Презентация на тему: Табличний процесор Урок 23 Фільтрація та сортування

Реклама. Продолжение ниже
Табличний процесор Урок 23 Фільтрація та сортування
Повторення
Фільтрація —
Застосування атофільтра
Типи умов фільтрації
Налаштування автофільтрів
Автофільтрація за кількома параметрами
Розширений фільтр
Критерій фільтрації
Створення розширеного фільтра
Відомість оцінок
Умовне форматування даних
Сортування таблиць
Сформулюйте критерії
Контрольні запитання і завдання
Висновки
Пам’ятайте
Домашнє завдання
1/18
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 53)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (551 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Табличний процесор Урок 23 Фільтрація та сортування

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Повторення

Як подати у вигляді таблиці множину одно- типних об’єктів? Яке призначення мають функції для роботи з базою даних у Microsoft Excel? За якими правилами записують критерій у функціях для роботи з базою даних? Яка функція дає змогу знайти середнє зна- чення певного параметра для об’єктів, що задовольняють певному критерію ?

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Фільтрація —

процес вибирання з таблиці рядків, що задовольняють певній умові Застосовують, якщо умова вибору стосується одного стовпця або кількох стовпців, з’єднаних сполучником «і» Дає змогу застосувати складніші умови відбору, його використовують, якщо автофільтр не дає результату

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Застосування атофільтра

Виділіть таблицю. Виконайте команда Дані 4 Фільтр 4 Автофільтр. Клацніть кнопку у клітинці стовпця, на значення якого накладатиметься умова. Із списку виберіть певну умову фільтрації.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Типи умов фільтрації

Параметр має певне значення Значення параметра розміщуються серед певної кількості перших або останніх об’єктів Значення параметра задовольняє рівнянню або нерівності

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Налаштування автофільтрів

Значення параметра задовольняє рівнянню або нерівності Значення параметра розміщуються серед певної кількості перших або останніх об’єктів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Автофільтрація за кількома параметрами

У такий спосіб добирають рядки за складеними умовами, з’єднаними сполучником «і»

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Розширений фільтр

використовують, коли: частини умови, що стосуються різних параметрів, з’єднані сполучником «або»; значення якогось параметра мають задовольняти умові, що складається більш ніж із двох частин.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Критерій фільтрації

Умови, з’єднані сполучником «і», записують в одному рядку критерію; Умови, з’єднані сполучником «або» — у різних. посада оклад посада оклад продавець >6000 продавець >6000

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Створення розширеного фільтра

У порожніх клітинках арку- ша створіть критерій філь- трації. Виконайте команду Дані 4 Фільтр 4 Розширений фільтр. У полі Вихідний діапазон укажіть діапазон, де роз- міщується таблиця, а в по- лі Діапазон умов — діа- пазон критерію і клацніть кнопку OK. Скасування результатів фільтрування: команда Дані 4 Фільтр 4 Відобразити все

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Відомість оцінок

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Умовне форматування даних

автоматичне надання клітинкам певного формату залежно від того, істинною чи хибною є певна умова Умова накладатиметься на значення тієї клітинки, яка форматується Умову задано як формулу, що набуває логічного значення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: Сортування таблиць

процес розташування рядків таблиці в такому порядку, що значення в певному стовпці лише зростатимуть або лише спадатимуть Команда Дані 4 Сортування Сорування за кількома параметрами

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Сформулюйте критерії

Який із критеріїв не дасть жодного результату?

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Контрольні запитання і завдання

Чим автофільтр відрізняється від розширеного фільтра? У яких випадках застосування автофільтра не дає бажаного результату? Як скасувати результати фільтрування? Для чого застосовують умовне форматування? З якою метою сортують таблиці? Як виконується сортування таблиці за двома параметрами?

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Висновки

Фільтрація — процес вибирання з таблиці рядків, що задовольняють певній умові. Автофільтр застосовують тоді, коли умова вибору стосується лише одного стовпця або складається з умов щодо значень кількох стовпців, з’єднаних сполучником «і». Розширений фільтр використовують, коли частини умови з’єднані сполучником «або», чи значення певного параметра мають задовольняти умові, що складається більш ніж із двох частин. Умовне форматування полягає в автоматичному наданні клітинкам певного формату залежно від того, істинною чи хибною є певна умова.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Пам’ятайте

Для застосування автофільтра слід виділити таб лицю, виконати команду Дані 4 Фільтр 4 Автофільтр та клацнути кнопку в клітинці з назвою того стовпця, на значення якого накладається умова. Критерій відбору рядків створюють за тими прави- лами: умови, з’єднані сполучником «і», записують в одному рядку критерію, а з’єднані сполучником «або» — у різних. Сортування, або впорядкування, рядків таблиці — розташування їх у такому порядку, що значення в певному стовпці лише зростатимуть або лише спадатимуть. Сортування можна здійснювати двома способами: за зростанням та за спаданням, вико навши команду Дані 4 Сортування.

Изображение слайда
1/1
18

Последний слайд презентации: Табличний процесор Урок 23 Фільтрація та сортування: Домашнє завдання

Підготувати відповіді на питання для роз- думів та виконати завдання для дослі- джень з підручника; Виконати завдання 1, 8 з робочого зошита. Розв’язати кросворд та ребуси.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже