Презентация на тему: Стереотипи й упередження

Стереотипи й упередження
Зміст:
Стереотипи й упередження
Стереотипи й упередження
Ґ ендерні стереотипи
Поняття дискримінації
Стереотипи й упередження
Види дискримінації
Ксенофобія
Форми й прояви
Расизм
Толерантність
Дякую за увагу
1/13
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 83)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (142 Кб)
1

Первый слайд презентации: Стереотипи й упередження

Изображение слайда
2

Слайд 2: Зміст:

Стереотипи та їх роль у житті людини та суспільстві. Гендерні стереотипи. Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Толерантність. Зміст:

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: Ґ ендерні стереотипи

Ґендерні стереотипи  — c формовані культурою узагальнені уявлення ( переконання ) про те, як поводяться чоловіки і жінки. Термін варто відрізняти від поняття   ґендерна роль, що означає набір очікуваних зразків поведінки (норм) для чоловіків і жінок. Поява ґендерних стереотипів обумовлена тим, що модель ґендерних відносин історично вибудовувалася таким чином, що статеві відмінності переважали над індивідуальними, якісними відмінностями в особистості чоловіка і жінки.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Поняття дискримінації

Дискримінація  – будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. У   міжнародних конвенціях з прав людини   передбачається, що країна, що   ратифікувала   їх, зобов'язана шанувати і забезпечити всім людям, що знаходяться на її території й у межах її   юрисдикції, права людини  без будь-яких відмінностей, таких як раса,  колір шкіри, стать,  мова,  релігія, політичні або інші погляди,  національне   або соціальне походження,  власність, вживання ( але не зловживання )  наркотиків,  народження   або інший статус.

Изображение слайда
7

Слайд 7

У 1948  році   Загальна декларація прав людини   заборонила всі форми расової й іншої дискримінації. Акти дискримінації можуть відбуватися відкрито або таємно, вони можуть одержати широке поширення, виконуватися окремими особами або   анонімними   групами, вони можуть бути одиничними або систематичними, незначними ( наприклад, у жартах) або серйозними, що завдає психічну, матеріальну або фізичну шкоду жертвам. У повсякденній промові терміни " забобон " і " дискримінація " часто взаємозамінні. Забобоном вважається упереджене відношення до членів іншої групи.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Види дискримінації

Розрізняють пряму і непряму дискримінацію. Пряма дискримінація   характеризується як намір дискримінувати особу чи групу, наприклад, бюро з працевлаштування відкидає претендента певної національної ознаки ( єврея,  цигана  та ін.) або житлова компанія не продає квартири для осіб « кавказької національності ». Непряма дискримінація   зумовлена впливом політики або конкретних заходів : це відбувається тоді, коли формально нейтральні правила, критерії або практика ставлять де-факто особу або осіб певної   меншини  у невигідне становище у порівнянні з іншими. Прикладами можуть бути: мінімальний критерій росту для певної професії ; або ж не наймати людей з певним іміджем – жінок з довгими спідницями.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Ксенофобія

Ксенофо́бія   - неоднозначний  термін, котрий позначає певний стан людини, що виявляється у нав'язливому страху стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого, чужоземного  або страх перед чужоземцями та ненависть до них.  Вперше зустрічається у словнику Вебстера, виданого у 1841 р. у США.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Форми й прояви

Розрізняють дві основні форми ксенофобії. Перша спрямована на групу всередині суспільства, що вважається чужою та шкідливою для суспільства, наприклад, нові   іммігранти,  біженці,  трудов мігранти,  євреї,  цигани,гомосексуалісти. Об'єктом другої форми ксенофобії є головним чином культурні елементи, що вважаються чужими. Усі культури підпадають під чужоземний вплив, але культурна ксенофобія є часто вузьконаправленою на певні прояви такого впливу, наприклад, поширення нетрадиційної для даної країни релігії. Расизм у загальному випадку розглядають як форму ксенофобії. Ксенофобія передбачає наявність віри в те, що об'єкт ворожості є чужим. З точки зору   біосоціології, ксенофобія є суспільною проекцією інстинкту самозбереження певної національно-економічної формації. Незначні прояви ксенофобії є цілком природними і нешкідливими для суспільства в цілому, але таке твердження багато хто ставить під сумнів.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Расизм

Раси́зм  — світогляд, а також політичні теорії і практики, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду як-от колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо, тобто на раси, і різному ставленні до людей та їх спільностей залежно від їх приналежності до цих груп (рас). Згідно з расистськими теоріями, люди різних рас розрізняються за соціально-біологічною поведінкою. Тобто до зовнішніх ознак «прив'язуються» важливі психологічні, розумові та фізичні особливості, або робляться грубі антинаукові, неправдиві узагальнення на зразок: «усі негри ліниві», «усі жиди жадібні» тощо Ця різниця, як стверджують послідовники расистських теорій, зумовлена механізмами спадковості і не зникає повністю у результаті виховання, соціалізації і інших культурних процесів.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Толерантність

Толерантність  ( від лат.  tolerantia  – терпіння ) – у загальному значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без  агресії  думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки,  звичаїв,  почуттів,  ідей, вірувань є умовою   стабільності  та єдності   суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у  релігійному, ні в  етнічному, ні в інших соціальних вимірах.

Изображение слайда
13

Последний слайд презентации: Стереотипи й упередження: Дякую за увагу

Изображение слайда