Презентация на тему: Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері

Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Жоспары:
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табыстылық көрсеткіштерін талдау міндеттеріне мы налар жатады:
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Ж алпы табыс
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Жалпы табыстьң ауытқуына негізгі факторлардың әсері
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
Қорытынды.
Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.
1/24
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 31)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (800 Кб)
1

Первый слайд презентации: Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері

Орындаған: мейірманова азира Курс:4 Факультет: фармация Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жоспары:

Кіріспе. Табыс. Негізгі бөлім. Табыстылықтың көрсеткіштер жүйесі. Табыстылық көрсеткіштерін талдау. Жалпы табыс. Қорытынды.

Изображение слайда
3

Слайд 3

" Табыстар дегеніміз - қаржының келуі немесе активтер құнының өсуі, не болмаса пассивтердің азаюы түріндегі есепті кезеңдегі экономикалық пайданың үлғаюы болып табылады. Өз кезе гінде, табыс алмай кәсіпорынның дамуын жүзеге асыру және әлеуметтік мәселелерді шешу мүмкін емес.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Табыстылықтың көрсеткіштер жүйесі ең алдымен қаржылық нәтижелердің абсолютті көрсеткіштерінен тұ рады, олар : өнімді ( жұмыс, қызметті ) өткізуден алынатын табыс ; жалпы табыс ; негізгі қызметтен алынатын табыс ; салық салынғанға дейінгі дағдылы қызметтен алынатын табыс ; салық салынғаннан кейінгі дағдылы қызметтен алынатын табыс ; төтенше жағдайлардан алынған табыс ; кәсіпорын қызметінің соңғы қаржылық нәтижесі болып табылатын таза табыс.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Т а быс жинақталған түрде шаруашылық жүргізудің нәтижесін, жанды және затқа айналған еңбектің өнім ділігін көрсетеді. Оны кейбір экономистер экономика лық тиімділік көрсеткіштері қатарына жатқызса, енді біреулері оны кәсіпорын жұмысының тиімділігіне жат қызады.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Нарық жағдайында табыстың ролі айтарлықтай арт ты. Табыс табу кез келген кәсіпорынның мақсатты функ циясы ретінде төмендетілді. Нарықтық эконо микаға көшумен табыс оның, яғни кәсіпорын ның қозғаушы күшіне айналды. Тек табыс қана өзара байланысқан үш мәселенің шешімін анықтайды : нені, қалай және кім үшін өндіру кере к

Изображение слайда
7

Слайд 7

Табыс табу кез келген кәсіпорынның қызмет етуінің мақсаты болып қалыптасты, ал нарықтық экономика кәсіпорынның негізгі өндірістік және әлеуметтік дамуының көзі болып табы - лады. Бұл принцип өнімді өндірудегі шығындардың толық ақталуын және кәсіпорынның ендірістік-техникалық базасының кеңеюіне негізделеді.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Табыс есебінен, сондай-ақ кәсіпорынның бюджет алдындағы, банктер мен басқа да кәсіпорындар, ұйым дар алдындағы міндеттемелері орындалады. Сонымен, табыс кәсіпорынның өндірістік және қаржылық қызме тін бағалаудағы негізгі көрсеткіші болып табылады.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Табыс өз қызметтерін тиімді орындай алуы үшін келесідей негізгі шарттар қажет болады : 1. Жуықтаудың белгілі бір дәрежесінде, өнім бағасы еңбектің қоғамдық қажетті шығындарын керсетуі тиіс және ол сондай-ақ еңбек өнімділігінің үздіксіз өсуі мен өзіндік құнның төмендеуін ескеруі қажет. Бұйымдарды калькуляциялау және өнімнің өзіндік қ ұ нын анықгау жүйесі ғылыми негізделген болуы керек.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Табысты бөлу ( тарату ) механизмі белсенді роль атқаруы керек және өндірістің дамуы мен оның тиімділігін арттыруда ынталандырушы фактор болуы тиіс. 4. Табысты тиімді пайдалану тек қалған барлық қаржы тұтқаларының жүйесінде ( амортизациялық ауд а рымдар, қаржылық санкциялар, салық салу, акциздер, жал төлемі, дивидендтер, пайыздық мөлшерлемелер, арнайы қорлар, салымдар, пай ( жарна ) төлемдері, инвестициялар, есеп айырысу нысандары, несие түрлері, валюта және бағалы қағаздар курсы және т.б.) ғана мүмкін.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Табыстылық көрсеткіштерін талдау міндеттеріне мы налар жатады:

табыстылықтың абсолютті көрсеткіштерінің жос парының орындалуын бағалау; таза табыстың қалыптасуының құрамдас элемент терін зерттеу; табысқа әсер ететін факторлардың әсерін анықтау және сандық өлшеу; табысты бөлу бағыттарын, пропорцияларын және тенденцияларын зерттеу ;

Изображение слайда
12

Слайд 12

табыстың өсу резервтерін анықтау ; кәсіпорынның даму перспективасын ескере оты рып, табысты тиімді пайдалану жөнінде ұсыныс тар жасау ; табыстылықтың ( рентабельділіктің ) әр түрлі коэф фициенттерін және олардың деңгейлеріне әсер етуші факторларды зерттеу.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Табыстыл ық т ың абсолютті көрсеткіші өнімді ( жұмыс, қызмет ) өткізуде н алын а тын табыс болып табылад ы Ол қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есепте қосымша құн салығы, акциздер және т.с.с. салықтар мен міндетті төлемдер, сондай-ақ қайтарылған тауарлардың құны, сату шегерімдері және баға шегерімдері алынып тасталып көрсетіледі.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Табыс құрылымында ең үлкен үлес салмақты өнім дер мен тауарларды өткізуден түсетін табыс алады, оның мөлшері өнім өндіру деңгейімен, оның сапасымен және төменде қарастырылатын басқа да факторлармен анықталады Өнім өткізуден түсетін табыс сомасына қоймадағы өтпеген бұйымдар қалдықтарының және сатып алушы ның жауапты сақталуындағы тиеліп жіберілген тауар лардың өзгерістері белгілі бір әсер етеді.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Ж алпы табыс

Табыстыльқтың абсолютті көрсеткіші - жалпы табыс. Ол өнімді өткізудің қаржылық нәтижесін білдіреді және негізгі қызмет нәтижесінде өнімді өткізуден түскен табыс пен өткізілген өнімнің өндірістік өзіндік құны арасындағы айырма ретінде анықталады

Изображение слайда
16

Слайд 16

Басқаша айтқанда ж алпы табыс тауарларды сатудан түскен ақшалай түсім мен өндіріске жұмсалған материалдық шығынның арасындағы айырма ретінде айқындалады. Ол   жалақы  мен таза табыс ( пайда ) сомасына тең. Ауыл шаруашылығында жалпы өнімнің ағымдағы бағамен есептелген құны мен материалдық өндірістік шығынның айырмасы ретінде есептеледі.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Жалпы табысқа әсер ететін маңызды фактор өндірістік өзіндік құн, сондықтан оның төмендеуі оның көлеміне көп әсерін тигізеді. Шаруашылық жүргізудің түрақты экономикалық жағдайында жалпы табыстың өсуінің негізгі жолы материалды шығындар бөлігінде өзіндік құнды төмен дету. Бұл, әсіресе шикізат құнының үлес салмағы өнімнің өзіндік құнында өте жоғары болып келетін өңдеу және қайта өңдеу салаларында (машина жасау және металл өңдеу, металлургия, мұнай -химия, тігін, тамақ және т.б.) қызмет жасайтын кәсіпорындар үшін өте маңызды.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Жалпы табыстың ауытқуына алып келетін факторлар: өткізілген өнімнің өндірістік өзіндік құны ; өнім бірлігінің бағасы ; өткізілген өнім көлемі (саны); өткізілген өнім құрамындағы құрылымдық өз герістер.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Өткізілген өнімнің өндірістік өзіндік құнының жос- пармен салыстырғанда төмендеуі немесе өсуі кезінде жалпы табыс сәйкесінше өседі немесе азаяды.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Жалпы табыстьң ауытқуына негізгі факторлардың әсері

№ Көрсеткіштер Сомасы, мың тг Жоспарлы табысқа %-бен 1. Өткізілген енімнің өзіндіі? құны-ның өсуі -1255 + 28,4 2. Келісілген бағалар деңгейінің өсуі + 3434 + 77,7 3. Өнімді өткізу көлемінің артуы + 150 + 3,4 4. Өткізілген енім құрамындағы құрылымдық езгерістер -561 -12,7 Жиыны : + 1768 + 40,0

Изображение слайда
21

Слайд 21

Жоспардан тыс жалпы табыс келісім бағалары мен өнімді өткізу көлемінің өсуі нәтижесінде алынып отыр. Егер кәсіпорын өнімнің өзіндік құнының өсуіне жол бермеген болса және де бизнес жоспармен салыстыр ғанда өткізілген өнімнің құрамындағы құрылымдық өзгерістер болмаған жағдайда жалпы табыс 1816 мың теңгеге (1255+561) есетін еді. Жалпы табыстың өн дірістік езіндік құнының өсуі нәтижесінде азаюын — кәсіпорын жұмысындағы жағымсыз құбылыс ретінде сипаттауға болады.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Табыстылықтың келесі абсолютті көрсеткіші -н егізгі қызметтен алынған (түскеи) табыс. Ол сальдоланған қаржылық нәтижені білдіреді және жалпы табыс пен кезең шығындары арасындағы айырма ретінде мына формула бойынша анықталады: Д" =Д Ж -Р К. Мұндағы: Д н - негізгі қызметтен алынған табыс; Д ж - жалпы табыс; Р к - кезең шығындары.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Қорытынды

Табыс   – қандай да бір мақсатқа жетудегі сәттілік, жұмыстағы жоғары нәтижелері үшін қоғам алдында қадірінің артуы. Кез келген кәсіпкер өз кәсіпкерлік ісінде табысқа талпынады. Кәсіпкерлік табысқа бірнеше фактордың ықпалымен жетуге болады : сәттілік немесе бақ, « керек кезде керек жерде болу», « өз мүмкіндігін жібермеу »; байқап көру және қателер тәсілімен белсенді іздену, әр түрлі нұсқаларды қолдану ; білікті есептеу және қолайлы нұсқаны таңдау ; өз қорларын пайдалану : білім, ептілік, қабілеттер жеке қасиеттер ; жоғары уәждеме, өз алдына қойған мақсаттарға жетуді қалау. Сөзсіз, басты фактор болып өзі-өзі уәждемелеу болып табылады. Адамның дамуды қалауы, оны мақсатына жетелейтін ішкі күші. Уәждеменің күші мақсатқа жетудің жылдамдығын анықтайды.

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Табысты қалыптастыру және оны талдау әдістері.Жалпы табысты жоспарлау әдістері

Назарларыңызға рахмет!

Изображение слайда