Презентация на тему: Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы

Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Ойлау
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы
1/17
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 22)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (111 Кб)
1

Первый слайд презентации

Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы ретінде. Ойлаудың негізгі операциялары. Ойлаудың негізгі формалары. Ойлаудың түрлері.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Ойлау

Түйсік пен қабылдау танымның бірінші баспалдағы болғандықтан, олардан тыс ешбір ойлау болмайды. Ойлау сезім мүшелері арқылы алынған мәліметтерді өңдейді. Ойлау қабылдау, елестермен тығыз байланысты. Ойлау дегеніміз – сыртқы дүние затары мен құбылыстарының байланыс-қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Ойлау адамның әрекетімен тығыз байланысты. Адам шындықты өзі әсер ете отырып таныса, әлемді өзі өзгерте отырып таниды. Ойлау тек қана әрекетпен немесе әрекет тек қана ойлаумен шектелмейді-әрекет ойлаудың пайда болуының алғашқы формасы. Ойлау бізге тікелей көре алмайтын және бақылай алмайтындарымыз жайлы біліп, талдауға мүмкіндік береді.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Ойлаудың физиологиялық негіздері И.П.Павловтың бірінші және екінші сигналдар жүйесі арқылы түсіндіріледі. Ойлау ми қабығының күрделі анализдік-синтездік қызметінің нәтижесі, мұнда уақытша жүйке байланыстары жетекші роль атқарады. Сигнал жүйелерінің мидағы қызметі бірдей, бірінші сигнал жүйесіндегі реакциялар нақтылы құбылыстарға байланысты туса, екінші сигнал жүйесі оларды жалпылап отырады.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Адамның ойы әрқашан сөз арқылы білдіріледі. Ойлаудың жоғары формасы, сөздік-логикалық ойлау. Сөздік-логикалық ойлау нәтижесінде адам күрделі байланыстарды, әрекеттрді бейнелеп, ұғым қалыптастырып, қортынды жасап, күрделі теориялық тапсырмаларды шешеді.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Ой толық сөз күйінде білдірілгенде ғана айқындалып, дәйектелініп, дәлелдене түседі. Ойлау мен сөйлеу бір нәрсе деп олардың арасына теңдік белгісін қою дұрыс емес. Ой – сыртқы дүниені бейнелеудің ең жоғарғы формасы, сөз ойды басқа адамдарға жеткізетін құрал. Ойдың дамуы нақтылы іс-әрекетпен шарттас болумен қатар, оның сөйлеу мәдениетін меңгере білумен де, сөз өнеріне жетілуімен де тығыз байланысты.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Адамдардың ойлау әрекеті ойлау операциялары арқылы жүзеге асады : анализ және синтез, салыстыру, абстракция, жалпылау және нақтылау.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Анализ дегеніміз – ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу. Синтез де ой арқылы заттар мен құбылыстардың барлық элементтері біріктіріледі. Анализ бен синтез бір-бірімен тығыз байланысты, бірінсіз бірі болмайтын құбылыс.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Анализ бен синтездің негізінде салыстыру деп аталатын ой операциясы пайда болады. Салыстыруда заттардың ұқсастық, айырмашылық қасиеттері айқындалады. Салыстыру біржақтылы ( толық емес, бір белгісі бойынша ) және көпжақтылы ( толық, барлық белгілері бойынша ); үстірт және терең болып бөлінеді. Салыстырудың жоғары деңгейде дамуы - бір-бірінен күшті айырмашылығы бар немесе керсінше объектіден айырмашылықтарын табу.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Абстракция деп – шындықтағы аттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алуды айтамыз.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Нақтылау – абстракциялық ұғымды соған сәйкес келетін жеке ұғымдармен түсіндіру, яғни жеке заттар мен нәрселер туралы ой. Жалпылау – біртекті заттардың, құбылыстардың ортақ қсиеттерін оймен біріктіру.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Ойлаудың негізгі формалары Ұғым, пікір, ой қортынды индукция, дедукция, аналогия

Изображение слайда
13

Слайд 13

Ұғым дегеніміз заттар мен құбылыстар туралы ой. Ұғымда заттардың жалпы және негізгі қасиеттері бейнеленеді. Танымдық құбылыстардың ерекше сипатына қарай ұғым : жалқы және жалпы, тұрмыстық және ғылыми болып бөлінеді. Тұрмыстық ұғым іс - әрекет пен көрнекі бейнелік тәжрибе барысында қалыптасады. Ғылыми ұғым оқу барысында қалыптасады және онда сөздік - логикалық ойлау басты орында жүреді.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Пікір бұл-бір зат туралы мақұлдау не теріске шығаруда көрінетін ой формасы ( жалпы, жеке, кесімді, жорамалды ақаиқат және жалған ). Ойқортынды – бірнеше пікірден жаңа пікірлер шығаруға негізделген ойлаудың логикалық формасы. Индукция, дедукция және аналогия – бұлар ой қортынды жасаушы тәсілдер. Индукция – жекеден жалпыға, ал дедукция – жалпыдан жекеге, аналогиялық - ұқсастықтары бойынша ой қ орытынды жасау.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Ойлаудың түрлері. Көлемдік ауқымына орай - дискурсивті ( кезеңдік процесс) және интуитивті ( желісі қарқынды, кезеңдері нақтыланбаған ); Шешілуі қажет мәселелердің жаңалығына байланысты - шығармашыл және қайта жаңғыртушы

Изображение слайда
16

Слайд 16

Ш ешілетін мәселелердің сипатына байланысты - теориялық және практикалық болып бөлінеді. Теориялық ойлау объектілердің қасиеттері мен з аңдылықтарын ашуға бағытталған. Теориялық, интеллектуалдық ойлау тәжрибелік әрекеттердің бастауы. Практикалық ойлау уақыт тапшылығында мақсат қоя біліп, жоспар мен жобалар құруда көрінетін ойлау түрі.

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: Танымдық психикалық процестер : ойлау Ойлау танымдық әрекеттің жоғарғы формасы

Шешілуі тиіс мәселенің мазмұнына орай – заттық - әрекеттік, көрнекі - бейнелік, сөздік - логикалық ойлау болып бөлінеді. Ойлаудың барлық түрі бір - бірімен тығыз байланысты. Ойлаудың барлық түрінің толық қалыптасуымен ғана адам шындық дүниені дұрыс және толық қамтуға мүмкіндік алады.

Изображение слайда