Презентация на тему: СӨЖ

СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
СӨЖ
1/20
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 76)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2356 Кб)
1

Первый слайд презентации: СӨЖ

Тақырыбы: Дипломдық зерттеулер. Зерттеу нысаны мен тақырыбын анықтау Семей Медицина Университет і Орындаған: Кәкімова А.С. 236-ЖМ Тексерген: Мукашева Г.Д. Семей қаласы, 2019жыл

Изображение слайда
2

Слайд 2

Жоспар 1. Кіріспе 2. Негізгі бөлім 2.1 Дипомдық жұмысқа қойылатын талаптар, кезеңдері 2.1 Дипломдық жұмыста қолданылатын ережелер 3. Қорытынды 4. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Изображение слайда
3

Слайд 3

Дипломдық зерттеу квалификацияланған ғылыми жұмыс болып табылады. Оның мазмұны мен әрлерну сапасы бойынша ғылыми білімділік деңгейін, студенттің жалпы білім деңгейін бағалауға болады. Зерттеліп, жазылатын дипломдық жұмыс тақырыбы студенттің білім алу аясынан шеткері кетпеуі керек. Тақырып таңдағанда ең алдымен өзінің жеке қызығушылығына, тақырыптың өзектілігіне, жаңалығына, сонымен қатар практикалық тұрғыдан іске асуына назар аудару керек. Кіріспе

Изображение слайда
4

Слайд 4

Дипломдық жұмыс ( жоба ) - мамандықтың оқу жоспарында көрсетілген жағдайда оқудың соңғы кезеңінде орындалатын жазбаша бітіру жұмысы болып табылады. Дипломдық жұмысты ( жобаны ) орындаудың негізгі мақсаттары мамандық бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды жүйелеу, бекіту және кеңейту, және оларды нақты ғылыми, техникалық, экономикалық және өндірістік мәселелерді, сонымен қатар, мәдени бағыттағы мәсеелерді шешу үшін қолдану болып табылады. Дипломдық жұмыста ( жобада ) нақты мамандыққа сәйкес ғылым саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу және өздігінен анықтаудың жалпылама нәтижелері көрсетіледі. Дипломдық жұмыс ( жоба ) ғылыми жетекшінің көмегімен жүзеге асырылады. Дипломдық жұмыс дегеніміз не?

Изображение слайда
5

Слайд 5

Дипломдық жұмысты орындау кезеңдері: 1- кезең: Тақырып таңдау. 2 - кезең: Тақырыптың өзекті мәселелерімен танысып, таңдау. 7 –кезең: Схема, кестелер арқылы зерттеу нәтижесін әрлеу. Ұсынуға дайындау 5- кезең: Дипломдық жұмыстың 1-ші бөлімін жазу(теориялық) Бөлімде тарихи аспектілер мен гипотезалар ұсынылады 3 – кезең: Бағдаурлаушы жоспар құру 4-кезең: Мәселер бойынша әдебиеттер іздеу ( жнциклопедия, сөздіктер және олардың атын тіркеп отыру) 6-кезең: Дипломдық жұмыстың 2-ші бөлімі (практикалық) Эксперименттер мен анкета бақылаудың қорытындысын ұсыну 8-кезең: Рецензия алу 9-кезең: Қорғау

Изображение слайда
6

Слайд 6

Диплом жұмысының тақырыбына қойылатын талаптар Дипломдық жұмыстың ( жобаның ) тақырыбы өзекті, ғылым, техника және мәдениеттіңзаманауи күйі мен даму перспективасына сәйкес болу Дипломдық жұмыстар ( жобалардың ) тақырыптары мамандыққа және маман дайындауының салаларына сәйкес болуы керек. Дипломдық жұмыстар ( жобалардың ) тақырыптарын кафедра анықтап, факультеттің ғылыми кеңесінде қарастырылыпбекітіледі. Дипломдық жұмыстардың ( жобалардың ) жалпы тізімі жыл сайын кемінде 30%- ға жаңартылып отыруы керек. Техникалық мамандықтар үшін дипломдық жобаны дипломдық жұмыспен алмастыруға рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда, дипломдық жұмыс ғылыми-зерттеу сипатына ие және есептік-сызубөлігі болуы тиіс. Дипломдық жұмыстың ( жобаның ) тақырыбы бітіруші курстың басында анықталып, ректор бұйрығымен бекітіледі. Диплом алды тәжірибе аяқталғанда дипломдық жұмыстың ( жобаның ) тақырыбы қажет болған жағдайда кафедраның ұсынысы бойынша өзгертілуі мүмкін.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Дипломдық жұмыстың тақырыбы ғылыми жетекшінің жұмыс шеңберімен сәйкес келуі керек. Екіншіден, өзіңіз жақсы білетін сала айналасында болуы тиіс. Сонда ғылыми жетекшіңізбен ортақ тақырыптарыңызда және оның да сізбен жұмыс істеуіне ыңғайлы болады. Егер зерттелетін зақырыпты кеңінен білсеңіз, жоспар құрғанда да, жазылу барысында да оңай болады. Тақырыпты одан да терең білуге уақытыңыз көп болады. Тақырып таңдағанда студентке кеңес:

Изображение слайда
8

Слайд 8

Дипломдық жұмыс бөлімдері Практикалық Зерттеуші өзі жасаған зерттеулері бойынша жазады.Алынған нәтижені анализден өткізу арқылы Теориялық Берілген, пайдаланылған әдебиеттер бойынша жасалады. Нақты анықталған факт, зерттеулер жазылады

Изображение слайда
9

Слайд 9

Дипломдық жұмысқа қойылатын талаптар:

Изображение слайда
10

Слайд 10

Дипломдық жұмысқа қойылатын ережелер: Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 25-тен кем болмауы керек Кіріспе мен қорытынды 2-3 беттен аз болмауы тиіс Әрбір бөлім 2-3 параграфтан тұруы тиіс. Әрбір параграф 9-10 беттен. Теориялық, практикалық бөлімдер тең болуы тиіс Жалпы 60-9 0 беттен тұрады. Таныстыру, әдебиеттер тізімі парағы есепке алынбайды. Мәліметтер алынған жерден сілтеме болу керек.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Дипломдық жұмыстың құрылымы: мұқаба ; - титул парағы ; - реферат; - мазмұны ; - кіріспе ; - негізгі бөлім ; - қорытынды ; - пайдаланылған әдебиеттер тізімі ; - қосымшалар.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Мұқабада - дипломдық жұмыс ( жоба ) орындалған ұйымның аталуы ; - студенттің аты-жөні ; - дипломдық жұмыстың ( жобаның ) тақырыбы ; жұмыс түрі – дипломдық жұмыс ( жоба ); - мамандықтың аты мен шифры; - қаласы, жылы келтіріледі Титул парағы дипломдық жұмыстың ( жобаның ) бірінші беті және жұмысты іздеп өңдеуге қажет мәліметтің көзі болып табылады. Титул парағында - дипломдық жұмыс ( жоба ) орындалған ұйым ; дипломдық жұмыс ( жоба ) орындалған кафедра; - шектейтін гриф ( қажет жағдайда ); - кафедра меңгерушісінің бекіту қолы ; - жұмыс түрі - дипломдық жұмыс ( жоба ); - « Тақырыбы :»- деп көрсетілген дипломдық жұмыстың ( жобаның ) тақырыбы ; - мамандықтың аты мен шифры; - сол жағында « Орындаған » сөзі мен қарама-қарсы оң жағында студенттің аты-жөні ; - бір жол төмен – « Ғылыми жетекші » сөзі мен жетекшінің аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен атағы ; - қаласы, жылы көрсетіледі

Изображение слайда
13

Слайд 13

Казақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі рефераттарда : жұмыстың көлемі, иллюстарциялардың, кестелердің, пайдаланылған мәлімет көздерінің саны туралы ақпарат ; - жұмыстың мазмұнын сипаттайтын кілт сөздердің тізімі, - жұмыстың мақсаты мен міндеттері, қолданылған әдістері мен қондырғылары, алынған нәтижелер мен олардың практикалық пайдаланылуы көрсетіледі. Реферат көлемі 1000 таңбадан аспауы тиіс.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Дипломдық жұмыс электронды түрде басылу керек. А4 форматында орындалады. Сөздер арасындағы интервал 1,5 мм қамтуы тиіс. Шрифт -14.( Times New Roman ) Әріптердің биіктігі 1,8мм аз болмауы керек. Мәтін сол жақтан 30 мм, оң жақтан 15мм, жоғарыдам 20мм, төменнен – 20 мм болуы шарт. Бұндау аумаққа шамамен 1800 белгі сияды. Пробелдарды қосып есептегенде 28-30 жол. Мәтін бірдей контрасттылықпен шығарылуы керек. Әріптер нақты бірдей қара түспен, тексерушінің көзіне көрінуі керек. Терминдарды, маңызды сөйлемдер мен сөздерді ерекшелеуге рұқсат етіледі.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Нумерация Барлық беттер араб цифрларымен нөмірлену керек. Титулдық бет нөмірленбейді. Бірақ есептеледі. Нөмір беттің төменгі бөлігінің ортасында немесе жоғарғы, төменгі оң жақта орналасады.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Иллюстрациялар ( фотография, сурет, сызба, схема, графиктар, карталар ) и таблицалады мәтін жазылған бетте абзацтан кейін орналастыру керек немесе жеке келесі бетке.Егер сурет қойылатын болса, онда «Сур.» сөзін жазу арқылы алдыңғы нумерацияға қарап нөмірлейді. Яғни, нумерацияда бөлемнің нөмері және алдын қойылған суретке кезектіліпен қойылған нөмір жазылады. Мысалы, «Сур 1.2»(1-ші бөлімнің 2-ші суреті ) Суреттер дайын жазылған күйде болмауы керек. Яғни, суреттегі анықтаманы зерттеуші өзі жазады.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі- дипломдық жұмыстың негізі. Тізімде барлық пайдалылған әдебиеттер көрсетілуі керек. Әрбір әдебиетке авторлың есімі, әдебиеттің толық аты, шығарылымы, шығарылған жері, жылы, алынған беттер, кітаптың толық қанша беттен тұратыны жазылады.Алфавиттің реттілігі бойынша орналастыру керек.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Қорытынды Қортындылай келсек, дипломдық зерттеу бір күнде жазылып шығатын жұмыс емес. Бұл студенттің жылдар бойынғы білімінің көрсеткіші, оның қызығушылығы мен еңбегінен туындайтын көлемді дүние. Кез келген студент ЖОО бітірерде, дипломдық жұмысқа кезігеді. Негізгі басты міндет тақырыбымыздың дұрыс таңдалуы. Оның өзіміздің қызығушылығымбен сәйкес келуі. Студентте қызығушылық болса, ол өзінің 100 шақты бетті қалай жазып, қалай зерттеу жұмысын бітіргендігін де аңғармай қалады деген ойдамын.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: https ://massaget.kz/layfstayl/bilim/gumanitarly-ylymdar/16050 / https:// studopedia.ru/9_74819_chto-takoe-diplomnaya-rabota.html https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_% D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 https://lektsii.org/14-45324.html Н.П. Драгун, В.А. Михарева «Учебно-методическое пособие» А. М. Прохоров «Большая советская энциклопедия»

Изображение слайда
20

Последний слайд презентации: СӨЖ

Назарларыңызға рахмет!

Изображение слайда