Презентация на тему: Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна

Реклама. Продолжение ниже
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Приклади систем:
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Природа елементів, що входять в систему, може бути найрізноманітнішою. Елементами можуть бути:
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Структура системи
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Складність систем
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
три типи складних систем.
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна
ІНФОРМАТИКА
Предмет інформатики як науки складають:
Основною задачею інформатики як науки є
Інформаційна система
1/41
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 2)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (133 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Інформатика і системологія

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Наука, що спрямована на рішення "життєвих задач", на з'ясування причин складностей, що виникають при розв’язуванні якої-небудь проблеми. Системологія

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Основні визначення СИСТЕМОЛОГІЯ Науково-практична область діяльності, яка вивчає і використовує системність, системогенез об’єктів, процесів і явищ у науці, техніці, природі, суспільстві і психології особистості. СИСТЕМОЛОГІЯ - наука про системність світу СИСТЕМНІСТЬ СВІТУ ІСТИННА!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Система (від грецького systema – ціле, складене із частин, з ’ єднання) – це сукупність взаємопов ’ язаних елементів, що становить певну цілісність, єдність.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Приклади систем:

технічне устаткування, що складається з окремих вузлів і деталей; живий організм, утворений сукупністю клітин; колектив людей; виробничий підрозділ; галузь промисловості, країна.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Основні поняття, які характеризують системи: Елемент системи – частина системи, яка має цілком певне функціональне призначення. Елементи бувають прості і складні. Складні елементи системи, які складаються з простіших взаємопов ’ язаних елементів, називаються підсистемами.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Характеристики системи визначаються не стільки характеристиками її елементів, скільки характеристиками взаємозв'язків. Одні і ті ж елементи, залежно від об'єднуючого їх взаємозв'язку, можуть утворювати різні по своїх властивостях системи.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Природа елементів, що входять в систему, може бути найрізноманітнішою. Елементами можуть бути:

матеріальні об'єкти (небесні тіла, деталі верстата і так далі); суб'єкти (робітники, службовці, анатомічні органи живих істот і так далі); ідеальні об'єкти (системи аксіом, система основних понять механіки, проект технологічних ліній і так далі).

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Організація системи – внутрішня впорядкованість, узгодженість взаємодії елементів системи, що виявляється, наприклад, у обмеженні різноманітності стану елементів у рамках системи. Цілісність системи – властивості системи не зводяться до суми властивостей елементів, які її утворюють, і водночас властивості кожного елемента залежать від його місця та функцій усередині системи.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Структура системи

Структура системи – сукупність внутрішніх сталих зв ’ язків між елементами системи, яка визначає її основні властивості, їх ієрархію Ієрархія означає, що елементи кожної системи зв'язані один з одним і що серед них знаходяться головні і супідрядні

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Часто використовується ієрархічна структура типа "дерево". Системи в дереві розділені на рівні. На першому рівні знаходиться найскладніша система, яка називається коренем дерева. На другому рівні — її підсистеми (гілки), які підпорядковані всій системі. Для наочності структуру системи можна змалювати геометрично. Для цього її елементи змальовують найчастіше плоскими геометричними фігурами. При цьому головні елементи можна змальовувати у верхній частині схеми, а супідрядні — під ними. Зв'язки між елементами змальовують стрілками або відрізками

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Інститут Хімічний факультет Фізичний факультет Біологічний факультет Кафедра ботаніки Кафедра зоології Кафедра анатомії Кафедра органічної хімії Кафедра неорганічної хімії Кафедра загальної фізики Кафедра теоретичної фізики Кафедра експериментальної фізики

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Структуру системи часто буває зручно представити у вигляді таблиці. У такому вигляді зручно описати, наприклад, систему руху літаків. Табличні структури є найбільш поширеними,

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Складність систем

Якщо система складається з N елементів, тоді кількість можливих взаємозв'язків між ними виражається числом N • (N — 1) Це витікає з того, що між будь-якими її двома елементами існують два зв'язки — прямий і зворотний, які можуть не збігатися один з одним.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Простими називатимемо ті системи, в яких кількість зв'язків відносно невелика і немає яскраво вираженого людського чинника Ті ж системи, в яких дуже велика кількість зв'язків, називають складними системами.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: три типи складних систем

До першого відносяться системи з чітко вираженою ієрархією Такі системи піддаються математичному опису. Системи такого типа називатимемо не дуже складними системами. До не дуже складних систем можна віднести, наприклад, телефонну мережу якого-небудь міста

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

До другого типа відносяться системи, які не піддаються строгому математичному опису, або ті системи, для яких математичний апарат ще не розроблений. Системи такого типа називатимемо дуже складними системами. До них можна віднести, наприклад, нашу планету в цілому

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

До третього типа складних систем зараховують такі, в яких виразно є видимою присутність "людського чинника", що володіє своїми, прихованими, цілями.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Безліч існуючих поза системою елементів, що впливають на систему, чи, навпаки, на які впливає система, називають зовнішнім середовищем системи

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Будь-яка система, у свою чергу, може бути елементом іншої системи більш високого рівня, що буде для нашої системи зовнішнім середовищем і яка називається надсистемою, чи метасистемою Якщо елементи якої-небудь системи самі є системами, то їх звичайно називають підсистемами даної системи

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Елемент, будь-якої системи відчуває на собі вплив не тільки системи, але і метасистеми. У той же час, властивості системи в значній мірі визначаються властивостями її елементів

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

З кінця 30-х років системи є предметом дослідження математиків, що розглядають "системи взагалі" у різних предметних областях. З поняттям системи тісно зв'язана низка наукових напрямків: кібернетика, математична теорія систем, теорія прийняття рішень, дослідження операцій і штучний інтелект.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Ідея побудови теорії, яка б займалася системами будь-якої природи, належить австрійському біологу Людвігу фон Берталанфі (1901—1972). Ця наука і називається системологією.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Два основних напрямки наукового розвитку Щоб зрозуміти тонкощі, що лежать в основі явища, прагнуть проникнути всередину досліджуваного явища, воно штучно розчленовується, і кожна частина розглядається окремо, без урахування впливу ззовні. Вивченням кожної з цих частин займаються спеціальні наукові дисципліни.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Досягнення наукових дисциплін узагальнюються. Дослідники мають наміри домогтися результатів, що характеризують явище в цілому Системний підхід базується саме на тому, що до предмету або явища потрібно відноситись як до системи

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Системологія поділяє всі знання не на предмети, а за рівнем складності знань — на прості, не дуже складні, складні і надскладні. Таким чином, звичному поділу наук протиставляється об'єднання наук. З цього випливає, що системологію не можна порівнювати з іншими науками. Більш правильно розглядати її як новий вимір у науці.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Поняття моделі.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

Один об'єкт може бути описаний безліччю моделей Модель — це деякий замінник об'єкта, процесу чи явища, що у визначених умовах може заміняти оригінал, відтворюючи цікавлячі нас властивості і характеристики оригіналу. Модель має істотні переваги: наочність, видимість, доступність для дослідів

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Моделі значно полегшують розуміння системи, дозволяють проводити дослідження в абстрактному плані, прогнозувати поводження реальної системи в цікавлячих нас умовах. Основне призначення і перевага моделі полягає в тому, що в ній сконцентровані важливі фактори реальної системи, які підлягають вивченню в конкретному дослідженні. Несуттєві фактори або відсутні в моделі, або відбиті в ній в незначній мірі.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Найбільш суттєва перевага моделі — можливість простими засобами змінювати її параметри, штучно впливати на модель з метою вивчення реакції системи.

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

Види моделей масштабні, чи натурні, моделі, у яких дотримується геометрична подоба оригіналу. В аналогових моделях досліджувані процеси заміняються процесами, що мають іншу фізичну природу, але описуються тими ж математичними співвідношеннями. Інформаційна модель — це інформація (тобто знання, відомості) про реальний об'єкт, процес, явище. Найбільш могутнім засобом дослідження систем є математичні моделі.

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

Моделювання як невід'ємна частина системології

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

Для успішного керування системою необхідно пророкувати її поводження в майбутньому, а це можна зробити, (ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМУ) досліджуючи цікавлячі нас властивості на моделях.

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Система завжди створюється для вирішення якої-небудь задачі, для досягнення якої-небудь мети. Під метою системи розуміють той стан системи, якого необхідно досягти, або результати, які треба одержати. Іншими словами, мета визначає, для чого створюється система Неправильне чи недостатньо точне визначення мети системи може привести до того, що система не дасть очікуваних результатів.

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

Як же правильно визначити мету системи? Таким чином, щоб правильно визначити мету системи, необхідно: Визначити мету надсистеми, бажано на кілька рівнів вище. Визначити, що треба зробити, щоб домогтися цілей надсистем. Перевірити, чи досягнемо ми цілей надсистем, якщо буде досягнута мета систем більш низького рівня. Проаналізувати вихідний стан системи, описати бажаний стан системи і критерії оцінки її ефективності.

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

Ціль системи повинна бути сформульована так, щоб можна було визначити критерії оцінки досягнення мети, тобто мета системи і критерії оцінки повинні вироблятися одночасно. Ставлячи яку-небудь мету, необхідно щораз задаватися питанням: як ми визначимо, досягли ми бажаної мети чи ні?

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: ІНФОРМАТИКА

Це комплексна технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними.

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Предмет інформатики як науки складають:

Апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки; Програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки; Засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення; Засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: Основною задачею інформатики як науки є

Систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження.

Изображение слайда
1/1
41

Последний слайд презентации: Ст. викладач Вовкова Зінаїда Антонівна: Інформаційна система

В інформатиці поняття “система” найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп’ютера. Доповнення поняття „система” словом „інформаційна” відображає мету її створення і функціонування.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже