Презентация на тему: Suomen kielen 28. oppitunti

Suomen kielen 28. oppitunti
Kertausta : paljon - sana
Kertausta: p aljon -sana
Kertausta: p aljon -sana
Kertausta: monikon partitiivi
Uutta sanastoa
Kaukametsän opisto
Teksti jatkuu
Tehtävä ja kysymykset
Kään täkää suomeksi
Passiivin imperfekti myönteisessä lauseessa
Kirjoittakaa verbit passiivin imperfektimuotoon Поставьте глаголы в простое прошедшее время в форме пассива.
Глаголы tutustu a ( знакомиться ), perehtyä ( вникать ), luottaa ( доверять ), keskittyä ( сосредоточиться ), vastata ( ответить ), kuolla ( умереть ),
Kertausta:
Passiivi
Passiivimuodot
Passiivin ja pefektin esimerkit eri lähteistä
1/17
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 45)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (92 Кб)
1

Первый слайд презентации: Suomen kielen 28. oppitunti

Tatjana Islamaeva 16. huhtikuuta 2020

Изображение слайда
2

Слайд 2: Kertausta : paljon - sana

paljon onnea много счастья paljon rakkautta много любви paljon hyvää много хорошего paljon terveyttä много здоровья paljon iloa много радости paljon hauskaa много приятного paljon varmuutta много уверенности paljon toivoa много надежд paljon rahaa много денег paljon lämpöä много тепла paljon uutta много нового

Изображение слайда
3

Слайд 3: Kertausta: p aljon -sana

Esimerkki: Uutena vuotena Venäjällä on tapana toivottaa kaikille paljon hyvää. Если в пожеланиях используют paljon со словами, обозначающими абстрактные понятия, неопределённые по количеству понятия или вещества, а также чувства, то к основе слова присоединяется окончание партитива (- a /- ä или - ta /- tä (-tta/-ttä) ) без множественного показателя - i -. Jos lauseessa käytetään paljon-sanan ohessa absraktisia käsitteitä, epämääräisiä tai tunnesanoja, niin silloin näihin sanoihin liitetään vain partitiivin päätteet –a/-ä tai –ta/-tä ilman monikon -i- tunnusta.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Kertausta: p aljon -sana

Если с paljon используют слова, обозначающие исчисляемые предметы, объекты, организации, структуры и живые существа, то обязательно применяется показатель множественного числа -i- перед необходимым окончанием падежа партитив. Jos paljon sanan ohessa käytetään erilaisia esineitä, olentoja tai monikollisia käsitteitä, on pakko käyttää monikkoa.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Kertausta: monikon partitiivi

Tyttö – paljon tyttöjä (tyttö-i-ä) maa – paljon maita Talo – paljon taloja suo - paljon soita Pallo – paljon palloja puu – paljon puita Sana – paljon sanoja luu – paljon luita Kala – paljon kaloja harmaa – paljon harmaita Kissa – paljon kissoja vapaa – paljon vapaita Yliopisto –paljon yliopistoja vaikea – paljon vaikeia Korkeakoulu – paljon korkeakouluja korkea – paljon korkeaita Katu – paljon katuja vaate – paljon vaatteita Juna – paljon junia huone – paljon huoneita Poika – paljon poikia tuote – paljon tuotteita Koira – paljon koiria koe – paljon kokeita Asema – paljon asemia väsynyt – paljon väsyneitä Kuiva – paljon kuivia kuollut – paljon kuolleita Vakava – paljon vakavia syntynyt – paljon syntyneitä

Изображение слайда
6

Слайд 6: Uutta sanastoa

entisöidä – восстанавливать, реставрировать erittäin – очень, особенно, значительно Esiintyä - выступать esiintyminen – выступление на публике kutoa (minä kudon, kudotaan) – ткать, вязать kuvataide – изобразительное искус ство lähes – около, приблизительно, в пределах muunlainen liikunta – занятия разного рода физкультурой nyplätä pitsiä – плести кружева näytellä – сценически выступать, изображать perehtyä ( mihin ?) – вникнуть, углубиться, проникнуть perinteinen kansallispuku – традиционный национальный костюм ravitsemuksen kurssi – курс обучения различным культурам и формам питания sukututkimus – исследование родословной, генеалогическое исследование

Изображение слайда
7

Слайд 7: Kaukametsän opisto

Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin kansalaisopisto. Opisto on perustettu vuonna 1971. Opisto on osa Kaukametsän kulttuurikeskusta. Kulttuurikeskukseen kuuluvat opiston lisäksi kongressikeskus, musiikkiopisto, sekä Kajaanin kaupungin kulttuuripalvelut. Opistossa järjestetään opetusta erittäin monessa eri aineessa, ja opettajia on lähes sata. Kaukametsän opistossa opiskellaan useita kieliä: englantia, saksaa, venäjää, ranskaa, espanjaa, italiaa, karjalaa, kiinaa, japania sekä tietysti suomea. Siellä kirjoitetaan ja tutustutaan kirjallisuuteen, opiskellaan esiintymistä ja näytellään. Kuvataiteiden kursseilla piirretään ja maalataan, valokuvataan, tehdään lasitöitä, ja harrastetaan kuvanveistoa ja keramiikkaa. Musiikin tunneilla soitetaan eri instrumentteja, lauletaan yksin ja kuorossa. Opistossa voi perehtyä myös monenlaisiin käsitöihin. Kursseilla ommellaan vaatteita, kudotaan kangasta, neulotaan, nyplätään pitsiä ja valmistetaan perinteisiä kansallispukuja.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Teksti jatkuu

Puutöissä entisöidään ja verhoillaan huonekaluja, rakennetaan veneitä sekä tehdään mm. huonekaluja ja kaappikelloja. Ravitsemuksen kursseilla tutustutaan terveelliseen ruuanlaittoon, perinneruokiin ja eri maiden ruokiin. Opistossa myös tanssitaan, joogataan ja harrastetaan muunlaista liikuntaa. Siellä perehdytään myös tietoteknikkaan ja sukututkimukseen. Opiston opetus on avointa kaikille. Suurin osa opiskelijoista on aikuisia, mutta myös lapsille järjestetään opetusta. Opiston lukuvuosi kestää elokuusta toukokuuhun. Kesällä pidetään muutamia kursseja.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Tehtävä ja kysymykset

1. Alleviivatkaa kaikki partitiivitapaukset. (подчеркните все случаи партитива ) 2. Minä vuonna Kaukametsän opisto on perustettu? Mitkä muut laitokset kuuluvat Kaukametsän kulttuurikeskukseen? Mitä kieliä opistossa opiskellaan? Mitä käsitöitä opistossa harrastetaan? Mitä tehdään kuvataiteiden kursseilla? Ketkä ovat Kaukametsän opiston opiskelijoita?

Изображение слайда
10

Слайд 10: Kään täkää suomeksi

В Кондопоге производят ( tuottaa ) газетную бумагу. ____________________________________________________________ В Петрозаводске организуют помощь малоимущим ( vähävaraiset ). ___________________________________________________________ В Парламенте рассматривают ( käsitellä ) новый закон. ___________________________________________________________ В Финляндии выборы президента проводят один раз в шесть лет. ____________________________________________________________ В Финляндии особое внимание уделяют ( kiinnittää huomiota ) социальной сфере. __________________________________________________________ В следующем году отремонтируют (korjata) дорогу. _____________________________________________________________ Зимой проведут (järjestää) фестиваль классической музыки. ____________________________________________________________ Весной построят (rakentaa) новую музыкальную школу. _____________________________________________________________ Сейчас телевизор смотрят (katsoa) гораздо больше, чем читают книги. _____________________________________________________________ Книга будет опубликована (julkaista) в ноябре. ____________________________________________________________

Изображение слайда
11

Слайд 11: Passiivin imperfekti myönteisessä lauseessa

Ennen kaupungit perustettiin merten rannikolle tai isojen jokien varteen. Ennen rakennettiin paljon enemmän asuintaloja kuin nykyään. Viime lokakuussa Petroskoissa pidettiin Suomen päivät. Viime vuonna Kajaanissa järjestettiin huumeseminaari. Konferenssissa puhuttiin tärkeistä asioista. Kesällä käytiin Suomessa. Tie rakennettiin viime kesänä. Pietari ja Petroskoi perustettiin vuonna 1703. Ikkunat suljettiin, koska ulkona oli kylmä. Asuntomaksu maksettiin ajoissa.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Kirjoittakaa verbit passiivin imperfektimuotoon Поставьте глаголы в простое прошедшее время в форме пассива

Malli: Kaupunki (perustaa) ________________________ 317 vuotta sitten. Kaupunki perustettiin 317 vuotta sitten. Talo (rakentaa) ___________________________ viime vuosisadalla. Auto (ostaa) _________________________________ viime vuonna. Asunto (hankkia) ______________________________ viime viikolla. Huone (korjata) ________________________________ viime talvena. Asia ( hoitaa) ______________________________________ kunnolla. Kokous (pitää) ___________________________ viime maanantaina. Tehtävä ( suorittaa) _________________________________ ajoissa. Kirje ( lähettää) _______________________________ sähköpostitse. Kurssi (aloittaa) _______________________________ maaliskuussa.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Глаголы tutustu a ( знакомиться ), perehtyä ( вникать ), luottaa ( доверять ), keskittyä ( сосредоточиться ), vastata ( ответить ), kuolla ( умереть ), sairastua ( заболеть ), rakastua ( влюбиться ), osua ( попасть в цель ) требуют после себя слова в падеже иллатив, который отвечает на вопрос : Mihin? Keneen ?

Esimerkiksi: tutustua (mihin?) kaupungin nähtävyyks iin perehtyä (mihin?) asia an luottaa (keneen?) ystävä än keskittyä (mihin?) työ hön vastata (mihin?) kysymyksi in kuolla (mihin?) vakavaan tauti in sairastua (mihin?) flunssa an rakastua (keneen?) ihana an naise en osua (mihin?) maali in (попасть в цель)

Изображение слайда
14

Слайд 14: Kertausta:

Avattu (avata – avataan- avattu) Suljettu (sulkea – suljetaan – suljettu) Varattu (varata – varataan – varattu) Myönnetty(myöntää – myönnetään – myönnetty) Vaihdettu (vaitaa- vaihdetaan – vaihdettu) Kielletty ( kieltää- kielletään – kielletty) Poistettu (poistaa – poistetaan – poistettu) Uusittu (uusia – uusitaan – uusittu)

Изображение слайда
15

Слайд 15: Passiivi

Puhutaan –puhuttiin – ei puhuttu ( не говорили ) sanotaan – sanotaan – sanottiin – ei sanottu (не сказано ) kirjoitetaan – kirjoitettiin – ei kirjoitettu (не написано ) käytetään – käytettiin – ei käytetty tuetaan – tuettiin – ei tuettu luetaan – luettiin – ei luettu puetaan – puettiin – ei puettu tutkitaan – tutkittiin – ei tutkittu syödään – syötiin – ei syöty juodaan – juotiin – ei juotu,

Изображение слайда
16

Слайд 16: Passiivimuodot

optimoidaan – optimoitiin - optimoitu, оптимизировано opiskellaan – opiskeltiin - opiskeltu, (изучено) kuullaan – kuultiin - kuultu, (услышано) mennään – mentiin - menty, (пройдено ) pestään – pestiin - pesty, (вымыто ) julkaistaan – julkaistiin - julkaistu, (опубликовано) halutaan – haluttiin - haluttu, (*желанно) osataan – osattiin - osattu, (познано) tilataan – tilattiin – tilattu (заказано). Переводы условны.

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: Suomen kielen 28. oppitunti: Passiivin ja pefektin esimerkit eri lähteistä

Kun koronakriisin jälkipyykkiä aletaan tosissaan pestä, syyllisiä voi näin pieneen maahan löytyä turhan paljon. Motiivin epäillään olevan tämmöinen parisuhdeasia, rakkaus, mustasukkaisuus. Hän on aiemmin kertonut, että uhria ei surmattu insuliinilla Uhrin tutulle vaaditaan vankeusrangaistusta Tutkinnassa on selvinnyt, että kuolema johtui miehen kaatumisesta betonirappusiin Poliisi on aiemmin julkisuudessa varoittanut

Изображение слайда