Презентация на тему: Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття

Реклама. Продолжение ниже
Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття
План
Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття
Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття
Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття
Висновок
Робітничий рух
Соціалізм
Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття
КОМУНІЗМ – політична ідеологія, що передбачає влаштування суспільства на основі принципів колективізму, соціальної рівності та соціальної справедливості.
ФАШИЗМ– ідейно-політична течія, що сформувалася на основі синтезу сутності нації як вічної та найвищої реальності і догматизованого принципу соціальної
Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття
Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття
Демократичні рухи Поряд із національно-визвольним розвивався демократичний рух  — антивоєнний, молодіжний, жіночий Продовжувалася боротьба за загальне
Використані джерела інформації
1/15
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 94)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (598 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття

Виконала студентка групи 10Б ОАДК ОНПУ Желєзко Неллі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: План

1.Консерватизм 2.Лібералізм 3. Робітничий рух 4.Соціалістичний рух 5. Комуністичний рух 6.Фашизм 7.Національно-визвольний рух

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Консерватизм - суспільно-політична течія, що характеризується прихильністю до стійких суспільних порядків, соціальної та політичної спільності, певним ставленням до традицій і звичаїв, системи духовних і політичних цінностей, раціональністю, стриманістю здійснення соціальних змін, протистоянням, постійною реалізацією і радикальністю перетворень, утвердженням поступального розвитку.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Принципи консерватизму Авторитет держави Традиціоналізм Приватне майно – гарант волі Відторгнення рівності Відторгнення революції Моральний абсолютизм Непорушність моральних ідеалів і цінностей, природний порядок речей

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Лібералізм – це суспільний рух і соціально-політичне вчення, основою якого є цінність свободи людини зі всіх сферах життя суспільства ( духовної, економічної, політичної і т.д.).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Висновок

Незважаючи на те, що лібералізм і консерватизм являють собою два неоднакових підходу до розгляду і вирішення соціально-політичних проблем, вони все ж у всіх західних   суспільствах   досить мирно співіснують один з одним.Сучасні   парламентарні   демократії по черзі вибирають то один, то інший підхід при вирішенні нагальних проблем суспільного розвитку. З цього випливає, що не можна заздалегідь вважати, що одна з цих політичних традицій, наприклад консервативна, " гірше ", а інша,  ліберальна, - " краще ".  Неважко бачити, що і в нашій країні сьогодні під час обговорення різних суспільних проблем пропонуються різні, у своїй суті також " ліберальні " і " консервативні " підходи до їх вирішення. З нашої точки зору, нинішній політичній житті бракує консерватизму, тобто   дбайливого ставлення до спадщини минулого, збереження всього найкращого в суспільних відносинах, що було досягнуто як в дожовтневий період нашої історії, так і в радянський час.  Істина ж, мабуть, полягає в розумному поєднанні цих двох політичних підходів.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Робітничий рух

Економічні вимоги організованого руху робітників включали покращення умов праці, встановлення восьмигодинного робочого дня, підвищення   заробітної плати.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Соціалізм

Соціалізм   - соціально-політична система, основні особливості якої – процес виробництва і розподілу доходів знаходиться під контролем суспільства. Одна з основних позицій соціалістичного руху є суспільна власність на засоби виробництва, яка замінює собою приватну власність.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Основні риси, якими визначається соціалізм у різних мислителів : Обмеження приватної власності Загальна рівність В якості шляхів досягнення справедливості пропонувалося : скасування приватної власності при збереженні особистої заміна капіталістичних підприємств кооперативами створення комун, усередині яких все буде загальним ( соціалісти-утопісти ) створення державної системи соціального забезпечення

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: КОМУНІЗМ – політична ідеологія, що передбачає влаштування суспільства на основі принципів колективізму, соціальної рівності та соціальної справедливості. Внаслідок недостатньо високого рівня розвитку продуктивних сил розподіл здійснюється за працею. Держава у формі диктатури пролетаріату зберігається лише на нижчій фазі комунізму, а на вищій – відмирає

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: ФАШИЗМ– ідейно-політична течія, що сформувалася на основі синтезу сутності нації як вічної та найвищої реальності і догматизованого принципу соціальної справедливості. Політичною формою фашистської держави є тоталітаризм. Необхідною умовою політичного панування визнається культ вождя. Ідеологія фашизму – це войовничий антидемократизм і антикомунізм, расизм і шовінізм. Особливе місце в ідеології фашизму посідає концепція нації як вищої і вічної реальності, заснованої на спільності крові

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Перша світова війна, революції, реформи, Версальсько - Вашингтонська система не усунули причин, які породжували національно-визвольні рухи. Головними причинами національно - визвольної боротьби народів Азії, Африки та Латинської Америки були збереження колоніальної системи, економічна й фінансова залежність навіть за умов політичноїнезалежності, невідповідність державних кордонів межам етнічного розселення народів, ігнорування прав національних меншин. Ці причини визначили характер, спрямованість, ідеологію національно-визвольних рухів.. У різних країнах національні рухи прибирали і різних форм — від збройних повстань до відносно мирних акцій протесту. Найвищою формою національно-визвольної боротьби є національна революція. Національно-визвольний рух

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

У національно-визвольній боротьбі можна вирізнити два напрями : демократичний і тоталітарний. Через об’єктивні обставини домінуючим став тоталітарний напрям, носіями якого були комуністичні й націоналістичні партії. Це пояснюється загальною тенденцією у 30-х  рр. до авторитаризму, прикладом Hімеччини та впливом ідеології фашизму на формування ідеї сильної національної держави.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Демократичні рухи Поряд із національно-визвольним розвивався демократичний рух  — антивоєнний, молодіжний, жіночий Продовжувалася боротьба за загальне   виборче право, зокрема за виборче право для жінок. Цей рух отримав назву  суфражизму. Боротьба за  емансипацію   жінок перейшла в нову фазу  мілітанство, очолюване   Еммелін Панкгер. У 1910  Другий інтернаціонал   оголосив  8 березня   Міжнародним жіночим днем

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Суспільно-політичні рухи і течії на початку ХХ століття: Використані джерела інформації

http://ukrmap.su/uk-wh10/1259.html http://ua-referat.com/ Консерватизм_як_ідейно-політична_течія http://politiko.ua/help? Социализм http:// posibnyky.vntu.edu.ua / politolog /52..htm https://uk.wikipedia.org/wiki/ Комунізм https://uk.wikipedia.org/wiki/ Національно-визвольний_рух http://ukrmap.su/uk-wh10/1256.html

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже