Презентация на тему: Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері

Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері
1/18
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 29)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (637 Кб)
1

Первый слайд презентации

Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері

Изображение слайда
2

Слайд 2

Изображение слайда
3

Слайд 3

Тәрбиенің заңдылықтары Тұтас педагогикалық процесте тәрбие процесі маңызды орын алады. Ол сырттан ықпал ету арқылы да, оқушының өзінін белсене қатынасуы арқылы да қалыптастырылатын процесс.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Тәрбиенің педагогикалық заңдылығын объективтік, жеке адамның еркіне бағынышсыз, Философия ғылымында « заңдылық » деген ұғымды құбылыстар мен процестер арасында дамуды сипаттайтын мәнді байланыс деп түсіндіреді. Педагогикалық құбылыстар мен процестер арасындағы байланыс тәрбие заңдылығы деп аталады.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Тәрбие заңдылығының мәні Тәрбие – бұл педагогикалық құбылыс. Педагогикалық құбылыстар деп тұлғаның өмір сүруі, әрекеттері барысында жеке басында, айналасында кездесетін, ықпал ететін табиғи немесе табиғи емес іс, түрлі жағдайларды айтуға болады. Тәрбие процесін ұйымдастыруда белгілі бір талаптар қойылады.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Олар : 1. Тәрбиені табиғатпен үйлестіру; 2. Тәрбиені ізгілікті әрекетпен үйлестіру; 3. Тәрбиені мәдениетпен үйлестіру, 4. Тәрбиені кәсіптік мақсаттылықпен жүзеге асыру ; 5. Демократиялық негізде ұйымдастыру.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Тәрбиенің заңдылықтары: 1. Тәрбиенің әлеуметтік жүйемен байланыстылық, яғни қоғам мұқтаждығына, жағдайы, талабына сай заңдылығы. Неғұрлым қоғамның әлеуметтік-экономикалық мүмкіншілігі өскелең өмір талабына сәйкес дамып отырса, соғұрлым жастардың келешегіне, адамгершілік қасиеттерінің қалыптасып дамуына игі әсер етеді

Изображение слайда
8

Слайд 8

Тәрбие мен тұлға белсенділігінің байланыстылық, яғни өзін-өзі тәрбиелеумен бірлігі заңдылығы. Оқушы тұлғасының дамуы мен қалыптасуында белсенділіктің рөлі зор. Белсенділіктің бірнеше түрлері бар. Олар : қарым-қатынас белсенділігі, таным белсенділігі және өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігі. 2

Изображение слайда
9

Слайд 9

Тәрбие мен қарым-қатынастың байланыстылық заңдылығы. 3

Изображение слайда
10

Слайд 10

Тәрбиенің оқушылардың жас, жеке ерекшеліктерімен байланыстылық заңдылығы. Жас ерекшеліктері оқу жоспарларын, оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу құралдарын жасағанда, тұлғаның дене және психикалық дамуына байланысты оқу-тәрбие процесінде ескеріледі. 4

Изображение слайда
11

Слайд 11

5. Тәрбие мен іс-әрекеттің байланыстылық заңдылығы. Тәрбие, оқыту және білім беру, ойын, оқу, еңбек, спорт, көркемдік, қоғамдық-саяси іс - әрекеттерімен байланысты. 6. Тәрбиенің ұжым мен жеке тұлға арасындағы өзара байланысқа тәуелділік заңдылығы. Педагогикалық процесте ұжым мен жеке адамның өзара байланысы шешуші рөл атқарады.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Сонымен, т ə рбие заңдылықтары т ə рбие процесінің жағдаяттары, шарттары мен н ə тижелері арасындағы басты байланыстарды бейнелейді. Т ə рбие т ə жірибесінде н ə тиженің қалыптасқан қатынастарға т ə уелділігі, мақсат пен іс - ə рекет, практика мен т ə рбиелік ықпалдар, субъектив ж ə не объектив жағдаяттардың байланысы, ə сері, т ə рбие ж ə не өзіндік т ə рбие қарқындылығы ж ə не т.б. өз д ə лелін өмір барысында тауып отыр.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Тәрбиенің принциптері

Изображение слайда
14

Слайд 14

Тәрбиенің принциптері Принцип дегеніміз - адамның нақты іс -әрекетінде өзі басшылыққа алатын алғы шарты, негізгі ережені бейнелейді. Тәрбие принциптері тәрбиеші басшылыққа алуға тиісті тәрбие процесінің жалпы заңдылықтарын бейнелейтін бастапқы ережелер. Тәрбиенің принциптері - педагог басшылыққа алатын тәрбие процесінің мазмұны мен іске асыру жолдарын айқындайтын бастапқы ережелер, алғышарттар, талаптар мен қағидалар жиынтығы, негізгі талаптарды айғақтайтын жалпы бастау тұжырымдары.

Изображение слайда
15

Слайд 15

1. Тәрбиенің идеялылығы мен мақсаттылылығы принципі. Кез-келген тәрбие жұмысының құндылығы оқушылар ұжымының идеялық өмірін байытумен, оқушылар санасын ғылыми білімінің дұрыстығына берік сендірумен, қоғамдық-саяси белсенділігін, жоғары моральдық және азаматтық сапаларын қалыптастырудағы ықпалымен бағаланады. Мақсатсыз тәрбие жақсы нәтиже бермейді. Өйткені тәрбие әдістері олардың мақсаттарына байланысты. Осыған орай, әрбір баланың және ұжымның ерекшеліктерін есепке алып, мұғалім тәрбие жұмыстарының формаларын, мазмұнын, әдістерін іріктеп алады. Оқыту мен тәрбие жұмыстарын осындай мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне игі әсер етеді.

Изображение слайда
16

Слайд 16

2. Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен, практикамен байланыстылық принципі. Бұл принциптің мәні қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани қатынастарын тәрбие ісінде қолдану болып табылады. 3. Тәрбиенің мұғалімнің тұлғасына қойылатын талаптарға тәуелділік принципі. Мұғалім оқушы күш-қуатына ерік беретін, орынды әрекеттеріне және қылықтарына тербеліс туғызатын, өзінің құлқын сезінуін және өз тәртібіне жауапкершілігін ұғындыратын өзіндік стилі бар қатынастарды таңдап алады. 4. Тәрбиелік ықпалдардың тізбектестігі, жүйелілігі, беріктігі және үздіксіздігі принципі. Тәрбиелік әртүрлі шаралар бір-бірімен сабақтастықта болуы шарт және өткізілген тәрбиелік шаралардың мазмұны жағынан логикалық жалғасы болуы қажет.

Изображение слайда
17

Слайд 17

5. Еңбек арқылы тәрбиелеу принципі. Бұл принциптің мақсатыбаланы еңбек ете білуге, оны қадірлеп-қастерлеуге, оған деген жағымды көзқарас пен қарым-қатынас қасиеттерін орнықтырудың, сонымен қатар қарапайым еңбек құралдарын пайдалана білу қабілеттерін сіңіру қажеттіліктерінен туындайды. Оқушы бойындағы орынды рухани нәрсені жобалай біліп, оған сүйеніп, оның сеніміне иек артуымен қатар, мұғалім оқушының өз тәжірибесін дамытумен айналысуға дайындығын іске қоса білу.

Изображение слайда
18

Последний слайд презентации: Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері

Изображение слайда