Презентация на тему: Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География

Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Дәріс жоспары
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Әлемнің географиялық суреті
Әлемнің географиялық суреті
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
Рекомендуемая литература
Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География
1/35
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (242 Кб)
1

Первый слайд презентации

Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География

Изображение слайда
2

Слайд 2: Дәріс жоспары

Географиялық мәдениет ұғымының мазмұны мен құрылымы Географиялық ғылым әдістері мен оқытылуы Әлемнің географиялық суреті, ғылымның тілі Демалыс географиясы үшін ғылымның әдіснамалық негіздерінің маңызы

Изображение слайда
3

Слайд 3

Географиялық мәдениет Кең ауқымда, адамның өзінің әртүрлі материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін физикалық, ақыл-ой еңбегі негізінде жасаған барлық жағдайды мәдениет деп таниды (және олар адамға тәуелсіз тіршілік етіп, табиғат құбылыстарына қарама-қайшы келуі мүмкін жағдайлар). Жалпы рухани мәдениет жиынтығын: математикалық, физикалық, химиялық, биологиялық, тарихи, географиялық және т.б.. 2

Изображение слайда
4

Слайд 4

«Географиялық мәдениет» ұғымы «Географиялық мәдениет» ұғымы төрт негізгі компонентті құрайды: 1) Әлемнің географиялық суреті 2) Географиялық ойлау 3) Географиялық зерттеу әдістері 4) География тілі 3

Изображение слайда
5

Слайд 5: Әлемнің географиялық суреті

Әлемнің ғылыми географиялық суреті – қазіргі география шеңберінде алынған және зерттеу мен тәжірибе барысында тексерілген ғылыми білімдер негізінде жатыр, және ол адамның табиғат пен қоғам туралы көрінісін, оған деген көзқарасын, қатынасын білдіреді.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Әлемнің географиялық суреті

Жаратылыстану және қоғамдық ғылымдар тоғысындағы географияның өзіндік орнына байланысты, әлемнің географиялық суреті - құрамдас бөлігі ретінде әлемнің жаратылыстану-ғылыми суретіне де, сондай-ақ, қоғамдық-ғылыми суретіне де кіреді. Ғылымның дамуы барысында оның кезеңдік жаңаруы жүріп отырады.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Географиялық ойлау ұғымы Географиялық мәдениет өзіне тән географиялық ойлауды пайдаланады. Географиялық ойлау – бұл, ең бірінші, өзінің көзқарасын картаға түсіретін, теорияға байланысты ойлау, және, екіншіден, байланыстырушы, яғни бір ғана элементпен немесе бір ғана саламен шектеліп қалмайтын кешенді ойлау, басқаша айтқанда бір саусақпен ғана емес аккордтармен ойнау. Сондай-ақ, Э.Б.Алаев географиялық ойлаудың «үшнегізді» нұсқасын ұсынды, ол – территориялық, кешенді, нақты, соңынан оларды тағы бір сапамен – ғаламдықпен толықтырды. 4

Изображение слайда
8

Слайд 8

Географиялық ойлаудың негізгі белгілері Географиялық ойлаудың негізгі белгілері: Зерттеу нысандарының географиялылығы Географиялық шындықты қарастыру барысындағы синтездің максималды деңгейі Әр географиялық нысанның бірегейлігін, ерекшелігін терең ұғыну 5

Изображение слайда
9

Слайд 9

Географияны ғылыми қарастыру жақтары Дәстүрлі Жаңа Территориялық Кешенді Тарихи Типологиялық Жүйелі Проблемалық Экологиялық 6

Изображение слайда
10

Слайд 10

Дәстүрлі жақтары Территориялық Территориялық тұрғыдан қарастыру - географиялық ойлаудың негізін қалайды. Аймақтық дамуда территориялық фактор 3 позицияда қарастырылады:1) алуан түрлі ресурстар мен жағдайлардың жинақталған орны ретінде;2) әртүрлі қызметтер – экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, социомәдениеттік, саяси-ұлттық және т.с.с. қызметтер атқару тұрғысынан; 3) өзінде орналасқан нысандардың реттілігіне әсер етуші, кеңістіктің тән қасиеті ретінде. Тек осы территория ғана адам мен қоғамның өмір сүру аренасы сипатында, барлық табиғатпайдалану үрдістері де, геожүйелердің, табиғи және антропогендік ландшафтылардың қалыптасуы да және т.б. тек осы территориямен байланысты, 7

Изображение слайда
11

Слайд 11

Дәстүрлі жақтары к ешенді Географиядағы кешенділікті екі деңгейде – «жеке синтез» және «жоғарғы синтез» қарастыруға болады. Жеке синтез- географияның негізгі бөліктері шеңберінде жүреді. Физикалық географияда ол ландшафтыларды, табиғи-территориялық кешендерді, табиғи аудандарды, табиғат зоналарын, географиялық қабықты зерттеумен көрініс тапқан. Ал әлеуметтік-экономикалық географияда ол – территорияның өндірістік кешендерін, экономикалық аудандар мен зоналарды және т.б. қарастырудан көрінеді. Жоғарғы синтез - географияның әртүрлі жүелік бөліктерін, тармақтарын, бағыттарын біріктіреді. Бұл синтез негізгі 3 «алаңға» ие: 1) қоғам мен табиғаттың өзара байланысының проблемалары; 2) кшенді елтану; 3) кешенді картография. 8

Изображение слайда
12

Слайд 12

Дәстүрлі жақтары Тарихи Зерттеудің тарихи жақтарын жалпығылыми, философиялық категориялар тараптарына жатқызуға болады. Географияда зерттеудің тарихи жақтары XVII ғ. өзінде (В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов) және кешірек XIX ғ. (Александр Гумбольдт, Карл Риттер, хорологиялық концепция құрушы Альфред Геттнер және көптеген орыс географтары), айқын біліне бастады «Тарих бұл – уақыт ішіндегі география, ал география бұл – кеңістіктегі тарих»,- деп жазды Элизе Реклю XIX ғ. соңында. Танымал географ және әдіскер А.С.Барков тарих пен географияны апалы-сіңілілі деп атады, ал Баранский болса, бүгінгі географияны түсіну үшін, өткендегі географияны білу міндетті деп тарихтың маңызын ашып көрсеткен. Географиялық орта қоғамдық дамудың кеңістіктік құрамдас бөлігі, яғни дәл осы уақыттағы қоғамның жағдайын анықтайтын, жағдайлар мен факторлардың жиынтығы. Тарихи орта – қоғамдық дамудың уақыттық құрамдас бөлігі, яғни осыдан ертерек уақыттағы тарихи кезеңдердегі қоғамның жағдайын анықтайтын, жағдайлар мен факторлардың жиынтығы. Бұдан шығатын қорытынды: ақпараттық ағымдардың кеңістіктік пен уақыттагармониялық дамуы ғана өркениеттің дұрыс тіршілік етуіне мүмкіндік береді. 9

Изображение слайда
13

Слайд 13

Дәстүрлі жақтары Типологиялық Типологиялық талдау негізінде – сапалық болса, жіктеу негізінде сандық айырмашылықтар жатыр. Типологиялық талдау физикалық географияда климат, топырақ, зоналдылық типтерін сипаттауда кеңінен қолданылады. Халықтар географиясында елді-мекендер мен қалаларды сипаттауда пайдаланылады. Экономикалық географияда; Саяси географияда; 10

Изображение слайда
14

Слайд 14

Жаңа түрлері Жүйелік талдау Бұл талдау түрінің пайда болуы жүйенің жалпы теориясының қалыптасуымен байланысты. Оның қалыптасуына ғылымның зерттеу нысаны мен құбылыстарының әрдайым өзгеріп, күрделеніп отыруы әсер етті. Жүйе – өзара бір-бірімен байланыстағы элементтер кешені. Құрылым – бұл зерттелетін нысандағы жүйеқалыптастырушы қатынастардың жиынтығы. Сыртқы орта – бұл жүйеге кірмеген, бірақ онымен тіке және кері байланыстары бар элементтер жиынтығы. 11

Изображение слайда
15

Слайд 15

Жаңа түрлері Мәселелік талдау Бұл жалпығылыми түрге де жатады. Ғылымның барлық саласына ене отырып, ол ғалымдарды ең түйінді мәселелердә шешуге бағыттайды,,ылыми ізденісті белсендендіреді, ғылыми пәндер интеграциясын күшейтеді. Ғаламдық мәселелер – география да қатысатын ғылымаралық зерттеулердің жарқын нысаны. Елдік деңгейдегі мәселелік талдау мәселелік елтанудың пайда болып, дамуынан көрініс тапты. Соңғы кездері мәселелік талдау аймақтық-аудандық деңгейде айқын көрініс тапты. «Мәселелі аймақ», «мәселелі аудан» ұғымдары пайдаланыла бастады. 12

Изображение слайда
16

Слайд 16

Жаңа түрлері Экологиялық талдау Жүйелік пен мәселелік сияқты, экологиялық жалпығылыми талдау түрлеріне жатады. Академик И.П. Герасимовтың анықтауы бойынша экологиялық талдау мақсатына кез-келген ғылыми зерттеу нысаны мен оны қоршаған орта арасында болатыны байланысты зерттеп, анықтау жатады. И.П. Герасимов геоэкологиялық талдау мазмұнын төмендегідей анықтады: 1) қоршаған ортада болатын өзгерістерді бақылау, яғни антропогендік мониторинг; 2) шаруашылық әрекеттердің қоршаған ортаға әсер ету зардаптарын болжау; 3) стихиялық табиғи апаттардың алдын алу, ескерту, азайту және болдырмау; 4) табиғи-техникалық жүйелерде қалыптасатын ортаны жақсарту. Кейінгі кездері экологиялық картографиялау дамуы жетілуде. Ол табиғи ортаға антропогендік әсер карталарын, қауіпті табиғи құбылыстар мен төтенше экологиялық жағдайлардың пайда болу карталарын жасаумен айналысады. 13

Изображение слайда
17

Слайд 17

Географиялық зерттеулер әдістері Әдістерді топтастыру Әдіс (грек. methodos -зерттеу жолы) – бұл мақсатқа жету жолындағы әдістер мен тәсілдер, әрекет түрі. Әдіс ғылымның маңызды құрамдас бөлігі. Ол шынайылықты игеру барысындағы тәжірибелік немесе теориялық процедуралар мен операциялардың жиынтығы түрінде анықталады. Әдіс бұрынғы білім негізінде қалыптасады және сонымен қатар, жаңаның бастамасы ретінде болады. 14

Изображение слайда
18

Слайд 18

Географиялық зерттеулер әдістері Эмпирикалық және теориялық әдістер Эмпирикалық әдістер (бақылау әдістері) Экспедициялық Лабораториялық Стационарлық Маршруттық Жартылай стационарлық Табиғи Эксперименталдық 15

Изображение слайда
19

Слайд 19

Методы географических исследований Эмпирические и теоретические методы Теоретический (метод обобщения Логический Формализация Дедуктивный Индуктивный Математический Картографический Моделирования Аэрокосмический Количественный Геоинформационный Сравнительно географический 16

Изображение слайда
20

Слайд 20

Общегеографические методы Метод описания и картографический метод Метод описания. Древнейший метод географии соответствовавший принципу: «Что вижу, о том и пишу».Переход от эмпирического к научному описанию фактически начался только в XVIII в., когда в кругосветных и других крупных экспедициях стали участвовать ученые-естествоиспытатели. Картографический метод. Четыре основные группы приемов анализа карт: 1) Общее и поэлементное описание по картам как способ качественной характеристики явлений, изображенных на карте; 2) Графические приемы анализа карт, включающие построение по ним разного рода двухмерных и трехмерных графиков и диаграмм; 3) Графоаналитические приемы- картометрию и морфометрию, которые предназначены для производства по картам измерений и количественных определений; 4) математико- картографическое моделирование. Главные предпосылки становления и развития картографического метода заключаются в создании громадного фонда топографических и тематических карт. 17

Изображение слайда
21

Слайд 21

Общегеографические методы Сравнительно- географический метод Основные принципы сравнения в географии: Возможность сравнения только одномасштабных объектов и только однопорядковых признаков объектов, явлений и процессов; Необходимость сравнения сначала существенных, а затем уже второстепенных признаков; Учет тех объективных условий, в которых сравниваемые объекты развивались и существуют. Особая ценность сравнительно- географического метода заключается в том, что он помогает лучше выявить и уяснить многообразие географических типов человеческой деятельности в различных природных и социально- экономических условиях. 18

Изображение слайда
22

Слайд 22

Общегеографические методы Количественные методы Количественные методы Балансовый метод Центрографический метод картометрия Метод баллов 19

Изображение слайда
23

Слайд 23

Общегеографические методы Геоинформационный метод Информатика- это отрасль науки, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а так же вопросы ее сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования, распространения и использования в различных сферах деятельности. Соответственно теория информации- это раздел кибернетики, в котором математическими методами изучаются способы измерения количества информации и ее передачи. Как наука геоинформатика разрабатывает принципы, методы и технологии получения, накопления, передачи, обработки и представления географической информации. 20

Изображение слайда
24

Слайд 24

Язык географической науки Язык науки Под языком науки понимается система знаков, использующихся для выражения умозаключений, понятий, законов и теорий науки. Язык науки Вербальный Искусственный Специфический Разговорный Матрицы Карты Диаграммы Блок схемы Индексы 21

Изображение слайда
25

Слайд 25

Язык географии Язык географической науки Язык географической науки Язык цифр Язык научных фактов Язык понятий и терминов Язык дат Язык географических названий Язык образов Язык карты 22

Изображение слайда
26

Слайд 26

Язык географии Язык карты Баранский писал что карта: Альфа и омега географии, начальный и конечный момент географического исследования; Стимул к заполнению пустых мест; Средство к выявлению географических закономерностей; Необходимый посредник между крайне ограниченным в охвате своего непосредственного наблюдения человеком и громадным по своим размерам объектом географического исследования; «второй язык» географии; Один из критериев географичности. 23

Изображение слайда
27

Слайд 27

Теоретическое знание в географии Уровни научного знания Под теорией географии понимается научное направление, изучающее в обобщенном, главным образом, абстрактном, формализованном аспекте предмет географии на разных иерархических уровнях в динамике как целостное явление, а так же пути моделирования состояния и развития объекта исследования, основные модели и их характеристики. Под гипотезой понимается научное предположение, объясняющее какой- либо феномен или решение определенной проблемы, не имеющее полного экспериментального или опытного подтверждения. Получение последнего позволяет гипотезе стать теорией. 24

Изображение слайда
28

Слайд 28

Объект и предмет географии Географическая оболочка и географическая среда Объектом географии по мнению многих ученых, является географическая оболочка земли в целом. Различные географические науки «выбирают» свои предметы в этом объекте, те или иные его стороны, отношения, процессы, «разрывая» единый объект всей системы наук. Географическая среда, или географическая оболочка в целом, есть общий объект всех географических наук, объект общей географии, а ее предметом является изучение пространственно- временных особенностей взаимодействия общества и природы. Следовательно, современные географические исследования охватывают всю географическую оболочку Земли и слагающие ее геосистемы, территориальную организацию общества. 25

Изображение слайда
29

Слайд 29

Объект и предмет географии Географическая оболочка и географическая среда Географическая оболочка- это: Природная геосистема, в пределах которой соприкасаются, взаимно проникают друг в друга и взаимодействуют нижние слои атмосферы, приповерхностные толщи литосферы, гидросфера и биосфера; Предельный объект исследования географии, сложная, многослойная оболочка, состоящая из трех основных «сфер»- литосферы (земной коры), гидросферы( водной оболочки), атмосферы (воздушной оболочки). В особую сферу выделена биосфера. Именно в этом пространстве развивается разумная жизнь- человек, человеческое общество. Этот пятый по счету слой получил название социосфера. 26

Изображение слайда
30

Слайд 30

Объект и предмет географии Географическая оболочка и географическая среда Географическая среда- совокупность предметов и явлений природы (земная кора, нижняя часть атмосферы, воды, почвенный покров, растительный и животный мир),вовлеченных на данном историческом этапе в процесс общественного производства и составляющих необходимые условия существования и развития человеческого общества. Объект географического исследования- любое материальное образование или явление (состояние, отношение, процесс) на земной поверхности (в ландшафтной оболочке), которое отвечает трем важнейшим методологическим принципам географии:1)территориальности,2)комплексности,3)конкретности. Объект географического наблюдения- объект географического исследования, доступный количественному измерению в соответствующих единицах географического наблюдения; в качестве последних могут фигурировать различные меры- единицы расстояния, площади, количество каких- либо явлений, признаков, позволяющих соизмерять объекты наблюдения в пространстве и во времени. 27

Изображение слайда
31

Слайд 31

Географические открытия, географический кругозор Географическое открытие- это нахождение новых географических объектов или географических закономерностей. На ранних этапах познание мира было связано с открытием новых земель и других географических объектов. Существуют две группы географических открытий- территориальные и теоретические. Конечным итогом, результатом географического знания является географическая картина мира, одно из наиболее общих понятий географической науки. Понятие научная картина мира рассматривается как систематизированное и целостное представление о мире в виде совокупности наиболее фундаментальных, имеющих как прикладное, так и теоретическое и философское значение, концепции современной науки. 28

Изображение слайда
32

Слайд 32

Географические открытия, географический кругозор Научная географическая картина мира лежит в основе знаний, полученных и проверенных в ходе исследовательской и практической работы в области современной географии, и отражает представление человека о природе и обществе, его отношение к ним. Следствие своеобразного положения географии не стыке естественных и общественных наук географическая картина мира входит в качестве составляющей как в естественнонаучную, так и в общественно- научную картину мира. Географическая картина мира является, с одной стороны, неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, а с другой- исходной базой географического познания, которое выражается представлением человека о природе и обществе и его отношение к ним. Тем самым определяются мировоззренческий характер и роль географической картины мира. 29

Изображение слайда
33

Слайд 33

Географические открытия, географический кругозор Одновременно изменялся и географический кругозор- понятие, предполагающее сумму знаний человечества (и отдельных его групп) о внешних различиях поверхности(об очертаниях материков и океанов, основных реках и горных системах и т.п.), природе отдельных территорий- рельефе, климате, растительном покрове и т.д., о жизни разных народов, хозяйственном своеобразии стран и целый ряд других географических знаний. Чем шире(и глубже) географический кругозор того или иного народа, тем больше у него возможностей к полному и глубокому познанию географической картины мира и окружающей действительности. В. С. Преображенский назвал географию наукой, создающей географическую картину мира, мира с человеком, подчеркивая, что это- не просто сочетание материков и человека, мира и человека, это осознание человека в мире. Будущее за этим. 30

Изображение слайда
34

Слайд 34: Рекомендуемая литература

1.Голубчик М.М., Евдокимов С.П. География: учебник для экологов и природопользователей / М.М.Голубчик.- М.:Аспект Пресс,2007.-304с. 2.Теоретические основы рекреационной географии / отв.ред. В.С.Преображенский.М.:Наука, 2003. – 263с.

Изображение слайда
35

Последний слайд презентации: Тақырып: Географиялық мәдениет пәні, мақсаты География

35 Использование материалов презентации Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления. Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.

Изображение слайда