Презентация на тему: Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х

Реклама. Продолжение ниже
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
План
Література:
Югославія після Другої світової війни
ТІТО ЙОСИП БРОЗ (1892-1980)
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
КОНФЛІКТ СТАЛІН – ТІТО 1948 - 1949
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Модель самоврядного соціалізму:
1968 – автономія соціалістичного Косово
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Югославія в системі міжнародних відносин
Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х
Йосип Броз Тіто помер 4 травня 1980 р.
1/20
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 22)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (555 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х – 1980-х рр.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
2

Слайд 2: План

1. Встановлення комуністичної диктатури. Конфлікт Тіто – Сталін та його наслідки. 2. Спроби побудови країни самоврядного соціалізму. 3. Югославія в системі міжнародних відносин. 4. Політична і економічна криза 80-х років ХХ ст. у СФРЮ.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Література:

Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття: Підруч. для вищих навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 816 с. История южных и западных славян: В 2 т. Т. 2: Новейшее время: Учебник / Под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой. – 3-е издание. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Изд-во «Печатные Традиции», 2008. – 368 с. Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки: 1945 – 2002. – К., 2004. Гиренко Ю. С. Сталин – Тито. – М., 1991. Шахін Ю.В. Еволюція економічної політики Федеративної Народної Республіки Югославії (1947–1961 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Ю. В. Шахін; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – 20 с. Митрович М. Югославская действительность в анонимных посланиях Йосипу Броз Тито (1956–1966 годы) // Славяноведение. – 2008. – № 3. – С. 48–59. Рудяков П. Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011 рр.) // Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Зб. наук. праць / Ред. колегія: П.П. Толочко (головний редактор), О.П. Моця (відповідальний редактор) та ін. – К.: Фенікс, 2011. – С. 183–191.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Югославія після Другої світової війни

7 березня 1945 р. був утворений Тимчасовий народний уряд Демократичної федеративної Югославії (ДФЮ), до якого увійшли шість представників емігрантського табору, а решта (22) були або комуністами, або представляли партії, що входили до ЄНВФ. Головою уряду та міністром оборони став маршал Й. Тіто, його першим заступником - комуніст Е. Кардель. Загальна кількість людських втрат перевищила майже 1,8 млн осіб. Зруйнована економіка Югославії. У 1945 р. обсяг виробництва харчової промисловості становив 45 % довоєнного, у текстильній - 40 %, у металургійній - 20 %.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: ТІТО ЙОСИП БРОЗ (1892-1980)

Народився в селі Кумаровец (Хорватія) у селянській родині. З 1910 р. - член Соціал-демократичної партії Хорватії і Славонії. З 1913 р. - служба в австро-угорській армії. У 1914-1915 pp. - учасник бойових дій на східному фронті Першої світової війни. У 1915 р. після поранення потрапив у російський полон. 1917-1920 pp. - учасник громадянської війни в Росії. У1920 р. - повернення в Хорватію та вступ до Компартії Югославії. У 1921 — 1928 pp. - на підпільній партійній роботі. У 1928 р. -секретар Загребського міськкому КПЮ. У1928-1934 pp. - арешт та ув'язнення. У 1934-1935 pp. - на нелегальному становищі. У 1935-1936 pp. - еміграція до СРСР, працівник Комінтерну в Москві. У 1937 р. - голова ЦК КПЮ. У 1940-1952 pp. - генеральний секретар КПЮ. У 1941-1945 pp. - головнокомандувач Народно-визвольних загонів (а з 1942 р. - НВА).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Збройну боротьбу проти нової влади продовжували сербські четники на чолі з Д. Михайловичем, а також хорватські усташі та албанські сепаратисти. До лютого 1946 р. частини Югочлавської армії спільно з органами держбезпеки знищили близько 200 тис. осіб. Підсумки виборів до Установчої скупщини у листопаді 1945 р. засвідчили переконливу перемогу НФЮ, за який віддали голоси понад 90 % виборців, а представники КПЮ отримали 78,6 % депутатських мандатів.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Дража Михайлович (1893-1946)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Четники ( Југословенска војска у отаџбини )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9

На засіданні Установчої скупщини 29 листопада 1945 р. було проголошено країну Федеративною Народною Республікою Югославією (ФНРЮ), до складу якої увійшли Сербія (з автономними Воєводиною, Косовом та Метохією), Хорватія, Словенія, Македонія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина. Установча скупщина наприкінці січня 1946 р. ухвалила конституцію ФНРЮ, згідно з якою країна проголошувалася об'єднанням рівноправних народів, на основі права на самовизначення. Етнічний принцип не був до кінця витриманий. Декларувався принцип недоторканності приватної власності.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

1945 р. аграрна реформа: ліквідація великого землеволодіння та встановлення земельного максимуму в розмірі 25-30 га орної землі. За відчужені землі поміщиків і Римо-католицької церкви держава виплачувала компенсацію. 1946 р. був прийнятий закон про націоналізацію, згідно з яким до державної власності перейшли банки, транспорт, оптова торгівля. Уже в квітні 1947 р. був затверджений перший п'ятирічний план (1947-1951). В країні розпочалося будівництво двохсот нових підприємств, електростанцій, залізниць та інших промислових об'єктів. СРСР надав Югославії безвідсотковий кредит 135 млн. дол.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: КОНФЛІКТ СТАЛІН – ТІТО 1948 - 1949

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14

Самоврядний соціал і зм

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Модель самоврядного соціалізму:

відмова від директивного планування та перехід до ринкових відносин; підприємства через робітничі ради передавалися в управління трудовим колективам та отримували господарську самостійність; трудовим колективам надавалося право самостійно складати виробничі плани й визначати асортимент продукції; ліквідовувалися МТС, скасовувалися обов ’ язкові поставки сільгосппродукції; селяни могли займатися індивідуальним господарюванням, встановлювався максимум (10–15 га) землеволодіння, дозволялися продаж і оренда землі та використання найманої робочої сили; було розширено повноваження республіканських владних структур, почалося запровадження самоврядування (органи його у сільських громадах, районах і містах складалися з двох палат: народного віча та віча виборників).

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: 1968 – автономія соціалістичного Косово

.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Хорватська весна 1971-1972

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
18

Слайд 18: Югославія в системі міжнародних відносин

У 1946 р. було укладено союзні договори з Албанією, Польщею та Чехословаччиною. Югославія та Болгарія обговорювали плани створення Волконської федерації. КПЮ була однією з ініціаторів створення у 1947 р. Інформбюро дев'яти європейських комуністичних партій. Негативне ставлення СШАта Великої Британії. Уряд США відмовився повернути золотий запас Югославського банку. За активної радянської підтримки було вирішено питання про кордони ФНРЮ з Італією. «Рух неприєднання» країн, що не входили до жодних військово-політичних блоків, був оформлений у 1961 р. на конференції в Белграді. У 1967 р. було відкрито кордони СФРЮ, в країні з'явилися мільйони західних туристів, різко зросли міжнародні контакти югославської інтелігенції.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Рух неприєднання (1961)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
20

Последний слайд презентации: Соціально-економічний та політичний розвиток Югославії у другій половині 1940-х: Йосип Броз Тіто помер 4 травня 1980 р

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже