Презентация: спадковість і мінливість

спадковість і мінливість спадковість і мінливість Тема: Спадковість і середовище План Мінливість Розрізняють два види мінливості: спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість Розрізняють два види генетичної мінливості: мутаційну і комбінативну спадковість і мінливість Мутації спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість Класифікація мутацій: спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість спадковість і мінливість Задача Задача спадковість і мінливість
1/36
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 52)
Скачать (756 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

2

Слайд 2

Генетичний диктант Частота фенотипового прояву гена – 2. Один алель пригнічує дію іншого – 3. Явище, коли один ген має декілька алельних станів - 4. Одна ознака формується під впливом одночасно кількох рівнозначних генів - 5. Один ген впливає на кілька або багато ознак -

3

Слайд 3: Тема: Спадковість і середовище

4

Слайд 4: План

1. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Фенокопії. 2. Мутаційна мінливість. 3. Комбінативна мінливість. 4. Мутагенез і репарація ДНК.

5

Слайд 5: Мінливість

Мінливість - загальна властивість живих організмів набувати нових ознак, відмінностей між особами в межах виду.

6

Слайд 6: Розрізняють два види мінливості:

І - неспадкову, фенотипічну або модифікаційну; ІІ - спадкову, або генотипічну Мінливість модифікаційна генотипічна

7

Слайд 7

8

Слайд 8

9

Слайд 9

Неспадкові за фенотипом зміни, спричинені впливом середовища, називають модифікаційною мінливістю.

10

Слайд 10

Модифікації - це зміна фенотипу, яка виникає під впливом змін зовнішніх умов і не зв'язана із зміною генотипу (ДНК).

11

Слайд 11

Норма реакції - це діапазон змін, в межах якої, залежно від умов середовища, один і той самий генотип може давати різні фенотипи. Та чи інша норма реакції передається за спадковістю, тобто зумовлена генотипічно.

12

Слайд 12

Таким чином, модифікаційна мінливість забезпечує пластичність організмів, їхню пристосованість до мінливих умов середовища. Цим вона важлива для еволюції.

13

Слайд 13

Фенокопії – неспадкові фенокопічні модифікації, що імітують подібний фенотип спадкової мутації.

14

Слайд 14: Розрізняють два види генетичної мінливості: мутаційну і комбінативну

Мінливість модифікаційна генотипічна мутаційна комбінативна

15

Слайд 15

При мутаційній мінливості змінюється структура чи кількість хромосом, або структура гена.

16

Слайд 16: Мутації

Мутації - це різні зміни генних і хромосомних структур, тобто раптові зміни генетичного матеріалу. Термін "мутація"( зміна, переміна) був запропонований голандським вченим Г.де Фрізом, ним же було розроблено мутаційну теорію.

17

Слайд 17

Мутації виникають раптово, без усяких переходів. Нові форми їх абсолютно стійкі. Мутації не утворюють безперервних рядів, не групуються навколо середнього типу. Це якісні зміни. Мутації ідуть у різних напрямках: вони можуть бути корисними і шкідливими. Одні й ті самі мутації можуть виникати повторно. Основні положення мутаційної теорії

18

Слайд 18

19

Слайд 19

20

Слайд 20: Класифікація мутацій:

Залежно від місця виникнення розрізняють: соматичні; генеративні мутації. Соматичні мутації виникають у соматичних клітин. Вони призводять до зміни тільки частини організму, виникають мозаїчно. Особи, в яких вони виникають, називаються химерами, або мозаїками. Генеративні мутації виникають у недозрілих і дозрілих статевих клітинах. Генеративні мутації передаються за спадковістю і виявляються в наступних поколіннях.

21

Слайд 21

спонтанні ( які виникають за природних умов, без спеціального впливу незвичайних агентів, або внаслідок фізіологічних і біологічних змін у самому організмі.); індуковані - виникають під впливом специфічних агентів (іонізуюча радіація, рентгенівське випромінювання, хімічні речовини, в тому числі і лікарські засоби, екстремальні умови тощо). Залежно від причин виникнення розрізняють мутації :

22

Слайд 22

Домінантні і рецесивні. Залежно від впливу на організм розрізняють мутації: шкідливі ; корисні ; нейтральні ; летальні.

23

Слайд 23

За характером порушень генотипу розрізняють такі мутації: генні; геномні; хромосомні. Мінливість модифікаційна генотипічна мутаційна комбінативна генні геномні хромосомні

24

Слайд 24

Генні, або точкові, зв'язані зі зміною структури ДНК. Можуть спостерігатися заміни, випадання, втрата пар нуклеотидів. Це призводить до порушення синтезу поліпептидів ланцюгів білкових молекул. Майже половина спадкових захворювань - це наслідок генних мутацій.

25

Слайд 25

Геномні мутації - це зміни плоїдності хромосом, зміни кількості хромосом. Поліплоїдія - збільшення кількості хромосом кратно гаплоїдному у 2-3-4 разів. Триплоїдія - у людини 69 хромосом (Зп). Тетраплоїдія - 92 хромосоми (4п) тощо.

26

Слайд 26

Сумісним з життям є гетероплоїдія (анеуплоїдія) - збільшення або зменшення не всього набору хромосом, а будь-якої однієї хромосомної пари - трисомія або моносомія за тією чи іншою хромосомою. 47,21+( хвороба Дауна) 47,13+(синдром Патау) 45,ХО (синдром Шерешевського – Тернера)

27

Слайд 27

Хромосомні мутації зв'язані з порушенням структури хромосом. Делеції - відрив частини хромосоми (1234567 – 123467) Дуплікація - подвоєння частини хромосоми (1234567 – 123456745). Інверсії - поворот частини хромосоми на 180 (1234567 – 1235467). Транслокація - переміщення частини хромосоми на іншу (12345 – 12389) ( 6789 - 6745) При цьому порушується збалансований набір хромосом, що призводить до розвитку захворювання.

28

Слайд 28

Генні геномні хромосомні - поліплоїдія (4 n, 6 n ); - делеція; - гетероплоїдія - дуплікація; 47, 21 + - інверсії; 47, 13 + - транслокація 45, х0

29

Слайд 29

Комбінативна мінливість пов'язана з одержанням нових сполук генів у генотипі. Досягається це внаслідок трьох процесів: - незалежного розходження хромосом при мейозі; - випадкового сполучення їх при заплідненні; - рекомбінації генів, завдяки кросинговеру. При цьому самі гени не змінюються, але нові сполуки їх між собою приводять до появи організмів з новим фенотипом.

30

Слайд 30

Мінливість модифікаційна генотипічна мутаційна комбінативна генні геномні хромосомні - поліплоїдія (4 n, 6 n ); - делеція; - гетероплоїдія - дуплікація; 47, 21 + - інверсії; 47, 13 + - транслокація 45, х0

31

Слайд 31

Мутагени – фізичні, хімічні, біологічні чинники, які впливають на живі організми та спричиняють появу мутацій. Мутагенез і репарація ДНК Мутагени Фізичні хімічні біологічні (іонізуюче випромінювання (солі важких металів, віруси, висока та низька температура) нітрати, пестициди, гормони, харчові добавки, антибіотики) лікарські препарати)

32

Слайд 32

Репарація – відновлення первинної структури ДНК після мутації. Встановлено, що ДНК організму людини містить до 3 млрд. нуклеотидів. Під час поділу клітини кількість помилок нуклетидної послідовності може бути до 50 тис. Репарації - могутнє джерело мутацій в організмі. Відомо багато хвороб, зумовлених порушенням репарації ДНК (20). Виникають так звані хвороби репарації ДНК: ксеродерма, анемія Фанконі, прогерія, синдром Блюма та ін.

33

Слайд 33

У жінки, яка під час вагітності перенесла корову краснуху, народилася глуха дитина. Чи можна чекати надалі народження глухих онуків? Задача

34

Слайд 34: Задача

У лікаря – рентгенолога спостерігається променеве ураження шкіри руки. До якого виду мінливості належить це захворювання ?

35

Слайд 35: Задача

У людей, які палять, часто спостерігається пухлина легень. До якого виду мінливості належить це захворювання ?

36

Последний слайд презентации

Г.Й.Путинцева «Медична генетика» ст. 139-153 Г.Д.Бердишев «Медична генетика» ст.77-79. Домашнє завдання:

Похожие презентации

Ничего не найдено