Презентация на тему: Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі

Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі
Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин
Розгадайте ребус
Питання для самоперевірки
Питання для самоперевірки
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
1/17
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2607 Кб)
1

Первый слайд презентации: Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

За новою програмою Урок 45 Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

Розділ 8 § 42 Іноді є потреба повторити підзадачу кілька разів усередині більш загальної задачі. Один зі способів написання такої програми — включити цикл у набір інструкцій, що повторюються всередині іншого циклу. Таку структуру, що складається з циклу в циклі, називають вкладеними циклами. Цикл називають вкладеним, якщо він розміщується всередині іншого циклу.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

Внутрішній і зовнішній цикли можуть бути будь-якими з трьох розглянутих раніше: Розділ 8 § 42

Изображение слайда
4

Слайд 4: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

Правила організації як зовнішнього, так і внутрішнього циклів такі самі, як і для простого циклу кожного з цих видів. Вкладені цикли організовані таким чином: A B B A А — зовнішній цикл. Він відкривається першим, а закривається останнім; В — внутрішній цикл. Він відкривається останнім, а закривається першим. Розділ 8 § 42

Изображение слайда
5

Слайд 5: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

Принцип роботи вкладених циклів такий: Правило вкладення циклів : внутрішній цикл повністю вміщується в тілі зовнішнього циклу. Розділ 8 § 42 при першій ітерації зовнішній цикл викликає внутрішній, який виконується до свого завершення, після чого керування передається в тіло зовнішнього циклу. При другій ітерації зовнішній цикл знову викликає внутрішній. І так доти, поки не завершиться зовнішній цикл.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

Надрукувати числа у вигляді таблиці: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 For і := 1 to 5 do S := S + '5 '; // S — рядок Розділ 8 § 42 Рядок із п'яти цифр можна сформувати за допомогою циклу For :

Изображение слайда
7

Слайд 7: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

Щоб повторити виведення даного рядка три рази, вставляємо цей цикл всередину іншого: For k := 1 to 3 do { тричі виконується цикл з параметром к} begin S := "; For і := 1 to 5 do S := S + '5 '; {5 разів виконується цикл із параметром і } ListBox1.Items.Add(S); end ; Розділ 8 § 42

Изображение слайда
8

Слайд 8: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

При вкладенні циклів For для кожного циклу як параметри повинні використовуватися різні змінні. Розділ 8 § 42

Изображение слайда
9

Слайд 9: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

Надрукувати таблицю множення. var N, K : Integer; begin For N := 2 to 9 do begin For K := 1 to 9 do begin ListBox1.Items.Add( IntToStr (N) + 'x' + IntToStr (K) + ' = ' + IntToStr (N * K)); end ; ListBox1.Items.Add(‘----------------'); end ; end ; Розділ 8 § 42

Изображение слайда
10

Слайд 10

Розділ 8 § 42 var A, B, C, K: Integer; Begin K := 0; For A := 1 To 9 do // перша цифра For B := 0 To 9 do // друга цифра For C := 0 To 9 do // третя цифра If A + B + C = A*B*C Then begin ListBox1.Items.Add( IntToStr (100 * A + 10 * B + C)); K := K + 1; end ; ListBox1.Items.Add('K=' + IntToStr (K)); end ; Знайти всі трицифрові натуральні числа, сума цифр яких дорівнює їхньому добутку, та визначити кількість таких чисел. Для розв'язання задачі можна перебрати всі можливі сполучення цифр, з яких утворюється десятковий запис трицифрового числа, і перевіряти для кожного сполучення умову задачі.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

У задачі використано три вкладені цикли. Зверніть увагу, що лише тіло внутрішнього циклу з параметром С взято в операторні дужки begin.. end, оскільки складається з двох операторів. Для циклів вищих рівнів у цьому немає потреби, оскільки в кожному з них тіло циклу містить лише один оператор: цикл із параметром С є тілом циклу з параметром В, а той, у свою чергу, є тілом циклу з параметром А. Розділ 8 § 42

Изображение слайда
12

Слайд 12: Розгадайте ребус

Вкладений Розділ 8 § 42

Изображение слайда
13

Слайд 13: Питання для самоперевірки

Які види циклів ви знаєте? У яких випадках застосовують кожний із цих циклів? У чому полягає правило вкладення циклів? Розділ 8 § 42 Проаналізуйте циклічну конструкцію: For і := 1 to 2 do For j := 1 to 3 do For k := 1 to 3 do ListBox1. I tems.Add ( I ntToStr (i) + IntToStr (j) + IntToStr (k)); а) Назвіть тіло циклу за і, j, k. б) Скільки разів буде виконаний цикл за і, j, k? в) Що надрукує програма?

Изображение слайда
14

Слайд 14: Питання для самоперевірки

Який рядок S буде сформовано у результаті виконання фрагмента програми? For і := 0 to 1 do For j := 0 to 1 do S := S + IntToStr (i) + IntToStr (j); Складіть програму для обчислення значення змінної Y = 2 * К + N при всіх значеннях змінних N = 1, 2, З і К = 2, 4, 6, 8. Розділ 8 § 42 Складіть програму для обчислення F = х + х 2 + х 3 +... + х n для х = 0.1, 0.2...1.0 і введеного з клавіатури значення n.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Домашнє завдання

Проаналізувати § 6. 7, ст. 2 1 7 - 220 Розділ 6 § 6.7

Изображение слайда
16

Слайд 16: Працюємо за комп’ютером

Сторінка 219-220 Розділ 6 § 6.7

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі: Дякую за увагу!

За новою програмою Урок 45

Изображение слайда