Презентация на тему: Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері

Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері
1/23
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 39)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (335 Кб)
1

Первый слайд презентации

Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері

Изображение слайда
2

Слайд 2

Атқарушылық құжаттар- заңмен белгіленген соттың және өзге де органың орындауға жататын құжаттары.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Мыналар атқарушылық құжаттар болып табылады : сот актілерінiң негiзiнде берiлетiн атқарушылық парақтар ; 2) Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу заңнамасына сәйкес берiлетiн сот бұйрықтары ; 3) Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық, шетелдiк соттардың және төрелiк соттардың шешiмдерiн мәжбүрлеп орындату туралы сот актілерінiң негiзiнде берiлетiн атқарушылық парақтар ;

Изображение слайда
4

Слайд 4

4) төреліктің шешiмдерiн мәжбүрлеп орындату туралы соттың ұйғарымы негiзiнде берiлетiн атқару парақтары ; 5) соттардың талап қоюды қамтамасыз ету туралы немесе талап қоюды қамтамасыз етудің күшін жою туралы ұйғарымдары ; 6) Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнде көзделген жағдайларда әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша шығарылған сот қаулылары ;

Изображение слайда
5

Слайд 5

7) Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органның ( лауазымды тұлғаның ) қаулылары ; 8) талаптарын мәжбүрлеп орындату туралы прокурордың қаулылары ; 9) атқару санкциясын өндіріп алу туралы сот орындаушысының қаулылары ;

Изображение слайда
6

Слайд 6

10) сот орындаушысының атқарушылық іс-әрекеттер жасау кезінде келтірілген шығыстарды өтеу туралы қаулысы ; 11) жеке сот орындаушысының өзінің қызмет ақысының сомасын бекіту туралы қаулысы ; 12) әкімшілік жаза қолдануға уәкілеттік берілген орган берген айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқамалар ;

Изображение слайда
7

Слайд 7

13) атқарушылық жазба. 14) қылмыстық іс бойынша шығарылған мүлікке тыйым салу туралы сот қаулысы.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Атқарушылық құжат жоғалған жағдайда атқарушылық құжатты берген орган Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен беретiн оның телнұсқасы өндiрiп алу үшiн негiз болып табылады. Атқару парағының немесе сот бұйрығының төлнұсқасы өндіріп алушының арызы немесе сот орындаушысының ұсынымы, әділет органының өтінішхаты бойынша атқару құжаттарының телнұсқаларын бере алады.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Сот атқару құжатының телнұсқасын беру туралы арызды ол сотқа келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды және шешеді.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Шешiм дереу орындалатын жағдайларды қоспағанда, заңды күшiне енгеннен кейiн Азаматтық процестік Кодексте белгiленген тәртiппен орындауға жіберіледі. Соттың шешiмi заңды күшiне енгеннен кейiн атқару парағы жазылып беріледі.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Атқару парағын бiрiншi сатыдағы сот шешiм заңды күшiне енген немесе iс жоғары тұрған соттан қайтарылған күннен бастап үш жұмыс күні iшiнде жазып береді. Атқару құжаты электрондық атқару құжаты нысанында жазылып берілуі мүмкін. Атқару құжатының нысанын атқару құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi уәкiлеттi әділет органы бекiтедi.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Атқару құжатында ( атқару парағында ): шешім шығарған соттың атауы ; iстiң нөмiрi және шешiм шығарылған күн; шешімнің қарар бөлігі (сөзбе-сөз ); шешiмнiң заңды күшiне енген күні; атқару құжаты берiлген күн;

Изображение слайда
13

Слайд 13

өндiрiп алушының тегi, аты және әкесiнiң аты ; туған күнi; оның тұрғылықты немесе орналасқан жері, оның тұрғылықты жері бойынша тiркелгенi туралы мәлiметтер және жеке сәйкестендiру нөмiрi; егер өндiрiп алушы заңды тұлға болып табылса, оның атауы ; іс жүзінде орналасқан жерi ; банктік деректемелері мен бизнес-сәйкестендiру нөмiрi ;

Изображение слайда
14

Слайд 14

борышкердiң тегi, аты және әкесiнiң аты, туған күнi, оның тұрғылықты немесе орналасқан жерi, оның тұрғылықты жерi бойынша тiркелгенi туралы мәлiметтер, оның жұмыс орны және борышкер жұмыс істейтін заңды тұлғаның банктік деректемелері туралы мәлiметтер, банктік деректемелер мен жеке сәйкестендiру нөмiрi немесе егер борышкер заңды тұлға болып табылса, оның атауы, іс жүзінде орналасқан жерi, банктік деректемелері мен бизнес-сәйкестендiру нөмiрi көрсетiлуге тиiс.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Соттың әрбiр шешiмi бойынша бiр атқару құжаты берiледi. Атқару құжаты өндіріп алушыға беріледі не оның арызы бойынша сот аумағы бойынша тиісті әділет органына не жеке сот орындаушысына орындау үшін жібереді.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Келесі жағдайларда сот өз бастамасымен ол жазылып берілген күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей атқару құжатын аумағы бойынша тиісті әділет органына орындауға жібереді : мүлiк тәркiленген; мемлекет кiрiсiне өндiрiп алынған; қылмыспен келтірілген нұқсан өндіріліп алынған; алименттер өндіріліп алынған;

Изображение слайда
17

Слайд 17

- тарапы мемлекет болып табылатын мертігуден немесе денсаулыққа өзге зақым келуден, асыраушысынан айырылудан келтірілген зиянның орны толтырылған жағдайларда,

Изображение слайда
18

Слайд 18

Атқарушылық құжаттар мәжбүрлеп орындатуға мынадай мерзiмдерде беріледі : сот актілері негiзiнде берiлетiн сот бұйрықтары мен атқарушылық парақтар, - үш жыл iшiнде ; төрелiктiң шешiмдерiн, халықаралық және шетелдік төреліктердің шешімдерін мәжбүрлеп орындату туралы соттың ұйғарымы негiзiнде берiлетiн атқару парақтары - үш жыл iшiнде ;

Изображение слайда
19

Слайд 19

соттардың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы ic бойынша шығарған қаулылары - бір жыл iшiнде ; әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген органның ( лауазымды адамның ) қаулылары, - бір жыл iшiнде ; прокурордың қаулылары - үш ай ішінде ; атқарушылық жазбалар - үш жыл ішінде берілуі мүмкін.

Изображение слайда
20

Слайд 20

мемлекеттік сот орындаушысының атқарушылық санкцияны өндіріп алу туралы қаулылары - үш жыл ішінде ; сот орындаушысының атқарушылық әрекеттер жасау кезінде келген шығыстарды өтеу туралы қаулылары - үш жыл ішінде ; - жеке сот орындаушысының өз қызметіне төленетін ақы сомаларын бекіту туралы қаулылары - үш жыл ішінде ;

Изображение слайда
21

Слайд 21

соттың қылмыстық іс бойынша шығарылған мүлікке тыйым салу туралы қаулылары - бір жыл ішінде ; қылмыстық теріс қылық және қылмыс үшін айыппұл өндіріп алу туралы атқарушылық парақтар үкім заңды күшіне енгеннен кейін : қылмыстық теріс қылық үшін сотталған кезде бір жыл ішінде ;

Изображение слайда
22

Слайд 22

онша ауыр емес қылмыс үшін сотталған кезде үш жыл ішінде ; ауырлығы орташа қылмыс үшін сотталған кезде алты жыл ішінде ; ауыр қылмыс үшін сотталған кезде он жыл ішінде ; аса ауыр қылмыс үшін сотталған кезде он бес жыл ішінде орындауға ұсынылуы мүмкін.

Изображение слайда
23

Последний слайд презентации: Тақырыбы: Атқарушылық құжат және оларды орындауға беру мерзімдері

НАЗАРЛАРЫ Ң Ы ЗҒА РАХМЕТ!!!

Изображение слайда