Презентация на тему: тақырып : Статистикалы қ динамикалық қатарлар

тақырып : Статистикалы қ динамикалық қатарлар
Статистикалы қ динамикалық қатарлар
Динамикалық қатарлар
Динамикалық қатарлар
Динамикалық қатарлар
Динамикалық қатарлар
Динамикалық қатарларды зерттеу арқылы мынадай міндеттер шешіледі :
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Статистикада динамикалық қатарларды есептегенде мынадай аналитикалық көрсеткіштер қолданылады:
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері
Бақылау сұрақтары:
1/21
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 1)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (989 Кб)
1

Первый слайд презентации: тақырып : Статистикалы қ динамикалық қатарлар

Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Статистикалы қ динамикалық қатарлар

Жоспар Динамикалық қатарлар Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Динамикалық қатарлар

Динамикалық қатарлар деп – уақытқа байланысты құбылыстардың өзгеруін сипаттайтын көрсеткіштердің уақыт бойынша орналасқан қатарын айтады. Динамикалық қатарлар негізгі екі элементтен тұрады: Қатардың деңгейі – Y ; Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Динамикалық қатарлар

Қатардың деңгейі деп құбылыстың шамасын сипаттайтын көрсеткіштің белгілі бір уақыттағы сандық мәнін айтады. 2. Уақыт көрсеткіштері – t ; күн, ай, тоқсан, жыл сияқты уақыт мезгілдері көрсетіледі. Уақыт көрсеткіштеріне байланысты динамикалық қатарлар мезеттік және интервалды болып бөлінеді. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Динамикалық қатарлар

Мезеттік қатарда қатардың деңгейі құбылысты белгілі бір уақыт мезгіліне байланысты сипаттайды. Мысалы: оқу жылының басындағы студенттер саны, жыл аяғындағы жұмысшылар саны және т.б. Интервалды қатарда қатардың деңгейі құбылысты белгілі бір уақыт аралығына байланысты сипаттайды. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Динамикалық қатарлар

Зерттелетін көрсеткіштерге байланысты динамикалық қатарларды ң мынадай түрлері болады: Абсолютті шамалардың қатарлары; Қатысты шамалардың қатарлары; Орташа шамалардың қатарлары. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Динамикалық қатарларды зерттеу арқылы мынадай міндеттер шешіледі :

Зерттелетін құбылыстардың уақытқа байланысты өзгеруі сипатталады; Зерттелетін құбылыстардың динамикасына статистикалық көрсеткіштер жүйесі арқылы талдау жүргізіледі; Динамиканың негізгі даму бағыты ( тренд ) айқындалады; Маусымдық ауытқулар зерттеледі; Болжам ( интерполяция және экстрополяция ) жасалады. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Динамикалық қатарлардың деңгейлерін салыстыру нәтижесінде аналитикалық көрсеткіштері есептеледі. Олар тізбектік және базалық тәсілдермен анықталады. Тізбектік тәсілді қолданғанда, ағымдағы қатардың әрбір деңгейі оның алдыңғы уақыттағы деңгеймен салыстырылады. Ал базалық тәсілде әрбір қатардың деңгейі белгілі бір тұрақты базалық уақыттың деңгейімен салыстырылады. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Статистикада динамикалық қатарларды есептегенде мынадай аналитикалық көрсеткіштер қолданылады:

Абсолютті өсім ( ) – салыстырылып отырған көрсеткіш деңгейлерінің айырмасы. Абсолютті өсімнің мәні оң немесе теріс шамаға немесе нөлге тең болуы мүмкін: Базалық а бсолютті өсім ( ) – әр уақыттағы қатардың деңгейінен белгілі бір тұрақты базалық уақыттың деңгейін шегеру арқылы есептеледі: - Тізбектік абсолютті өсім ( ) – салыстырылатын уақыттың деңгейінен алдында тұрған уақыттың деңгейін шегереді : = - Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Мұнда - ағымдағы мерзімдегі көрсеткіш мәні; - ағымдағы мерзімнің алдында тұрған мерзімнің көрсеткіш мәні; - базалық мерзімдегі көрсеткіш мәні. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

2. Өсу қарқыны ( ) – екі уақыт көрсеткішінің қатынасы. Өсу қарқыны коэффициентпен немесе пайызбен өлшенеді: Базалық өсу қарқыны ( ) – әр уақыттағы қатардың деңгейін белгілі бір тұрақты базалық уақыттың деңгейіне бөледі : = ; Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Б ) тізбектік өсу қарқыны ( )- салыстырылатын уақыттың деңгейін алдында тұрған уақыттың деңгейіне бөледі : = Өсу қарқыны салыстырылатын деңгей базалық деңгейден неше есе артық екенін немесе салыстырылатын деңгейі базалық деңгейдің неше пайызбен құрайтынын көрсетеді. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Базалық және тізбектік тәсілмен есептелінген өсу қарқындарының арасында мынадай байланыс болады: = m- өсім қарқыны n - элемент саны Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Өсім қарқыны ( ) өсімнің салыстырылатын деңгейге қатынасы. Ол абсолютті өсімді қатысты шамалармен сипаттайды : Базалық өсу қарқыны ( ) – базалық абсолютті өсімнің ( ) базалық деңгейге қатынасымен есептеледі ( ) : = Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

B) Тізбектік өсім қарқыны ( ) – тізбекті абсолютті өсімнің ( ) алдында тұрған уақыттың деңгейіне ( ) қатынасымен есептеледі: =, Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Өсу қарқыны мен өсім қарқыны көрсеткіштерінің арасында мынадай байланыс болады: өсім қарқыны әрқашан өсу қарқынынан, егер коэффициентпен берілсе бір бірлікке, ал пайызбен берілсе 100 %- ға аз болады: -1, = -1, 100-100, Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

4. Қарқынды даму: Абсолютті – тізбектелген тәсілмен есептелген ағымдағы кезеңдегі абсолютті өсімнің мәнінен базалық кезеңдегі абсолютті өсімнің мәнін шегереді: = -, Көрсеткіш теріс мән қабылдаса, онда дамудың баяулағанын білдіреді. Дамудың мәні нөлге тең болса, түзу сызықты тенденцияны сипаттайды. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Қатысты – тізбектелген тәсілмен есептелген ағымдағы кезеңдегі өсім қарқынының мәнін базалық кезеңдегі өсім қарқынының мәніне бөледі: Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Даму қарқыны ( )- тізбектік абсолюттік өсімдердің базалық мерзімдегі көрсеткіштің мәніне қатынасымен есептеледі: =, Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері

Бір пайыздық өсімнің абсолюттік мәні ) – тізбектелген тәсілмен есептелген абсолюттік өсім мәнінің пайызбен берілген өсім қарқынының мәніне қатынасымен есептеледі. Бұл көрсеткішті басқа тәсілмен де есептеуге болады. Ол үшін алдыңғы қатардың дәрежесінің мәніне 100-ге бөледі: =, Бір пайыздық өсімнің абсолюттік мәні өсімнің әрбір пайызының абсолюттік мәні қалай және қаншаға өзгергенін көрсетеді. Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда
21

Последний слайд презентации: тақырып : Статистикалы қ динамикалық қатарлар: Бақылау сұрақтары:

Динамикалық қатарлар туралы түсінік және мәні мен маңызы, түрлері Динамиканың аналитикалық көрсеткіштері Алматы 2013 Жолаева Р.А.

Изображение слайда