Презентация на тему: Suomen kielen kahdeskymmeneskuudes 26. oppitunti

Suomen kielen kahdeskymmeneskuudes 26. oppitunti
Sanokaa passiivissa (preesens)
Sanokaa passiivissa (preesens)
Sanokaa passiivissa
Sanokaa passiivissa
Sanokaa passiivissa
.
P а siivin muodostaminen
Passiivin muodostaminen
P а ssiivin muodostaminen
Pssiivin imperfekti
Passiivi
Passiivin imperfekti
Passiivin imperfekti
Tehtävä. Avaa sulkeet. Käytä passiivia.
Kertaus
Tehtävä. Kirjoittakaa mitä ei tehdä a)oppitunneilla b) työpaikalla c) teatterissa d) lomalla e) junassa.
Kertausta
Kerrataan. Lue ääneen:
1/19
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 45)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (69 Кб)
1

Первый слайд презентации: Suomen kielen kahdeskymmeneskuudes 26. oppitunti

Tatjana Islamaeva 5. toukokuuta 2019

Изображение слайда
2

Слайд 2: Sanokaa passiivissa (preesens)

Ajatella positiivisesti думать позитивно Asua yhdessä жить вместе Haluta joka kerta хотеть каждый раз Harrastaa kotona увлекаться дома Herätä myöhään просыпаться поздно Hymyillä iloisesti улыбаться весело Juoda nopeasti пить быстро Kerrata joka viikko повторять каждую неделю Kertoa mielell ä рассказать с удовольствием Keskustella l ä hell ä беседовать поблизости Kirjoittaa hitaasti писать медленно

Изображение слайда
3

Слайд 3: Sanokaa passiivissa (preesens)

Kulkea joskus ходить иногда Kuulla aina слышать всегда K ä vell ä puistossa ходить по парку K ä yd ä jatkuvasti посещать постоянно K ää nt ää joskus перевести когда-нибудь (иногда) Lent ää ylh ää ll ä летать наверху Luulla n ä in полагать таким образом Luvata kerran обещать один раз Matkustaa junalla ездить (путешествовать на поезде) Menn ä jalan пойти пешком Muistaa hyvin помнить хорошо

Изображение слайда
4

Слайд 4: Sanokaa passiivissa

Nousta aikaisin вставать рано Nukkua y ö ll ä спать ночью N ä hd ä hyvin видеть хорошо Olla kotoisin (mistä?) быть родом ( откуда ) Olla menossa (mihin?) собраться куда Olla tulossa (mistä?) прибыть откуда Olla valitettavasti быть к сожалению Osata kaikki знать всё Palata kaukaa вернуться издалека Panna tavallisesti класть обычно

Изображение слайда
5

Слайд 5: Sanokaa passiivissa

Pitää vain нравиться только Puhua kovaa сказать громко Rakastaa kovasti любить сильно Riidellä kiihkeästi ссориться рьяно Sanoa hiljaa сказать тихо Siirt ää v ä h ä n передвинуть немного Soittaa usein звонить (играть на муз. инструменте) часто Surra kotona печалиться дома Suudella kuumasti целовать горячо Sy ö d ä harvoin есть редко Tarvita oikein нужно очень Tavata ulkona встретиться на улице

Изображение слайда
6

Слайд 6: Sanokaa passiivissa

Tehd ä v ää rin сделать неверно Tulla kohta прийти скоро Tuoda sis ä lle занести (принести, ввезти) внутрь Uida paljon плавать много Unohtaa kaikki забыть всё Vastata heti ответить сразу Vied ä ulos вынести (отвезти, отвести, вывезти) наружу Voida huonosti мочь (чувствовать) плохо Ymm ä rt ää hyvin понимать хорошо

Изображение слайда
7

Слайд 7

Образование пассива. Passiivin muodostaminen I verbiryhmä. -ta an /-tä än preesensessä Sano a – sano taan (preesens), ei sanota. Tutkia – tutki taan, ei tutkita. Ottaa – ote taan, ei oteta (обратите внимание -а- перед показателем пассива переходи в -е-, также образуется слабая основа). Postittaa – postite taan, ei postiteta. Kääntää – käänne tään, ei käännetä. Ymmärtää – ymmärre tään, ei ymmärretä. Tukea – tue taan, ei tueta. Maksaa – makse taa n, ei makseta.

Изображение слайда
8

Слайд 8: P а siivin muodostaminen

II verbiryhmä - daan/-dään (preesens) Syödä – syö dään, ei syödä. Tehdä – teh dään, ei tehdä. Viedä – vie dään, ei vie dä Tuoda – tuo daan, ei tuo da Jäädä – jää dään, ei jää dä Optimoida – optimoi daan, ei optimoi da Tupakoida – tupakoi daan, ei tupakoida.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Passiivin muodostaminen

III verbiryhmä Olla – ol laan (preesens ), ei olla Mennä – men nään, ei mennä Pestä – pes tään, ei pestä. Purra – pur raan, ei purra. Opiskella – opiskel laan, ei opiskella Panna – pan naan, ei panna. Julkaista – julkais taan, ei julkaista. Päästä – pääs tään, ei päästä

Изображение слайда
10

Слайд 10: P а ssiivin muodostaminen

IV verbiryhmä Kerrata – kerra taan, ei kerrata (preesens). Palata – pala taan, ei palata. Vastata – vasta taan, ei vastata Pelata – pela taan, ei pelata Korvata –korva taan, ei korvata (компенсировать, замещать) Korjata – korja taan, ei korjata Mainita – maini taan, ei mainita. Tarvita – tarvi taan, ei tarvita

Изображение слайда
11

Слайд 11: Pssiivin imperfekti

I verbiryhmä. -taan/-tään preesensessä, -ttiin imperfektissä Sano a – sano taan (preesens), sano ttiin (imperfekti). Tutkia – tutki taan, tutki ttiin. Ottaa – ote taan, ote ttiin Postittaa – postite taan, postite ttiin. Kääntää – käänne tään, käänne ttiin. Ymmärtää – ymmärre tään, ymmärre ttiin. Tukea – tue taan, tue ttiin. Sijoittaa – sijoite taan, sijoite ttiin (вкладывать) Kehittää – kehite tään, kehite ttiin (развивать) Maksaa – makse taan, makse ttiin Esittää – esite tää n, esite ttiin

Изображение слайда
12

Слайд 12: Passiivi

II verbiryhmä -daan/-dään (preesens), -tiin (imperfekti ) Syödä – syö dään, syö tiin Juoda – juo daan, juo tiin Vieda – vie dään, vie tiin Tehdä – teh dään, teh tiin Tupakoida – tupakoi daan, tupakoi tiin. Ennen tupakoitiin sisätiloissa. – Раньше курили в помещении.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Passiivin imperfekti

III verbiryhmä Olla – ol laan (preesens ), ol tiin (imperfekti) Pestä – pes tään, pes tiin. Purra – pur raan, pur tiin. Opiskella – opiskel laan, opiskel tiin. Panna – pan naan, pan tiin. Julkaista – julkais taan, julkais tiin. Kirja julkaistiin viime vuonna. – Книгу опубликовали в прошлом году. Päästä – pääs tään, pääs tiin. Viime keväänä päästiin yliopistoon. – В прошлом году поступили в университет.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Passiivin imperfekti

IV verbiryhmä Kerrata – kerra taan (preesens), kerra ttiin (imperfekti). Palata – pala taan, pala ttiin. Vastata- vasta taan, vasta ttiin Oppitunnilla vastattiin kaikkiin kysymyksiin. – На занятии отвечали на все вопросы. Mainita – maini taan, maini ttiin. Artikkelissa mainittiin muutama ongelma. – В статье упомянули несколько проблем. Korvata –korva taan, korva ttiin Tarvita – tarvi taa n, tarvi ttiin Korjata –korja taan, korja ttiin

Изображение слайда
15

Слайд 15: Tehtävä. Avaa sulkeet. Käytä passiivia

Tunneilla (kirjoittaa, kertoa ja oppia) _. Teatterissa ( kuunnella, katsoa, aplodeerata, taputtaa, osoittaa suosiota) ____. Työssä (soittaa, työskennellä, keskustella). Kursseilla (opiskella, opetella, harrastaa) ___. Kotona (valmistaa ruokaa, siivota, hoitaa lapsia). Ulkona (nauttia, kävellä, tavata ystäviä) __. Mökillä (kasvattaa, saunoa, uida, ottaa aurinkoa ). Matkalla (lukea lehteä, lörpötellä, katsoa ikkunasta). Tehtaassa (tuottaa, valmistaa, suunnitella). Parlamentissa (käsitellä, hyväksyä, lykätä, esittää).

Изображение слайда
16

Слайд 16: Kertaus

Soitetaan – ei soiteta, kirjoitetaan – ei kirjoiteta, laitetaan – ei laiteta, puhutaan – ei puhuta, toivotetaan – ei toivoteta, sanotaan – ei sanota, kieltäydytään – ei kieltäydytä, perehdytään – ei perehdytä, syödään – ei syödä, myydään – ei myydä, tupakoidaan – ei tupakoida, opetellaan – ei opetella, kuunnellaan – ei kuunnella, pannaan – ei panna, vastataan – ei vastata, tavataan – ei tavata, pelataan – ei pelata, tarvitaan – ei tarvita.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Tehtävä. Kirjoittakaa mitä ei tehdä a)oppitunneilla b) työpaikalla c) teatterissa d) lomalla e) junassa

Malli : oppitunneilla ei syödä ruokaa. a )___ b )____ c )____ d )_____ e )______ Помните! В отрицательных предложениях объект действия всегда в падеже партитиве. Muista! Kielteisissä lauseissa objekti on aina partitiivissa.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Kertausta

Puhutaan – puhuttiin, kirjoitetaan – kirjoitettiin, käytetään – käytettiin, tuetaan – tuettiin, luetaan – luettiin, tutkitaan – tutkittiin, syödään – syötiin, juodaan – juotiin, opiskellaan – opiskeltiin, kuulla – kuultiin, mennään – mentiin, pannaan – pantiin, pestään – pestiin, julkaistaan – julkaistiin, halutaan – haluttiin, osataan – osattiin, tilata – tilattiin.

Изображение слайда
19

Последний слайд презентации: Suomen kielen kahdeskymmeneskuudes 26. oppitunti: Kerrataan. Lue ääneen:

toimittaa – toimitetaan – ei toimiteta – toimitettiin, (поставлять) käyttää – käytetään – ei käytetä – käytettiin, (использовать) säästää – säästetään – ei säästetä – säästettiin, (экономить) suorittaa – suoritetaan – ei suoriteta – suoritettiin, (выполнять) tuoda – tuodaan – ei tuoda – tuotiin, (приносить) viedä – viedään – ei viedä – vietiin, (относить) realisoida – realisoidaan – ei realisoida – realisoitiin, (реализовывать) oleskella – oleskellaan – ei oleskella – oleskeltiin, (учиться) tulla – tullaan – ei tulla – tultiin, (приходить) mennä – mennään – ei mennä – mentiin, (уходить) panna – pannaan – ei panna – pantiin, (класть) pestä – pestään – ei pestä – pestiin, (мыть) julkaista – julkaistaan – ei julkaista – julkaistiin, (публиковать) juosta – juostaan – ei juosta – juostiin, (бежать) haluta – halutaan – ei haluta – haluttiin, (хотеть) kaivata – kaivataan – ei kaivata – kaivattiin, (нуждаться) tarvita – tarvitaan – ei tarvita – tarvittiin, (нуждаться0 mainita – mainitaan – ei mainita – mainittiin. (сообщить)

Изображение слайда