Презентация на тему: Та қырып: Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық

Та қырып: Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар
Жоспар:
Тақырып бойынша нормативтік материал:
Тақырып бойынша нормативтік материал :
Қоғамдық қауіпсіздік
Ұлттық қауіпсіздік
Қоғамдық тәртіп
Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы ҚҚБ-ды топтастыру
Террористік қылмыстар:
Экстремистік қылмыстар:
Түрлі сипаттағы қылмыстық топтар құрумен байланысты қылмыстар:
Терроризм
Терроризм актісі (ҚР ҚК 255-бабы)
Терроризм актісінің объективтік жағын құрайтын іс-әрекеттер :
Терроризм актісінің мақсаттары :
Қылмыстық жауаптылықтан босатудың арнайы түрі
Бандитизм (ҚР ҚК 268-бабы)
Бандитизмнің объективтік жағын құрайтын әрекеттер:
Өрт қау i пс i зд i г i талаптарын бұзу (ҚР ҚК 292-бабы)
Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)
Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)
Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)
Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)
Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)
Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)
Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)
Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)
Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)
Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)
Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)
Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)
Кейс фабуласы
Кейс шеш імі
Кейс шеш імі
Кейс шеш імі
Кейс шеш імі
Кейс шеш імі
1/37
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 95)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (604 Кб)
1

Первый слайд презентации: Та қырып: Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар

Пән: ҚР қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім)

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жоспар:

1) Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы ҚҚБ-дың түсінігі және жалпы сипаттамасы 2) Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы ҚҚБ-ды топтастыру 3) Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы ҚҚБ-дың жекелеген құрамдарын талдау 4) Қоғамдық тәртіпке қарсы ҚҚБ

Изображение слайда
3

Слайд 3: Тақырып бойынша нормативтік материал:

1) «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы ҚР Заңы. 2) «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 1999 жылғы 13 шілдедегі ҚР Заңы. 3) «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» 2005 жылғы 18 қаңтардағы ҚР Заңы. 4) « Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы » 1998 жылғы 30 желтоқсандағы ҚР Заңы. 4) «Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016 жылғы 12 қаңтардағы ҚР Заңы.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Тақырып бойынша нормативтік материал :

5) « Соттардың бандитизм және қылмысқа қатыса отырып, басқа қылмыстар жасағаны үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы » ҚР Жо ғарғы сотының 2001 жылғы 21 маусымдағы нормативтік қаулысы. 6) « Атыс қаруларын, оқ-дәріні, қару-жарақты немесе жарылғыш заттарды ұрлау, оларды заңсыз алып жүру, ұстау, жасау немесе өткізу, атыс қаруларын ұқыпсыз ұстау туралы істер жөніндегі сот тәжірибесі туралы » ҚР Жо ғарғы сотының 1995 жылғы 21 шілдедегі нормативтік қаулысы. 7) «Бұзақылық жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі туралы» ҚР Жо ғарғы сотының 2009 жылғы 8 қаңтардағы нормативтік қаулысы.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Қоғамдық қауіпсіздік

қоғам өмірінің қауіпсіз шарттарын реттейтін, сондай-ақ қоғамның қалыпты өмір сүруі үшін жеткілікті деңгейдегі қорғалғандық жағдайын қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастардың жиынтығы

Изображение слайда
6

Слайд 6: Ұлттық қауіпсіздік

адамның және азаматтың, қоғам мен мемлекеттің серпінді дамуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы ұлттық мүдделерін i ң нақты және ықтимал қау i п-қатерлерден қорғалуының жай-күй i

Изображение слайда
7

Слайд 7: Қоғамдық тәртіп

қоғамдық тыныштық пен имандылықты, өзара сыйластықты, азаматтардың қоғамдық орындардағы тиісті мінез-құлқын, әлеуметтік қарым-қатынастарды қолдауға бағытталған құқық нормаларын сақтау негізінде қалыптасқан қоғамдық қатынастардың жүйесі

Изображение слайда
8

Слайд 8: Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы ҚҚБ-ды топтастыру

1) Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы ҚҚБ-дың жалпы түрлері (ҚР ҚК255-274 баптары) 2) Қауіпсіздіктің арнайы ережелерін бұзумен байланысты ҚҚБ (ҚР ҚК 276-282, 292-баптары) 3) Жалпыға қауіпті заттармен жұмыс істеу ережелерін бұзумен байланысты ҚҚБ (ҚР ҚК 275, 283-291 баптары)

Изображение слайда
9

Слайд 9: Террористік қылмыстар:

Терроризм актісі (255-бап) Терроризмд i насихаттау немесе терроризм акт i с i н жасауға жария түрде шақыру (256-бап) Террорист i к топ құру, оған басшылық ету және оның әрекетіне қатысу (257-бап) Террорист i к немесе экстремист i к әрекетті қаржыландыру және терроризмге не экстремизмге өзге де дем берушілік (258-бап) Террорист i к не экстремист i к әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландыру (259-бап) Террористік немесе экстремистік даярлықтан өту (260-бап) Адамды кеп i лге алу (261-бап) Ғимараттарға, құрылыстарға, қатынас және байланыс құралдарына шабуыл жасау немесе оларды басып алу (269-бап) Әуе немесе су кемесін не жылжымалы темiржол составын айдап әкету, сол сияқты басып алу (270-бап)

Изображение слайда
10

Слайд 10: Экстремистік қылмыстар:

Террорист i к немесе экстремист i к әрекетті қаржыландыру және терроризмге не экстремизмге өзге де дем берушілік (258-бап) Террорист i к не экстремист i к әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландыру (259-бап) Террористік немесе экстремистік даярлықтан өту (260-бап) Заңсыз әскериленд i р i лген құралымды ұйымдастыру (267-бап)

Изображение слайда
11

Слайд 11: Түрлі сипаттағы қылмыстық топтар құрумен байланысты қылмыстар:

Ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу (262-бап) Қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған қатысу (263-бап) Трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу (264-бап) Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған қатысу (265-бап) Қылмыстық топтың әрекетін қаржыландыру, сол сияқты мүл i кт i сақтау, бөлу, қаржыландыру арналарын әз i рлеу (266-бап) Заңсыз әскериленд i р i лген құралымды ұйымдастыру (267-бап) Бандитизм (268-бап)

Изображение слайда
12

Слайд 12: Терроризм

күш қолдану идеологиясы және халықты үрейлендіруге байланысты және жеке адамға, қоғам мен мемлекетке залал келтіруге бағытталған күш қолдану және ( немесе ) өзге де қылмыстық әрекеттерді жасау не жасаймын деп қорқыту жолымен мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының немесе халықаралық ұйымдардың шешім қабылдауына әсер ету практикасы

Изображение слайда
13

Слайд 13: Терроризм актісі (ҚР ҚК 255-бабы)

Терроризм актісі, яғни жарылыс жасау, өрт қою немесе адамдардың қаза табуы, елеул i мүл i кт i к залал келт i ру не қоғамға қау i пт i өзге де зардаптардың туындау қауп i н төнд i рет i н өзге де әрекеттер жасау, егер бұл әрекеттер қоғамдық қау i пс i зд i кт i бұзу, халықты үрейленд i ру, Қазақстан Республикасы мемлекетт i к органдарының, шет мемлекетт i ң немесе халықаралық ұйымның шеш i мдер қабылдауына ықпал ету, соғысқа арандату не халықаралық қарым-қатынастарды шиелен i ст i ру мақсатында жасалса, сондай-ақ аталған әрекеттерд i дәл сол мақсаттарда жасау қатерін төндіру

Изображение слайда
14

Слайд 14: Терроризм актісінің объективтік жағын құрайтын іс-әрекеттер :

жарылыс жасау өрт қою адамдардың қаза табуы, елеул i мүл i кт i к залал келт i ру не қоғамға қау i пт i өзге де зардаптардың туындау қауп i н төнд i рет i н өзге де әрекеттер жасау аталған әрекеттерд i жасау қатерін төндіру

Изображение слайда
15

Слайд 15: Терроризм актісінің мақсаттары :

қоғамдық қау i пс i зд i кт i бұзу халықты үрейлендіру Қазақстан Республикасы мемлекетт i к органдарының, шет мемлекетт i ң немесе халықаралық ұйымның шеш i мдер қабылдауына ықпал ету соғысқа арандату халықаралық қарым-қатынастарды шиелен i ст i ру

Изображение слайда
16

Слайд 16: Қылмыстық жауаптылықтан босатудың арнайы түрі

Терроризм акт i с i н дайындауға қатысатын адам, егер ол мемлекетт i к органдарға дер кез i нде ескерту i мен немесе өзге тәс i лмен терроризм акт i с i н болғызбауға ықпал етсе және егер оның әрекеттер i нде өзге қылмыс құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады

Изображение слайда
17

Слайд 17: Бандитизм (ҚР ҚК 268-бабы)

БАНДА – қаруды не қару ретінде пайдаланылатын заттарды қолданып немесе қолдану қатерін төндіріп азаматтарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау мақсатын көздейтін алдын ала біріккен екі немесе одан да көп адамдардың тұрақты тобы ( ұйымдасқан топ)

Изображение слайда
18

Слайд 18: Бандитизмнің объективтік жағын құрайтын әрекеттер:

БАНДАНЫ ҚҰРУ – кез келген белсенд i де мақсатты i с-әрекеттерд i жасаудың нәтижес i нде банданың шын мән i с i нде құрылуы БАНДАҒА БАСШЫЛЫҚ ЕТУ – банданың қылмыстық i с-әрекеттер i н жоспарлауға, материалдық қамтамасыз етуге және ұйымдастыруға байланысты, сондай-ақ нақты қылмыстарға дайындалуға және оларды жасауға байланысты шеш i мдерд i қабылдау БАНДАҒА ҚАТЫСУ – банданың құрамына к i ру және жоспарланған қылмыстарды қаржыландыруға, қарумен, көл i кпен қамтамасыз етуге, нысандарды i здест i руге, ақпараттарды жинастыруға және т.б. БАНДА ЖАСАҒАН ШАБУЫЛДАРҒА ҚАТЫСУ

Изображение слайда
19

Слайд 19: Өрт қау i пс i зд i г i талаптарын бұзу (ҚР ҚК 292-бабы)

Объект – өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қоғамдық қатынастар Объективтік жағы: әрекет – өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу зардаптар – а) адамның денсаулығына ауыр немесе ауырлығы орташа зиян келтіру ; б) азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке i р i залал келт i ру Субъект ( арнайы ) – өрт қау i пс i зд i г i талаптарын сақтауға жауапты адам Субъективтік жағы: кінә – абайсыздық

Изображение слайда
20

Слайд 20: Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)

ОБЪЕКТ – қару айналымы саласындағы қоғамдық қатынастар ЗАТЫ: Суық қару Атыс қаруы Газды қару Оқдәрі (патрон) Жарылғыш заттар Жарылыс құрылғылары

Изображение слайда
21

Слайд 21: Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)

ҚАРУ – конструкциялық жағынан алғанда т i р i немесе өзге де нысананы зақымдауға, сондай-ақ белг i беруге арналған құрылғылар мен заттар СУЫҚ ҚАРУ – нысананы т i келей зақымдайтын құралы адамның бұлшық ет i күш i н i ң көмег i мен қозғалысқа келт i р i лет i н қару

Изображение слайда
22

Слайд 22: Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)

АТЫС ҚАРУЫ – оқ дәр i немесе өзге де заряд қуатының әсер i нәтижес i нде ұңғы оқпанынан оқты, снарядты, гранатаны ұшырып шығаратын қару ГАЗДЫ ҚАРУ – қолданылуы көз жасын ағызатын немесе т i т i ркенд i рг i ш заттарды пайдалануға нег i зделет i н қару

Изображение слайда
23

Слайд 23: Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)

ОҚДӘРІ (ПАТРОН) – конструкциялық жағынан қарудың ти i ст i түр i нен ату үш i н және нысананы зақымдауға арналған құрылғылар немесе заттар

Изображение слайда
24

Слайд 24: Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)

ЖАРЫЛҒЫШ ЗАТТАР – оқдәр i лер,  тротил, нитроглицерин, пироксилин, аммонал, жарылатын басқа да химиялық заттар және жарылғыштық қасиетке ие олардың алуға және сақтауға арнайы рұқсат талап ет i лет i н қоспалары ЖАРЫЛЫС ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ – жарылғыш затпен оқталған және атылатын қарудан атуға арналған және жарылғыш заттармен жарақтандырылған, жинастырылған құрылғылар

Изображение слайда
25

Слайд 25: Қаруды, оқ-дәр i лерд i, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өтк i зу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚР ҚК 287-бабы)

Объективт ік жағы: Алып жүру Иемдену Беру Өткізу Сақтау Тасымалдау

Изображение слайда
26

Слайд 26: Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)

Бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті қоғамды құрметтемеу анық көрінетін, азаматтарға күш қолданумен не оны қолдану қатерін төндірумен, сол сияқты бөтенн i ң мүлк i н жоюмен немесе бүлд i румен не барынша арсыздықпен ерекшеленет i н әдепс i з әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу

Изображение слайда
27

Слайд 27: Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)

Элемент Белгі Мазмұны Объект Негізгі Қоғамдық тәртіп Қосымша а) денсаулық ә) меншік қатынастары б) ар-намыс пен қадір-қасиет Объективтік жағы Іс-әрекет қоғамдық тәртіпті тым өрескел бұзу мен қоғамды анық құрметтемеу, егер олар : а) күш қолданумен не оны қолдану қатерін төндірумен ұштасса; б) бөтен мүл ікті жоюмен немесе бүлдiрумен ұштасса; в) барынша арсыздықпен ерекшеленетiн әдепсiз әрекеттер жасаумен ұштас са Субъект Негізгі құрам – 16 жасқа толған ақыл-есі дұрыс адам; Сараланған құрам –14 жасқа толған ақыл-есі дұрыс адам Субъективтік жағы Кінә Тікелей қасақаналық

Изображение слайда
28

Слайд 28: Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)

Бұзақылықтың ниеті – басқа адамдардың алдында өзінің артықшылығын, шектен тыс ерекшелігін көрсетуге ұмтылыс. Бұзақылықтың мақсаты – айналадағыларды өрескел дөрекілігімен, қоғамдық мораль нормаларын пысқырмайтындығымен таң қалдыру, азаматтардың санасына қорқыныш сезімін ұялату, осылайша бір сәтке болса да оларды өз еркіне бағындыру.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 12 қаңтар дағы №3 нормативтік қаулысы « Бұзақылық жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы »

Изображение слайда
30

Слайд 30: Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)

К үш қолдану – жәбірленушіні ұрып-соғу, жұлқу, итеру немесе оның денсаулығына қасақана жеңіл зиян келтіру. Күш қолдану әрекеттерін ҚР ҚК 108, 109-баптары бойынша қосымша саралау қажет емес.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)

Бөтен мүлікті жою немесе бүлдіру әрекеттерін ҚР ҚК 202-бабы бойынша қосымша саралау қажет емес (егер ауырлатушы мән-жайлар болмаса). Азаматтардың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлауды ҚР ҚК 131-бабы бойынша қосымша саралау қажет емес.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Кейс фабуласы

Бұрын жымқыру үшін бірнеше рет сотталған Куликов азаматтарға шабуыл жасау мақсатында қылмыстық топ құрады. Ол ТТ жүйесінің тапаншаларын сатып алады және оларды топ мүшелері Захаров, Даулетов және Пимановқа үлестіріп береді. Кештердің бірінде қылмыстық топ мүшелері кәсіпкер Мавлюдовтың күні бұрын қарастырылып қойған пәтеріне шабуыл жасайды. Алайда пәтер иесі оларға пәрменді қарсылық көрсеткен соң Пиманов оны өлтіреді. Бұдан соң қылмыстық топ мүшелері пәтерді тінтіп, құнды заттарды алып кетеді. Қылмыстық топ мүшелерінің әрекеттеріне қылмыстық-құқықтық баға беріңіздер.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Кейс шеш імі

Куликов құрған қылмыстық топ банда (ҚР ҚК 3-бабының 7-тармағы) болып табылады – қаруды не қару ретінде пайдаланылатын заттарды қолданып немесе қолдану қатерін төндіріп азаматтарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ.

Изображение слайда
34

Слайд 34: Кейс шеш імі

Куликовтың әрекеттері жиынтық бойынша сараланады: 1) Қылмыстық топ жасаған қарақшылық – ҚР ҚК 192-бабының 4-бөлігінің 1-тармағы. 2) Тұрақты қарулы топты (банданы) құру және осындай топқа (бандаға) басшылық ету – ҚР ҚК 268-бабының 1-тармағы.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Кейс шеш імі

Захаров, Даулетов және Пимановтың әрекеттері жиынтық бойынша сараланады: 1) Қылмыстық топ жасаған жасаған қарақшылық – ҚР ҚК 192-бабының 4-бөлігінің 1-тармағы. 2) Тұрақты қарулы топқа (бандаға) және ол жасаған шабуылдарға қатысу – ҚР ҚК 268-бабының 2-тармағы.

Изображение слайда
36

Слайд 36: Кейс шеш імі

Пимановтың әрекеттері қосымша пайдакүнемдік ниетпен жасалған адам өлтіру деп сараланады – ҚР ҚК 99-бабының 2-бөлігінің 8-тармағы. Пиманов қатысушының шектен шығушылығына (эксцесс) жол берді (ҚР ҚК 30-бабы), яғни басқа қатысушылардың пиғылында болмаған қылмысты жасады. Сондықтан адам өлтіргені үшін тек қана ол жауап береді.

Изображение слайда
37

Последний слайд презентации: Та қырып: Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық: Кейс шеш імі

Банда мүшелерінің банданы ұйымдастыруға және оның жұмыс iстеуiне байланысты қаруды заңсыз айналымға түсiру әрекеттерi банданың мiндеттi белгiсi – оның қарулануымен – толық қамтылады. Сондықтан олардың әрекеттерін ҚР ҚК 287-бабы бойынша қосымша саралау қажет емес («Соттардың бандитизм және қылмысқа қатыса отырып, басқа қылмыстар жасағаны үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы сотының 2001 жылғы 21 маусымдағы нормативтік қаулысының 10-тармағы).

Изображение слайда