Презентация на тему: Suomen kielen 30. oppitunti

Реклама. Продолжение ниже
Suomen kielen 30. oppitunti
Kotitehtävä
Teoriaa
Esimerkit
T eoriaa -us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat
-us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat
-us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat
-us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat
-si ja -us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat
Opettelkaa taivutusmuodot
Muodostakaa -us/-ys loppuiset sanat
Dialogi:
Tehtävä
Tehtävä. Avatkaa sulkeet
Opetelkaa:
1/15
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 95)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (58 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Suomen kielen 30. oppitunti

Tatjana Islamaeva 30.huhtikuuta 2020

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Kotitehtävä

Oppilaan vastauksessa oli paljon virheitä. Hän esitti omia ajatuksiaan. Mi hin tulokseen (tuloksiin) ja saavutukseen (saavutuksiin) te olette tulleet kymmenen vuoden aikana. Tässä tapauksessa minä en voi auttaa teitä. Kokoukseen on saapunut paljon ulkomaalaisia. Kuulin sen radiovälityksestä. Oppilaitoksessa työskentelee 670 henkeä. Minä pidän erilais ista leivoksista. Hän ei tehnyt yhtään ostosta. Viime aikoina on tapahtunut paljon muutoksia. Käännöksen pitää olla valmis huomiseksi. Näytelmä koostuu neljästä näytöksestä. Hallituksemme päätöksemme mukaan.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Teoriaa

Viime tunnilla tutustuimme mus/mys, us/ys, os/ös –loppuisiin sanoihin ja niiden taivutukseen. asua – asumus жилище katua- katumus раскаяние tilata – tilaus заказ lastata – lastaus погрузка parantaa –parannus улучшение ylentää – ylennys повышение alentaa – alennus снижение ymmärtää – ymmärrys понимание aikoa – aikomus намерение

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Esimerkit

asumu s Teltta, jurtta ja talo ovat  asumuksia. katumus Katumus vie kohti muutosta. tilaus On tehtävä lehtitilaisu. (Надо выписать газету) lastaus Kuorman lastaus ja purkaminen parannus Parannus merkitsee, että ihminen kääntyy pois pahuudesta ylenny s Hän sai ylennyksen alennus Lenkkarit alennuksella! ymmärrys Ymmärryksellä tarkoitetaan kykyä omaksua tieto jostakin asiasta aikomus Helvetti on kivetty hyvillä aikomuksilla благими намерениями вымощена дорога в ад

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: T eoriaa -us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat

слова, образованные от имён ( существительных, прилагательных, числительных ), имеют суффиксы - us/-ys, -uus/-yy s: sairas-sairaus, rikas-rikkaus, rakas-rakkaus, kansallinen-kansallisuus, kansalainen-kansalaisuus. Они изменяются также как и группа слов на - si. Основа множественного числа - ksi -. Ryhmä nomineista muodostuneita sanoja -us/-ys, -uus/-yys suffiksien avulla: sairas-sairaus, rikas-rikkaus, rakas-rakkaus, kansallinen-kansallisuus, kansalainen-kansalaisuus. Ne taipuvat samoin kuin si-loppuiset nominit (ei lainat) yksikössä. Monikon vartalo on - ksi - loppuinen.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat

Avaruus (avaruude-, avaruu de ssa, avar uute en, kaksi avar uutta, paljon avaru uksia ) космос kauneus (kauneude-) красота kirjallisuus (kirjallisuude-) литература korkeus (korkeude-) высота kuolleisuus (koulleisuude-) смертность lapsuus (lasuude-) детство lempeys (lempeyde-) нежность mahdollisuus (mahdollisuude-) возможность nuoruus (nuoruude-) молодость nähtävyys (nahtavyyde-) достопримечательность pituus (pituude-) длина rakkaus (rikkaude-) любовь

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat

rikkaus (rikkaude,-rikkaute-, rikkautta, rikkauksia) богатство rohkeus (rohkeude-) смелость runous (runoude- ) поэзия röyhkeys (röyhkeyde-) дерзость, наглость salaisuus (salaisuude-) тайна syntyvyys (syntyvyyde-) рождаемость talous (taloude-) экономика, хозяйство typeryys (typeryyde-) тупость tyhmyys (tyhmyyde-) глупость vanhuus (vanhuude-) старость varkaus (varkaude-) воровство yhteys (yhteyde-) связь yrittäjyys(yrittäjyyde-) предпринимательство ystävyys (ystävyyde-, ystävyyte-, ystävyyttä, ysävyyksiä) дружба

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat

Lapsuudesta asti hän on ollut oikein vilkas ja kiivas. Nuoruudessa ihmiset tekevät lukuisa virheitä. Saimme nähdä paljon nähtävyyksiä. Мaamme taloudessa on tapahtunut lukuisia muutoksia. Hänellä on yhteyksiä tähän oppilaitokseen. Pituudeltaan ja korkeudeltaan kaappi oli sopiva. Maassamme on paljon erilaisia rikkauksia. Mitä salaisuuksia teillä on? Poika kertoi omasta rakkaudestaan. Olemme tutustuneet suomalaiseen runouteen.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: si ja -us/-ys, -uus/-yys -loppuiset sanat

Taipuvat samalla tavalla: Esimerkiksi: terveys, susi – puhumme (mistä?) tervey destä, su desta ; olen tyytyväinen (mihin?) tervey teen i, su teen ; ei ole tervey ttä, ei ole su tta ; uusi ominaisuus – puhumme aineen uu desta ominaisuu desta, olen tyytyväinen uu teen ominaisuu teen, aineella ei ole uu tt a ominaisuu tta, paljon uu si a ominaisuu ksi a. Huomio! Näillä sanoilla umpitavussa ( в закрытом слоге ) vartalo on -de- loppuinen, avotavussa ( в открытом слоге ) on -te- loppuinen vartalo, yksikön partitiivissa pääte on - t ta/- t tä, joka liittyy t-loppuiseen vartaloon ja monikon vartalo on -ksi- loppuinen.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Opettelkaa taivutusmuodot

sairaude t – paljon sairauksi a, nähtävyyde t – paljon nähtävyyksi ä, mahdollisuus – paljon mahdollisuu ksia, allennus – paljon alennu ksia, erikoisuude t – paljon erikoisuuksi a, kansallisuus – paljon kansallisuu ksia, pimeyde ssä – paljon pimey ttä, pituude lta – paljon pituut ta, korkeude lta – paljon korkeut ta.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Muodostakaa -us/-ys loppuiset sanat

Syvä________________________________ Hyvä________________________________ Pehmeä______________________________ Laiska_______________________________ Ahkera_______________________________ Tehokas______________________________ Hyväntekeväinen_______________________ Periaatteellinen ________________________ Kansalainen __________________________ Ystävä ____________________________ Yksi ________________________________

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Dialogi:

Mikko: Olga, onko Petroskoissa jokin nuortenkeskus? Olga: Meillä on sekä lasten monitoimitalo että nuorten kehityskeskus. Mikko: Mitä kaikkea nuortenkeskuksessa harjoitetaan? Olga: En oikein tiedä, koska en ole enää niin nuori. Mutta olen kuullut, että siellä toteutetaan erilaisia hankkeita ja nuortenohjelmia, joiden tehtävä on kehittää nuorissa itsenäisyyttä ja yrittäjyyttä sekä osaamista toimia ryhmässä. Mikko: Kajaanissa on nuorisovaltuusto. Sen tehtävä on tuoda nuorten ääni kuuluviin Kajaanin kaupungissa. Minäkin haluan päästä sinne. En ole vielä päättänyt mihin mennä opiskelemaan lukion jälkeen. Siksi toivon, että valtuusto auttaa minua. Siellä on mahdollisuus tehdä oikeita projekteja luovassa ympäristössä ja kokeneiden kouluttajien valmennuksessa. Olga: Toivon sinulle menestystä! Riitta-äiti on huolissaan, että joudut lähtemään opiskelemaan johonkin toiseen kaupunkiin.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Tehtävä

Задание. Подчеркните все слова на - us /- ys. Какие из этих слов относятся к группе на - kse, и какие на - ute -, - ude ? Tehtävä. Alleviivatkaa kaikki -us/ys-loppuiset sanat. Mitkä niistä kuuluvat -kse- ryhmään ja mitkä kuuluvat -ute-, -ude- ryhmään?

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Tehtävä. Avatkaa sulkeet

Kuka sinä olet (miltä?)__________________ (kansallisuus)? Opettaja kertoi meille (minkä?)____________________________ (kuolleisuus, syntyvyys) prosenttimäärästä. Hän sai viime vuonna Suomen ___________ (kanslaisuus). Me tutustuimme (mihin?) _________________ (nähtävyydet). Olen kiinnostunut tämän ohjelman (mistä?) _________________ (erikoisuus). Hän pelkää ______________________________ (pimeys). Meille kerrottiin maan (mistä?) ____________ ( rikkaudet ).

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Suomen kielen 30. oppitunti: Opetelkaa:

Nimeltäni – я по имени Luonteeltani – я по характеру Kansallisuudeltani - я по национальности Kansalaisuudeltani – я по гражданству Ammatiltani – я по профессии Koulutukseltani – я по образованию Pituudeltani – а по росту Järvi syvyydeltään – озеро по глубине Tie pituudeltaan – дорога по длине (необходимо применять притяжательный суффикс)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже