Презентация на тему: Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды

Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау   Мақсаты: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
ҚР МЖМБС Білім беру аясында білім алушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын талаптар ( күтілетін нәтижелер Б.Блум таксономиясына негізделген )
5, 7-сыныптарда білім беру үрдісін ұйымдастыруда
Бағалау жүйесінің ерекшеліктері : Ықпалдастық
Бағалауда қолданылатын құжаттар :
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Қ алыптастырушы бағалау үдерісі
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Жиынтық бағалау үдерісі
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесі бойынша кері байланыс құралы - РУБРИКА
БӨЛІМ/ОРТАҚ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ
МОДЕРАЦИЯ
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
МОДЕРАЦИЯ
МОДЕРАЦИЯ
Тоқсандық жиынтық модерация хаттамалары
Оқушылардың оқу жетістіктері нәтижелерін тіркеу
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
Тоқсандық және жылдық бағаны есептеу
Тоқсандық бағаны есептеу механизмі
Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды
1/34
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (588 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау   Мақсаты: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау бойынша әдістемелік көмек көрсету

Күтілетін нәтиже: 1.Қалыптастырушы және жиынтық бағалаудың ерекшеліктерін түсінеді. 2.Бөлім бойынша жиынтық бағалауды ұйымдастыруды үйренеді. 3.Критериалды бағалау бойынша оқыту семинарын өткізеді.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Критериалды бағалау жүйесі Критериалды бағалаудың қағидаттары. Критериалды бағалау жүйесінің мазмұны. Критериалды бағалаудың құрылымы. Қалыптастырушы бағалау үдерісі. Жиынтық бағалау үдерісі. Баға қою тәртібі. Білім алушы портфолиосы.

Изображение слайда
3

Слайд 3

« Критериалды бағалау » терминін алғаш рет Роберт Юджин Глейзер (1963) қолданған және бұл термин оқушылардың оқу жетістіктерінің қол жеткізген және потенциалды деңгейлері арасындағы сәйкестікті анықтауға мүмкіндік беретін үдерісті сипаттайды. Критериалды бағалау – о қушылардың оқу жетістіктерін білім беру мақсаттары мен мазмұнына сәйкес, ұжым ішінде өңделген, оқушыға, ата-анаға және мұғалімге түсінікті нақты анықталған критерийлерге негізделген үдеріс. Критериалды ба ғалау оқушылардың жетістіктерін б ір-бірімен салыстырмайды және бір-біріне тәуелді ет пейді, сонымен қатар әр оқушының құзыреттілік деңгейі туралы ақпарат беруге бағытталады. Glaser, R. 1963. Instructional technology and the measurement of learning outcomes: some questions. The American psychologist. Issue : 8. Vol.18. pp. 519 - 521

Изображение слайда
4

Слайд 4: ҚР МЖМБС Білім беру аясында білім алушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын талаптар ( күтілетін нәтижелер Б.Блум таксономиясына негізделген )

4 Критериалды бағалау жүйесінің мазмұны Пән бойынша оқу бағдарламалары Пән бойынша оқу мақсаттары, бөлім, ортақ тақырыптар, бөлімшелер Бағалау критерийлері - білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауға негіз болатын белгі Түрлі деңгейдегі тапсырмалар Қалыптастырушы және жиынтық бағалау критерийлерге негізделген Кері байланыс Күнделікті тәжірибе Бағалау стандарты Бағалау құралдары Бағалау үдерісі Нәтиже Ойлау дағдыларының деңгейлері : білу, түсіну, қолдану, талдау, синтез, бағалау Сөйлеу әрекетінің түрлері : тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым Балдар Әр бөлім және тоқсан бойынша Ойлау дағдыларының деңгейлері Әр бөлім және тоқсанды аяқтау бойынша Баға Оқу жылын аяқтау бойынша

Изображение слайда
5

Слайд 5: 5, 7-сыныптарда білім беру үрдісін ұйымдастыруда

ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы №668 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламалары, «Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 4 сәуірдегі №150 бұйрығымен бекітілген оқу басылымдары басшылыққа алынады.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Бағалау жүйесінің ерекшеліктері : Ықпалдастық

6

Изображение слайда
7

Слайд 7: Бағалауда қолданылатын құжаттар :

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім) Оқу бағдарламасы (пән бойынша) Оқу жоспары (пән бойынша) Жалпы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын, білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау ережесі (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру); Бастауыш/Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Жиынтық бағалауға арналған ұсыныстар Бағалау критерийлері, тапсырмалар үлгілері, дескрипторлар, балл, бөлім бойынша рубрикалар Бағалау критерийлері, тапсырмалар үлгілері және тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы Smk.edu.kz

Изображение слайда
8

Слайд 8

8

Изображение слайда
9

Слайд 9: Қ алыптастырушы бағалау үдерісі

9 Оқу мақсаттарын талдау және оқу бағдарламасына сәйкес бағалау критерийлерін анықтау Қолжеткізген нәтижені анықтайтын бағалау құралдарын анықтау Оқыту әдістерін жоспарлау Сабақ жоспарын құру Дайындау : Бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар дайындау Тапсырмаларға дескрипторлар құрастыру Кері байланыс ұсыну түрлерін анықтау Оқу үдерісін түзетуге қажетті ақпараттырды жинау Оқушылар мен ата-аналарға кері байланыс ұсыну Жоспарлау Ұйымдастыру Өткізу Мұғалімнің қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру тәжірибесіндегі түйінді мәселелер Оқу бағдарламасы Оқу жоспары Қритериалды бағалау бойынша нұсқаулықтар Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Критериалды бағалау ережесі

Изображение слайда
10

Слайд 10: ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ

Өткізіледі Ақпараттандырады Оқушының қызметі Мұғалім және оқушының қатысуымен тоқсан барысында өткізеді материалды оқу барысында тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағаны жөнінде оқушылар ақпарат алады ; оқушының ілгерілеуі жөнінде мұғалім ақпарат алып, оқыту үдерісіне өзгерістер енгізе алады. Оқу үдерісіне белсене қатысады ; Бағалау критерийлері мен дескрипторларды түсінеді ; өзін-өзі бағалайды / бірін-бірі бағалайды. Мұғалімнің қызметі оқу мақсаттарына сәйкес ба ғалау критерийлерін анық жазады ; бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар құрастырады ; тапсырмаға дескриптор құрастырады ; оқушыларға тиімді кері байланыс береді ; оқыту мен бағалау үдерісіне түзету енгізеді ; Өткізілу формасы жеке жұппен топпен ауысатын топтар құрамында

Изображение слайда
11

Слайд 11

5. Тапсырмаға дескрипторлар құрастыру № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаттары 1 Табиғат физикасы » 5.1 « Күштер және қозғалыс » 1.5.1.1 Түрлі денелердің қозғалысынан мысалдар келтіру. Ойлау дағдыларының деңгейлері Бағалау критерийлері Білу және түсіну Қолдану Денелердің қозғалысын сипаттап айтады. Қозғалысқа түсетін денелерге мысалдар келтіреді. 1-тапсырма Суреттегі денелер қалай қозғалады? Тағы қандай денелер қозғалысқа түс еді ? Екі-үш мысал келтіріңіз. 2-тапсырма Берілген суреттерді қиып алыңыз. Оларды қозғалысына қарай сәйкес ұяшыққа желімдеңіз. Дескрипторлар : Оқушы - суреттегі денелердің қозғалысын сипаттайды ; қозғалысқа түсетін денелерге мысал келтіреді. Оқушы - суреттегі жануарларды атайды ; - суреттегі жануарларды қозғалысына қарай сәйкес ұяшыққа орналастырады. 1. Оқу бағдарламасы бойынша оқу мақсаттарын шолу 2 Оқу мақсаттарын ойлау дағдыларының деңгейлерімен сәйкестендіру. 3. Бағалау критерийлерін құру. 4. Тапсырма түрін анықтау және құрастыру Қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 6. Кері байланыс

Изображение слайда
12

Слайд 12

5. Тапсырмаға дескрипторлар құрастыру № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаттары 1 7.1А Бүтін көрсеткішті дәреже. Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері 7.2.1.1 сандық өрнектердің мәндерін табуда бүтін көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдану; 7.1.2.5 алгебралық өрнектерді ықшамдауда дәреженің қасиеттерін қолдану; Дәрежелі өрнектерді түрлендіру 7.1.2.5 алгебралық өрнектерді ықшамдауда дәреженің қасиеттерін қолдану; 7.2.3.1 құрамында дәрежесі бар сандар тізбегінің орналасу заңдылығын анықтау және толықтыру. 2 Ойлау дағдыларының деңгейлері Бағалау критерийлері Талдау Синтез Тізбектегі заңдылықты анықтайды Барлық мүшелері үшін ортақ ережені анықтайды Тапсырма Тізбек берілген. Тізбектің мүшелерінің өзгеру заңдылығын сипаттаңыз. Тізбектің х – белгісіз мүшесін табыңыз. Тізбектің n - ші мүшесінің формуласын жазыңыз. Дескрипторлар : - Тізбектің мүшелерін салыстырады ; - Тізбектің мүшелерінің өзгеру заңдылықтарын анықтайды және сипаттайды ; - Тізбектің белгісіз мүшесін табады ; - Заңдылықты тізбектің n - ші мүшесінің формуласы арқылы жазады 1. Оқу бағдарламасы бойынша оқу мақсаттарын шолу 2 Оқу мақсаттарын ойлау дағдыларының деңгейлерімен сәйкестендіру. 3. Бағалау критерийлерін құру. 4. Тапсырма түрін анықтау және құрастыру Толық жауапқа негізделген сұрақтар Қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 6. Кері байланыс

Изображение слайда
13

Слайд 13: Жиынтық бағалау үдерісі

Пәннен сынып бойынша оқу бағдарламасына сәйкес бағалау үдерісін өткізу саны анықталады: Ғылыми-жаратылыс және тілдік пәндер бойынша - бөлімдер Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер бойынша - ортақ тақырыптар Бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар дайындалады. Бөлім/ортақ тақырып және тоқсан бойынша жиынтық бағалаулар үшін дескрипторлар мен ұпайлар (балл) анықталады Өткізіледі: Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау (мұғалім ) Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (мұғалім ) Білім деңгейі бойынша жиынтық бағалау (ҰТО) Жоспарлау Ұйымдастыру Өткізу Оқу бағдарламасы Оқу жоспары Оқу жылын бойынша бағалау жоспары Негізгі, жалпы орта негізгі мектептердің мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық; Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Критериалды бағалау ережесі

Изображение слайда
14

Слайд 14

14 БӨЛІМ/ОРТАҚ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА ДАЙЫНДЫҚ * Мұғалім талдайды дайындайды / құрастырады * ПӨО және ҰБА ұсынған әдістемелік құралдарды басшылыққа алады

Изображение слайда
15

Слайд 15

Математика пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау үлгісі 15 Бөлім Бөлімше 7.1С Көпмүшелер Көпмүшелер Ойлау дағдыларының деңгейлері Білу және түсіну Қолдану Бағалау критерийлері Бірмүшені стандарт түрге келтіруді біледі, оның коэффициентін анықтайды ; Көпмүшелерді қосу және азайтуды орындайды. Тапсырма 1. Бірмүшені стандарт түрге келтіріңіз және оның коэффициентін көрсетіңіз : 2. Көпмүшелердің қосындысын және айырмасын құрастырып, мәнін есептеңіздер және нәтижесін стандарт түрге келтіріңіздер : және № Дескрипторлар Балл 1 Бірмүшелердің коэффициенттерін көбейтеді 1 Айнымалыларды көбейткенде дәреженің қасиеттерін қолданады 1 Бірмүшені стандарт түрде жазады 1 Бірмүшенің коэффициентін көрсетеді 1 2 Көпмүшелердің қосындысын табады 1 Көпмүшелердің айырмасын табады 1

Изображение слайда
16

Слайд 16

Оқу мақсаттары мен бағалау критерийлерінің сәйкестігі Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты 7.1С Көпмүше (1 2 с) Бірмүше және оларға амалдар қолдану. Бірмүшенің дәрежесі, стандарт түрі 7.2.1.2 Бірмүшенің анықтамасын білу, оның коэффициенті мен дәрежесін табу Көпмүшеге амалдар қолдану. 7.2.1.7 Көпмүшені қосу және азайту ; Ойлау дағдыларының деңгейі Бағалау критерийлері Қолдану Бірмүшені стандарт түрге келтіреді, оның коэффициентін анықтайды Білі және түсіну Көпмүшелерді қосуды және азайтуды орындайды

Изображение слайда
17

Слайд 17

1 тоқсан бойынша жиынтық бағалау (үзінді)

Изображение слайда
18

Слайд 18: Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесі бойынша кері байланыс құралы - РУБРИКА

Рубрика – бағалау критерийлеріне сәйкес оқу жетістігінің деңгейлерін көрсеру құралы Рубрикада мұғалім әрбір оқушы үшін әрбір критерий бойынша оның қол жеткізген оқу жетістігінің деңгейін белгілеп көрсетеді Бағалау критерийлері Деңгейлер Жоғары Орта Төмен Бірмүшені стандарт түрге келтіруді біледі, бірмүшенің коэффициентін анықтайды Дәреженің қасиеттерін қолданады, бірмүшені стандарт түрге келтіреді, бірмүшенің коэффициентін анықтайды Бірмүшені стандарт түрге келтіргенде дәрежені қолданады, бірақ аздаған қателер жібереді Бірмүшені стандарт түрге келтіруде және коэффициентін анықтағанда қиналады, қателеседі Көпмүшелерді қосу және азайтуды орындайды Көпмүшелердің қосындысы мен айырмасын дұрыс табады Көпмүшелердің қосындысы мен айырмасын толық орындай алмайды Көпмүшелерді қосу және азайтуды орындағанда қателеседі

Изображение слайда
19

Слайд 19: БӨЛІМ/ОРТАҚ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырма оқу мақсаттары мен бағалау критерийлеріне сәйкес құрастырылады Мектептің әдістемелік бірлестіктері оқу жылына арналған жиынтық бағалау жоспарын құрады және бекітеді Әрбір пән бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалардың үлгілері берілген әдістемелік ұсыныстарды ПӨО және ҰБА дайындайды 19

Изображение слайда
20

Слайд 20

Тоқсандық жиынтық бағалау Тоқсандық жиынтық бағалау тоқсан аяғында өткізіліп, балл және баға қою арқылы оқушының білімі, дағдысы, түсінуі туралы дәлелдемелерін көрсетеді. Тоқсандық жиынтық бағалау түрлі бақылау және тексеру жұмыстарын ұйымдастыру арқылы өткізіледі. Тоқсандық жиынтық жұмысты құрастыруда оның білу мен түсінуді, қолдану дағдыларымен ғана шектелмей, оқушының жоғарғы деңгейдегі ойлау қабілетін: анализ, синтез және баға беруін анықтауға мүмкіндік беретін тапсырмаларды қамтуы маңызды екендігін ескерген жөн. Тоқсандық жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар үлгілері әдістемелік нұсқаулықтарда беріледі. Дегенмен әр мектеп жиынтық бағалау тапсырмаларын өз еркімен дайындай алады. Мұғалімге көмек ретінде жиынтық бағалаудың тапсырмалары жинақталған базасы да қолданылуы мүмкін. Оқу жылының басында мектептегі әдістемелік бірлестікте оқу жылына арналып жасалған бағалау жоспары әзірленеді.

Изображение слайда
21

Слайд 21

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ Тапсырманы құрастырушы мұғалім : оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына шолу жасайды ; тест спецификациясына сәйкес тапсырмалар түрлерін анықтайды және құрастырады ; құрастырылған тапсырмалар мен балл қою кестелерін ПӨО мен ҰБА-на сараптамаға жібереді ; Сараптамадан кейін тапсырмалар мен балл қою кестелерін толықтырады және ПӨО жібереді.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау спецификациясы (ЖБС)- жиынтық бағалаудың мазмұны мен форматын көрсететін құжат. Тест спецификация тапсырмаларды бағалаудың мазмұны мен форматынан, сондай-ақ, тапсырмалардың негізгі мазмұнының сипаттамасынан тұрады. . ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ Оқу бағдарламасы Пән

Изображение слайда
23

Слайд 23: ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ

Тоқсандық бағалау жұмыстарын және балдарды қою кестесін әзірлеу бір параллельдегі барлық сыныптар үшін біркелкі Тест спецификациясы негізінде жүзеге асырылады. Тоқсандық жиынтық жұмыстар әр түрлі болуы мүмкін (тест, сынақтар, бақылау жұмысы және т.б.). Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу кестесі мектеп директорының бұйрығымен бекітіліп, тоқсан басында ата-аналар мен оқушылардың назарына жеткізіледі. Тоқсандық жиынтық жұмыс бір параллель үшін бірдей жағдайда өткізіледі. Тоқсандық жиынтық бағалауды қайтадан орындауға (көшіруге) болмайды. Егер оқушы тоқсандық жиынтық бағалауға белгілі бір себептермен қатыса алмаған жағдайда (ауырып қалуы, конференцияға, олимпиадаға және басқа да ғылыми жарыстарға қатысқан жағдайда), пән бойынша орындай алмаған тоқсандық жиынтық жұмысын мектепке келгеннен кейінгі екі апта ішінде орындауы тиіс; бұл жағдайда тоқсандық жиынтық бағалау жұмысының қосымша нұсқасы қолданылады.

Изображение слайда
24

Слайд 24: МОДЕРАЦИЯ

Бағалаудың бірыңғай стандартын белгілеу үшін оқушылардың жиынтық жұмыстарының нәтижесін талқылау үдерісі. Модерация : бағалауды стандарттау мақсатында оқушылардың жиынтық жұмыстарының нәтижесін мұғалімдердің талқылауы үшін белгіленген. Модерация : бірдей сыныпта сабақ беретін мұғалімдердің қатысуымен өтеді ; олар белгілі бір пән бойынша балл қою кестесін бірыңғай қолданудың тәсілі арқылы жұмысты бастапқы бағалауды талқылайды. Білу маңызды : Модерация қорытындысы бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың нәтижесі өзгеруі мүмкін. Модерациялау бойынша төраға әдістемелік бірлестіктің жетекшісімен қатар кез келген пән мұғалімі болуы мүмкін. Тоқсандық жиынтқө бағалауды модерациялау тәртібі Критериалды бағалау ережелерімен белгіленеді

Изображение слайда
25

Слайд 25

МОДЕРАЦИЯ Мұғалімнің әрекеті

Изображение слайда
26

Слайд 26: МОДЕРАЦИЯ

1 - тапсырма. Өрнектің мәнін табыңыз : 73 + 25 – (46 – 27) (4 балл) Балл қ ою кестесі Сұрақ Жауап Балл Қосымша нұсқаулар 1 Дұрыс амалдар ретін таңдайды Қосу нәтижесін алады 98 Азайту нәтижесін алады 19 Азайту нәтижесін алады 79 1 1 1 1 Бірінші амал қосу қабылданады ?

Изображение слайда
27

Слайд 27: МОДЕРАЦИЯ

Тапсырма 2. Әсеттің қадамының ұзындығы 7 дм, ал Әнуардың қадам ұзындығы 20 см-ге кем. Әнуардың қадамының ұзындығын табыңыз. Жауабыңызды сантиметрмен жазыңыз. (2 балл) Балл қою кестесі Сұрақ Жауап Балл Қосымша нұсқаулар 2 Өлшем бірліктерін түрлендіреді 7 дм = 70 см 70 – 20 = 50 1 1

Изображение слайда
28

Слайд 28: Тоқсандық жиынтық модерация хаттамалары

Изображение слайда
29

Слайд 29: Оқушылардың оқу жетістіктері нәтижелерін тіркеу

29

Изображение слайда
30

Слайд 30

30 Оқушылардың тоқсандық бағасын есептеу үлгісі Балды бағаға айналдыру шәкілі ( бастауыш сыныптар үшін ) "1" 0-20% "2" 21%-40% "3" 41%-60% "4" 61%-80% "5" 81%-100% 1-бөлім / о.т. бойынша ЖБ 2-бөлім / о.т. бойынша ЖБ 3-бөлім / о.т. бойынша ЖБ Тоқсандық ЖБ Балл Макс. балл Балл Макс. балл Балл Макс. балл Балл Макс. балл 7 10 8 10 4 12 15 20 15% 15% 20% 50% 2,1 3 2,4 3 1,3 4 7,5 10 2,1+2,4+1,3+7,5 = 13,3 из 20 13,3 ~ 66,5 % Оқушының тоқсандық бағасы «4» Бөлім / ортақ тақырып бойынша ЖБ Бөлім / ортақ тақырып бойынша ЖБ Бөлім / ортақ тақырып бойынша ЖБ 15% 15% 20% 50% Тоқсандық ЖБ 50% Тоқсандық баға 100 % * Балдар мен бағалардың есебі автоматты түрде электрондық журналда жүзеге асырылады

Изображение слайда
31

Слайд 31

31 Оқушылардың 1-4 тоқсандардағы нәтижесі Оқушының жылдық бағасы Төрт тоқсан бойынша балл қосындысы 13,3 + 16 + 24 + 15 = 68,3 (90) 4-тоқсан Оқушы балы Макс. балл 15 20 1-тоқсан Оқушы балы Макс. балл 13,3 20 2-тоқсан Оқушы балы Макс. балл 16 20 3-тоқсан Оқушы балы Макс. балл 24 30 68,3 ~ 75,9 % Барлық балдар Оқушы балы Макс. балл 68,3 90 Балды бағаға айналдыру шәкілі "1" 0-20% "2" 21%-40% "3" 41%-60% "4" 61%-80% "5" 81%-100% Оқушының жылдық бағасы « 4» * Балдар мен бағалардың есебі автоматты түрде электрондық журналда жүзеге асырылады Оқушылардың жылдық бағасын есептеу үлгісі

Изображение слайда
32

Слайд 32: Тоқсандық және жылдық бағаны есептеу

Жиынтық бағалау Пайыздық мөлшері Бөлім / ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау 50% Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 50% Тоқсан бойынша қорытынды баға 100%

Изображение слайда
33

Слайд 33: Тоқсандық бағаны есептеу механизмі

33 Бес балдық бағаға ауыстыру Баға Бағалау сипаттамасы Негізгі мектеп үшін пайыздық мазмұны Жалпы орта мектеп үшін пайыздық мазмұны «1» бағаланбады 0 0 - 49% «2» қанағаттанарлықсық 1% - 20% 50% - 59% «3» қанағаттанарлық 21% - 50% 60% - 74% «4» жақсы 51% - 80% 75% - 89% «5» өте жақсы 81% - 100% 90% - 100% « Математика» 1 тоқсан бойынша оқушының ЖБ нәтижесі. № Жиынтық бағалау (ЖБ) Оқушының алған балы Ең үлкен балл Оқу жетістігінің деңгейі 5-балдық шәкіл бойынша болжамдық баға Пайыздық қатыс, % Пайыздық мөлшері 1 Жб 1-бөлім 8 12 Орта (66 %) 3-4 50% 33,8% 2 Жб 2-бөлім 5 10 Орта (50 %) 3-4 3 Жб 3-бөлім 10 12 Жоғары (83 %) 5 4 ЖБ тоқсан 18 20 - - 50% 45% Барлығы : 78,8 + Оқушының тоқсандық бағасы «4» 33,8% + 45 % = 78,8%

Изображение слайда
34

Последний слайд презентации: Тақырыбы: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды

34 Баға Бағалау сипаттамасы Негізгі мектеп үшін пайыздық мазмұны Жалпы орта мектеп үшін пайыздық мазмұны «1» бағаланбады 0 0 - 49% «2» қанағаттанарлықсық 1% - 20% 50% - 59% «3» қанағаттанарлық 21% - 50% 60% - 74% «4» жақсы 51% - 80% 75% - 89% «5» өте жақсы 81% - 100% 90% - 100% «Математика» пәнінен 1-4 тоқсан бойынша оқушының нәтижелері Оқушының жылдық бағасы «4» Жиынтық бағалау (ЖБ) 1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан Барлық балл саны Пайыздық қаты, % Оқу жылы бойынша пайыздық мөлшері ЖБ ( бөлім / о.т.) (34тен) 20 (30дан) (25тен) 18 (20дан) (109дан) 50% 37,6% ЖБ ( тоқсан ) 18 (20дан) (20дан) (20дан) 16 (20дан) (80нен) 50% 42,5% Барлығы : 80,1 % 37,6% + 42,5% = 80,1% Жылдық бағаны есептеу механизмі Бес балдық бағаға ауыстыру

Изображение слайда