Презентация на тему: Су асмасуының патофизиологиясы

Су асмасуының патофизиологиясы
Судың мөлшері:
Су асмасуының патофизиологиясы
Су асмасуының патофизиологиясы
Су алмасуы бұзылыстарының түрлері:
Сусызданудың себептері
Су асмасуының патофизиологиясы
Сусызданудың патогенезі (жасуша сыртында осмостық қысымның деңгейі) бойынша түрлері
Су асмасуының патофизиологиясы
Су асмасуының патофизиологиясы
Сусызданудың патогенезі
Су асмасуының патофизиологиясы
Гипергидратацияның патогенезі бойынша түрлері
Сумен уланудың патогенезі:
Су асмасуының патофизиологиясы
Ісіну
Ісінулердің патогенездік жайттары
Су алмасуы
Гемодинамикалы қ жайт
Гемодинамикалы қ және Онкотикалы қ жайт
Онкотикалы қ жайт
Т ін д ік жайт
Қ ан тамырлы қ жайт
Лимфа а ғ ып кету інің қ иындауы
Жүйке-эндокринд ік жайт
І с і нулерд ің клиникалы қ т ү рлер і
І с і нулерд ің клиникалы қ т ү рлер і
1/27
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 85)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (507 Кб)
1

Первый слайд презентации: Су асмасуының патофизиологиясы

Автор Нурмухамбетов А.Н.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Судың мөлшері:

Ересек адамның денесінде – 60 %; жаңа туғылған нәресте денесінде – 80 % Организмде судың бөлінуі: Жасушалар ішінде 70 % Жасушалар сыртында 30 % Тамыр ішіндегі су Тін аралық су Қуыс ағзаларына эпителий жасушалары арқылы шығарылатын су

Изображение слайда
3

Слайд 3

ЖАСУША ІШІЛІК БӨЛІМ 70% Жасуша сыртындағы бөлім 30% ЖАСУША АРАЛЫҚ СУ ТАМЫР ІШІЛІК СУ ҚУЫСТАРДАҒЫ СУ K:Na= 20:1 K:Na= 1:20

Изображение слайда
4

Слайд 4

Су теңгерілімі (балансы) - деп организмге түсетін су мен одан шығарылатын судың арасын - дағы тепе-теңдікті айтады. Тәуліктік су тепе - теңдігінің (СТт) мөлшері – 2,5л

Изображение слайда
5

Слайд 5: Су алмасуы бұзылыстарының түрлері:

Су алмасуының оң балансы (судың денеде артық тұтылуы) Гипергидрия: Шемендік; Ісінулер; Сумен улану Су алмасуының теріс балансы (судың денеде азаюы) Гипогидрия немесе гипогидратация, (сусыздану)

Изображение слайда
6

Слайд 6: Сусызданудың себептері

1) Судың жеткіліксіз түсуі Төтенше жағдайлар Организмдегі дерттік үрдістер: - өңештің тарылуы - кома - шөлдеу сезімін төмендететін мый аурулары - құтырма кезінде «судан қорқу» дамиды

Изображение слайда
7

Слайд 7

2) Артық шығарылуы Су мен тұздардың бір шамада шығарылуы: - Құсу - Іш өту - Полиурия - Қансырау - Ауқымды күйік - Қатты терлеу Судың басым шығарылуы: - Гипервентиляция - П олиурия (қантсыз диабет) - Гиперсаливация

Изображение слайда
8

Слайд 8: Сусызданудың патогенезі (жасуша сыртында осмостық қысымның деңгейі) бойынша түрлері

Изоосмолялдық (изотониялық) Сумен электролиттердің сайма – сай шығарылуы ↓ Жедел қансыраудан кейін

Изображение слайда
9

Слайд 9

Гиперосмолялдық (гипертониялық) немесе су тапшылықты гипогидрия ↓ Судың басымырақ шығарылуы немесе судың жеткіліксіз түсуі

Изображение слайда
10

Слайд 10

Гипоосмолялдық (гипотониялық) немесе тұз тапшылықты гипогидрия ↓ Электролиттердің судан басымырақ шығарылуы (іш өту, көп құсу, қатты терлеу)

Изображение слайда
11

Слайд 11: Сусызданудың патогенезі

Айналымдағы қан көлемінің азаюы Гипоксия Жасуша ішінде және сыртындағы осмостық қысымның өзгеруі ҚСҰ өзгеруі

Изображение слайда
12

Слайд 12

ГИПОГИДРАТАЦИЯ АҚК, АҚ, ҚАН ТҰТҚЫРЛЫҒЫНЫҢ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯБҰЗЫЛЫСТАРЫ БҮЙРЕК ИШЕМИЯСЫ СҮЗІЛУІНІҢ ОЛИГУРИЯ АУТОУЫТТАНУ ОСМОСТЫҚ ҚЫСЫМЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ ГИПОКСИЯ АЦИДОЗ ТІНДІК НӘРУЫЗДАРДЫҢ ЫДЫРАУЫ

Изображение слайда
13

Слайд 13: Гипергидратацияның патогенезі бойынша түрлері

Гиперосмолялдық Изосмолялдық Гипосмолялдық Теңіз суын ішу Гипертониялық ерітіндіні қан тамырларға енгізу Физиологиялық ерітіндіні артық енгізу Ісінулер Сулану Сумен улану

Изображение слайда
14

Слайд 14: Сумен уланудың патогенезі:

Бүйрек қызметінің жеткіліксіздігінде суды артық қабылдау ↓ Жасуша сыртындағы бөлімінде судың ↑ ↓ Судың жасуша ішіне енуі ↓ Жасуша ішінде осмостық қысымның ↓ ↓ Жасушалардың ісінуі

Изображение слайда
15

Слайд 15

Сулану – дене қуыстарында сұйықтың жиналуы

Изображение слайда
16

Слайд 16: Ісіну

қан мен тін арасындағы су алмасуының бұзылуынан тіндерде сұйықтың артық жиналуы.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Ісінулердің патогенездік жайттары

Гемодинамикалы қ Онкотикалы қ Т ін д ік Қ ан тамырлы қ Лимфа а ғ ып кету інің қ иындауы Жүйке-эндокринд ік

Изображение слайда
18

Слайд 18: Су алмасуы

Изображение слайда
19

Слайд 19: Гемодинамикалы қ жайт

қ ылтамырлард ың к ө к тамырлы қ б ө л ігі нде гидростатикалы қ қ ысымны ң жо ғ арылауы

Изображение слайда
20

Слайд 20: Гемодинамикалы қ және Онкотикалы қ жайт

Изображение слайда
21

Слайд 21: Онкотикалы қ жайт

гипопротеинемия н ә т и жес ін ен қ анны ң онкотикалы қ қ ысымыны ң, т ө мендеу і

Изображение слайда
22

Слайд 22: Т ін д ік жайт

алмасу өні мдер інің, н ә руыздар, электролиттер жиналуыны ң н ә тижес ін ен т ін дерде онкотикалы қ ж ә не осмосты қ қ ысымн ың жоғарылауы

Изображение слайда
23

Слайд 23: Қ ан тамырлы қ жайт

қ ылтамырлард ың ө тк ізгі шт і н ің жо ғ арылауы

Изображение слайда
24

Слайд 24: Лимфа а ғ ып кету інің қ иындауы

филяриялармен б іт елу і; лимфа тамырларыны ң тро м бозы немесе қ абыну н ә тижес і нде жо ғ ары қ уыс вена ж ү йес і нде қ ысымыны ң

Изображение слайда
25

Слайд 25: Жүйке-эндокринд ік жайт

ДКГ ж ә не әльдостеронның б ө л і ну інің жо ғ арылауы, су-электролитт і к алмасуының ж ү йкел і к ж ә не гуморалды қ реттелу і н і ң бұзылуы

Изображение слайда
26

Слайд 26: І с і нулерд ің клиникалы қ т ү рлер і

І с і нулерд і н клиникалы қ т ү рлер І с і нулерд і н не гі з гі патогенезд ік жа й ттары Ж ү рект ік ісі нулер Гемодинамикалы қ ж ә не эндокринд ік Б ү йрект ік і с ін улер Нефри тті к Нефрозды қ Жүйке - эндокриндік және тамырлық жайттар (қылтамырлардың жүйкелік бұзылыстары). Онкотикалы қ (протеинурия —> гипопротеинемия) ж ә не ж ү йкел і к эндокринд ік (A ҚҚ↓→ ә льдостеронн ың↑ |) Аллергиялы қ Тамырлы қ жайт

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Су асмасуының патофизиологиясы: І с і нулерд ің клиникалы қ т ү рлер і

Бауырлы қ і ci н y л ep Онкотикалы қ жайт (н ә руыз туз і лу інің б ұ зылуы) ж ә не жүйкел ік - эндокринд ік жайт (бауырда ә льдостерон ә сер сі здену інің төмендеуі) Кахексиялы қ (ашығулық) ісінулер Онкотикалы қ жайт Қ абынулы қ і с і нулер Гемодинамикалық, тамырлық тіндік

Изображение слайда