Презентация на тему: спадковість і мінливість

Реклама. Продолжение ниже
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
Тема: Спадковість і середовище
План
Мінливість
Розрізняють два види мінливості:
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
Розрізняють два види генетичної мінливості: мутаційну і комбінативну
спадковість і мінливість
Мутації
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
Класифікація мутацій:
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
спадковість і мінливість
Задача
Задача
спадковість і мінливість
1/36
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 52)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (756 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Генетичний диктант Частота фенотипового прояву гена – 2. Один алель пригнічує дію іншого – 3. Явище, коли один ген має декілька алельних станів - 4. Одна ознака формується під впливом одночасно кількох рівнозначних генів - 5. Один ген впливає на кілька або багато ознак -

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Тема: Спадковість і середовище

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: План

1. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Фенокопії. 2. Мутаційна мінливість. 3. Комбінативна мінливість. 4. Мутагенез і репарація ДНК.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Мінливість

Мінливість - загальна властивість живих організмів набувати нових ознак, відмінностей між особами в межах виду.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Розрізняють два види мінливості:

І - неспадкову, фенотипічну або модифікаційну; ІІ - спадкову, або генотипічну Мінливість модифікаційна генотипічна

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9

Неспадкові за фенотипом зміни, спричинені впливом середовища, називають модифікаційною мінливістю.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Модифікації - це зміна фенотипу, яка виникає під впливом змін зовнішніх умов і не зв'язана із зміною генотипу (ДНК).

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Норма реакції - це діапазон змін, в межах якої, залежно від умов середовища, один і той самий генотип може давати різні фенотипи. Та чи інша норма реакції передається за спадковістю, тобто зумовлена генотипічно.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Таким чином, модифікаційна мінливість забезпечує пластичність організмів, їхню пристосованість до мінливих умов середовища. Цим вона важлива для еволюції.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Фенокопії – неспадкові фенокопічні модифікації, що імітують подібний фенотип спадкової мутації.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Розрізняють два види генетичної мінливості: мутаційну і комбінативну

Мінливість модифікаційна генотипічна мутаційна комбінативна

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

При мутаційній мінливості змінюється структура чи кількість хромосом, або структура гена.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Мутації

Мутації - це різні зміни генних і хромосомних структур, тобто раптові зміни генетичного матеріалу. Термін "мутація"( зміна, переміна) був запропонований голандським вченим Г.де Фрізом, ним же було розроблено мутаційну теорію.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Мутації виникають раптово, без усяких переходів. Нові форми їх абсолютно стійкі. Мутації не утворюють безперервних рядів, не групуються навколо середнього типу. Це якісні зміни. Мутації ідуть у різних напрямках: вони можуть бути корисними і шкідливими. Одні й ті самі мутації можуть виникати повторно. Основні положення мутаційної теорії

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Класифікація мутацій:

Залежно від місця виникнення розрізняють: соматичні; генеративні мутації. Соматичні мутації виникають у соматичних клітин. Вони призводять до зміни тільки частини організму, виникають мозаїчно. Особи, в яких вони виникають, називаються химерами, або мозаїками. Генеративні мутації виникають у недозрілих і дозрілих статевих клітинах. Генеративні мутації передаються за спадковістю і виявляються в наступних поколіннях.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

спонтанні ( які виникають за природних умов, без спеціального впливу незвичайних агентів, або внаслідок фізіологічних і біологічних змін у самому організмі.); індуковані - виникають під впливом специфічних агентів (іонізуюча радіація, рентгенівське випромінювання, хімічні речовини, в тому числі і лікарські засоби, екстремальні умови тощо). Залежно від причин виникнення розрізняють мутації :

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Домінантні і рецесивні. Залежно від впливу на організм розрізняють мутації: шкідливі ; корисні ; нейтральні ; летальні.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

За характером порушень генотипу розрізняють такі мутації: генні; геномні; хромосомні. Мінливість модифікаційна генотипічна мутаційна комбінативна генні геномні хромосомні

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Генні, або точкові, зв'язані зі зміною структури ДНК. Можуть спостерігатися заміни, випадання, втрата пар нуклеотидів. Це призводить до порушення синтезу поліпептидів ланцюгів білкових молекул. Майже половина спадкових захворювань - це наслідок генних мутацій.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Геномні мутації - це зміни плоїдності хромосом, зміни кількості хромосом. Поліплоїдія - збільшення кількості хромосом кратно гаплоїдному у 2-3-4 разів. Триплоїдія - у людини 69 хромосом (Зп). Тетраплоїдія - 92 хромосоми (4п) тощо.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Сумісним з життям є гетероплоїдія (анеуплоїдія) - збільшення або зменшення не всього набору хромосом, а будь-якої однієї хромосомної пари - трисомія або моносомія за тією чи іншою хромосомою. 47,21+( хвороба Дауна) 47,13+(синдром Патау) 45,ХО (синдром Шерешевського – Тернера)

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Хромосомні мутації зв'язані з порушенням структури хромосом. Делеції - відрив частини хромосоми (1234567 – 123467) Дуплікація - подвоєння частини хромосоми (1234567 – 123456745). Інверсії - поворот частини хромосоми на 180 (1234567 – 1235467). Транслокація - переміщення частини хромосоми на іншу (12345 – 12389) ( 6789 - 6745) При цьому порушується збалансований набір хромосом, що призводить до розвитку захворювання.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Генні геномні хромосомні - поліплоїдія (4 n, 6 n ); - делеція; - гетероплоїдія - дуплікація; 47, 21 + - інверсії; 47, 13 + - транслокація 45, х0

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

Комбінативна мінливість пов'язана з одержанням нових сполук генів у генотипі. Досягається це внаслідок трьох процесів: - незалежного розходження хромосом при мейозі; - випадкового сполучення їх при заплідненні; - рекомбінації генів, завдяки кросинговеру. При цьому самі гени не змінюються, але нові сполуки їх між собою приводять до появи організмів з новим фенотипом.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Мінливість модифікаційна генотипічна мутаційна комбінативна генні геномні хромосомні - поліплоїдія (4 n, 6 n ); - делеція; - гетероплоїдія - дуплікація; 47, 21 + - інверсії; 47, 13 + - транслокація 45, х0

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Мутагени – фізичні, хімічні, біологічні чинники, які впливають на живі організми та спричиняють появу мутацій. Мутагенез і репарація ДНК Мутагени Фізичні хімічні біологічні (іонізуюче випромінювання (солі важких металів, віруси, висока та низька температура) нітрати, пестициди, гормони, харчові добавки, антибіотики) лікарські препарати)

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

Репарація – відновлення первинної структури ДНК після мутації. Встановлено, що ДНК організму людини містить до 3 млрд. нуклеотидів. Під час поділу клітини кількість помилок нуклетидної послідовності може бути до 50 тис. Репарації - могутнє джерело мутацій в організмі. Відомо багато хвороб, зумовлених порушенням репарації ДНК (20). Виникають так звані хвороби репарації ДНК: ксеродерма, анемія Фанконі, прогерія, синдром Блюма та ін.

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

У жінки, яка під час вагітності перенесла корову краснуху, народилася глуха дитина. Чи можна чекати надалі народження глухих онуків? Задача

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Задача

У лікаря – рентгенолога спостерігається променеве ураження шкіри руки. До якого виду мінливості належить це захворювання ?

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Задача

У людей, які палять, часто спостерігається пухлина легень. До якого виду мінливості належить це захворювання ?

Изображение слайда
1/1
36

Последний слайд презентации: спадковість і мінливість

Г.Й.Путинцева «Медична генетика» ст. 139-153 Г.Д.Бердишев «Медична генетика» ст.77-79. Домашнє завдання:

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже