортсмена, а також конкретними умовами зовнішнього середовища, в якій виконується спортивне дію.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Задачі технічної підготовки :

Збільшення обсягу і різноманітності рухових умінь і навичок; Досягнення високої стабільності і раціональної варіативності; Переклад освоєних прийомів у змагальні дії; Удосконалення структури рухових дій з урахуванням індивідуальних особливостей спортсмена; Підвищення надійності і результативності змагальної діяльності; Удосконалення технічної майстерності.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Засоби технічної підготовки :

а) змагальні вправи; б) тренувальні форми змагальних вправ; в) спеціально-підготовчі вправи; г) допоміжні вправи; д) тренажерні пристрої та технічні засоби.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Види інформації

надходження і використання якої сприяє удосконаленню технічних прийомів та дій: а) основна інформація – надходить від рухового апарату – від рецепторів; б) додаткова – інформація надходить комунікативним шляхом (розказ, показ, бесіда та ін.).

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Методи технічної підготовки :

а) вербальні; б) наочні; в) практичні. Важливим моментом в процесі технічної підготовки спортсменів є використання проблемного навчання рухам, який включає методи моделювання, лінійного і розвернутого програмування навчального матеріалу, що дозволяє ефективно вирішувати рухові завдання різної координаційної складності

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Момент дослідження техніки метання списа

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Момент виконання тесту для оцінки спеціальної підготовленості боксера

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Форми представлення інформації з використанням системи « Дартфіш »

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Последний слайд презентации: Техніко-тактична підготовка та підготовленість спортсмена: Дякую за увагу !

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже