Презентация на тему: Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже

Реклама. Продолжение ниже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже
1/32
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 87)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (864 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже показово, що наука, логічно слідуючи своїм при пущенням, прагне дивним чином розширити поняття "суспільство". Ведеться мова про спільноти клітин. А чому не атомів? Не кажучи вже про спільноти зірок, сонячних систем. Схоже, що всі науки приречені стати гілками соціології" [Tarde 1999].

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Герасимчук А.А. Шиян О.М. Соціологія: Курс лекцій. – К.: 2000. – C. 244-273. 2. Соціологія. Підручник/ За ред. В.М. Пічі – 2 вид. стереотипне. – Львів, «Новий світ – 2000», 2005. – C. 1 86 - 225. 3. Соціологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городняненка – К. :, Видавничий центр «Академія», 2005. – C. 464 - 54 3. 4. Харук А.І. Соціологія. Курс лекцій. - Львів:АСВ: 2014.- C. 33 -44. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип 1-5. / «Кальварія», - Львів – 1996. – C. 5 - 20. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Тема 1. Основні засади соціологічної науки. Заняття 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика. 1. Сутність, структура та типи соціологічних досліджень. 2. Програми соціологічного дослідження. 3. Методи соціологічного дослідження.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Мета заняття: 1. Систематизувати знання про сутність соціологічних досліджень. 2. Ознайомити курсантів із структурою та основними типами соціологічних досліджень. 3. Визначити особливості методів соціологічних досліджень. 4. Показати приклади застосування соціологічних знань у військовій практиці. 5. Формувати у курсантів особистісні якості офіцера як військового педагога, спираючись на концепцію особистісно орієнтованого навчання. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

1. Сутність, структура та типи соціологічних досліджень.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ — система логічно послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, яка передбачає та забезпечує отримання достовірних даних і фактів про явища та процеси, про закономірності та випадковості їх функціонування й розвитку, що вивчаються з метою подальшого використання їх у соціальному управлінні та розвитку соціології як науки Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Об’єкт соціологічного дослідження — певна соціальна реальність, соціальні відносини, соціальна система Предмет соц. дослідження — конкретні соціальні явища та процеси, закономірності та випадковості їх функціонування і розвитку, різноманітні характеристики, сторони, аспекти, принципи організації Мета соц. дослідження — виявлення в соціальних об’єктах і процесах функціональних зв’язків та випадковостей елементів, що самоорганізуються, а під час реалізації практичного соціального експерименту — пошук управлінських рішень Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

ОСНОВНІ ТИПИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ розвідувальне (пілотне) описове експериментально - аналітичне Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Структура процесу соціологічного дослідження Розробка програм соц. дослідження Збір емпіричного матеріалу, нагромад- ження необхідної інформації Опрацювання матеріалів дослідження (статистичних та матема- тичних) Аналіз результатів дослідження та розробка рекомендацій, формулю- вання управлінських рішень Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Види соціологічного дослідження За характером дослідницьких завдань За термінами проведення фундаментальні - аналіз закономірностей, випадковостей соціального розвитку прикладні - спрямовані на вироблення шляхів удосконалення соціальних об ’ єктів комплексні - поєднання фундаментальних та прикладних завдань, зазвичай міждисциплінарної проблематики довгострокові (3-5 років) середньострокові (від 6 місяців до 2 років) короткострокові (від 2 до 6 місяців) експрес дослідження (до 1 місяця) Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Висновок по першому питанню: Сутність, зміст і специфіка будь-якого соціологічного дослідження зумовлюється насамперед об’єктом, предметом, специфічними методами, завданнями та метою, що визначаються даною наукою. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

2. Програми соціологічного дослідження.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ є науковим документом методологічних та процедурних основ дослідження соціального об’єкта. По суті, програма соціологічного дослідження — це і теорія, і методологія, і організація конкретного вивчення, аналізу та висвітлення окремого соціального процесу або явища. Програма виконує три основні функції: методологічну, методичну та організаційну. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Проблемна ситуація Об’єкт дослідження Проблема Мета Основні завдання Предмет Інтерпретація концептуальної схеми дослідження Гіпотези дослідження Логічний план дослідження Схема понять операціональної інтерпретації Методи дослідження та їх характеристика Організаційний план дослідження, сітковий графік робіт Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

функції програми соціологічного дослідження - Визначення наукових проблем - Формулювання мети та завдань дослідження - Визначення об’єкта та предмета дослідження - Співвідношення даного дослідження з науковими досягненнями - Загальний логічний план дослідження - Визначення шляхів, методів та способів збору, аналізу й опрацювання інформації - Розробка процедури дослідження - Аналіз результатів дослідження ОРГАНІЗАЦІЙНА МЕТОДОЛОГІЧНА МЕТОДИЧНА - Поділ праці та завдань у дослідницькому колективі - Налагодження та здійснення контролю за процесом дослідження - Публікація результатів дослідження Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Висновок по другому питанню: Отже, розробка програми соціологічного дослідження — це початковий, фундаментальний етап дослідження, який вимагає від дослідника певного рівня загальнонаукових та спеціальних знань, досвіду та навиків такої діяльності. Сама програма соціологічного дослідження — це основний науковий документ методологічних та організаційно-процедурних основ дослідження соціальної реальності, конкретних явищ та процесів суспільного життя. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

3. Методи соціологічного дослідження.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

МЕТОД СОЦІОЛОГІЇ — сукупність прийомів, способів та операцій теоретичного й практичного освоєння і перетворення соціальної реальності. Таку сукупність прийомів, способів та операцій заведено називати методикою соціологічного дослідження, але її використовують не лише в теоретичній та емпіричній дослідницькій діяльності, а й у соціальній практиці. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ загальнонаукові спеціальні - Діалектика - Синергетика - Історизм - Аналіз документів - Спостереження Опитування Соціальний експеремент - Соціометричний метод та інші Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Діалектика, як всезагальний метод пізнання, дає змогу виявити й проаналізувати закономірності виникнення, функціонування та розвитку соціальної реальності — явищ, процесів, відносин, а також причинно-наслідкові зв’язки, детермінованість соціального життя людини і суспільства, малих та великих соціальних груп, обґрунтувати певні соціальні процеси. Синергетика забезпечує виявлення та аналіз самовиникаючих, випадкових, таких, що самоорганізуються, самоуправляються, соціальних явищ і процесів, реальних та можливих біфуркацій (відхилень від норм) у соціальному житті та поведінці самоорганізованих соціальних суб’єктів та об’єктів, виявлення й аналіз соціальної акупунктури суспільства, найбільш складних і «больових» моментів у соціальних відносинах. Історизм (порівняльно-історичний метод) дозволяє виявити, охарактеризувати та зіставити різні рівні еволюції соціального об’єкта, що досліджується, а також, певною мірою визначити основні історичні тенденції його розвитку. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Висновок по третьому питанню: Різноманітність спеціальних методів соціологічного дослідження забезпечує збір, нагромадження, переопрацювання та використання необхідної об’єктивної, конкретної та достовірної інформації про реальні соціальні явища, події та процеси суспільного життя. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Висновок по заняттю : Різноманітність спеціальних методів соціологічного дослідження забезпечує збір, нагромадження, переопрацювання та використання необхідної об’єктивної, конкретної та достовірної інформації про реальні соціальні явища, події та процеси суспільного життя. Соціологічна інформація має свої емпіричні та теоретичні властивості. Вона, по-перше, всебічно й глибоко характеризує та дозволяє аналізувати соціальний процес, забезпечує досягнення максимальної адекватності пізнання завдяки широкій репрезентативності, стійкості та достовірності даних про кількісні та якісні характеристики об’єктів дослідження; по-друге, дозволяє виявити нові закономірності, тенденції й випадковості розвитку та функціонування соціальних відносин, явищ та процесів і тим самим істотно збагачує соціальну теорію. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
32

Последний слайд презентации: Соціологія "... Всяка річ є суспільство і всі речі суть суспільства... І дуже

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Заняття 6. Роль і сутність соціологічних досліджень. Вивчити: 1. Допоміжні документи соціологічного дослідження та методи їх використання. 2. Генеральна та вибіркова сукупність об’єкта соціологічного дослідження, порядок їх формування. 3. Гіпотеза соціологічного дослідження, її сутність і роль у процесі дослідження. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. — М., 1989. 2. Соціологія. Підручник/ За ред. В.М. Пічі – 2 вид. стереотипне. – Львів, «Новий світ – 2000», 2005. – C. 244- 272. 3. Харук А.І. Соціологія. Курс лекцій. - Львів:АСВ: 2014.- C. 33 - 44. 4. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип 1-5. / «Кальварія», - Львів – 1996. - C. 23 - 38. Т.1/ 5. Соціологічні дослідження: теорія, методологія, практика.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже