Презентация на тему: ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯҢА ФОРМАДА ДӘҮЛӘТ (ЙОМГАКЛАУ) АТТЕСТА Ц ИЯСЕ

Реклама. Продолжение ниже
ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯҢА ФОРМАДА ДӘҮЛӘТ (ЙОМГАКЛАУ) АТТЕСТА Ц ИЯСЕ
ТАТАР ТЕЛЕННӘН ДЙА 2013 елда 3 төркемдә үткәрелә
Биремнәрнең бүленеше
Ба лларның билгегә күчү шкаласы
Эшне башкару вакыты
Бланк үрнәкләре
А һәм В өлешендәге биремнәр турында мәг ъ лүмат
С өлеше биремнәре турында
ДЙА эшләрен тикшерү
С биремен тикшерү критерийлары турында
Изло жение
Сочинение
Шәхси хат
Сөйләм ситуациясенә караган репликаны язу
Дәлил өчен аргументлар
Грамматик хаталар
Сөйләм хаталары
Өстәмәләр
1/18
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 81)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (598 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯҢА ФОРМАДА ДӘҮЛӘТ (ЙОМГАКЛАУ) АТТЕСТА Ц ИЯСЕ

АҢЛАТМА ҺӘМ КҮРСӘТМӘЛӘР

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ТАТАР ТЕЛЕННӘН ДЙА 2013 елда 3 төркемдә үткәрелә

татар телендә гомуми белем бирү мәктәпләре укучылары өчен (1 төркем); рус телендә гомуми белем бирү мәктәпләренең татар төркемнәрендәге укучылар өчен (2 төркем); рус телендә гомуми белем бирү мәктәпләренең рус төркемнәрендәге укучылары өчен (3 төркем).

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Биремнәрнең бүленеше

1нче төркем 2 нче төркем 3 нче төркем В1-В2, А1-А6 (тыңлап аңлау күнекмәләрен тикшерә) Беренче бүлек Беренче бүлек С 1. Тыңланган текстның эчтәлеген язу (изло жение – 70 сүз ) А1-А11 (сайла п алу тестлары) А7-А17, В3 – укылган текстка нигезләнеп, тест эшләү Икенче бүлек Икенче бүлек А1-А7 ( сайлап алу тесты) һәм В1-В9 ( кыскача җавап язу) биремнәре В1-В12 ( кыскача җавап язу) биремнәре В4-В15 ( кыскача җавап язу) биремнәре Өченче бүлек Өченче бүлек С2. Текстка нигезләнеп, сочинение язу (70 сүз) С1. Текстка нигезләнеп, сочинение язу (100 сүз) С1 – шәхси хат язу (70-80 сүз); С2 - ситуа ц иягә караган 5 реплика язу Дүртенче бүлек

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Ба лларның билгегә күчү шкаласы

“2”ле “3”ле “4”ле “5”ле 1нче төркем 0-17 18-27 28-36, шуларның кимендә 4се ГК1-ГК-4 критерийлары буенча 37-42, шуларның кимендә 6сы ГК1-ГК-4 критерийлары буенча 2нче төркем 0-17 18-27 28-36, шуларның кимендә 4се ГК1-ГК-4 критерийлары буенча 37-42, шуларның кимендә 6сы ГК1-ГК-4 критерийлары буенча 3нче төркем 0-15 16-24 25-34 35-44

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Эшне башкару вакыты

татар телендә гомуми белем бирү мәктәпләре укучылары өчен – 240 минут; рус телендә гомуми белем бирү мәктәпләренең татар төркемнәрендәге укучылар өчен – 240 минут; рус телендә гомуми белем бирү мәктәпләренең рус төркемнәрендәге укучылары өчен – 150 минут.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Бланк үрнәкләре

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7: А һәм В өлешендәге биремнәр турында мәг ъ лүмат

Барлык биремнәрнең дә дөрес җаваплары 1 балл белән бәяләнә; Биремнәрнең саны төрле; Кыскача җавап язуга караган биремнәрдә җаваплар сан яки сүз, сүзтезмә белән языла; Биремнәр әзер җаваплар буенча тикшерелә

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: С өлеше биремнәре турында

С биремнәре төрле: изло жение, сочинение, ш әхси хат, ситуа ц ияләргә караган репликалар. С биремнәре махсус критерийлар буенча тикшерелә.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: ДЙА эшләрен тикшерү

Эшнең А һәм В биремнәре комп ь ютер яки экспертлар тарафыннан әзер җаваплар буенча тикшерелә; С биремнәрен экспертлар тикшерә

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: С биремен тикшерү критерийлары турында

С биремнәре текстның эчтәлегенә бәйле критерийлар һәм укучының грамоталылыгын бәяләгән критерийларга нигезләнеп тикшерелә. Һәр критерий буенча балл куела, соңыннан аларның суммасы чыгарыла.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Изло жение

Текст 2 тапкыр укыла ; укучыдан микротемаларны (мәг ъ нәви кисәкләрне) аерып чыгару сорала; укучының эше изло ж ениенең эчтәлеге, башлангыч текстны җыйнакландыру, язманың бөтенлеге, бәйләнешле сөйләм, аның эзлеклелеге һәм грамоталылыкны билгеләү критерийларына нигезләнеп тикшерелә.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Сочинение

Текстның мәг ъ нәсен аңлау, дәлил-мисалларның булуы, язманың мәг ъ нәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге, язу эзлеклелеге, эшнең компози ц ион төзеклеге һәм укучының грамоталылыгын бәяләү критерийлары буенча бәяләнә. С2К2-С2К4 критерийлары буенча 9 балл алырга мөмкин. Грамоталылыкны билгеләү критерийлары төрле.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Шәхси хат

Бирелгән темага карата, сорауларга җавап биреп, дуска хат язуны сорый. Бирем коммуникатив бурычны үтәү, текстны оештыру, текстның лексик-грамматик төзелеше һәм грамоталылыкны билгеләү критерийлары буенча тикшерелә.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Сөйләм ситуациясенә караган репликаны язу

Укучыга 5 ситуация тәк ъ дим ителә. Һәр ситуа ц ия язылган репликаның эчтәлеге һәм грамоталылык критерийлары буенча тикшерелә.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Дәлил өчен аргументлар

Логик аргумент Фактлар Фәнни нәтиҗәләр (гипотеза, теория...) Статистика Табигат ь законнары Документлар 2. Иллюстратив аргументлар Булган хәл Әдәби әсәрдән алынган мисал Булырга мөмкин булган (фарази) хәл 3. Авторитетка сылтама Күренекле кеше фикере Ц итата

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Грамматик хаталар

Хаталы сүзтезмә ( өч балалар ) Сүз төркемнәрен дөрес ясый/ төрләндерә белмәү ( шатлы, буның...) Җөмләләрне дөрес төземәү Туры сөйләмне дөрес кулланмау Җөмлә чикләрен дөрес билгеләмәү

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Сөйләм хаталары

Сүзләрнең мәг ъ нәсен аңламыйча куллану Синонимнарны, фразеологизмнарны дөрес кулланмау Гади сөйләм сүзләрен урынсыз куллану Плеоназм ( артык сүз куллану) Тамырдаш сүзләрне янәшә куллану Синтаксик бөтеннәрнең ярлылыгы.

Изображение слайда
1/1
18

Последний слайд презентации: ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯҢА ФОРМАДА ДӘҮЛӘТ (ЙОМГАКЛАУ) АТТЕСТА Ц ИЯСЕ: Өстәмәләр

Грамоталылыкны бәяләү вакытында укучы язмасының күләме искә алына. Язма норма күләмнең яртысыннан кимрәк булса, 0 балл куела, эш үтәлмәгән булып санала. Язманың норманың яртысын тәшкил итсә, максимал ь балл – 1 генә була ала.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже