Презентация на тему: Таблиці істинності, логіка, доведення

Реклама. Продолжение ниже
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
План
ВИСЛОВЛЕННЯ І ЛОГІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
УМОВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ
Таблиці істинності, логіка, доведення.
ЕКВІВАЛЕНТНІ ВИСЛОВЛЕННЯ
Конверсія, інверсія й контрапозиція
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Властивості логічних звязок ТЕОРЕМА. Використовуючи таблиці істинності, можна довести наступні логічні еквівалентності:
Тавтологі я та протиріччя
Таблиці істинності, логіка, доведення.
АКСІОМАТИЧНІ СИСТЕМИ: УМОВИВОДУ І ДОВЕДЕННЯ
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Правила виведення
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
ПОВНОТА В ЛОГІЦІ ВИСЛОВЛЕНЬ
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
КАРТИ КАРНО
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
КОМУТАЦІЙНІ СХЕМИ
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
Таблиці істинності, логіка, доведення.
1/58
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 4)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (643 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Таблиці істинності, логіка, доведення

U A B A B Таблиці істинності, логіка, доведення. Лекція 1 1 2 3 4 5 a b c d A B A

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
2

Слайд 2

Література Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2003. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2000. Куликов Л. Я. Алгебра и теория чисел. - М.: Высшая школа, 1979. Бардачов Ю.М. Дискретна математика: Підручник / за ред. В.Є. Ходакова. – К.: Вища шк., 2002. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М.: Наука, 1981.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
3

Слайд 3: План

Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності Умовні висловлення Еквівалентні висловлення Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення Повнота в логіці висловлень Карти Карно Комутаційні схеми План

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: ВИСЛОВЛЕННЯ І ЛОГІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

Висловлення – це твердження або розповідне речення, про зміст якого можна сказати, істинне воно або хибне. Значення істинності висловлень - «Iстинно» і «Хибно» п означають відповідно символами 1 і 0, T i F або I і Х. Справедливі наступні закони. Закон виключеного третього. Кожне висловлення є або істинним, або хибним. Закон виключення суперечності. Жодне висловлення не є одночасно істинним і хибним. Змінні висловлення позначають латинськими літерами ( р, q, r, r 1, …). Після підстановки певного елементарного висловлення змінне висловлення набуває відповідного значення: 0 або 1. Приклади. 1. p : «Херсон – це обласний центр». 2. q : «Земля обертається». 1. Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності План Приклади

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Приклади висловлень: 1. Число 5 є простим. 2. Усі натуральні числа парні. 3. Херсон – це обласний центр. 4. Множина всіх непарних чисел є скінченною. Перше і третє висловлення - істинні, друге і четверте - хибні. Приклади речень, що не є висловленнями: 1. Хто ви? ( питання ) 2. Прочитайте цей розділ до наступного заняття. 3. Хай живе математика! 4. Будьте обережні. ( наказ або вигук ) 5. Це твердження хибне. ( внутрішньо суперечливе твердження ) 1. Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності План

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Назва Позначення Кон’юнкція ( Логічне множення ) ( Логічне «І»)    Диз’юнкція ( Логічне додавання ) ( Логічне «АБО»)  Заперечення ( Логічне «НІ»)    Імплікація ( Логічне слідування )   Простим висловленням називається висловлення, що не містить зв'язок ( і, або, ні, якщо... то, тоді і тільки тоді … ). За допомогою зв'язок ( операцій ) будують складені висловлення. Істинність складеного висловлення однозначно визначається істинністю або хибністю складових його частин. Таблиця істинності перераховує всі можливі комбінації істинності і хибності складених висловлень. Сигнатура алгебри висловлень с кладається з операцій: 1. Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності План

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Кон’юнкцією висловлень p і q називається складене висловлення, яке істинне, коли істинні його обидві складові, та символічно може бути записане у вигляді p  q. Таблиця істинності кон’юнкції Приклад. Нехай р і q позначають висловлення р : Діна водить авто, q : У Бориса темне волосся. Складене висловлення Діна водить авто і у Бориса темне волосся складається з двох частин, об'єднаних зв'язкою і. 1. Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності План Випадок p q p  q 1 T T T 2 T F F 3 F T F 4 F F F

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

1. Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності План Диз'юнкці єю висловлень р і q називається с кладене висловлення р  q, яке істинне, коли істинна одна із двох його складових. Таблиця істинності диз'юнкції Приклад. Висловлення Діна водить авто або у Бориса темне волосся є складеним і символічно може бути записане у вигляді р  q. Для того щоб це висловлення було істинним, достатньо, щоб була істинною одна з його складових. Випадок p q p  q 1 T T T 2 T F T 3 F T T 4 F F F

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

1. Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності План Заперечення висловлення р позначається через ~ p. Значення ~ р завжди протилежне значенню істинності р. Таблиця істинності для заперечення р Приклад. Якщо р є висловлення Діна водить автомобіль, то ~ р є твердження Діна не водить автомобіль. У таблицях істинності заперечення простого висловлення оцінюється першим. Тому ~p  q означає ( ~р )  q, заперечення всього висловлення p  q записується як ~ ( p  q ). Символи  і  називають бінарними зв’язками, оскільки вони зв'язують два висловлення як, наприклад, у виразах р  q і р  q. Символ ~ є унарною зв’язкою, тому що застосовується тільки до одного висловлення. Випадок p ¬p 1 T F 2 F T

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Виключаючим або висловлень р і q називається с кладене висловлення р  q, яке істинне, коли істинне р або q, але не обоє одночасно. Виключаюче або має таблицю істинності Випадок p q p  q 1 T T F 2 T F T 3 F T T 4 F F F Таблиця істинності дає можливість однозначно вказати ті ситуації, коли висловлення є істинним; при цьому враховуються всі випадки. Приклад 1. Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності План

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Приклад. Складене висловлення Сергій сплатить кредит за авто або Сергій втратить своє авто і буде ходити на роботу пішки складається з наступних простих висловлень: р : Сергій сплатить кредит за авто, q : Сергій залишиться при своєму авто, r : Сергій буде ходити на роботу пішки. Дане висловлення можна символічно представити у вигляді p  (( ~q )  r ). Побудуємо таблицю істинності. Випадок p q r ~ q (~ q )  r p  ((~ q )  r ) 1 T T T F F T 2 T T F F F T 3 T F T T T T 4 T F F T F T 5 F T T F F F 6 F T F F F F 7 F F T T T T 8 F F F T F F 1. Висловлення і логічні зв’язки. Таблиці істинності План

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: УМОВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ

Імплікацією, або умовною зв'язкою називається складене висловлення p → q, яке хибне лише у випадку, коли p - істинне, а q – хибне. При цьому р називають припущенням, q – висновком. Таблиця істинності для висловлення р → q Приклад. Висловлення Якщо в цьому семестрі ти складеш всі іспити на «відмінно», то отримаєш підвищену стипендію має вигляд: якщо р, то q, де р - висловлення В цьому семестрі ти складеш всі іспити на «відмінно», a q - висловлення Отримаєш підвищену стипендію. Випадок p q p → q 1 T T T 2 T F F 3 F T T 4 F F T 2. Умовні висловлення План

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Еквіваленцією називається висловлення р ↔ q, що істинне тільки у випадку, коли р і q мають однакові значення істинності. Висловлення р ↔ q позначає висловлення виду ( р → q )  ( q → р ). Таблиця істинності для р ↔ q визначається таблицею істинності для (р → q)  ( q → р). Випадок p q ( p → q )  ( q → р ) р ↔ q 1 T T T T T T 2 T F F F T F 3 F T T F F F 4 F F T T T T * * Пріоритет виконання операцій. Операції виконуються у наступній послідовності: ~, , , → і ↔. 3. Еквівалентні висловлення План

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: ЕКВІВАЛЕНТНІ ВИСЛОВЛЕННЯ

Логічно еквівалентними називаються складені висловлення, що мають різну будову, але є істинними в тих самих випадках. Приклад. Нехай р і q є висловленнями р : Сьогодні йшов дощ, q : Сьогодні йшов сніг. Розглянемо складені висловлення. Невірно, що сьогодні йшов дощ або сніг : ~ ( p  q ) Сьогодні не йшов дощ і сьогодні не йшов сніг : ~p  ~q Таблиці істинності для обох висловлень. 3. Еквівалентні висловлення План ЕКВІВАЛЕНТНІ ВИСЛОВЛЕННЯ Випадок p q ~ ( p  q ) ~ p  ~ q 1 T T F T F F F 2 T F F T F F T 3 F T F T T F F 4 F F T F T T T У таблиці істинності значення для ~( р  q ) і для ~ р  ~ q збігаються, тобто розглянуті висловлення логічно еквівалентні: ~( р  q ) ≡ ~ р  ~ q.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Конверсія, інверсія й контрапозиція

З умовним висловленням - імплікацією р → q - пов'язані три типи висловлень: конверсія, інверсія й контрапозиція висловлення р → q. Вони означуються в такий спосіб: р → q – імплікація q → р – конверсія висловлення р → q ~р → ~q – інверсія висловлення р → q ~q → ~р – контрапозиція висловлення р → q Приклад. Нехай дано висловлення-імплікація Якщо він грає у футбол, то він популярний. Для цієї імплікації маємо: конверсія : Якщо він популярний, то він грає у футбол. інверсія : Якщо він не грає у футбол, то він не популярний. контрапозиція : Якщо він не популярний, то він не грає у футбол. 3. Еквівалентні висловлення План

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Умовні висловлення можуть виражатися у вигляді різних мовних конструкцій, які символічно записуються як р → q. якщо р, то q. р, тільки якщо q ( тільки якщо q, то р ) р достатньо для q. q необхідно для р. р є достатньою умовою для q. q є необхідною умовою для р. Еквіваленція р ↔ q означає р тоді й тільки тоді, коли q, або р якщо й тільки якщо q. Приклад. Для висловлень р : Денис буде грати у футбол, q : Діна організує підтримку глядачів висловлення р ↔ q може означати: Денис буде грати у футбол, якщо й тільки якщо Діна організує підтримку глядачів. Наступні мовні конструкції, що виражають еквіваленцію висловлень р  ↔  q, рівносильні: р якщо й тільки якщо q. р необхідно й достатньо для q. р є необхідна й достатня умова для q. 3. Еквівалентні висловлення План

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Властивості логічних звязок ТЕОРЕМА. Використовуючи таблиці істинності, можна довести наступні логічні еквівалентності:

Закони ідемпотентності : p  p ≡ p ; p  p ≡ p. Закон подвійного заперечення: ~ ( ~p ) ≡ p. Закони де Моргана: ~ ( p  q ) ≡ ~p  ~q ; ~ ( p  q ) ≡ ~p  ~q. Властивості комутативності: p  q ≡ q  p ; p  q ≡ q  p. Властивості асоціативності: p  ( q  r ) ≡ ( p  q )  r ; p  ( q  r ) ≡ ( p  q )  r. Властивості дистрибутивності: p  ( q  r ) ≡ ( p  q )  ( p  r ); p  ( q  r ) ≡ ( p  q )  ( p  r ). Закон контрапозиції : p → q ≡ ~ q → ~ р. Інші корисні властивості: p → q ≡ ~ p  q ; p ↔ q ≡ ( р → q )  ( q → р ). Властивості логічних звязок ТЕОРЕМА. Використовуючи таблиці істинності, можна довести наступні логічні еквівалентності: 3. Еквівалентні висловлення План

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Тавтологі я та протиріччя

Тавтологією, або логічно істинним висловленням називається висловлення, істинне у всіх випадках; висловлення, хибне у кожному випадку, називається логічно хибним або протиріччям. Висловленню ( p  ( p → q )) → q відповідає таблиця істинності Випадок p q ( p  ( p → q )) → q 1 T T T T T T T 2 T F T F F T F 3 F T F F T T T 4 F F F F T T * F 3. Еквівалентні висловлення План Символ Т позначає висловлення, що є тавтологією, тому має таблицю істинності, що складається з одних Т. Символ F позначає протиріччя, тобто висловлення, таблиця істинності якого містить F у всіх рядках.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Співвідношення зі сталими Закони одиниці і нуля : p  T ≡ p, p  T ≡ T, p  F ≡ F, p  F ≡ p ; закони протиріччя та виключеного третього : p  ~ p ≡ F, p  ~ p ≡ T ; p → p ≡ T. Правило заміни. Після заміни будь-якої компоненти висловлення на логічно еквівалентне висловлення буде отримано висловлення, логічно еквівалентне вихідному. Нап риклад, ( q  r )  ( p  ~ r ) ≡ ≡ q  ( r  ( p  ~ r )) ≡ властивість асоціативності ≡ q  (( r  p )  ( r  ~ r )) ≡ властивість дистрибутивності ≡ q  (( r  p )  T ) ≡ еквівалентність ≡ q  ( r  p ) ≡ еквівалентність ≡ q  ( p  r ) ≡ властивість комутативності ≡ ( q  p )  r ≡ властивість асоціативності ≡ ( p  q )  r властивість комутативності 3. Еквівалентні висловлення План

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: АКСІОМАТИЧНІ СИСТЕМИ: УМОВИВОДУ І ДОВЕДЕННЯ

Аксіомами ( постулатами ) називають неозначуванні поняття і твердження, що використовують для утворення математичної системи і які точно описують фундаментальні характеристики або істинні твердження щодо цих понять. Теоремами називаються твердження, виведені (доведені) на основі тільки фундаментальних властивостей (постулатів і аксіом) і раніше доведених тверджень за допомогою логічних правил. Правилами виведення називаються логічні правила, за допомогою яких доводять нові теореми з аксіом, постулатів і раніше доведених у даній системі теорем, і які не породжують у якості "теорем" хибні висловлення. Умовивід складається із сукупності тверджень, названих гіпотезами, і твердження, названого висновком. Гіпотези – це перелік одного або більше висловлень (посилок). 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Умовиводи представляють у вигляді H 1 H 2 гіпотези (припущення, посилки) H 3  C висновок (наслідок) Правильним умовиводом називається умовивід, висновок якого істинний щораз, коли істинні його гіпотези (щораз, коли ( H 1  H 2  H 3 - істинно) → (істинне і С ). Правила виведення обирають так, щоб вони були правильними умовиводами. Правильність умовиводу можна перевірити двома способами. 1 спосіб : побудувати таблицю істинності й показати, що щораз, коли гіпотези істинні, істинний і висновок. 2 спосіб : використати таблиці істинності для обґрунтування правил виведення, а потім використати правила виведення для доведення справедливості висновку. 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Приклад 1. Розглянемо умовивід p p → q q → r   р  q  r Таблиці істинності для посилок і висновку: Випадок p q r p p → q q → r p  q  r 1 2 3 4 5 6 7 8 T T T T F F F F T T F F T T F F T F T F T F T F T T T T F F F F 1 T T F F T T T T 2 T F T T T F T T 3 T F F F T F T T * 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План Коли істинні всі посилки (випадок 1), істинним є і висновок, а сам умовивід є правильним.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Приклад 2. Розглянемо умовивід p  q p → r q → r  r Таблиці істинності для посилок і висновку: Випадок p q r p  q p → r q → r r 1 2 3 4 5 6 7 8 T T T T F F F F T T F F T T F F T F T F T F T F T T T T T T F F 1 T F T F T T T T 2 T F T T T F T T 3 T F T F T F T F * 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План Коли всі посилки істинні (випадки 1, 3 і 5), висновок істинний, і умовивід правильний.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Приклад 3. Розглянемо умовивід p → q q → r r   p Таблиці істинності для посилок і висновку: Випадок p q r p → q q → r r p 1 T T T T T T T 2 T T F T F F T 3 T F F F T T T 4 T F F F T F T 5 F F F T T T F 6 F F F T F F F 7 F F F T T T F 8 F F F T T F F 1 2 3 * 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План У випадку 1 істинні і посилки, і висновок, а у рядках 5 і 7 посилки істинні, а висновок хибний. Отже, умовивід не є правильним.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Метод направлений на доведення неправильності висновку. У разі успіху такого доведення це буде свідоцтвом неправильності умовиводу. Якщо, припускаючи неправильність умовиводу, приходимо до суперечності, то умовивід є правильним. Наприклад, розглянемо умовивід p  q p → r q → r  r Якщо умовивід неправильний, існують значення істинності р, q і r, для яких посилки істинні, а висновок хибний. Якщо висновок хибний, то r хибне. Якщо q → r істинне, а r хибне, то q хибне. Якщо р → r істинне, тоді р хибне. Але тоді р  q хибне, що суперечить твердженню, що висновок хибний, а посилки істинні. Отже, умовивід правильний. Метод від супротивного ( протилежного ). 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Будь-який умовивід з посилками Н 1, H 2, H 3,..., H n і висновком C є правильним тоді і тільки тоді, коли висловлення ( H 1  Н 2  H 3  …  Н n ) → C є тавтологія. Порядок проходження посилок не є істотним, оскільки Н 1  Н 2  Н 2  Н 1. Приймемо у якості правила виведення наступний умовивід, в правильності якого легко переконатися. p p → q  q Цей правильний умовивід називається правилом висновку ( відокремлення ) ( modus ponen s ). 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План Приклади

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Приклад. Розглянемо приклад використання правила відокремлення. Нехай b - ціле число, а р і q задані таким чином: р : b парне; q : b ділиться на 2, отже p → q : якщо b парне, то b ділиться на 2 Правило відокремлення дає р → q якщо b парне, то b ділиться на 2 p b парне  q b ділиться на 2 Припустимо, що висловлення якщо b парне, то b ділиться на 2 одержано як властивість цілих чисел і b = 12. Тоді обидві посилки істинні, так що немає сумніву у тому, що 12 ділиться на 2. З другого боку, якщо b = 13, тоді р хибне, і хоча умовивід правильний, не можна стверджувати що-небудь про подільність b = 13 на 2. Якщо одна з посилок хибна, то істинність висновку жодним чином не залежить від правильності умовиводу. 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Правила виведення

а ) Modus Ponens б ) Силогізм в ) Modus Tollens г ) Розширення д ) Спеціалізація 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План p → q p  q p → q q → r  p → r p → q  q   p е ) Кон'юнкція ж ) Вибір з ) Виключаючий вибір и ) Зведення до абсурду p  p  q p  q  p p q  p  q р р → ( r  s ) r → q s → q  q p  q р → ( r  ~ r )  q  р → ( r  ~ r )  p Правильність всіх перерахованих умовиводів можна показати за допомогою таблиць істинності.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

Зведення до абсурду використовується у методі доведення від супротивного ( протилежного ). Припускаємо, що істинним є заперечення висловлення, яке необхідно довести, і намагаємося дійти суперечності. Якщо це вдається, твердження доведено. Розглянемо умовиводи: Таблиця істинності даних умовиводів. Таблиця істинності показує хибність обох умовиводів. 1-й з них називають помилкова конверсія, а 2-й – помилкова інверсія. 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План p → q q  p ~ p → ~ q p  q Випадок p q (( p → q )  q ) → p (( ~ p → ~ q )  p ) → q 1 Т Т Т Т Т Т Т F Т F Т Т Т Т 2 Т F F F F Т Т F Т Т Т Т F F 3 F Т Т Т Т F F Т F F F F Т Т 4 F F Т F F Т F Т Т Т F F Т F  

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Приклад. Нехай дані висловлення р: яблуко червоне, q: яблуко стигле. помилкова конверсія приймає вигляд помилкова інверсія приймає вигляд Якщо яблуко червоне, то воно стигле Яблуко стигле  Яблуко червоне p → q q  p ~ p → ~ q p  q Якщо яблуко не червоне, то воно не стигле Яблуко червоне  Яблуко стигле 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Процес доведення теорем Доведення – це послідовність тверджень, кожне з яких істинне через одну з наступних причин: а) за припущенням; б) за аксіомою або означенням; в) за раніше доведеною теоремою або лемою; г) виведено з попередніх тверджень; д) логічно еквівалентно попередньому твердженню. Приклад. Довести правильність даного умовиводу: Доведення. 4. Аксіоматичні системи: умовиводу і доведення План p → q  r →  q  r   p № Твердження Як одержано 1 p → q припущення 2  r →  q припущення 3  r припущення 4  q 2, 3 і правило відокремлення 5  q →  p 1 і еквівалентність p → q   q →  p 6  p 4, 5 і правило відокремлення

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: ПОВНОТА В ЛОГІЦІ ВИСЛОВЛЕНЬ

Одне з застосувань таблиць істинності - конструювання комутаційних схем. Оскільки р ↔ q еквівалентно ( р → q )  ( q → р ), р  q еквівалентно ( р  ~ q )  (~ р  q ), р → q еквівалентне ~ р  q, p  q еквівалентно ~(~ р  ~ q ), p  q еквівалентно ~(~ р  ~ q ). то використовувати зв'язки ↔, , →, ,  зручно, але не необхідно. Отже,  висловлення може бути виражене через пару зв'язок ~ і  або ~ і . 5. Повнота в логіці висловлень План

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

Але існують дві зв'язки, такі що  висловлення може бути виражене з використанням тільки однієї з них:  - штрих Шеффера,  - стрілка Пірса. Їх таблиці істинності: 5. Повнота в логіці висловлень План Випадок р q р  q Випадок р q р  q 1 T T F 1 T T F 2 T F T 2 T F F 3 F T T 3 F T F 4 F F T 4 F F T Еквівалентність р | р і ~ р встановлюється за допомогою таблиці істинності: Випадок р р  р 1 T T F T 2 T T F T 3 F F T F 4 F F T F *

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

Для того, щоб показати, що будь-яку зв'язку можна замінити зв'язкою |, достатньо показати це для пар зв'язок ~ і  або ~ і , оскільки можливість виразити будь-яку зв'язку однією з цих пар вже показана. Еквівалентність р | р і ~ р встановлюється за допомогою наступної таблиці істинності: 5. Повнота в логіці висловлень План Випадок р р  р 1 T T F T 2 T T F T 3 F F T F 4 F F T F *

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Так само таблиця показує, що ( р | р ) | ( q | q ) еквівалентне р  q. Можна також показати, що ( р | q ) | ( p | q ) еквівалентно р  q. 5. Повнота в логіці висловлень План Випадок р q ( р  р )  ( q  q ) 1 T T T F T T T F T 2 T F T F T T F T F 3 F T F T F T T F T 4 F F F T F F F T F * Таким чином, якщо показати, що ~ і  або ~ і  можна виразити, використовуючи тільки , тоді і будь-яку зв'язку можна виразити, використовуючи лише .

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

5. Повнота в логіці висловлень План Випадок р q 1 T T T 2 T F T 3 F T F 4 F F T Наприклад, припустимо, що є таблиця істинності Відомо, що p  q істинне у випадку 1 і хибне у всій решті випадків. Аналогічно, р  ~ q істинне тільки у випадку 2, ~ p  q істинне тільки у випадку 3, а ~ р  ~ q істинне тільки у випадку 4. Нехай висловлення повинно бути істинним точно у вказаних нами випадках. Якщо для кожного такого випадку (рядка таблиці) вибрати висловлення, яке істинне тільки в цьому випадку, і зв'язати ці висловлення зв'язкою , то отримаємо висловлення, істинне тільки в необхідних випадках (рядках).

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

У приведеному вище прикладі дана таблиця істинності відповідає висловленню ( р  q )  ( р  ~ q)  (~ р  ~ q). У разі таблиць істинності з трьома змінними маємо аналогічну ситуацію. Для кожного рядка наступної таблиці наведене висловлення, істинне тільки для цього рядка. 5. Повнота в логіці висловлень План Випадок р q r 1 T T T р  q  r 2 T T F р  q   r 3 T F T р   q  r 4 T F F р   q   r 5 F T T  р  q  r 6 F T F  р  q   r 7 F F T  р  q  r 8 F F F  р  q   r

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

( р  q  ~ r )  ( р  ~ q  r )  (  р  q  ~ r ) Така форма виразу висловлення називається диз'юнктивною нормальною формою. Вирази р  q  ~ r, р  ~ q  r і ~ р  q  ~ r називаються елементарними кон'юнкціями. ОЗНАЧЕННЯ 1.5. Нехай p 1, p 2, р 3, …, р n - прості висловлення. Вираз х 1  х 2  x 3  …  х n, в якому х i = р i або x i =~p i, назвемо елементарною кон'юнкцією. Вираз, що є диз'юнкцією елементарних кон'юнкцій, називається диз'юнктивною нормальною формою, тобто якщо m 1, m 2, m 3,..., m n - елементарні кон'юнкції, тоді m 1  m 2  m 3  …  m n - диз'юнктивна нормальна форма. Хоча будь-яке висловлення може бути виражене в диз'юнктивній нормальній формі, ця форма не є простою. 5. Повнота в логіці висловлень План

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39

Випадок р q r 1 T T T  р  q   r 2 T T F  р  q  r 3 T F T  р  q   r 4 T F F  р  q  r 5 F T T р   q   r 6 F T F р   q  r 7 F F T р  q   r 8 F F F р  q  r кожен вираз хибний в рядку, де він розташований, і істинний в будь-якому іншому рядку. Якщо треба знайти висловлення, що відповідає даній таблиці істинності, то використовують висловлення, кожне з яких хибне тільки у відповідному рядку, і всі ці висловлення об'єднуються зв'язкою . 5. Повнота в логіці висловлень План

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40

Наприклад, таблиці істинності вигляду Випадок р q r 1 T T T T 2 T T F T 3 T F T F 4 T F F F 5 F T T T 6 F T F F 7 F F T F 8 F F F T відповідає висловлення (~ р  q  ~ r )  (~ р  q  r )  ( р  ~ q  r )  ( р  q  ~ r ). 5. Повнота в логіці висловлень План

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41

ОЗНАЧЕННЯ 1.6. Нехай р 1,p 2,p 3,…, p n прості висловлення. Назвемо вираз x 1  x 2  х 3  …  х n у якому х і = р і або р і елементарною диз’юнкцією. Вираз, що є кон’юнкцією елементарних диз’юнкцій, називається кон’юнктивною нормальною формою, так що, якщо т 1,т 2,т 3,…, т n елементарні диз’юнкції, то т 1  т 2  т 3  …  т n є кон’юнктивна нормальна форма. 5. Повнота в логіці висловлень План Така форма виразу висловлення називається кон'юнктивною нормальною формою. Вирази ~ р  q  ~ r, ~ p  q  r, p  ~ q  r і p  q  ~ r носять назву елементарних диз'юнкцій. Тепер дамо формальніше означення

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: КАРТИ КАРНО

Для простих висловлень p 1, p 2, p 3, …, p n існує 2 n різних елементарних кон'юнкцій. Наприклад, для висловлень р і q елементарними кон'юнкціями будуть р  q, p  ~ q, ~ р  q і ~ р  ~ q. Карта Карно – це таблиця, кожен елемент якої є елементарною кон'юнкцією. Наприклад, для висловлень р і q карта Карно повинна мати вигляд, зображений на рис. 1.1, а на рис. 1.2 усередині прямокутників представлені відповідні елементарні кон'юнкції. q -q q -q р р р  q р  -q -р -р -р  q -р  -q Рис. 1.1 Рис.1.2 6. Карти Карно План

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43

6. Карти Карно План Для представлення картою Карно висловлення, записаного в диз'юнктивній нормальній формі, необхідно помістити  в прямокутниках, відповідних елементарним кон'юнкціям. Наприклад, висловленню ( р  q )  ( ~ р  ~ q ) відповідає карта Карно, зображена на рис. 1.3. q -q q -q р  р   -р  -р Рис. 1.3 Рис. 1.4 Помітимо, що якщо висловленню відповідає карта Карно з двома сусідніми в рядку або в стовпці , тоді вираз можна спростити, звівши дві елементарні кон'юнкції до однієї, що містить на одну компоненту менше (тобто або р, або q не присутні у виразі).

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44

6. Карти Карно План Наприклад, висловлення ( р  q )  ( р  ~ q ), якому відповідає карта Карно, зображена на рис. 1.4, еквівалентна висловленню p, оскільки ( p  q )  ( p  ~ q )  p  ( q  ~ q )  р  Т  р. р -р q -q r -r r Рис. 1.5 Карта Карно для р, q і r може мати вигляд, зображений на рис. 1.5, а на рис. 1.6 в прямокутниках всередині представлені елементарні кон'юнкції.

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45

6. Карти Карно План р р  q  r р  q  - r р  - q  - r р  - q  r -р - р  q  r - р  q  - r - р  - q  - r - р  - q  r q -q r -r r Рис. 1.6 Отже, висловленню ( р  q  ~ r )  ( р  ~ q  r )  ( ~ р  q  ~ r ) відповідатиме карта Карно, зображена на рис. 1.7. р   -р  q -q r -r r Рис. 1.7

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46

Перерахуємо чотири послідовні кроки при використанні карти Карно: 1. Для кожної елементарної кон'юнкції позначте на карті відповідний прямокутник. 2. Покрийте знаки, використовуючи, по можливості, декілька прямокутних блоків. 3. Використовуйте блоки, максимальні за величиною, не міняючи числа блоків. 4. Оцініть блоки з відповідними висловленнями, які описують їх, і об'єднайте ці висловлення символом . 6. Карти Карно План Приклади

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47

Розглянемо вираз ( р  q  r  ~ s )  ( р  q  ~ r  ~ s )  ( р  q  r  s )  ( р  q  ~ r  ~ s )  (~ р  q  r  ~ s )  (~ р  q  ~ r  ~ s )   (~ р  q  r  ~ s )  (~ р  q  ~ r  s )  ( р  ~ q  ~ r  s )  ( р  ~ q  r  s )  ( р  ~ q  ~ r  ~ s ). р -р r - r r q -q s s -s Рис. 1.12 6. Карти Карно План

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48

Розміщуючи відповідні значки в карті Карно, отримуємо карту, зображену на рис. 1.13, яку можна покрити восьмикратним, чотирикратним і двократним блоками. Восьмикратний блок можна описати, використовуючи тільки одну з компонент р, q, r або s. В даному випадку восьмикратний блок описує q. Чотирикратний блок можна описати, використовуючи тільки два прості висловлення. В даному випадку цей блок можна описати, використовуючи р  s. Двократний блок можна описати, використовуючи три прості висловлення. В даному випадку це р  ~ q  r. Отже, початкове висловлення можна спростити і привести до вигляду q  ( p  s )  ( р  ~ q  r ). Оскільки r знаходиться на обох кінцях рядка, а s знаходиться на обох кінцях стовпця, "скручування" карти Карно об'єднує ці 6. Карти Карно План

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49

q -q p     s    -s -p     s r -r r Рис. 1.13 Наприклад, чотирикратний блок на карті Карно на рис. 1.14 можна описати за допомогою r  s. q -q p   s -s -p   s r -r r Рис. 1.14 6. Карти Карно План випадки, так що верхній край можна вважати прилеглим до нижнього, а лівий — прилеглим до правого.

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50: КОМУТАЦІЙНІ СХЕМИ

Висловлення, відповідні комутаційним (релейно-контактним) схемам, прийнято виражати у системі позначень булевої алгебри. Тому, перш ніж перейти до вивчення комутаційних схем, ми перейдемо від позначень, прийнятих в логіці, до булевого запису. Символи ,  і ~ замінюються, відповідно, на , + і '. Таким чином, ( р  q )  ~ r перетворюється в ( р  q ) + r ', а ( р  q  ~ r )  ( р  ~ q  r )  (~ р  q  ~ r ) приймає вигляд ( р  q  r ') + ( р  q '  r ) + ( р '  q  r '). Як і в звичайній алгебрі, знак множення, як правило, опускається, і передбачається, що множення виконується перед додаванням, тому наведений вище вираз можна переписати у вигляді pqr  + pq ' r + p ' qr '. 7. Комутаційні схеми План

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51

7. Комутаційні схеми План У таблицях істинності Т замінюється на 1, а F на 0, після чого таблиця істинності Випадок р q r p  ((  q)  r) 1 T T T T T F T F T 2 T T F T T F T F F 3 T F T T T T F T T 4 T F F T T T F F F 5 F T T F F F T F T 6 F T F F F F T F F 7 F F T F T T F T T 8 F F F F F T F F F

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52

7. Комутаційні схеми План перетвориться в таблицю Випадок р q r р + ( q   r ) 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 4 1 0 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 р q - + Рис. 1.15

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53

У 1938 р. Клод Шеннон помітив зв'язок між таблицями істинності і електричними схемами. Розглянемо схему перемикання на рис. 1.15, яка складається з джерела живлення (рис. 1.16) і електричної лампочки (рис. 1.17). - + 7. Комутаційні схеми План Привласнимо значення 1 перемикачам р і q, якщо вони замкнуті (тобто електричний струм проходить через них). У протилежній ситуації привласнимо їм значення 0. Привласнимо значення 1 схемі, коли лампочка світиться (тобто електричний струм через неї проходить). Помітимо, що при послідовному з'єднанні елементів ланцюга р і q, як це має місце на наведеній вище схемі, лампочка спалахує, Рис. 1.1 6 Рис. 1.1 7

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54

і значення схеми стає рівним 1 тільки у разі, коли обидва перемикача замкнуті, тобто і р, і q мають значення 1. Таким чином, схема відповідає висловленню р  q. Таке розташування перемикачів називається логічним елементом р і q, або схемою логічного множення. Цей логічний елемент позначається символом, зображеним на рис. 1.18. 7. Комутаційні схеми План р i q q Рис. 1.18 Тепер розглянемо схему перемикання, показану на рис. 1.19, де перемикачі р і q сполучені паралельно.

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55

р - q + Рис. 1.19 Відзначимо, що тепер лампочка спалахує, і значення схеми стає рівним 1, коли один з двох перемикачів р або q замкнутий, тобто або значення р = 1, або q = 1 (або обидва вони рівні 1). Ця схема відповідає висловленню р + q. Таке розташування вимикачів називається логічним елементом р або q, або схемою логічного додавання. Цей логічний елемент позначається символом, зображеним на рис. 1.20. 7. КОМУТАЦІЙНІ СХЕМИ План p або q p q Рис.1.20

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56

Припустимо, є схема, з одним перемикачем р, який має таку властивість, що лампочка спалахує тоді і тільки тоді, коли р розімкнений. Отже, схема має значення 1, коли р має значення 0, і має значення 0, коли р має значення 1. Ця схема відповідає р ', а відповідний логічний елемент називається логічним елементом не, або інвертуванням. Логічний елемент не позначається символом, зображеним на рис. 1.21. Рис. 1.21 7. КОМУТАЦІЙНІ СХЕМИ План p не p Приклади

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57

7. Комутаційні схеми План ПРИКЛАД 1.7. Схема на рис. 1.22 містить логічний елемент р і q, за яким слідує інвертування, так що схема відповідає виразу (р  q)‘, тобто інвертування заперечує всю попередню йому схему. ПРИКЛАД 1.8. Схема на рис. 1.23 містить з'єднання логічного елементу р або q з логічним елементом не r за допомогою логічної схеми множення. Отже, вона відповідає виразу (p + q)  r .

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
58

Последний слайд презентации: Таблиці істинності, логіка, доведення

ПРИКЛАД 1.9. Булевий вираз, відповідний схемі на рис. 1.24, має вигляд (p   q) + (p  r )  ПРИКЛАД 1.10. Комутаційна схема, відповідна виразу (р'  q) + r, показана на рис. 1.25. 7. Комутаційні схеми План

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже