Презентация на тему: А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш

Реклама. Продолжение ниже
А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.
Асқорыту жүйесі Systema digestorium
Асқорыту жүйесінің мүшелері
Ауыз қуысы – cavitas oris
Ұрт - buccae
Қатты таңдай – palatum durum
Жұмсақ таңдай – palatum molle
Жұмсақ таңдай – palatum molle
Тістер – dentes
Тістер – dentes
Т істер
А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.
А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.
Тіл - lingua
Тіл - lingua
Тілдің бүртіктері
Тілдің бүртіктері
Тілдің төменгі беті
Тілдің меншікті бұлшықеттері
Т ілдің бұлшықеттері
Ауыз қуысының бездері
Ауыз қуысының үлкен сілекей бездері glandulae salivariae majores
Жұтқыншақ - pharynx
Жұтқыншақ - pharynx
Жұтқыншақ бұлшықеттері
Өңеш - esophagus
А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.
1/27
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 56)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (10780 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Асқорыту жүйесі Systema digestorium

Асқазан Жіңішке ішек Тоқ ішек Бауыр Ұйқы безі Өт қабы Ауыз қуысы Тіс Тіл Ауыз қусының бездері Жұтқыншақ Өңеш

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Асқорыту жүйесінің мүшелері

Т үтікшелі Паренхиматикалық Ерекше құрлысты мүшелер Жұтқыншақ Өңеш Асқазан Жіңішке ішек Тоқ ішек Өт қабы Бауыр Ұйқы безі Ауыз қусының бездері Тіл Тіс

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Ауыз қуысы – cavitas oris

Ауыз к іреберісі ( vestibulum oris ) Меншікті ауыз қуысы ( cavitas oris propria ) Ауыз көк ет і (diaphragm oris ) Қатты таңдай ( palatum durum) Жұмсақ таңдай ( palatum molle ) Жоғарғы және төменгі еріндер (labium superius et labium inferius ) Аран ( fauces )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Ұрт - buccae

Ұрт бұлшықеті ( m.buccinators ) Ұртмай (corpus adiposum buccae )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Қатты таңдай – palatum durum

Жоғарғы жақсүйектің таңдайлық өсіндісі ( processus palatinus maxillae) Таңдай сүйегінің горизонтальді табақшасы (lamina horizantalis palatine ) Таңдайдың көлденең қатпарлары ( plicae palatinae tranversae )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7: Жұмсақ таңдай – palatum molle

Та ңдай пердесі (velum palatinum ) Таңдай тілшігі (uvula palatina ) Тілшік бұлшықеті ( m.uvulae ) Таңдай-тіл доғасы ( arcus palatoglossus ) Таңдай-тіл бұлшықеті ( m.palatoglossus ) Таңдай-жұтқыншақ доғасы ( arcus palatopharyngeus ) Таңдай-жұтқыншақ бұлшықеті ( m.palatopharyngeus )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Жұмсақ таңдай – palatum molle

Та ңдай пердесін керетін бұлшықет ( m.tensor veli palatini ) Қанаттәрізді ілмек ( hamulus pterygoideus ) Таңдай пердесін көтеретін бұлшықет ( m.levator veli palatini )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Тістер – dentes

Тіс сауыты (corona dentis ) Тіс түбірі (radix dentis ) Тіс мойыны (cervix dentis ) Т іс пульпасы ( pulpa dentis )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Тістер – dentes

Дентин ( dentinum ) Эмаль ( enamelum ) Цемент ( cementum )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Т істер

Күрек тістер Ит тістер Кіші азу тістер Үлкен азу тістер dentes incisivi dentes canini dentes premolares dentes molares

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
12

Слайд 12

Сүт тістер Орталық күрек 8-12 ай 6-7 жыл Бүйір күрек 9-13 ай 7-8 жыл Иттіс 16-22 ай 10-12 жыл Бірінші азу 13-19 ай 9-11 жыл Екінше азу 25-33 ай 10-12 жыл Тіс атауы Жоғарғы тістер Шығу уақыты Түсу уақыты Көрінісі Екінші азу 23-31 ай 10-12 жыл Бірінші азу 14-18 ай 9-11 жыл Иттіс 17-23 ай 9-12 жыл Бүйір күрек 10-16 ай 7-8 жыл Орталық күрек 6-10 ай 6-7 жыл Төменгі тістер

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Тіл - lingua

Тіл ұшы (apex linguae) Тіл денесі (corpus linguae) Тіл түбірі (radix linguae) Тіл жиегі ( margo linguae)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Тіл - lingua

Орталы қ тіл жүлгесі (sulcus medianus linguae) Соқыр тесік (foramen caecum) Таяздау шекаралық жү л ге (sulcus terminalis ) Тіл бадамшасы ( tonsilla lingualis )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16: Тілдің бүртіктері

Жіптәрізді бү рт іктер (papillae filiformis ) Конустәрізді бүртіктер ( papillae conicae ) Саңылауқұлақтәрізді бүртіктер ( papillae fungiformis ) Науашықтәрізді бүртіктер ( papillae vallatae ) Жапырақтәрізді бүртіктер (papillae foliatae )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17: Тілдің бүртіктері

Тәтті Тұзды Қышқыл Ащы

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Тілдің төменгі беті

Шашақтәрізді қатпар ( plica fimbriata ) Тіл жүгіншігі (frenulum linguae) Тіласты бүрлігі ( caruncula sublingualis ) Тіласты қатпары ( plica sublingualis )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: Тілдің меншікті бұлшықеттері

Тілдің жоғарғы бойлық бұлшықеті ( m.longitudinalis superior) Тілдің төменгі бойлық бұлшықеті ( m.longitudinalis inferior) Тілдің көлденең бұлшықеті ( m.transversus linguae) Тілдің вертикалді бұлшықеті ( m.vertialis linguae)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Т ілдің бұлшықеттері

Иек-тіласты бұлшықеті ( m.genioglossus ) Тіласты-тіл бұлшықеті ( m.hyoglossus ) Біз-тіласты бұлшықеті ( m.styloglossus )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21: Ауыз қуысының бездері

Үлкен сілекей бездері Ш ықшыт ( glandula poratidea ) Төменгі жақсүйек асты ( glandula submandibulari s ) Тіласты ( glandula sublingualis ) Кіші сілекей бездері Ерін ( glanduae labialae ) Ұрт ( glandulae buccales ) Үлкен азулық ( glandulae molares ) Таңдай ( glandulae palatinae ) Тіл ( glandulae linguales )

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Ауыз қуысының үлкен сілекей бездері glandulae salivariae majores

Ш ықшыт безі ( glandula poratidea ) Төменгі жақсүйек асты безі ( glandula submandibulari s ) Тіласты безі ( glandula sublingualis )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23: Жұтқыншақ - pharynx

Мұрындық бөлім (pars nasalis ) Ауыздық бөлім (pars oralis ) Көмейлік бөлім (pars langyngea )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Жұтқыншақ - pharynx

Түтік бадамшасы Жұмсақ таңдай

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25: Жұтқыншақ бұлшықеттері

Ж ұтқыншақтың жоғарғы қысқыш бұлшықеті ( m.constrictor pharyngis superior) Ж ұтқыншақтың ортаңғы қысқыш бұлшықеті ( m.constrictor pharyngis medius ) Ж ұтқыншақтың төменгі қысқыш бұлшықеті ( m.constrictor pharyngis inferior) Жұтқыншақ жікі ( raphe pharyngis ) Бізжұтқыншақ бұлшықеті ( m.stylopharyngeus ) Т үтікше-жұтқыншақ бұлшықеті ( m.salpingopharyngeus )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26: Өңеш - esophagus

Мойындық бөлік ( pars cervialis ) Кеуделік бөлік (pars thoracica ) Құрсақтық бөлік (pars abdominalis )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Последний слайд презентации: А сқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже