Презентация на тему: А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш

А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.
Асқорыту жүйесі Systema digestorium
Асқорыту жүйесінің мүшелері
Ауыз қуысы – cavitas oris
Ұрт - buccae
Қатты таңдай – palatum durum
Жұмсақ таңдай – palatum molle
Жұмсақ таңдай – palatum molle
Тістер – dentes
Тістер – dentes
Т істер
А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.
А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.
Тіл - lingua
Тіл - lingua
Тілдің бүртіктері
Тілдің бүртіктері
Тілдің төменгі беті
Тілдің меншікті бұлшықеттері
Т ілдің бұлшықеттері
Ауыз қуысының бездері
Ауыз қуысының үлкен сілекей бездері glandulae salivariae majores
Жұтқыншақ - pharynx
Жұтқыншақ - pharynx
Жұтқыншақ бұлшықеттері
Өңеш - esophagus
А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.
1/27
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 56)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (10780 Кб)
1

Первый слайд презентации: А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш

Изображение слайда
2

Слайд 2: Асқорыту жүйесі Systema digestorium

Асқазан Жіңішке ішек Тоқ ішек Бауыр Ұйқы безі Өт қабы Ауыз қуысы Тіс Тіл Ауыз қусының бездері Жұтқыншақ Өңеш

Изображение слайда
3

Слайд 3: Асқорыту жүйесінің мүшелері

Т үтікшелі Паренхиматикалық Ерекше құрлысты мүшелер Жұтқыншақ Өңеш Асқазан Жіңішке ішек Тоқ ішек Өт қабы Бауыр Ұйқы безі Ауыз қусының бездері Тіл Тіс

Изображение слайда
4

Слайд 4: Ауыз қуысы – cavitas oris

Ауыз к іреберісі ( vestibulum oris ) Меншікті ауыз қуысы ( cavitas oris propria ) Ауыз көк ет і (diaphragm oris ) Қатты таңдай ( palatum durum) Жұмсақ таңдай ( palatum molle ) Жоғарғы және төменгі еріндер (labium superius et labium inferius ) Аран ( fauces )

Изображение слайда
5

Слайд 5: Ұрт - buccae

Ұрт бұлшықеті ( m.buccinators ) Ұртмай (corpus adiposum buccae )

Изображение слайда
6

Слайд 6: Қатты таңдай – palatum durum

Жоғарғы жақсүйектің таңдайлық өсіндісі ( processus palatinus maxillae) Таңдай сүйегінің горизонтальді табақшасы (lamina horizantalis palatine ) Таңдайдың көлденең қатпарлары ( plicae palatinae tranversae )

Изображение слайда
7

Слайд 7: Жұмсақ таңдай – palatum molle

Та ңдай пердесі (velum palatinum ) Таңдай тілшігі (uvula palatina ) Тілшік бұлшықеті ( m.uvulae ) Таңдай-тіл доғасы ( arcus palatoglossus ) Таңдай-тіл бұлшықеті ( m.palatoglossus ) Таңдай-жұтқыншақ доғасы ( arcus palatopharyngeus ) Таңдай-жұтқыншақ бұлшықеті ( m.palatopharyngeus )

Изображение слайда
8

Слайд 8: Жұмсақ таңдай – palatum molle

Та ңдай пердесін керетін бұлшықет ( m.tensor veli palatini ) Қанаттәрізді ілмек ( hamulus pterygoideus ) Таңдай пердесін көтеретін бұлшықет ( m.levator veli palatini )

Изображение слайда
9

Слайд 9: Тістер – dentes

Тіс сауыты (corona dentis ) Тіс түбірі (radix dentis ) Тіс мойыны (cervix dentis ) Т іс пульпасы ( pulpa dentis )

Изображение слайда
10

Слайд 10: Тістер – dentes

Дентин ( dentinum ) Эмаль ( enamelum ) Цемент ( cementum )

Изображение слайда
11

Слайд 11: Т істер

Күрек тістер Ит тістер Кіші азу тістер Үлкен азу тістер dentes incisivi dentes canini dentes premolares dentes molares

Изображение слайда
12

Слайд 12

Сүт тістер Орталық күрек 8-12 ай 6-7 жыл Бүйір күрек 9-13 ай 7-8 жыл Иттіс 16-22 ай 10-12 жыл Бірінші азу 13-19 ай 9-11 жыл Екінше азу 25-33 ай 10-12 жыл Тіс атауы Жоғарғы тістер Шығу уақыты Түсу уақыты Көрінісі Екінші азу 23-31 ай 10-12 жыл Бірінші азу 14-18 ай 9-11 жыл Иттіс 17-23 ай 9-12 жыл Бүйір күрек 10-16 ай 7-8 жыл Орталық күрек 6-10 ай 6-7 жыл Төменгі тістер

Изображение слайда
13

Слайд 13

Изображение слайда
14

Слайд 14: Тіл - lingua

Тіл ұшы (apex linguae) Тіл денесі (corpus linguae) Тіл түбірі (radix linguae) Тіл жиегі ( margo linguae)

Изображение слайда
15

Слайд 15: Тіл - lingua

Орталы қ тіл жүлгесі (sulcus medianus linguae) Соқыр тесік (foramen caecum) Таяздау шекаралық жү л ге (sulcus terminalis ) Тіл бадамшасы ( tonsilla lingualis )

Изображение слайда
16

Слайд 16: Тілдің бүртіктері

Жіптәрізді бү рт іктер (papillae filiformis ) Конустәрізді бүртіктер ( papillae conicae ) Саңылауқұлақтәрізді бүртіктер ( papillae fungiformis ) Науашықтәрізді бүртіктер ( papillae vallatae ) Жапырақтәрізді бүртіктер (papillae foliatae )

Изображение слайда
17

Слайд 17: Тілдің бүртіктері

Тәтті Тұзды Қышқыл Ащы

Изображение слайда
18

Слайд 18: Тілдің төменгі беті

Шашақтәрізді қатпар ( plica fimbriata ) Тіл жүгіншігі (frenulum linguae) Тіласты бүрлігі ( caruncula sublingualis ) Тіласты қатпары ( plica sublingualis )

Изображение слайда
19

Слайд 19: Тілдің меншікті бұлшықеттері

Тілдің жоғарғы бойлық бұлшықеті ( m.longitudinalis superior) Тілдің төменгі бойлық бұлшықеті ( m.longitudinalis inferior) Тілдің көлденең бұлшықеті ( m.transversus linguae) Тілдің вертикалді бұлшықеті ( m.vertialis linguae)

Изображение слайда
20

Слайд 20: Т ілдің бұлшықеттері

Иек-тіласты бұлшықеті ( m.genioglossus ) Тіласты-тіл бұлшықеті ( m.hyoglossus ) Біз-тіласты бұлшықеті ( m.styloglossus )

Изображение слайда
21

Слайд 21: Ауыз қуысының бездері

Үлкен сілекей бездері Ш ықшыт ( glandula poratidea ) Төменгі жақсүйек асты ( glandula submandibulari s ) Тіласты ( glandula sublingualis ) Кіші сілекей бездері Ерін ( glanduae labialae ) Ұрт ( glandulae buccales ) Үлкен азулық ( glandulae molares ) Таңдай ( glandulae palatinae ) Тіл ( glandulae linguales )

Изображение слайда
22

Слайд 22: Ауыз қуысының үлкен сілекей бездері glandulae salivariae majores

Ш ықшыт безі ( glandula poratidea ) Төменгі жақсүйек асты безі ( glandula submandibulari s ) Тіласты безі ( glandula sublingualis )

Изображение слайда
23

Слайд 23: Жұтқыншақ - pharynx

Мұрындық бөлім (pars nasalis ) Ауыздық бөлім (pars oralis ) Көмейлік бөлім (pars langyngea )

Изображение слайда
24

Слайд 24: Жұтқыншақ - pharynx

Түтік бадамшасы Жұмсақ таңдай

Изображение слайда
25

Слайд 25: Жұтқыншақ бұлшықеттері

Ж ұтқыншақтың жоғарғы қысқыш бұлшықеті ( m.constrictor pharyngis superior) Ж ұтқыншақтың ортаңғы қысқыш бұлшықеті ( m.constrictor pharyngis medius ) Ж ұтқыншақтың төменгі қысқыш бұлшықеті ( m.constrictor pharyngis inferior) Жұтқыншақ жікі ( raphe pharyngis ) Бізжұтқыншақ бұлшықеті ( m.stylopharyngeus ) Т үтікше-жұтқыншақ бұлшықеті ( m.salpingopharyngeus )

Изображение слайда
26

Слайд 26: Өңеш - esophagus

Мойындық бөлік ( pars cervialis ) Кеуделік бөлік (pars thoracica ) Құрсақтық бөлік (pars abdominalis )

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш

Изображение слайда